Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2019.g., dana 28. ožujka 2019.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. godine

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 12.
Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.
Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Radno vrijeme: 7-15 sati
Prijevoz: ima u cijelosti.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.
Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • OIB,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 8. travnja 2019. godine.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 30. siječnja 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdala: Mihajla Pavković.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, direktor tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.
Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi projekt izgradnje trga i kada možemo očekivati početak radova?
Gradonačelnica: Javna nabava je napokon završena, početak radova planira se 15. ožujka i trajati će oko godinu dana.
V. Eck: Ponavlja pitanje o izdizanju vodoslivnika u Pihirovom sokaku, jer je predugo čekati da prođe aglomeracija.
Također bi trebalo sanirati rešetku pored prijelaza preko željezničke pruge. Može li se to izvesti u što kraćem roku?
Gradonačelnica: Ulica D. Duchača je županijska i redovito im pišemo i tražimo da interveniraju, što ćemo i sada opet učiniti.
D. Marin: Pohvala radnoj grupi na više nego dobro odrađenom poslu u Ulici M. Držića.
Stipendiranje studenata je jako dobro i pohvalno. Prati li se učinkovitost te mjere, zna li se koliko je završenih stipendista i onih koji su se zaposlili na području našeg grada?
Gradonačelnica: Pratimo provođenje mjere, brinemo o našim stipendistima, znamo da neki od njih primaju i druge stipendije, ukoliko dobiju posao drugdje, oslobodimo ih od obveze vraćanja stipendije. Dostaviti će pisano izvješće sa traženim podacima.
D. Marin: Cilj je potaknuti praćenje mjere.
Plinska mreža je u lošem stanju, stara je 40-ak godina. Što Grad i distributer čine na obnovi mreže?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor o tome što se radilo i što se planira.
M. Ivančić: Tvrtka Pakrac-plin još nije bila na Gradskom vijeću, bilo bi dobro da dostave izvješće.
Gradonačelnica: Osnivač te tvrtke je Komunalac, a ne Grad, ali možemo pozvati direktora da nam dostavi izvješće.
Z. Krejči: Dok smo imali dubiozu u proračunu, jedna od mjera štednje bila je gašenje javne rasvjete tijekom noći. Sugrađani su primjetili da rasvjeta u gradu opet ne svijetli cijelu noć. O čemu se radi?
Gradonačelnica: Vjerojatno se radi o nekakvom kvaru, jer od 2017.g. nije naložena nikakva promjena režima javne rasvjete. Na gradskoj stranici postoji link na koji svatko može prijaviti konkretan kvar ili problem sa javnom rasvjetom.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, radi se o novoj led rasvjeti.
Prošlo je 12 mjeseci od kada vodomat nije u funkciji. Bio je raspisan natječaj za zakup, što se nakon toga desilo?
M. Širac: Nitko se nije javio na javni poziv u prosincu, sada će se raspisati još jedan i nakon toga natječaj za prodaju.
M. Popović Damjanović: Postoji li mogućnost da se nasipa parkiralište kod groblja na Gavrinici?
M. Čar: Radi se o županijskoj prometnici i već godinama to pokušavamo riješiti sa ŽUC-om, ali sami ćemo nasipati spomenuto parkiralište.
M. Popović Damjanović: Pored uklonjenog objekta Društvenog doma u Kusonjima vrši se pretovar drva i taj prostor služi kao parkiralište. Može li se tamo postaviti znak zabrane parkiranja?
Gradonačelnica: Da, to će odraditi komunalni redar.
J. Delorenci: Kakva je dinamika radova na vodoopskrbi zapadnog bazena?
Gradonačelnica: Radovi su započeli 27. 12. 2018., rok završetka po ugovoru je 300 dana i 100% se financira iz Mjera ruralnog razvoja.
N. Garača: Čišćenje snijega puno govori puno o nama. Prolaz baruna Trenka koji je u I. zoni, počeo se čistiti kasno, tek oko 8h, a nogostup u toj ulici uopće nije očišćen. Mogli smo vidjeti da je Nadcestarija odlično odradila posao i njihove ulice su bile potpuno čiste do jutra. Ljudi se trude, ali nisu dovoljno tehnički opremljeni.
Hoće li stanovnici Prolaza baruna Trenka zbog ovoga platiti manju komunalnu naknadu za I. tromjesečje i hoće li se iduće zime promijeniti organizacija zimske službe?
Gradonačelnica: Neće se platiti manja komunalna naknada. Intencija je da Vlastiti pogon u potpunosti preuzme čišćenje snijega, ali još nisu dovoljno opremljeni. Imamo 600-800 km cesta plus nogostupi i moramo uzeti koncesionara. Ni sama nije u potpunosti zadovoljna radom koncesionara i već smo bili pred raskidom ugovora.
N. Garača: Prvim odgovorom nije, ali drugim dijelom je zadovoljan i smatra da bismo mogli biti primjer drugima.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
12. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.

M. Lucić Fider: Osim navedenog u izvješću, dodala bi još povećanje sredstava Ministarstva kulture za građu, II. fazu klimatizacije, MultiPak, Pakračko kulturno ljeto, digitalizaciju i nabavku informatičke opreme.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje da se i ostvari.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Knjižnica je zadržala visoku razinu rada i ima jako dobru suradnju sa ustanovama, što je za svaku pohvalu.
Z. Krejči: Jeste li zadovoljni brojem zaposlenih i jeli prostor u Spahijskom podrumu adekvatan za preseljene knjižnice?
M. Lucić Fider: Nije zadovoljna brojem zaposlenih i izvjesno je da će se povećati. Prostor u Spahijskom podrumu je odlična vijest za knjižnicu i biti će jako dobro iskorišten.
Gradonačelnica: Prije oko godinu dana povećan je broj zaposlenih u Muzeju, što se danas vidi u njihovom radu. Knjižnica ima nedostatak kadra, zatražili zapošljavanje osobe na dječjem odjelu, što ćemo realizirati bar sa jednom osobom srednje stručne spreme.
Naše ustanove u sinergiji rade odličan posao, pružaju nam puno sadržaja, izlaze iz svojih osnovnih okvira i djelatnosti.
Zahvaljuje im i podržava uz želju za nastavkom uspješnog rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.

