– Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

17. (sedamnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. godine s početkom u 15:30 sati

u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2019.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa za mlade Grada Pakraca,

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

4. Analiza stanja o sustavu civilne zaštite za 2019.g.,

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020.g.,

6. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti putem ugovora,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1547/1, k.o. Kusonje,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Pakraca,

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“,

10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,

13. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,

14.  Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb,

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana,

16. Prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika:

a) Općinskog suda u Bjelovaru,

b) Županijskog suda u Bjelovaru,

17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:

a) Pečat Grada Pakraca,

b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca,

18. Prijedlozi i inicijative.

 

Predsjednik:  Miroslav Ivančić

 

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Josipa Bišćanina,
 • direktora LRA PCP Pakrac, g. Vladimira Gazića,
 • voditeljicu Kluba mladih „Aurora“, gđu Nataliju Otopal,
 • –      predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.
Back to top
X