Energetska obnova zgrade Športsko-školske dvorane Pakrac - Grad Pakrac

???????

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Športsko-školske dvorane Pakrac, KK.04.2.1.04.0413

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: LRA Poduzetnički centar Pakrac

Kratki opis projekta: Projektnim prijedlogom energetske obnove zgrade u kojoj se obavlja sportska djelatnost te djelatnost osnovnoškolskog i srednjoškolskog tjelesnog odgoja predviđene su mjere za poboljšanje energetskih svojstava u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite na način da se zamijeni vanjska stolarija, izvede toplinski fasadni izolacijski sustav, izvede rekonstrukcija toplovodne kotlovnice, zamijeni postojeća rasvjeta energetski učinkovitijom te izgradi solarna elektrana. Dvorana u sadašnjem stanju pripada C energetskom razredu, dok će nakon završetka energetske obnove pripasti u A energetski razred.

Ukupna vrijednost: 6.570.937,50 kn

Bespovratna sredstva: 3.962.341,57

Sredstva korisnik: 2.566.620,25

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Cilj projekta: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Razdoblje provedbe: 01.01.2014-30.11.2020.

Kontakt osoba za više informacija: danijela.galijas01@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content