J. Hihlik: Muzej radi punom parom, sad ih ima troje i puno je lakše raditi. U suradnji sa drugim ustanovama uspješno provodimo projekte.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Muzej konstantno radi na visokoj razini i nastavlja uspješnu sinergiju sa drugim ustanovama.
Postoji li mogućnost da se u program rada uvrsti obilježavanje značajnijih godišnjica npr. holokausta ili antifašizma, kao što to rade i škole?
J. Hihlik: Prihvaća prijedlog. Tema holokausta i Židova u Pakracu je vrlo aktivna i dosta se istražuje.
Z. Krejči: Jeste li spremni na vođenje i stručno prezentiranje arheološkog nalazišta, kada bude uređeno?
J. Hihlik: Presretni smo zbog arheoloških istraživanja, zaposlena je arheologinja i stručno smo kapacitirani. Ako bude potrebe i mogućnosti, rado ćemo još nekoga zaposliti.
Gradonačelnica: Rad našeg Muzeja se vidi i mi ga podržavamo. Brinemo za arheologiju, usmjeravamo arheologinju da radi na tome i u budućnosti preuzme vođenje kada istraživanje završi.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

Od 1. ožujka 2018.g. radi se novi obračun cijene otpada po količini. U odnosu na 2017.g. evidentirano je 32% više odvojeno sakupljenog otpada, a ukupna količina otpada pala je za oko 10%.
30. studenog 2018.g. završeni su radovi n a „Crkvištu“ i sada nam predstoji uređenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te nabavka dodatnih spremnika za plastiku.
Također je potrebno konstantno educirati građane o odvajanju otpada.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Napravili smo iskorak sa sortiranjem otpada i želimo da reciklažno dvorište što prije zaživi.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava i pozdravlja rad čija je kvaliteta primjetna. Raduje se početku rada reciklažnog dvorišta.
K. Milek: svima nam treba vremena da naučimo reciklirati i da ti postane način života. Ne bi bilo loše opet izraditi edukativne letke i podijeliti ih građanima.
J. Bišćanin: Slaže se sa prijedlogom, u suradnji sa Gradom, novi materijal je već u pripremi.
D. Marin: Jeli na „Crkvištu“ sva infrastruktura završena?
J. Bišćanin: Da, svi radovi su završeni, nabavljena je oprema za reciklažno dvorište i biti će postavljena nakon tehničkog pregleda.
Z. Krejči: Reciklažno dvorište je za svaku pohvalu. Kakvo će mu biti radno vrijeme, obzirom da većina ljudi radi dopodne? Postoji li potreba za novim zapošljavanjem i hoće li zbog tog poskupjeti cijena odvoza otpada za građane?
J. Bišćanin: Kada reciklažno dvorište krene sa radom, koristiti ćemo svoje resurse i vidjeti kako to funkcionira. Radi se procjena budućih troškova i trenutno misli da nije nemoguće očekivati korekciju cijene.
Z. Krejči: Korekcija na više ili niže?
Predlaže da reciklažno dvorište radi bar jedan dan tijekom vikenda.
J. Bišćanin: Rad reciklažog dvorišta će iziskivati troškove, ali stalno se radi na optimalizaciji ostalih troškova. Razumije potrebu za drugačijim radnim vremenom i imati će obzira kod organizacije.
Gradonačelnica: Kada smo razgovarali o cijenama, neki od vas su rekli teške riječi i izvrtali moje. Komunalac je u međuvremenu zabilježio pad prihoda, ali građani to nisu osjetili. Stvarno se trudimo da cijene budu realne i vodimo računa o tome.
N. Garača: Komunalac može podnijeti pad prihoda do 10% i ne treba još očekivati korekciju cijena.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Ovo je zakonska obveza. Do sada je paušalni porez iznosio 300,00 kn uz koeficjent 0,7, a prošlogodišnji prihod Grada iznosio je 684,00 kn.
Predlaže se da novi iznos paušala bude minimalnih 150,00 kn kako bismo potaknuli ljude da urede smještajne kapacitete.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja se smanjenje paušala i nada se pozitivnom učinku poticaja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da urodi željenim ciljem.
N. Garača: Plaća li se na ovaj paušal prirez?
Gradonačelnica: Prirez se plaća samo na porez na dohodak.
M. Ivančić: Ovoje lijepa gesta i idemo u dobrom smijeru.
D. Marin: Obzirom da je lani bilo 4000 noćenja, tko je oslobođen od plaćanja paušala?
Gradonačelnica: Hotel, apartmani.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
V. Pečanić : Radi se o kratkim pokazateljima onog što smo odradili i financijskim obvezama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za što manje posla.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Prijedlog je ponovno na Gradskom vijeću ne našom krivnjom, već zbog Hrvatskih šuma.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje slijedećih članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Igor Matek, Vera Jandrić, Dajana Vacek, Dominika Babac.
Gradonačelnica: Zakon ne propisuje struku članova povjerenstva,a li predlažemo da to budu agronomi.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Možda bi bilo dobro i da imamo nekog građevinske struke, jer štete ne nastaju samo na poljoprivrednim površinama.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje donošenje ovakve odluke. U odnosu na prijašnju , nije toliko detaljizirana, jer postoji pravilnik koji regulira pojedinosti u provođenju propisa.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz nadu da ćemo uskoro imati i poljoprivrednog redara.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Ivančić: Još nitko nije bio kažnjen za neuređeno poljoprivredno zemljište i možda bi sankcijama potakli ljude da obrađuju zemlju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.

M. Čar: Izrada ovakvog dokumenta je naša zakonska obveza svake četiri godine i u njemu je popis činjenica i smijer u kojem idemo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo je izuzetno kvalitetan i ozbiljan dokument, koji sadržava činjenice o kojima smo govorili. To su odljev stanovništva i negativan natalitet, ali uzrok toga nije samo kod nas, već se radi o problemu na državnoj razini.
Kao grad možemo dići glas i stvoriti uvjete da ublažimo ovakvu situaciju, npr. možemo održati sjednicu na tu temu. Kao oporba također prihvaćaju odgovornost i žele nešto učiniti.
M. Ivančić: Gradska vlast godinama kontinuirano radi na tome da spriječi odlazak ljudi različitim demografskim i gospodarskim mjerama. Jednom tematskom sjednicom nećemo ništa postići, jer se radi o problemu iseljavanja na razini ne samo naše države, već i Europe. Nitko dobronamjeran ne može reći drugačije.
D. Marin: Nije mu bila namjera ukazivati ni na koga, niti uputiti kritiku vladajućima, već dobronamjerno ponuditi da se zajedno nešto napravi.
K. Milek: Nije najoptimističnija osoba, ali stalna priča o odlasku ljudi zaista deprimira. Činjenica je da smo u EU, da su granice otvorene i da ljudi odlaze. Mediji konstantno stvaraju negativnu sliku, a svi bi trebali biti malo realniji i optimističniji. Sigurna je da će u budućem razdoblju pokazatelji biti puno bolji.
D. Marin: Ne želi širiti pesimizam, samo biti realan i upozoriti na činjenice. Puno se radi, ali idemo vidjeti što još možemo učiniti.
N. Garača: Iz recesije smo davno izašli, a ljudi se već dugo iseljavaju. I puno bogatiji od nas uče svoju djecu da su siromašni i ograničeni resursima. Ovaj dokument je jako dobar i može biti podloga za puno toga. Ne možemo biti zadovoljni time gdje jesmo, a Pakrac ej iz puno razloga zaslužio posebno mjesto u Hrvatskoj.
K. Milek: Nisam sigurna da su ljudi svjesni gdje žive i koje su prednosti života u Pakracu. Za to smo dijelom i sami krivi i s malo optimizma ih trebamo osvijestiti. Ja ne želim više nikad živjeti nigdje drugdje.
M. Ivančić: Slaže se sa vijećnicima Garačom i Milek, ovo je prekrasan grad sa divnim ljudima i sami možemo puno toga promijeniti.
Gradonačelnica: Ovo je odličan dokument koji nam može reći što smo napravili dobro, što loše i što još možemo napraviti.
Broj zdravstveno osiguranih osoba u Pakracu na dan 31. 12. 2018. bio je 7785.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
M. Čar: Do prijedloga je došlo zbog novog Zakona o komunalnom doprinosu. Gradsko vijeće može odlučiti o cijenama po zonama i oslobađanju,a za korisnike se novom odlukom ništa ne mijenja.
Gradonačelnica: Jedino razmišljanje pri izradi prijedlog je bilo kako ostaviti isti izračun za korisnike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: U čemu je razlika između komunalnog doprinosa i komunalne naknade? Zašto oni koji su oslobođeni od komunalne naknade nisu oslobođeni i od komunalnog doprinosa? Do koje mjere Gradsko vijeće može na to utjecati i mogu li oslobađanja biti i veća od predloženih?
Gradonačelnica: Radi se o sasvim različitim stvarima. Komunalna naknada plaća se za već izgrađeni prostor (stan, kuću, poslovni prostor), a komunalni doprinos plaća se za izgradnju objekta. Zbog toga su i oslobađanja potpuno različita.
M. Čar: Prihod od komunalne naknade služi za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, a od doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture.
N. Garača: Sada mu je puno jasnije. Zašto oslobađanja nisu veća?
Gradonačelnica: Zato što je ovakva praksa dobra i nastaviti ćemo ju. Moramo imati sredstava kojima ćemo raditi, graditi i održavati komunalnu infrastrukturu. Ako sve oslobodimo od svega, ne cijenimo sebe i ne treba nas ni biti ovdje.
D. Marin: U čl. 12. piše da Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika može osloboditi od plaćanja, ali ovisno o iznosu, dok se u čl. 13. kod oslobađanja gradonačelnika taj iznos ne spominje.
M. Čar: Čl. 12. odnosi se na izgradnju objekata od javnog i društvenog interesa, što je rijetko, a članak 13. na poduzetništvo i nešto sa čim se često srećemo.
D. Marin. Moli pisano pojašnjenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prema zaključku sa prošle sjednice, zatraženo je tumačenje DIP-a, dobili smo odgovor i obvezni smo donijeti ovu odluku.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

11. (jedanaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
 2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
 3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
 5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
 6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
 9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
 10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
 12. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • višu stručnu suradnicu za poljoprivredu, gđu Dominiku Babac,
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, gdina Josipa Bišćanina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Novosti

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i Odluke o javnim prizanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 1/98, 3/03) Grad Pakrac raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

1. Počasni građanin Grada Pakraca
2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
3. Pečat Grada Pakraca

1. Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.

2. Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:

 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodjeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

3. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe, i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 5. VELJAČE 2019. GODINE

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Za natječaj – ne otvaraj” na adresu: Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeće Grada Pakraca

Sjednica održana 20. prosinca 2018.g., s početkom u 15:00 sati u Poduzetničkom centru Pakrac

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Dajana Vacek, vijećnica u Skupštini Požeško-slavonske županije Ljerka Švajghart, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

K. Milek: Čestita gradonačelnici i gradskoj upravi na jučerašnjem događaju i domaćinstvu Savjeta za Slavoniju i Baranju.
Kakvi su dojmovi i zaključci nakon svega?
Gradonačelnica: Ispričava pročelnika zbog nenazočnosti sjednici.
Savjet je odlično organiziran, jako dobro smo se predstavili u medijima, bili smo udarna vijest u središnjem Dnevniku u koji smo se i javili. Sve pohvale protokolu Vlade, Ministarstvu regionalnog razvoja i našim službama koje su odradile vrhunski posao.
Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem nikada nije bio u ovako malom gradu i bila nam je iznimna čast ugostiti premijera i veliki broj ministara.
Treba spomenuti da su i naši poduzetnici dobili i odradili posao vezan uz održavanje Savjeta.
M. Pavković: Na koji način je iskorištena drvna masa iz Aleje kestenova? Koliki je trošak dosadašnjih radova i kada se planira posaditi novo drveće?
Gradonačelnica: Odvoženje i zbrinjavanje drvne mase je dio troškovnika izvođača radova. Rok za završetak radova produžen je do kraja ožujka 2019.g. i planira se posaditi novo kestenje.
M. Čar: Do sada je odrađeno poslova u vrijednosti od oko 300.000,00 kn, a posaditi će se crveni kesten, koji je otporniji.
M. Pavković: Postoji li mogućnost da Grad osigura npr. 2 stana za potrebe privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja, da im se u tom razdoblju osigura besplatna prehrana u HCK i pomogne u nabavci osnovnih potrepština?
Gradonačelnica: Nemamo puno takvih slučajeva, uglavnom su prioritet kod stambenog zbrinjavanja i do sada su svi zbrinuti u gradskim stanovima. Nikada se nije desilo da nismo pomogli takvim osobama. U razgovorima smo sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje o davanju njihovih stanova u najam Gradu. Paralelno s tim pripremamo novi pravilnik o dodjeli stanova i sigurno ćemo uvijek pomagati ljudima u potrebi, te povećavati njihova prava i smještajne kapacitete.
M. Pavković: Žrtve se često obraćaju udrugama za pomoć, može li im se pomoći i preko udruge?
Gradonačelnica: Može.
Z. Krejči: Vlada nam je uredbom ukinula područje od posebne državne skrbi i umanjila mogućnost povoljnog kandidiranja u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon raspisanog natječaj za energetsku obnovu stambenih objekata, neugodno smo se iznenadili sa samo 40% sufinanciranja od strane Fonda.
Može li se ta nepravda poništiti i građanima opet omogućiti subvencija od 80%?
Gradonačelnica: I dalje smo područje od posebne državne skrbi, ali nismo u I. skupini.
Z. Krejči: Gdje se može zbrinuti otpad koji ne ide u zelenu niti u smeđu kantu i kada će biti uređeno reciklažno dvorište?
M. Čar: Takav otpad Komunalac odvozi bez naplate 2 puta godišnje po pozivu, a reciklažno dvorište očekujemo do kraja ožujka 2019.g.
D. Marin: Bagremik u Ulici M. Držića koja je u I. zoni se širi na cestu i treba planirati uređenje tog dijela grada.
Gradonačelnica: Već je dala nalog da se to uredi i zbog ovakvih upita će na sjednicama Gradskog vijeća od danas biti i voditelj Vlastitog pogona.
A.Delihodžić: Svake godine uređujemo taj prostor i sada je u planu.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom, cilj je bio potaknuti aktivnost.
Internetska veza u Srednjoj školi nije adekvatna zbog relativno male propusnosti mreže.
Kako Grad može potaknuti nadležne da se bar škole uvedu u 21. stoljeće što se tiče brzine interneta?
Gradonačelnica: U planu nam je širenje širokopojasnog interneta. Škole nam se nisu žalile, pa ih pozivam da se jave sa potrebnim informacijama, kako bismo znali što zatražiti od nadležnih.
D. Marin: Drago mu je što će se Grad uključiti.
M. Ivančić: Kakav je odaziv na gradske odluke vezane uz pogodnosti za poduzetnike, liječnike i obitelji?
Gradonačelnica: Na program koji se odnosi na poduzetnike, obrtnike i OPG-a podneseno je 75 zahtjeva (11 za zapošljavanje, 61 za nabavku imovine, 3 za početak obavljanja djelatnosti). Jedan zahtjev je odbijen, 11 ih čeka isplatu, a do sad je isplaćeno oko 380.000,00 kn.
Na program namijenjen liječnicima došlo je 16 zahtjeva (6 za subvencioniranje specijalizacije ili edukacije, 5 za subvencioniranje kamate i 5 za troškove vrtića). Do sada je isplaćeno oko 71.000,00 kn, a na isplatu čekaju još 4 korisnika.
Na program „3+“ zahtjev je podnijelo 86 korisnika, a 70 ih se odnosi na režije, 30 na vrtić, 16 na prijevoz i 46 na parking. Do sada je utrošeno oko 91.000,00 kn.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Predlaže skidanje 16. točke sa dnevnog reda i traženje dodatnih tumačenja Državnog izbornog povjerenstva, nakon čega će Gradsko vijeće donijeti odluku.
Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom,
2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.,
3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca,
5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,
9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.,
16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
21. Prijedlozi i inicijative.


1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom

Gradonačelnica: Zahvaljuje svima što su podržali inicijativu 104. brigade i predlaže usvajanje prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlogom.
V. Pečanić: Ovo je tehnička odluka u skladu sa zakonskim odredbama i financijskim pokazateljima za trogodišnje razdoblje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

V. Pečanić: Ovo je još jedna odluka koju po zakonu mora donijeti Gradsko vijeće, a propisuje strukturu postrojbe civilne zaštite.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

V. Pečanić: Nakon inspekcijskog nadzora, naloženo nam je donošenje novog Plana zaštite od požara, a svi nadležni dali su svoju suglasnost na prijedlog dokumenta.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva

Gradonačelnica: Prijedlog je sličan onom prošlom, uz dodatak subvencioniranja zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru.
Poduzetnici će plaćati povoljniji zakup, a Grad će im subvencionirati iznos do pune zakupnine. Do sada su to bile 12-ine PCP-u, a sada će to biti realan trošak i poticaj PCP-u da traži nove zakupoprimce.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Kriterije i mjere opet će propisati gradonačelnica, pa predlažu da se određenim djelatnostima daje prednost.
Gradonačelnica: Jeste li mislili na neku djelatnost, broj zaposlenih i sl.?
Moramo biti ravnopravni prema svima i ne dozvoliti stvaranje monopola.
D. Marin: Ne radi se o diskriminaciji, ali Grad ima pravo na svoju strategiju i put kojim će doći do cijeva.
Gradonačelnica: Stručne službe će razmotriti prijedloge prije propisivanja kriterija.
M. Ivančić: Jedan od prijedloga može biti produžavanje zakupa u inkubatoru za visokoprofitabilne djelatnosti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća sva tri prijedloga.
Gradonačelnica: Smanjenje prihoda i isto toliko rashoda, te njihovo prenošenje u 2019.g. planirano je zbog realnih okolnosti (izgradnja središnjeg trga i uređenje Aleje kestenova).
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se sva tri prijedloga. Razumijemo da se postupci javne nabave često oduže i ne mogu završiti u planiranom vremenu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Jasno je da je ovo svođenje računa i stvarno stanje, ali zbog neprihvaćanja proračuna za ovu godinu, ostati će pri odluci da ne prihvate niti rebalans. Kod točaka 7. i 8. biti će suzdržani.
Na polovini godine smo imali višak od 2,9 mil. kuna, a sada manjak od oko 700 tis. kuna.
Gradonačelnica: Plan i izvršenje proračuna nisu isti. Rebalans je potpuno transparentan i realan i iako nije ekonomistica, dobro se snašla u financijskom vođenju i vjeruje stručnim suradnicima. Nije niti očekivala prihvaćanje od strane Kluba vijećnika SDP-a.
V. Pečanić: Manjak je prenesen iz prošle godine i mora biti u proračunu do kraja ove. Njega nema, jer smo tijekom godine akumulirali prihode i stvorili višak.
D. Marin: Uopće ne sumnja, ali će zbog već rečenih razloga glasovati protiv.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv),
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana).
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća svih sedam prijedloga.
Gradonačelnica: Ovo je još jedan realan proračun u kojemu planiramo povećanje prihoda za 30% u odnosu na postojeći plan. Zbog brige središnje vlasti koja nam je povećala vlastite prihode na više od 20 mil. kuna, možemo uvoditi nove programe i više raditi.
Očekujemo više sredstava od Agencije za plaćanje u poljoprivrede (za mjere ruralnog razvoja) i za energetsku učinkovitost, pa se nada još jednom rebalansu sa povećanjem prihoda.
V. Pečanić: Prihodi i rashodi planiraju se sa 42,4 mil. kuna, što je više od rebalansa. Sve je više sredstava iz različitih fondova i pomoći države, a do značajnog povećanja prihoda došlo je zbog promjena u sustavu financiranja JLS. Možemo reći da je ova uzlazna faza ekonomskog ciklusa nastala i zbog pozitivnih gospodarskih učinaka.
Uz proračun se moraju usvojiti i predloženi programi, Odluka o izvršavanju proračuna i Odluka o financiranju političkih stranaka.
Predsjednik: Zaprimili smo i amandmane Kluba vijećnika SDP-a na prijedlog proračuna.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlažu se slijedeći amandmani:
1. amandman: pozicija 404. – Tekuća donacija mikro i malim poduzetnicima – povećati za 250.000,00 kn tako da ona iznosi 750.000,00kn
2. amandman: uvesti u razdjel 005 program 02, projekt : pomoć građanima pri izgradnji prve nekretnine. Uvesti poziciju oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.
Potrebna sredstva za iznesene prijedloge osigurati na slijedeći način:
poziciju 187 ukinuti, a ta sredstva u iznosu od 350.000,00 kn preraspodijeliti na načine iznesene u 1. i 2. amandmanu.
Gradonačelnica: Ne prihvaća amandmane.
Grad će uvijek pratiti poduzetnike i povećati stavku ako bude potrebno. Što se tiče pozicije 187, podsjeća da Klub SDP-a nije prihvatio ovogodišnji proračun upravo zbog sredstava za nabavku udžbenika. Zakon nije predvidio da država kupuje zbirke, radne bilježnice i tehnička pomagala i tu stavku treba ostaviti u proračunu kako bi svi učenici imali iste mogućnosti.
Vezano uz pomoć mladima pri izgradnji prve nekretnine, na tu temu je dogovoren sastanak sa državnim tajnikom Mažarom i vjeruje da će se pronaći neko rješenje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Ovakav modus operandi se pokazao uspješnim.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Neće podržati proračun zbog neprihvaćanja amandmana, smatra da je dogovor moguć uz postojanje volje.
Kod ostalih točaka koje idu uz proračun će biti suzdržani.
Kasnimo li sa donošenjem programa uz proračun, jer zakon propisuje da se moraju donijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka kalendarske godine?
M. Čar: Zakoni nisu usklađeni, u jednom piše ovo što ste naveli, a u drugom da se programi donose uz proračun.
M. Ivančić: Proračun se iz godine u godinu povećava. Jeli to zbog vlasti na državnoj razini ili u gradu? Smatra da idemo u dobrom smjeru i na putu smo da budemo oaza lijepog življenja.
K. Milek: Žao joj je što neće svi prihvatiti proračun. Zadnji put SDP nije prihvatio proračun jer nije bilo stavke za nabavku udžbenika, sada ju imamo i opet ga neće prihvatiti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje amandmane Kluba vijećnika SDP-a.
Glasovanje: Amandmani nisu usvojeni (3 za, 11 protiv, 1 suzdržan).
Glasovanje: 9. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasovanje (12 za 3 protiv).
10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
12. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
14. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 suzdržana),
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 16. i 17. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.


16. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa oba prijedloga.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu, ali sa intencijom da se građanima ne povećavaju obveze.
Do promjena će doći u tri ulice koje iz III. zone prelaze u II. zbog asfaltiranja i uvođenja javne rasvjete, Aleja kestenova će biti u II. zoni, a nakon uređenja će opet preći u I. Uvedena je i IV. zona sa simboličnom cijenom za naselja u istočnom dijelu.
Vrijednost boda ostaje ista.
M. Čar: Prije izrade prijedloga obavljeno je javno savjetovanje sa građanima i nije bilo prijedloga.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
M. Ivančić. Najvažnije je da građani neće imati nikakvo dodatno opterećenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 16. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


18. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Radi se o prvoj izmjeni Programa i zasigurno će ih biti još.
D. Vacek: Program je ispravljen i dopunjen na temelju naknadno pristiglih očitovanja Ureda državne uprave u županiji o površini koju je potrebno osigurati kao nadoknadu za oduzetu imovinu, uvjerenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije da se predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu te jesu li predmetne čestice u sustavu javnog navodnjavanja, koje mi nemamo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


19. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Gradonačelnica: Došla je nova era u našem predškolskom odgoju. Prošao nam je projekt u sklopu kojega će vrtić zaposliti 6 osoba i zbog toga je potrebno promijeniti postojeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. Projekt traje dvije godine i vrtiću želi puno uspjeha u njegovom provođenju.
V. Klobučar: Projekt će nam donijeti 6 novih zaposlenika (pedagog, logoped, dvoje odgajatelja, pomoćnu kuharicu i spremačicu) i novo radno vrijeme prilagođeno potrebama roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
Veseli nas novo zapošljavanje i radno vrijeme, koje će sigurno biti od velike pomoći roditeljima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Želi da ovako ostane i nakon isteka projekta i vjeruje da ćemo uspjeti stvoriti uvjete za to.
Gradonačelnica: Već smo krenuli u tom smjeru, osluškujemo potrebe roditelja, mijenjamo radno vrijeme i zasigurno ćemo i dalje podržati ovakav rad.
V. Kolubučar: U vrtiće se puno ulaže, trenutno su u tijeku radovi u matičnom objektu i u Prekopakri, koji će stvoriti puno bolje uvjete za boravak djece. Najveća korist ovog projekta je zapošljavanje stručnih osoba, pedagoga i logopeda, jer postoji realna potreba za njima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


20. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

V. Pečanić: Zbog zakonskih izmjena škola mora uskladiti svoj Statut, a osnivač je dužan dati prethodnu suglasnost na isto.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


21. Prijedlozi i inicijative


Predsjednik: Zahvaljuje svima na suradnji u ovoj godini.

Sjednica je završena u 17h.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić
Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 10. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
10. (desetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 15:00 sati
u Poduzetničkom centru Pakrac (konferencijska dvorana)

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Gradom Varaždinom,
2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g.,
3. Prijedlog Odluke o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca,
5. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
8. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.g.,
9. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.g.,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019.g.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019.g.,
15. Prijedlog Odluka o financiranju političkih stranaka u 2019.g.,
16. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića,
17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
18. Prijedlog odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade,
19. Prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
20. Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
21. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
22. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
– ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac, gđu Višnju Klobučar,
– ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 16. listopada 2018.g., s početkom u 17 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „IN konzalting“ d.o.o. S. Brod Ivan Nožina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca
2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,
3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,
4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,
8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.
9. Prijedlozi i inicijative.

