Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0118

Republika Hrvatska Požeško-slavonska županija Grad Pakrac GRADONAČELNICA KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2162-04/03-20-1 Pakrac,...

Pročitaj više

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 10. veljače 2020.g. (KLASA: 372-01/20-01/2, URBROJ: 2162-04/03-20-1)...

Pročitaj više

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Odluke o javnim...

Pročitaj više

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15, 112/18)...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca (KLASA: 943-01/19-01/33, URBROJ: 2162-06/08-19-3) od 20. studenog 2019....

Pročitaj više

Oglas za prijam službenika – 1 izvršitelj

Oglas za prijam službenika - 1 izvršitelj Opis posla, plaća, testiranje

Pročitaj više

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN broj 17/19), članka 5. Odluke o osnivanju Samostalne...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

JAVNI NATJEČAJ za prodaju aparata za vodu I. PREDMET PRODAJE: Prodaje aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne...

Pročitaj više

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 17. rujna 2019.g. (KLASA: 372-01/19-01/8, URBROJ: 2162-04/03-19-1) raspisuje...

Pročitaj više