KONTAKT

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 733 2042
Fax (034) 411 081
Email anamarija.blazevic@pakrac.hr gradonacelnik@pakrac.hr
Zamjenik gradonačelnice:
Marijan Širac, dipl. oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 927 3910
Fax (034) 411 081
Email marijan.sirac@pakrac.hr
Zamjenik gradonačelnice (iz reda srpske nacionalne manjine):
Nikola Ivanović
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 954 7657
Fax (034) 411 081
Email nikola.ivanovic@pakrac.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA

Pročelnik:
Tomislav Petrač, dipl.iur.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 519 897
Fax (034) 411 081
Email procelnik@pakrac.hr

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Voditelj Odsjeka:
Marijan Širac, dipl.oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 098 927 3910
Fax (034) 411 081
Email marijan.sirac@pakrac.hr
Stručni suradnik za društvene djelatnosti:
Dubravka Špančić
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email dubravka.spancic@pakrac.hr
Referent za poslove Gradskog vijeća:
Tatjana Luksetić
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email tatjana.luksetic@pakrac.hr
Referent općih poslova:
Snježana Špelić
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email snjezana.spelic@pakrac.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE

Voditelj Odsjeka:
Vinko Pečanić, dipl.oec.
Telefon (034) 511 052
Mobitel 099 314 9302
Fax (034) 411 081
Email financije@pakrac.hr
Viši suradnik za gospodarstvo:
Adriana Pepić, struč.spec.oec.
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email adriana.pepic@pakrac.hr
Referent za financijsko poslovanje:
Lidija Kufner
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email lidija.kufner@pakrac.hr
Referent rač.-finan. poslova:
Snježana Kaćera
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 5612 915
Fax (034) 411 081
Email snjezana.kacera@pakrac.hr

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI

Voditelj Odsjeka:
Marija Čar, inž.građ.
Telefon (034) 313 191
Mobitel 099 443 1511
Fax (034) 411 081
Email marija.car@pakrac.hr
Stručni suradnik za infrastrukturu:
Saša Lapaš, inž.el.
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 5612 913
Fax (034) 411 081
Email sasa.lapas@pakrac.hr
Viša stručna suradnica za imovinske poslove:
Ivona Sandrin, mag. iur.
Telefon (034) 411 080
Mobitel
Fax (034) 411 081
Email ivona.sandrin@pakrac.hr
Komunalni redar:
Tomislav Luksetić
Telefon (034) 411 080
Mobitel 099 703 2148
Fax (034) 411 081
Email tomislav.luksetic@pakrac.hr
Referent za komunalne prihode:
Darko Miletić
Telefon (034) 511 055
Mobitel 098 780 865
Fax (034) 411 081
Email darko.miletic@pakrac.hr
Referent za graditeljstvo:
Josipa Žili
Telefon (034) 411 080
Mobitel -
Fax (034) 411 081
Email josipa.zili@pakrac.hr

VLASTITI POGON


Voditelj:
Almir Delihodžić
Telefon
Mobitel 099 443 1512
Fax (034) 411 081
Email almir.delihodzic@pakrac.hr