Aktualni sat

V. Eck: Postoji li mogućnost da se dječje igralište u Prekopakri (iza škole) uredi, jer je postalo opasno za djecu?
Gradonačelnica: Uputiti ćemo zahtjev ravnateljici škole da zatraži od osnivača, Požeško-slavonske županije da se igralište uredi.
U neposrednoj blizini Udruga Mađara RH gradi još jedno dječje igralište.
V. Eck: To bi trebalo napraviti do proljeća, zbog velike obljetnice KUD-a „Seljačka sloga“.
I. Cavalli: Mogu li se postaviti autobusna stajališta u Velikom Banovcu, Donjoj i Gornjoj Obriježi?
M. Čar: Radi se o ugibalištima uz županijsku cestu, o čemu smo razgovarali sa Policijskom postajom, koja će pokušati utjecati na ŽUC.
Gradonačelnica: Od 2012.g. tražimo postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta na županijskim cestama, prvenstveno zbog sigurnosti djece. MUP nas u tome podupire i uputili su dopis ŽUC-u kojim podržavaju naš zahtjev.
S. Hejtmanek: Kakva je dinamika izgradnje kanalizacije u Badljevini? Pješačke staze u ulicama 30. svibnja i Kralja Zvonimira su uništene, nema oznake da su radovi u tijeku i za kretanje djece je ovo jako opasno.
Gradonačelnica: Hrvatske vode su rebalansom osigurale dodatna sredstva za ovaj projekt koji se već dugo vuče. Nakon razgovora sa izvođačima, rečeno je da će započeti sa radovima za 10-ak dana. Zatražiti ćemo i sigurnu regulaciju prometa.
M. Čar: Izvođač radova mora dovesti površinu u prvobitno stanje i osigurati sigurno prometovanje.
D. Marin: Može li se označiti pješački prijelaz između Vinogradske ulice i česme, gdje prolazi puno djece?
Gradonačelnica: Slaže se da tamo treba označiti pješački prijelaz. Opet se radi u ŽUC-ovoj cesti i oni su nam najveći problem. Raduje nas što na velikom broju kilometara lokalnih prometnica nemamo ovakvih problema.
D. Marin. Postoji li mogućnost da Grad otvori nekakav komunikacijski kanal kojim bi građani mogli predložiti proračunske stavke za slijedeću godinu?
Gradonačelnica: Komunikacija sa građanima traje svih 365 dana u godini, puno smo na terenu, svi mjesni odbori daju svoje prijedloge, koji se uvrštavaju u proračun. Građani često komuniciraju putem facebooka i sl. i cijelo vrijeme dobijamo informacije o potrebama građana. Možemo pronaći i još jedan način, ali zaista imamo stalnu komunikaciju.
D. Marin. Cilj ovog prijedloga je direktna komunikacija, bez mjesnih odbora.
Z. Krejči: Službeni statistički podaci pokazuju da se sa područja Pakraca i Lipika iselilo nešto više od 1000 stanovnika. Iako gradonačelnica nije bila sklona priznati da ljudi odlaze, smatra li sad da je ovo alarmantna pojava i jeli sazrijelo vrijeme da i Gradsko vijeće nešto napravi?
Gradonačelnica: Slaže se da ljudi iseljavaju, ali se ne smatra krivom za to. Gradsko vijeće je donijelo aktivne mjere, pronatalitetne i poticajne za poduzetnike kako bismo spriječili odlazak ljudi. Također očekujemo konstruktivne prijedloge, do sada još nismo dobili niti jedan.
Z: Krejči: Nije mu bila namjera svaliti krivnju na nikoga.
Klub SDP-a je predložio smanjivanje prireza, kupovinu udžbenika i dr., ali niste prihvatili.
Što je učinjeno sa vodomatom, hoće li i kada biti u funkciji?
M. Širac: U tijeku je izrada javnog poziva za davanje u najam aparata, koji će biti objavljen slijedeći tjedan.
I. Frićer: Drvoprerađivači sa našeg područja nemaju dovoljno drvne mase i ako se nešto ne poduzme, doći će do otpuštanja radnika. Može li Grad nešto učiniti?
Gradonačelnica: Na zahtjev drvoprerađivača sazvan je sastanak u Poduzetničkom centru, na kojemu su županu prezentirani problemi sa nedostatkom drvne mase.
Grad ovdje nema nikakvu nadležnost, ali ćemo uputiti dopise ministru Tolušiću i Hrvatskim šumama i upoznati ih sa ovom problematikom.
M. Pavković: Hoće li se i kada staviti u funkciju zgrada preko puta suda?
Gradonačelnica: Zgrada je u vlasništvu RH i prije mjesec dana je Ministarstvo državne imovine zatražilo od svih ministarstva da iskažu interes za korištenjem ovog prostora. Javili se Centar za socijalnu skrb i Ministarstvo pravosuđa i očekujemo da taj objekt uskoro bude u funkciji.
M. Pavković: Vidimo da se obnavlja pročelje Spahijskog podruma, zna li se kada će krenuti realizacija projekta „Svijet graševine“?
Gradonačelnica: Do sada smo ovaj objekt obnavljali domaćim novcima, a sada smo potpisali sporazum o realizaciji projekta „Svijet graševine“, a troškovi su procijenjeni na oko 30 mil. kuna.
Do kraja godine očekujemo natječaj zatvorenog tipa, na koji se samo mi možemo javiti, a početku radova se možemo nadati slijedeće godine.
M. Ivančić: Čuli smo da će se slijedeći Savjet za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem održati u Pakracu. Što to znači za nas?
Gradonačelnica: Jedan od zaključaka prošle sjednice Savjeta je da će se iduća održati u Pakracu. To je za nas velika čast, jer će nam doći premijer, ministri, predstavnici poslodavaca i dr.
Pakrac je to zaslužio, pripremiti ćemo dobru prezentaciju i nadamo se dobrim rezultatima.
M. Ivančić: U Pakracu nikada nije bilo toliko visokih dužnosnika kao što će biti na ovoj sjednici.
Znate li koliko je osoba kojima je odjavljeno prebivalište po službenoj dužnosti (smatra da se radi o većem broju)?
Gradonačelnica: Nema podatke, ali će ih zatražiti od PP Pakrac.

1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Gradonačelnica: Ovo je naša zakonska obveza. Poziva g. Nožinu da Gradskom vijeću prezentira ovaj dokument.
I.Nožina (IN konzalting): Prezentira Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca sa naglaskom na vrste rizika i eventualne posljedice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se jednoglasno prihvaćaju.
V. Klobučar (Dj. vrtić „Maslačak“): Iz materijala ističe da se sva djeca upisana (204) u 12 odgojnih skupina, od projekata unutarnje uređenje matičnog vrtića i područnog u Prekopakri, postavljenje video nadzora, uvođenje smjenskog rada prilagođenog roditeljima, te prijevoz za djecu sa posebnim potrebama. Svi projekti se provode u suradnji sa Gradom.
Gradonačelnica: Treba spomenuti da smo za projekt uređenja dobili 750.000,00 kn iz Ministarstva demografije plus sredstva iz gradskog proračuna.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Sve pohvale ravnateljici i odgajateljicama koji odlično rade svoj posao, prate potrebe roditelja i angažirani su za djecom sa posebnim potrebama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pohvaljuju se mjere koje vrtić provodi u duhu vremena, a Grad ih podržava.
Prošle godine je upisano 204 djece, ove 174, što je blagi pad i nije kritika, samo konstatacija.
V. Klobučar: U ovogodišnji broj upisane djece nisu uračunati predškolci, upisi su otvoreni cijelo vrijeme, pa će brojka na kraju biti veća od 174.
K. Milek: U gradu možemo primjetiti puno trudnica u odnosu na prošlo razdoblje i ta će djeca za koju godinu biti u vrtiću. Dobro bi nam došlo malo optimizma.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu OGŠ Pakrac u školskoj godini 2017./2018.

