Izjava o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content