Gradski natječaji #Obavijesti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2018.g., dana 20. lipnja 2018.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I     P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 15.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • kopija osobne iskaznice,
 • OIB,
 • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 28. lipnja 2018.g.

Grad Pakrac

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 8. lipnja 2018.g. s početkom u 15:30 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdali: Vlado Eck i Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni:gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonečelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditeljica Pododsjeka za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Adriana Pepić, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, predstavnik Komunalca Zdravko Vostri, zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Ilija Turković ml., upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek.
Predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Pavković: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sadrži 5,98% minski sumnjivog područja. Kakvo je točno stanje, koliko je takvih područja još ostalo? Može li se doći do podataka kada će razminiranje biti gotovo?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor budući evidenciju vodi Hrvatski centar za razminiranje, sa kojim imamo jako dobru suradnju. Ono što je poznato je da postoje dva projekta razminiranja našeg područja: razminiranje poljoprivrednog zemljišta (koje bi trebalo biti gotovo do 2020.g.) i razminiranje šumskog područja.
Poziva sve građane da se u slučaju potrebe jave gradskoj upravi ili HCR-u.
M. Pavković: Hoće li i kada biti izgrađen nogostup u Pihirovom sokaku i kada će biti sanirana Vukovarska ulica?
Gradonačelnica: Nogostup u Pihirovom sokaku je neophodan, Grad će slijedeće godine financirati projektnu dokumentaciju, ali investitor mora biti ŽUC.
Što se tiče Vukovarske ulice, radi se o zahtjevnom projektu, za koji samo dokumentacija košta više od 300.000,00 kn. Budući se radi o većem zahvatu, raditi će se u tri faze i napraviti nova ulica, koja će nositi ime po 104. brigadi.
M. Pavković: Kada bi mogli krenuti radovi u Pihirovom sokaku?
Gradonačelnica: Nemoguće je reći kada, budući će investitor biti ŽUC.
Z. Hofman: Kada kreće izgradnja ceste od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji i nogostup od Voda Lipik do hotela Pakrac?
Planira li se proširenje rekreacijskog centra i rasvjeta na novim teniskim terenima?
Gradonačelnica: U utrorak, 12. 6. je otvaranje ponuda za odabir izvođača za izgradnju prometnice od Pedagoške akademije do semafora na Krndiji.
Za nogostup u Aleji kestenova dobili smo 561.000,00 kn od MUP-a, još čekamo rezultate natječaja u Ministarstvu graditeljstva. U svakom slučaju, ove godine će se sigurno raditi na sjevernom ulazu u grad.
Rasvjeta na teniskim terenima je djelomično postavljena, još čekamo ponude za lampe i do jeseni će i to biti realizirano.
Planira se proširenje sportsko-rekreacijskog centra izgradnjom terena za odbojku na pijesku (kandidirano) i prema želji mladih ljudi, izgradnja skate-parka vrijednog oko 300 tis. kn, za što ćemo tražiti sredstva i sponzore.
I.Cavalli: Kada će biti realiziran vodovod za 11 naselja?
Gradonačelnica: Projekt je prošao iz mjera ruralnog razvoja, došla je jedna prihvatljiva ponuda i još predstoji dostava bankovne garancije ponuditelja, kako bi radovi mogli početi ove jeseni.
K. Milek: Planira li se postavljanje ograde kod uklonjene ruševine na mostu?
U kojoj je fazi projekt gradskog trga, ima li projekcija kada će početi radovi?
Gradonačelnica: Ograda kod mosta će biti postavljena iz sigurnosnih razloga, a na njoj će biti postavljeni panoi sa nekadašnjim izgledom objekta.
Ovaj tjedan održano je savjetovanje vezano uz provedbu projekta izgradnje trga, radi se o sredstvima EU i moramo u potpunosti poštivati pravila postupka i Zakon o javnoj nabavi. Ugovor je potpisan, objava natječaja kreće u srpnju i nada se početku radova ove jeseni.
D. Marin: Projekt znanstvenog centra od prije nekoliko godina se više ne spominje, postoji li mogućnost za drugačiji oblik tog projekta, kako bi dobili objekt za potrebe Zdravstvenog veleučilišta?
Gradonačelnica: Za spomenuti projekt Grad Daruvar nije bio zainteresiran, pa smo krenuli u sličan, u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem, Medicinskim fakultetom u Osijeku, Srednjom školom Pakrac i Gradom Lipikom. Radi se o centru kompetencije, a na natječaj se može javiti Srednja škola.
