Donesena Odluka o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima - Grad Pakrac

Razvoj socijalnih usluga Grad Pakrac temelji na vrijednostima pravičnosti, solidarnosti, zajedništva, poštivanju ljudskih prava i uvažavanju različitosti, a planiraju se i realiziraju na principu individualnog pristupa svakoj osobi i povezanosti različitih sustava koji osiguravaju socijalne usluge sa ciljem zadovoljavanja prava i potreba naših sugrađana.

Po tom principu gradonačelnica Grada Pakraca odgovorila je na konkretnu potrebu udomiteljskih obitelji djece te donijela Odluku o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima.

Udomiteljstvo je najbolji neinstitucionalni organizirani oblik skrbi u drugoj, zamjenskoj obitelji, kojom se djetetu pruža obiteljska skrb i odgoj u zamjenskoj, udomiteljskoj obitelji. Ono je u pravilu privremeno, dok se ne sredi situacija unutar obitelji ili ne donese odluka o trajnom zbrinjavanju djeteta ili odrasle osobe na drugi način; do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života.

Na temelju spomenute Odluke gradonačelnice, unutar socijalnih usluga Grada Pakraca, udomitelji ostvaruju pravo sufinanciranja cijene vrtića za 50% cijene redovnog mjesečnog programa. Udomitelji pravo mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva u JUO, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti uz priloge: preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb, potvrde o upisu djece u vrtić, osobnu iskaznicu, a usluga će se podmirivati davatelju usluge Dječjem vrtiću „Maslačak“ Pakrac.

Ovo je još jedan oblik aktivne politike Grada Pakraca za socijalno uključivanje osoba kojima prijeti rizik socijalne isključenosti, razvoja kvalitetnih usluga u zajednici, otvorenosti za socijalne inovacije.

 

 

Back to top
Skip to content