Financijska potpora mladim obiteljima za stanovanje - Grad Pakrac

Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisao je u svibnju 2023. godine PILOT PROJEKT JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Navedenim javnim pozivom Gradu Pakracu odobrena su financijska sredstva u iznosu od 19.440,00 eura za troškove sufinanciranja troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima, a državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić uručila je gradonačelnici Grada Pakraca Anamariji Blažević ugovor o dodjeli financijskih sredstava na svečanosti uručivanja koja se održala jučer, 11. srpnja 2023. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Ovim pilot projektom sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja). Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine.
Detaljniji uvjeti bit će objašnjeni u javnom pozivu mladim obiteljima i mladima
za dostavu prijava za sufinanciranje troškova, a čija se objava od strane Grada Pakraca uskoro očekuje.

 

 

Back to top
Skip to content