Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti izradio je Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupcima donosa Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

 

Website: