Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) - Grad Pakrac

Ukupna vrijednost: 38.000,00 kn
Iznos sufinanciranja: 30.400,00
Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
Iznos vlastitog sufinanciranja: 7.600,00
Razdoblje provedbe: od 28.02.2022. do 31.12.2022.

Opis projekta: SECAP predstavlja ključni dokument lokalne razine koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena. Fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Glavni cilj SECAP-a je postići da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 za više od 55% do 2030. godine.

 

 

Back to top
Skip to content