Mjesni odbori – kontakt podaci

1. Kusonje
Predsjednik: Milan Kozlović
Mobitel: 091/895-4977
Adresa: S. Radića 27, Kusonje
2. Stari Majur
Predsjednik: Stjepan Malogorski
Mobitel: 099/5971-732
Adresa: S. Majur 7a
3. Donja Obrijež
Predsjednik: Josip Savi
Mobitel: 098/683-071
Adresa: D. Obrijež 57
4. Kapetanovo Polje
Predsjednik: Božidar Lukić
Mobitel: 095/830-4451
Adresa: K. Polje 27
5. Veliki Banovac
Predsjednik: Darko Brinjak
Mobitel: 099/798-7622
Adresa: V. Banovac 26
Mail: brinjakdarko84@gmail.com
6. Toranj
Predsjednik: Josip Bec
Mobitel: 435-024, 099/248-5833
Adresa: Toranj 80a
7. Kraguj
Predsjednik: Željko Kenje
Mobitel: 091/538-3947
Adresa: Kraguj 4
8. Dragović
Predsjednik: Stevo Grašar
Mobitel: 479-510, 098/989-0396
Adresa: Dragović 17
9. Kričke
Predsjednik: Milorad Vranešević
Mobitel: 098/967-5721
Adresa: Kričke 36
10. Brusnik
Predsjednik: Željko Bosanac
Mobitel: 099/788-7188
Adresa: Brusnik 42
11. Španovica
Predsjednik: Boško Pavković
Mobitel:
Adresa: Španovica 34
12. Gornja Šumetlica
Predsjednik: Mišo Golubović
Mobitel: 479-521
Adresa: G. Šumetlica 4
13. Branešci
Predsjednik: Ana Romanić
Mobitel: 099/599-7147
Adresa: Branešci 41
14. Ožegovci
Predsjednik: Goran Šteković
Mobitel: 098/530-520
Adresa: Ožegovci 21
15. Ploštine
Predsjednik: Josip Delorenci
Mobitel: 099/665-2171
Adresa: Ploštine 23
E-mail: josip.delorenci@podravka.hr
16. Prekopakra
Predsjednik: Vlado Eck
Adresa: Frankopanska 36, Prekopakra
Mail: vlado.eck@gmail.com
17. Novi Majur
Predsjednik: Alen Bičanić
Mobitel: 098/982-7480
Adresa: Novi Majur 15
Mail: alen276az@yahoo.com
18. Mali Banovac i Batinjani
Predsjednik: Slavko Matijašević
Mobitel: 098/998-8362
Adresa: Batinajni 49a
19. Grahovljani
Predsjednik: Mile Prodanović
Mobitel: 099/598-5740
Adresa: D. Grahovljani 8
20. Glavica
Predsjednik: Želimir Samardžić
Mobitel: 091/763-8822
Adresa: Mali Budići 12
Mail: zsamardzic66@gmail.com
21. Gornja Obrijež
Predsjednik: Zlatko Recc
Mobitel:
Adresa: G. Obrijež 53
22. Dereza
Predsjednik: Nikola Marković
Mobitel: 099/555-1950
Adresa: Dereza 28
23. Cikote
Predsjednik: Ivan Peći
Mobitel: 098/920-5372 (Halas Ivan)
Adresa: Cikote 12
24. Badljevina
Predsjednik: Mario Seleši
Mobitel: 098/733-826
Adresa: J. Odobašića 27, Badljevina
25. Omanovac
Predsjednik: Damir Đukanović
Mobitel: 091/589-9904
Adresa: Omanovac 88
26. Pakrac-jug
Predsjednik: Zvonimir Miler
Mobitel: 098/436-176
Adresa: A. Hebranga 6/15, Pakrac
27. Pakrac-centar
Predsjednik: Nenad Peić
Mobitel: 098/947-4321
Adresa: Kalvarija 80, Pakrac
Mail: nenad.peic@pakrac.hr
28. Pakrac-sjever
Predsjednik: Marijan Gašpar
Mobitel: 099/2141-270
Adresa: G. Viteza 113, Pakrac