D. Marin: gdje je tu izgradnja objekta za Zdravstveno veleučilište?
Gradonačelnica: Niti u prvom projektu nije bilo izgradnje objekta, a sada smo predvidjeli prostor i smještajne kapacitete za potrebe visokog obrazovanja.
D. Marin: Budući da od Doma umirovljenika u Prekopakri nema ništa, postoji li mogućnost da Grad subvencionira zdravstvenu zaštitu umirovljenika slabijeg imovinskog stanja na način da im plaća participaciju?
Gradonačelnica: Nije točno da se ništa ne događa, za 6 dana je sastanak sa predstavnicima Ministarstva demografije vezan uz Dom umirovljenika. Što se tiče upita, bilo bi dobro imati konkretan prijedlog.
D. Marin: O tome pričamo 6-7 godina, ali je mislio da je to dio predizborne priče. Umirovljenicima bi mogli pomoći bar na način da im se subvencionira participacija.
Gradonačelnica: To su dvije potpuno različite teme za razgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi vodozahvat Šumetlica, obzirom da je g. Vukmirić na svečanoj sjednici rekao da projekt ide dalje. Od tada je prošlo skoro 3 mjeseca, što se dešava?
Gradonačelnica: To ej projekt Hrvatskih voda, redoviti ih kontaktiramo i zovemo, trenutno traju razgovori sa kooperantima Vijadukta i ima nekih problema sa njima. Javno obećanje se mora ispuniti i nećemo ih prestati podsjećati na to. Voljela bi da se ovo pitanje opet postavi, jer nas sve zanima što se dešava. Obećaje da će napravite sve što može, ali investitor su Hrvatske vode.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru.
Dobio je pisani odgovor vezan uz vodomat i zanima ga što je od njegovog prestanka s radom učinjeno, jeli instaliran negdje drugdje, radi li i sl.?
Gradonačelnica: Vodomat je spremljen da se ne ošteti i predan PCP-u na privremeno upravljanje. Postoje dvije opcije: prodaja ili novi natječaj za upravljanje aparatom, o čemu će se uskoro donijeti odluka.
Z. Krejči: Zahvaljuje na iskrenom odgovoru. Nije zadovoljan brzinom rješavanja problema, prošlo je više od 5 mjeseci i nada se da će do iduće sjednice biti u funkciji.
M. Ivančić: Što Grad poduzima da se zgrada HZMO-a i HZZO-a obnovi?
Gradonačelnica: Godinama hodamo i tražimo HZMO i HZZO da obnove zgradu i sada kada je obnova konačno ušla u državni proračun, na natječaj se nije javio niti jedan izvođač radova. Zatražiti ćemo ponovno raspisivanje natječaja.
M. Ivančić: Vidi se da Grad radi na tome, iako zgrada nije gradska.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 6. Sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b) Plan rada i financijski plan za 2019.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.,
5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Ž. Pejša Božić: Što se može napraviti sa problemom odvodnje u Vukovarskoj ulici, koji nastaje za vrijeme svake veće kiše?
M. Pierobon: To je problem koji postoji već 20-ak godina, jer su kuće na nižoj razini od ceste. Projektom aglomeracije predviđena je rekonstrukcija i Vukovarske ulice, a do tada će se pojačano održavati.
R. Matijašević: Kada će završiti izgradnja kanalizacije u Bolničkoj ulici?
M. Pierobon: Danas ili najkasnije za nekoliko dana.
M. Ivančić: Kao član Nadzornog odbora, imao je uvid u način rada tvrtke Vode Lipik i uvjerio se da se puno radi u interesu građana.
Gradonačelnica: Moli direktora da kaže koliko javnih nabava treba provesti da bi se realizirao projekt aglomeracije.
M. Pierobon: Ovaj EU projekt vrijedan više od 153 mil. kuna ima 6 segmenata.
Prvi ima 16 podprojekata unutar kojih je na 1600 čestica riješena imovinsko-pravna dokumentacija.
Drugi je projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje vode u Dobrovcu.
Treći nabava specijalnog vozila i stroja.
Četvrti segment podrazumijeva nadzor od 6-7 inžinjera.
Peti se odnosi na promidžbu i vidljivost projekta, a šesti na odabir tima, odnosno jedinice za provedbu i praćenje projekta. Svaki od ovih segmenata iziskuje provođenje javne nabave, odnosno natječajnog postupka.
Danas smo spremni za objavu 3 natječaja (informiranje, tim za upravljanje i nadzor). Dokumentacija je poslana u Hrvatske vode i čekamo njihovu suglasnost.
Gradonačelnica: Ovaj projekt se pripremao 10 godina, na njemu se svakodnevno radi i trajati će bar još 3 godine.
Z. Krejči: Raduje nas što se nazire kraj.
Jedan od načina da se ljudi, prvenstveno poduzetnici zadrže u našem gradu je i redovita opskrba vodom i njena pristupačnost. Moraju li cijene, odnosno razlika u cijeni između gospodarstva i kućanstava biti ovakve po zakonu ili se može odrediti i drugačije, kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika?
M. Pierobon: Postoji mogućnost za korekciju, ali to mora biti na uštrb nekoga. Cijene nisu mijenjane od 2011.g., kada je utvrđen ovakav način. Problem je fiksni dio iz kojeg se financira održavanje usluge i on nije pravedan prema svim korisnicima.
Trenutno se radi na pripremi novog modela naplate usluge prema kapacitetu priključka.
Z. Krejči: Vremena su se promijenila, treba djelovati odmah kako bi pomogli poduzetnicima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Gradonačelnica: Zahvaljuje g. Vostriju, koji od prije nekoliko dana više nije direktor Komunalca, na dosadašnjoj suradnji.
M. Ivančić: Također zahvaljuje g. Vostriju na svemu što je učinio, posebno nakon Domovinskog rata,kada je trebalo krenuti od nule. Kada se realiziraju svi projekti energetske učinkovitosti stambenih zgrada, zaista ćemo biti lijep grad.
Predsjednik zaključuje sjednicu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b. Plan rada i financijski plan za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan se prihvaćaju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rad se prihvaćaju.
Zahvaljuje vatrogascima na trudu, radu i entuzijazmu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju. Vatrogascima želi što manje posla.
M. Ivančić: Zahvaljuje vatrogascima na svemu što rade u svom poslu i izvan njega, a na dobrobit naših građana.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće i plan rada se jednoglasno usvajanju.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.

Gradonačelnica: Budući je Grad Pakrac jedan od osnivača LAG-a i da smo u njihov rad uložili sredstva, smatra korektnim da i dobijemo izvješće o radu, koje se samo prima na znanje.
I.Matek: Prvenstvena zadaća LAG-a je provođenje Leader pristupa, za što je 2017.g. naš LAG dobio 7,7 mil. kuna. Najviše sredstava, 5,8 mil. kuna namijenjeno je za projekte trećih osoba, temeljem javnih natječaja. Natječaji su krenuli, pristiglo je 6 projekta, a ove jeseni očekuje se početak njihove realizacije. Dio sredstava namijenjen je za suradnju između LAG-ova i tekuće poslovanje za vrijeme trajanja projekta.
Početkom iduće godine očekuje se otvaranje Mjere 7.4., a do kraja ove godine nada se provedbi Mjere 4.1.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se pozitivno prima na znanje. U njemu je jako dobro opisano stanje, ali malo nerazumljivim rječnikom za laike.

5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Zakonski rok za donošenje Programa je 9. lipanj, pa je možda malo štur, ali nismo željeli kršiti rokove. Program obuhvaća 3500 ha zemljišta i oko 11000 čestica.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i očekuje učinak.
M. Ivančić: Ovo je dobar okvir, koji će se vjerojatno vremenom dorađivati i mijenjati.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 6., 7. i 8. točki dnevnog reda.

6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Prijedlozi su pokušaj uvođenja pronatalitetnih mjera namjenjenih obiteljima s troje i više djece i ne odnose se na korisnike socijalnih naknada.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Ovo nisu socijalne, već demografske mjere.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Pohvaljuje se pokušaj uvođenja demografskih mjera. Prijedlog neće prihvatiti samo zbog toga što u odluci ne piše koje su to mjere, tko će, što i koliko dobiti.
N. Garača: Situacija je zaista dramatična i ovo je pokušaj da se nešto promijeni. Prijedlog je trebalo više i bolje razraditi. Zašto se odnosi na troje, a ne npr. dvoje i više djece? Kod subvencije prijevoza spominju se samo studenti, ne i učenici koji putuju u školu.
Poziva parlamentarnu većinu da se ovakva praksa u kojoj gradonačelnica donosi kriterije za provođenje odluka Gradskog vijeća svede na minimum.
M. Ivančić: Gradonačelnicu su izabrali građani i može sama donositi ovakve odluke, to ej u skladu sa zakonom.
Svaka odluka je živi organizam i uvijek se može mijenjati, gradonačelnica ima povjerenje većine, a Gradsko vijeće uvijek može reagirati ako smatra potrebnim.
M. Pavković: Žali što se ova praksa ponavlja, jer se radi o dobroj ideji, koja nije baš dobra u realizaciji.
I Gradsko vijeće su izabrali građani, pa na internetskim stranicama čitamo o odlukama koje još nismo donijeli.
Kada bi ovaj prijedlog sadržavao sve što je potrebno, ne bi bilo nikakvih problema, ovako se čini populistički i loše.
M. Ivančić: Populistički je što ne prihvaćate prijedlog koji nije vaš.
M. Pavković: Ovo nema veze sa politikom, svi želimo dobro ovom gradu.
D. Marin: Nitko nije rekao da je odluka protuzakonita, samo želimo da bude bolja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 6. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
7. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).
8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (9 za, 5 protiv).

9. Prijedlog Odluke o izboru Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon dva raspisana natječaja, pristigao je upravo onoliki broj kandidata koji je potreban za izbor Gradskog savjeta mladih.
Komisija utvrđuje slijedeću listu kandidata:
– za članove: Kristina Grgić, Antonio Ivanović, Vilim Svjetličić, Kristina Špelić, Ivan Švasta,
– za zamjenike: Stefani Čenan, Leonardo Luksetić, Karlo Rek, Patrik Sabo, Grgur Špančić.
T. Petrač: Sukladno Zakonu o savjetima mladih i našoj odluci, potrebno je provesti tajno glasovanje.
D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Nakon provedenog tajnog glasovanja, Komisija utvrđuje da su svi predloženi kandidati izabrani u Gradski savjet mladih.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 10., 11., i 12. točki dnevnog reda.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Gradonačelnica: Rebalans je napravljan u skladu sa punjenjem proračuna, što je rezultat novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Proračun se povećava za više od 7 mil. kuna, a sredstva će se utrošiti za sufinanciranje projekata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, sve veseli povećanje prihoda i ulaganja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub cijeni i podržava povećanje prihoda nastalo novom fiskalnom politikom, te pozdravljaju ulaganja u infrastrukturu.
Smatraju da se dio sredstava mogao vratiti građanima na drugačiji način, npr. kupovinom udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, smanjenjem komunalne naknade ili prireza.
Iz tog razloga neće podržati rebalans, ali hoće izmjene programa (točku 11. i 12.).
M. Ivančić: Konačno je u državi vlasti koja razmišlja o svim dijelovima Hrvatske. Proračun nam se povećava za više od 7 mil. kuna i to je za svaku pohvalu. Što se tiče raspodjele sredstava, tu svatko može na svoj način biti subjektivan ili objektivan. Vjeruje u najbolju namjeru gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv),
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prošla ovakva odluka je uspješno realizirana, sad se ide u nadogradnju.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i vjeruje gradonačelnici. Predlaže da se nakon dražbe Gradsko vijeće izvjesti o rezultatima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na večeri u kuriji Janković, koje se održavaju u sklopu Pakračkog ljeta.
M. ivančić: Poziva sve na sutrašnje obilježavanje pogibije Vlade Laučana.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
7. (sedmu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u petak, 8. lipnja 2018. godine sa početkom u 15:30 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
3. Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik:
a) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g.,
b) Plan rada i financijski plan za 2019.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017.g.,
5. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
14. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– g. Marijana Pierobona, direktora Voda Lipik d.o.o. Pakrac, g. Zdravka Vostrija, direktora Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Tomislava Stokića, predsjednika VZ Pakrac-Lipik, g. Igora Mateka, upravitelja LAG-a „Zeleni trokut“,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2018.g., dana 24. svibnja 2018.g. Grad Pakrac objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.
Broj traženih radnika: 5.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 1. lipnja 2018.g.

Grad Pakrac

Novosti

Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 9. ožujka 2018.g., s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenik gradonačelnice Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „Open way“ Zvonimir Miler, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Zdravko Vostri, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, voditeljica Turističkog ureda Gabriela Sabo Seleši i predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Ivančić: Ovogodišnje obilježavanja početka Domovinskog rata po prvi put je spomenuto i na sjednici Vlade, te je time potvrđena uloga Pakraca u stvaranju države. Unatoč teškim uvjetima, u organizaciju su se uključile sve gradske službe, tvrtke i ustanove, što je za svaku pohvalu. Smatra li gradonačelnica da su ovi navodi točni?
Gradonačelnica: Da , slaže se, svi su se uključili i shvatili koliko je ovo važno za naš grad.