A.P. Grafina (OGŠ Pakrac): Iz izvješća izdvaja provođenje pilot-projekta „Tragom Jankovića“, jako dobru suradnju sa ustanovama i udrugama i aktivnije uključivanje u obilježavanje početka Domovinskog rata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale radu i sjajnim djelatnicima, posebno organizaciji koncerata na otvorenom. Glazbena škola daje posebno obilježje kulturnom životu našeg grada. Želi im puno uspjeha i što više stalnih učitelja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Podržava se i posebno pohvaljuje rad škole, koja je dodana vrijednost našem gradu.
Kakva je situacija sa kadrom?
A.P. Grafina: Što se tiče kadrova, deficitarni su u cijeloj Hrvatskoj i teško je osigurati stalne učitelje. Grad poduzima sve, svi se čude što se našim učiteljima nude kadrovski stanovi. Snalazimo se i za sada sve dobro funkcionira.
Gradonačelnica: Osnovna glazbena škola nam je jako važna, oni ne rade samo ono što im je djelatnost, već puno više. Npr. na zahtjev Dječjeg gradskog vijeća javili su se na natječaj za uređenje parka za pse i dobili sredstva od INA-e, organiziraju besplatne koncerte glazbenika, sudjeluju u svim gradskim događanjima.
Grad svake godine traži i dobije od OGŠ Pakrac podatke o potrebnim kadrovima i uvijek budu uvršteni u deficitarna zanimanja koja stipendiramo. U suradnji sa Gradom i Ministarstvom kulture, ove i slijedeće godine zamijeniti će se sva stolarija na zgradi. I dalje ćemo podržavati rad i pomagati OGŠ Pakrac.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje
od 2017. do 2022. godine

M. Čar: Donošenje ovog Plana je naša obveza usklađenja sa istim na državnoj razini.
Došlo je do pogreške u statističkim podacima, koja je ispravljena i dostavljena vijećnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Težimo što boljem gospodarenju otpadom, „Crkvište“ je pri kraju uređenja, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nas je prepoznao kao gradove koji vode brigu o otpadu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin i Branko Đaniš.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Za članove povjerenstva predlažu se: Dajana Vacek, Ivona Sandrin, Branko Đaniš, Vlado Eck, Željka Pejša Božić.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvještaj se prihvaća.
V. Pečanić: U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 15,3 mil. kuna, što je 43% od plana i rashod 11,5 mil. kuna, odnosno 33,2% od planiranog. Preneseni manjak od 752.000,00 je u potpunosti pokriven i ostvaren je višak prihoda od gotovo 3 mil. kuna.
Gradonačelnica: Ovakvo stanje u proračunu ej prvenstveno rezultat novog Zakona o financiranju JLS,a ostvareni višak biti će utrošen u sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Zadovoljni su sa izvršenjem proračuna, manjak je izbrisan, a višak će se iskoristiti za projekte.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće je dobro i korektno i prihvaća se,a nezadovoljni su proračunskim pozicijama.
U proračunu više nema pomoći od države kojoj su se sufinancirali projekti, očito je poreznom politikom to prebačeno na gradove.
Vidi se rast rashoda za plaće od 22%. Koliko je broj zaposlenika veći u odnosu na prošlu godinu?
Gradonačelnica: Tekuće pomoći iz države nisu bile za sufinanciranje projekata, a takvo sufinanciranje i dalje dobijamo iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Promjenom zakona naš je izvorni prihod povećan za oko 7 mil. kuna.
Broj zaposlenika je povećan u gradskoj upravi, vrtiću i muzeju, 2 puta je povećana osnovica za obračun plaće za 6%, koja je za vrijeme recesije smanjena i napravljena je vrlo mala korekcija koeficjenata.
D. Marin. Povećanje plaće uopće nije upitno, samo ga je zanimao broj zaposlenih, što bi u budućnosti mogao biti mač sa dvije oštrice.
V. Pečanić: Osnovica za obračun plaća je povećana za ukupno 12%, a ostvareni iznos je još uvije u okviru planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.
Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Gradonačelnica: Na prvoj stranici izvješća je slučajno napisan pogrešan datum (umjesto 31. prosinca 2017. treba pisati 30. lipnja 2018.).
Imamo potrebe za novim zaposlenicima, moramo moći pratiti i radi sve što je u našoj nadležnosti i ne može jedna osoba raditi nekoliko različitih poslova odjednom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Sve pohvale i podrška radu gradonačelnice i hvala joj na brizi. Racionalno raspolaže proračunom, vide se pozitivni pomaci u svim aspektima života, grad dobiva drugo naličje, a Ana se osjeti na svakom uglu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Opširnije je, negdje čak i preopširno, a nekih stvari u izvješću nema, npr. suradnja sa županijom, što je do sada uvijek bio dio izvješća.
Gradonačelnica: Suradnja sa županijom je korektna, Grad sudjeluje u koordinacijama, župan dolazi u Pakrac i izostavljanje tih podataka je nenamjerno.
Izvješće je opširnije jer je htjela vijećnicima dati na uvid podatke o svim odobrenim projektima i svemu što se radi.
K. Milek: Gradonačelnica nema dovoljno dobar rejting u lokalnom tiskanom mediju i bilo bi dobro da se povremeno objavljuju razgovori s njom, da ju ljudi bolje upoznaju i saznaju što radi.
A. Frićer: Učenici se ne školuju za obrtnička zanimanja i takvi s obrti ne otvaraju. Grad je napravio sve što treba, ali ljudi se jednostavno ne hvataju posla.
N. Garača: Motiviran izlaganjem gđe Milek, poziva se na autonomiju medija. Ako netko nije zadovoljan objavljenim tekstom, ima ga pravo demantirati.
Gradonačelnica dobro komunicira sa medijima i zna sazvati tiskovnu konferenciju ako nešto želi reći.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

9. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na 10. sajam „Slavonski banovac“ i promociju brošure o 200 godina obrtništva.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:45 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m
9. (devetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u utorak, 16. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:

a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,

3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

9. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac, gđu Višnju Klobučar,
 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Najave događanja

Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

8. (osmu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u četvrtak, 19. srpnja 2018. godine s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., PCP d.o.o. Pakrac,
 2. Prijedlog odluke o proširenju obuhvata poduzetničke zone „Zona male privrede Pakrac“,
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti udruzi „Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakrac“ za provedbu ulaganja: „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PAKRAC“,
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“,
 5. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • gđu Ivanu Orban, direktoricu PCP d.o.o. Pakrac
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Gradski natječaji #Obavijesti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2018.g., dana 20. lipnja 2018.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I     P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 15.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • OIB,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 28. lipnja 2018.g.

Grad Pakrac