Dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Temeljem odredbe članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m
11. (jedanaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca

koja će se održati

u utorak, 7. ožujka 2023. godine s početkom u 17,00h
u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2022. godini, Komunalac d.o.o. Pakrac
 2. Izvješće o radu za 2022. godinu, Savjet mladih Grada Pakraca
 3. Suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u š.g. 2023./2024., OGŠ Pakrac
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca
  a) Pečat Grada Pakraca
  b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“
 5. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g. za Grad Pakrac
 10. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/veljača u 2023. g.
 11. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 12. Prijedlozi i inicijative

         PREDSJEDNIK: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenicu gradonačelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, gđu Mirsadu Popović Damjanović,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije,
 • pročelnike upravnih odjela Grada Pakraca,
 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
 • direktora društva „Komunalac“,  g. Josipa Biščanina,
 • predstavnike medija: „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“ te
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

 

 

Back to top
Skip to content