Pohvaljuje sve koji su sudjelovali u organizaciji, posebno Vlastiti pogon, Komunalac i vatrogasce. To je bila sinergija koju trebamo u svakodnevnom životu.
S. Hejtmanek: Što je sa izgradnjom kanalizacije u Badljevini, mogu li se sanirati oštećenja na nogostupima nastala izvođenjem radova?
Gradonačelnica: I ove godine projekt se financira iz sredstava Hrvatskih voda, 22. veljače održan je sastavak sa Vodoprivredom Daruvar, dogovoreno je da će se sredstva utrošiti što prije, uključujući i sanaciju nogostupa. Stalno ukazujemo na iste probleme i možda bi bilo dobro uputiti apel i sa razine Gradskog vijeća.
V. Eck: Unatoč niskim temperaturama i snijegu, lokalne ceste su cijelo vrijeme bile prohodne. Kako je ustrojena naša zimska služba i tko čisti koje ulice?
Gradonačelnica: Zima nas nije iznenadila, bili smo spremni. Državne ceste čiste Hrvatske ceste, županijske ŽUC, a lokalne Vlastiti pogon i kooperant. Osobno nije zadovoljna kooperantom, jer unatoč nalogu komunalnog redara nisu na vrijeme izašli na teren zbog kvara. Dobili su pisano upozorenje, ispričali se i opravdali tehničkim kvarom koji je nastao zbog niskih temperatura.
M. Pavković: Postoji li razlog zašto naš grad do sada nije potpisao Europsku povelju o ravnopravnost spolova na lokalnoj razini i ima li političke volje da se to napravi?
Gradonačelnica: Da, to nije nikakav problem, važno je ono što radimo. Mi živimo ravnopravnost spolova, na čelu grada je žena, ali i direktorica PCP-a, ravnateljice OGŠ, Muzeja, Gradske knjižnice, postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva.
Volja postoji i to ćemo odraditi.
M. Pavković: Po kojim kriterijima se određuje koja stabla će se ukloniti, koje stručne osobe daju svoje mišljenje o tome i zašto ne sadimo nova stabla?
Gradonačelnica: Kriterije određuje sudski vještak za šumarstvo, a nova stabla se sade svake godine i tako će se nastaviti. Prije 10-ak godina dobili smo analizu Šumarskog fakulteta o stanju stabala u gradu, jasno je da je nekima završio životni vijek, a mnoga su oštećena u ratu.
Naravno da nećemo ukloniti zdravo stablo koje nikome i ničemu ne smeta.
M. Pavković: Moli pisani odgovor, Pakračani su emotivno vezani uz drveće.
D. Marin: Može li se asfaltirati kratki odvojak Pilanskog puta?
Gradonačelnica: Da, tim odvojkom prolazi aglomeracija, čim to završi, nastojati ćemo sve gradske ulice asfaltirati.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
U kojoj je fazi projekt izgradnje vodozahvata Šumetlica?
Gradonačelnica: Hrvatske vode uspjele su pronaći novog izvođača radova, ostali ponuditelji su pristali na to i konkretan odgovor očekuje se za oko 2 tjedna.
D. Marin: Kada se očekuje početak radova?
Gradonačelnica: Vjerojatno vrlo brzo nakon uvođenja u posao.
N. Garača: Pohvala našoj Nadcestariji u odnosu na one u drugim županijama. Nije zadovoljan čišćenjem snijega na lokalnim cestama, u nedjelju nisu uopće izašli van, trebali su biti puno efikasniji. Kada je padala ledena kiša, mali most je bio opasan po život. Što se misli učiniti na boljoj koordinaciji i efikasnosti?
Gradonačelnica: Ne slaže se sa svim navodima. Centar grada nije bio na vrijeme očišćen zbog već spomenutog kooperanta, a na led se ne može utjecati ispod – 7, jer sol tada ne djeluje.
M. Čar: Uvjeti tko i kada izlazi na teren su točno definirani i s tim je upoznata i policija. Što se tiče ledene kiše, poduzeli smo sve što možemo, posipali smo ulice agregatom, jer sol na niskim temperaturama ne djeluje.
N. Garača: Izrazito je nezadovoljan odgovorom i stavom da smo nemoćni.
Z. Hofman: Hoće li aglomeracija proći kroz Marinkovac i Ulicu G. Viteza? Jarci uz cestu od Ulice S. Širca prema G. Viteza su zatrpani i stvaraju se problemi.
