– Dječji vrtić Maslačak objavio upis u dječji vrtić i jaslice

Na web stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, objavljena je Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji djece od navršenih godinu dana do polaska u školu. Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prava prednosti temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca, a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.

Zahtjev za upis, kao i sve dodatne informacije,  može se preuzeti na web stranici Vrtića www.dvmp.hr ili u prostorijama tajništva vrtića na adresi Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Back to top
X
Skip to content