Zbirne liste

Badljevina Branešci Dragović Kapetanovo Polje Kraguj Kusonje Mali Banovac i Batinjani Novi...

Pročitaj više

Pravovaljane predložene liste

Badljevina Branešci Dragović Kapetanovo Polje Kraguj Kusonje Mali Banovac i Batinjani Novi...

Pročitaj više

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca Odluka o raspisivanju izbora za članove...

Pročitaj više

OBVEZATNE UPUTE

Obvezatne upute GP - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca Obvezatne...

Pročitaj više