Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m) - Grad Pakrac

Grad Pakrac je prijavio projekt Izgradnja prometnih površina u dijelu ulice Aleja Kestenova u Pakracu (d=274,35m) sredstva za realizaciju ovog projekta odobrena su od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 711.033,09 kuna. Projekt će se realizirati tijekom 2019. i 2020. godine.

Cilj projekta: je unaprijediti kvalitetu života i poboljšati životne uvjete u ruralnom području.  Rekonstrukcijom dijela ulice Aleja kestena u dužini 274,35 metara poboljšat će se pristup do obiteljskih kuća koja se nalaze u predmetnoj ulici što će dovesti do zadovoljavanja potreba i unapređenja kvalitete života lokalnih stanovnika kroz poboljšanje komunalne infrastrukture.

Rekonstrukcija ulice će imati aktivan doprinos razvoju čovjeka i visokog školstva jer će se olakšati prilaz javnom objektu, odnosno t.z. „Pedagoškoj akademiji“ u kojoj se nalazi studij fizioterapije, a koja do sada nije imala adekvatan pristup za studente i profesore koji svakodnevno dolaze na predavanja.

Također će se povećati i poboljšati razina sigurnosti u prometovanju navedenom cestom te uključivanje s predmetne ceste na glavnu odnosno  državnu cestu DC5.

 

 

Back to top
Skip to content