Javni poziv za prikupljanje ponuda za postavljanje ugostiteljskog štanda

Predmet javnog poziva: davanje u zakup javne površine i drvenog kioska na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu – dvorište kurije Janković, za obavljanje ugostiteljske usluge za vrijeme manifestacije Dječji doček Nove godine

Vrijeme održavanja manifestacije: 31. prosinca 2017. od 17 do 19 sati

Površina koja se daje u zakup: 30 m2

Početna cijena zakupnine: 100,00 kuna

Uvjeti:

  • ponuđač mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • u ugostiteljskoj ponudi mora imati: bezalkoholna i alkoholna pića, osobito kuhano vino
  • urediti adekvatno prostor pružanja usluga (novogodišnji ukrasi)

Ponuda mora sadržavati:

  • osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime/naziv obrta/tvrtke), OIB, adresu, presliku obrtnice,
  • dnosno izvoda iz sudskog registra za tvrtke, kontakt podatke (broj telefona, e-mail)
  • iznos ponuđene zakupnine u kunama,
  • kratki opis ugostiteljskih usluga koje planira nuditi.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici najkasnije do 27. prosinca 2017. godine na: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Grad Pakrac se obvezuje osigurati priključak električne energije.

Kriterij odabira: veći iznos ponuđene zakupnine

S izabranim ponuditeljem Grad Pakrac će sklopiti ugovor o zakupu javne površine kojime će se detaljno urediti međusobna prava i obveze.