– Javni poziv za sufinanciranje potreba za sport Grada Pakraca za 2020. godinu

JAVNI POZIV ZA SUFINACIRANJE POTREBA ZA SPORT GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Sportska zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2020. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 720.000,00 kn. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 21 projekta. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći  350.000,00 kn.

Sredstva ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na sljedeća prioritetna područja:

 1. redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja
 2. redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti
 3. ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promociji sporta i zdravog načina života

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjena u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • financijski plan za 2020. godinu – obrazac 2
 • financijsko izvješće udruge za 2019. – obrazac 3
 • evidencijski plan natjecanja za 2020. godinu, pojedinačno/ekipno – obrazac 4
 • proračun za manifestacije / turnire za 2020. godinu – obrazac 5
 • plan svih aktivnosti za 2020. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • ovjereni zapisnik s posljednje redovne skupštine
 • ovjereni zapisnik s posljednje izborne skupštine
 • popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a traje do  17. veljače 2020. godine do 12 sati.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom:

“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU – NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima, neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. Odluku o dodjeli i visini financijske potpore donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Pakraca u roku od 40 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr)

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2020. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 11. veljače 2020. godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  sportska-zajednica@pakrac.hr  ili tajniku Zajednice Domagoju Ajmanu na broj telefona 098 963 1057 svakog radnog dana isključivo od 7,00 do 15,00 sati.

obrazac_1_osnovni_podatci_udruge
obrazac_2_financijski_plan_2020
obrazac_3_financijsko_izvješće_2019
obrazac_4_evidencijski_list_natjecanja_2020_pojedinačno
Obrazac_4_evidencijski_list_natjecanja_2020_ekipno
obrazac_5_proračun_za_manifestacije_turnire_2020
upute_za_prijavitelje_2020

 

 

Back to top
X
Skip to content