Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine - konsolidirano - Grad Pakrac

Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – KonsolidiranoPDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.12.2022.- KonsolidiranoPDF
Bilanca na dan 31.12.2022. – KonsolidiranoPDF
Ras funkcijski na dan 31.12.2022. – KonsolidiranoPDF
P-vrio na dan 31.12.2022.- KonsolidiranoPDF
Izvještaj o obvezama 01.01.-31.12.2022.- KonsolidiranoPDF
Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2022.- KonsolidiranoPDFXLSX
Bilješke uz financijsko izvješće – 31.12.2022. – KonsolidiranoPDFDOCX

 

 

Back to top
Skip to content