Javni poziv za sufinanciranje potreba za sport Grada Pakraca za 2021. godinu - Grad Pakrac

Sportska zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2021. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 720.000,00 kn. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 20 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći  350.000,00 kn.

Sredstva ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na sljedeća prioritetna područja:

 1. redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja
 2. redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti
 3. ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promociji sporta i zdravog načina života

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjena u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • financijski plan za 2021. godinu – obrazac 2
 • financijsko izvješće udruge za 2020. – obrazac 3
 • evidencijski  plan natjecanja za 2021. godinu, pojedinačno/ekipno – obrazac 4
 • proračun za manifestacije / turnire za 2021. godinu – obrazac 5
 • plan svih aktivnosti za 2021. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • ovjereni zapisnik s posljednje redovne skupštine
 • ovjereni zapisnik s posljednje izborne skupštine
 • popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a traje do  5. ožujka 2021. godine do 12 sati.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom:

“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima, neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice u roku od  7 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr)

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2021. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 26. veljače 2021. godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  sportska-zajednica@pakrac.hr  ili tajniku Zajednice Domagoju Ajmanu na broj telefona 099 706 0281 svakog radnog dana isključivo od 7,00 do 15,00 sati.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
Obrazac 1 – Osnovni podaci udruge
Obrazac 2 – Financijski plan 2021
Obrazac 3 – Financijsko izvješće 2020
Obrazac 4 – Evidencijski list natjecanja 2021 (ekipno)
Obrazac 4 – Evidencijski list natjecanja 2021 (pojedinačno)
Obrazac 5 – Proračun za manifestacije turnire 2021
Upute za prijavitelje 2021

 

 

Back to top
Skip to content