IZ KOMUNALCA POZIVAJU Preuzmite svoj besplatni komposter - Grad Pakrac

Kompostiranje

„Svi korisnici usluga odvoza, sakupljanja i zbrinjavanja otpada s područja Grada Pakraca koji žele komposter za kućno kompostiranje biorazgradivog otpada mogu ga besplatno preuzeti u pakračkom Komunalcu“, poručuju iz ove tvrtke koja praksu nabave kompostera za kućanstva provodi unazad pet godina u suradnji s Gradom Pakracom.

Komposteri su građanima dijeljeni u više navrata, ovo je treći puta i prema tvrdnjama iz Komunalca potražnja je u posljednje vrijeme povećana. U posljednjoj seriji nabavljeno je 450 kompostera zapremine 350 litara, a do sada ih je podijeljeno tristotinjak.

Kompostiranjem se dobiva kvalitetno gnojivo za vlastite nasade te smanjuje količina komunalnog otpada u spremnicima za otpad.

 

 

Back to top
Skip to content