Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content