M. Čar: Aglomeracija pokriva sve ulice koje nemaju kanalizaciju. Ulice S. Širca i G. Viteza su djelomično u nadležnosti ŽUC-a, djelomično Grada. Ljudi su tamo sami zatrpali jarke i nisu dozvolili ŽUC-u da ih kasnije opet iskopa. Trenutno radimo jedna projekt izgradnje nogostupa u Ulici S. Širca pa ćemo njime pokušati riješiti i ovaj problem.
Gradonačelnica: Istina je da se radi o nadležnosti ŽUC-a, a ljudi koji tamo žive nisu imali sluha za rješavanja ovog problema. Nad se da će se ovo riješiti zajedno sa bujičnim vodama.
Z. Krejči: Postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva. Koje pogodnosti kao takvi nudimo ženskim poduzetnicama u odnosu na ostale gradove?
Gradonačelnica: Status smo dobili upravo zbog pozitivne diskriminacije. Organizirali smo 12 edukacija za postojeće poduzetnice i poduzetnike i one koji to žele postati, donijeli smo program kojim podupiremo poduzetnike i obrtnike.
Nada se da uskoro nećemo govoriti o muškom i ženskom poduzetništvu.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, možda bi bilo dobro konkretno odrediti pogodnost kojom bi probudili poduzetnice.
Prije oko godinu dana Grad je postavio prvi vodomat u RH i dao ga privatniku na upravljanje. Zašto više nije u funkciji i kakvi su financijski efekti njegovog rada?
Gradonačelnica: Ne zna, obrt je zatvoren i dati će pisani odgovor.
J. Delorenci: Planira li se nešto na dobivanju statusa brdsko-planinskog područja, budući na natječajima za ruralni razvoj ne možemo dobiti dovoljno bodova jer nismo u tom području?
Gradonačelnica: Čekamo novi Zakon o brdsko-planinskim područjima koji će propisati uvjete za dobijanje statusa, pa ćemo vidjeti je li to dobro za nas. Mi smo trenutno u potpomognutim područjima, a nova indeksacija razvijenosti ide nam u korist.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“,
 2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.,
 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.,
 4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.,
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
 6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.,
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
  Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
  Pečat Grada Pakraca,
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.,
 9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.,
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.,
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.,
 14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
 15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb,
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije,
 18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
 19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca,
 20. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o točkama 10., 11. I 12.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Gradovi Pakrac i Lipik imaju jednu strategiju i revizija je rađena za oba grada. Vrlo je važno imati strateške planove zbog prijava na natječaje.
Z. Miler: Prezentacija revizije.
M. Pavković: Poslovnička primjedba – prema čl. 32. Poslovnika izlaganje može trajati do 5 minuta.
M. Ivančić: Ispričava se, ubuduće će tražiti suglasnost vijećnika za duže izlaganje. Radi se o važnom dokumentu, pa možemo dopustiti dužu prezentaciju.
Gradonačelnica: Drago joj je što smo ovo svi vidjeli i što je potrajalo, jer je ovaj dokument važan pri određivanju smjera u kojem se vidimo u budućnosti. Kod nas su i aktualni satovi trajali duže od sata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Dokument je ozbiljno napravljen, a prezentacija je bila zaista lijepa.
N. Garača (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pohvale i čestitke svima koji su imali hrabrosti ići u izradu revizije. Ova revizija je potakla ozbiljne projekte i treba nam reći gdje smo, gdje želimo biti i kako tamo stići. Međutim, ovdje nema odgovora na pitanje kako ćemo tamo stići. Dokument je preopširan i preširoko postavljen kada se radi o npr. smještajnim kapacitetima.
Klub će biti suzdržan.
M. Pavković: Znači li ovo da se ide u zaštitu Kalvarije kao park- šume?
Z. Miler: 2011.g. izrađen je okvirni plan upravljanja Kalvarijom nakon razminiranja. Trenutno taj prostor ima status šume sa posebnom namjenom i u tijeku je sanacija koja ne teče tempom koji smo očekivali. Postupak za proglašavanje prostora park-šumom je kompliciran i dugotrajan, ali to je naš plan.
Z. Krejči: Koliko je koštala revizija?
Z. Miler: 3.000,00 kn plus PDV, radi se samo o troškovima izrade, osobe koje su sudjelovale u izradi nisu plaćene.
M. Ivančić: Ovaj dokument je dobar temelja za svakoga tko se želi baviti nekim oblikom turizma. Moli gradonačelnicu da poduzme sve radnje kako bi se zaštitila šuma, obzirom da se veliki dio turizma bazira upravo na prirodi.
Predlaže da je osnuje povijesna postrojba i poziva sve koji imaju ideju i volju da se uključe u to.
Gradonačelnica: Javno pohvaljuje streličare koji su se javili sa željom da nose odore vitezova templara i tako predstavljaju naš grad.
Za razvoj grada je važno zajedništvo i žao joj je što će oporba biti suzdržana kod glasovanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 suzdržana).

2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Bilo bi dobro imati i financijske pokazatelje.
M. Ivančić: Gospodarenje otpadom u Pakracu funkcionira solidno, na vrijeme se krenulo sa pripremama, ali uvijek može i bolje. Moli da se izmjeste kontejneri sa dječjeg igrališta na Gavrinici.
Gradonačelnica: Suradnja sa Komunalcem je kvalitetna, kontinuirana i daje rezultate. Najviše raduje što su radovi na Crkvištu pri kraju, sa 31. 12. 2017.g. odrađeno je 95% od planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
M. Lucić Fider: Od svega navedenog u izvješću, ističe reviziju knjižnog fonda, koja je napravljena uz pomoć volontera i po pravilima struke, te suradnju sa ustanovama. Knjižnica je kroz aktivnosti stvorila svoju publiku i navike i to je proces koji traje i dalje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pohvaljuje rad knjižnice i njena uloga u društvenom životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da što duže zadrže ovu energiju.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
J. Hihlik: Iz izvješća ističe početak arheoloških istraživanja, za koja se nada da će završiti arheološkim parkom. Raduje da je i strategija prepoznala važnost kulturne baštine za razvoj turizma.
Muzej ima zaista veliki broj posjetitelja i ljudi sa kojima surađuje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu muzeja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da ovaj arheološki projekt postane naš biser.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Klobučar: U suradnji sa Gradom kao osnivačem, predlaže se uvođenje jedinstvene cijene vrtića u iznosu od 600,00 kn.
2002.g. cijena je iznosila 450,00 kn (250,00 kn za drugo dijete), 2010.g. 500,00 kn (300,00 za drugo dijete), 2014.g. uvedeno je 5 razreda od 500,00 do 850,00 kn, a 2015.g. tri razreda od 550,00 do 750,00 kn.
Gradonačelnica: Uvođenjem jedinstvene cijene ukinuti ćemo diskriminaciju, za treće dijete roditelji će biti oslobođeni od plaćanja, a za drugo će plaćati 50% cijene. Što se tiče produženog boravka, sve ostaje isto.
K. Milek( Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub će biti suzdržan zbog povećanja cijene za socijalnu kategoriju korisnika (sa 550,00 na 600,00 kn).
M. Ivančić: Prijedlog je prihvatljiv jer je smanjenje cijene puno značajnije od povećanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za , 4 suzdržana).

6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Kao i svake godine, osnivač mora dati prethodnu suglasnost na iznos participacije, koja se nije mijenjala već dugi niz godina.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b) Pečat Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
Predlaže se Gradskom vijeću da javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz napomenu da i među nama u Pakracu ima zaslužnih pojedinaca.
Z. Krejči: Apelira na sve vijećnike, udruge i ostale da idućih godina više obrate pozornost na javno priznanje iz područja obrane i sigurnosti, jer su ga u proteklih 20-ak godina dobili većinom ljudi koji nisu iz Pakraca. Za puno godina netko bi mogao reći da su naš grad obranili časni ljudi iz drugih gradova.
V. Anušić: Slaže se sa većinom izlaganja g. Krejčija. Ne umanjujući ničiji značaj, javno priznaje dodjeljujemo onima koji su napisali knjigu, a ne onima koji su sudjelovali u akciji.
Temeljem kojih kriterija se dodjeljuju priznanja? Na ovaj način umanjujemo njihovu vrijednost i ispada da su nam uvijek važniji oni koji nisu odavde.
M. Ivančić: Slaže se sa izrečenim. Osobno bi mu bilo teško izdvojiti jednog pojedinca.
Z. Krejči: Imamo vremena ispraviti propušteno.
Gradonačelnica: Kao gradonačelnica za javno priznanje je predložila g. V. Tessarija i Moto klub „Vitezovi tame“ koji su iz Pakraca. Bez obzira na sve, važni su nam i oni koji nas promoviraju, a nisu Pakračani. Dr. Marijana Braš u godinu je dana napravila nešto što sami nismo uspjeli u 20-ak godina. Knjigom je nagradila branitelje koji su sudjelovali u akciji spašavanja psihijatrijskih bolesnika, te im tako donijela veću razinu moralnog zadovoljstva.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Jednoglasno su usvojeni slijedeći prijedlozi:
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
„Pečat Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovaj dokument je naša zakonska obveza. Krajem 2017.g. imali smo inspekcijski nadzor koji nije utvrdio nepravilnosti, samo dvije tehničke stvari koje smo već odradili ili će uskoro biti odrađene.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Analiza se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovo je također zakonska obveza, nakon koje slijedi donošenje plana procjene od rizika do kraja ožujka ove godine.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Za građane je vrlo važno da imamo uhodan sustav civilne zaštite.
D. marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Pohvaljuje se rad gradonačelnice, koja je vrlo angažirana i puno toga ne piše u izvješću. Vide se pozitivni pomaci, svi bi htjeli sve odmah, ali trebamo biti realni.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Slijedeći put treba dati i kritički osvrt. Jasno je da se ne može sve odmah realizirati, ali treba navesti i zašto.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Odluku je odredio novi Zakon o lokalnim porezima i gotovo ništa se ne mijenja u odnosu na prošlu. Prirez ostaje 10%, porez na potrošnju 3%, porez na kuće za odmor imao je raspon cijena, sada se predlaže jedinstvena.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne prihvaća zbog poreza na kuće za odmor. Na ovaj način opterećuju se svi oni koji bi možda htjeli doći kod nas, a Grad može i ne mora uvesti ovaj porez.
Gradonačelnica: Ovaj porez je postojao i do sada, ne uvodi se ništa novo. Grad mora poduzeti sve mjere prihodovanja kako bi osigurao i prihod iz državnog proračuna i to ej nešto na što nas revizija svaki put upozorava.
N. Garača: Cijeni i uvažava stav gradonačelnice, ali treba uzeti u obzir i zakonsku odredbu koja nam omogućava da ne uvedemo taj porez.
Z. Krejči: Treba definirati što je točno kuća za odmor. Mi smo specifično područje, imamo više od tisuću kuća koje od rata stoje prazne, danas postoje i ekonomske migracije i po ovoj odluci će sve takve kuće biti kuće za odmor.
M. Ivančić: Ljudi koji odlaze privremeno raditi nisu u ovoj kategoriji.
D. Marin: Trebalo je uvesti kriterije pa ne bi bilo dileme.
V. Pečanić: Ovakvu odluku imamo od 2001.g., a neki su dva mandata bili na vlasti. Novi Zakon o lokalnim porezima traži sa se naša odluka uskladi sa zakonom i to je sve.
D. Marin: Cijene nisu iste.
V. Anušić: Tko će odrediti što je kuća za odmor?
V. Pečanić: To je određeno zakonom: drugi objekt u kojemu osoba ne prebiva većinu godine. Kuću za odmor prijaviti će sami građani, nadležna porezna uprava ili gradske službe.
Z. Krejči: Postojala je odluka, ali sa drugačijim cijenama. Hoće li institut provjere ostati isti ili će se promijeniti?
V. Pečanić: Promijeniti će se.
M. Ivančić: Prvi bi bio za ukidanje ili smanjivanje poreza, ali iz nečega moramo financirati obveze. Postojanje poreza bitno je i zbog povlačenja sredstava iz državnog proračuna.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 5 protiv, 1 suzdržan).

15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Radi se o minusu po žiro računu, a ne kreditu. Ostavljamo si mogućnost za korištenje minusa ukoliko bude potrebe kada krene aglomeracija, obveze zbog katastarske izmjere i povrata poreza. Kamate se u ovom slučaju obračunavaju samo na korišteni minus.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Gradonačelnica: Budući da ne može samostalno raspolagati sa više od oko 140.000,00 kn, traži se suglasnost Gradskog vijeća za raspolaganje sredstvima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje Tomislava Petrača za člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
Gradonačelnica: Na ovaj podržavamo depolitizaciju ove ustanove, a g. Petrač će zasigurno pridonijeti njenom radu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovom odlukom se usklađujemo sa zakonom.
T. Petrač: Jedina promjena u odnosu na dosadašnju odluku je izdvajanje Vlastitog pogona kao paralelnog upravnog tijela, u skladu sa zakonom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prije smo imali šumu naziva radnih mjesta i nejednake koeficjente za istu stručnu spremu i razinu posla, a ovom odlukom se to ispravlja, pojednostavljuje i pravednije je za zaposlenike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Z. Krejči: Raduje ga što se ide u smjeru pravednosti. Predlaže da se niveliraju plaće u ustanovama i tvrtkama, kako se ne bi desilo da neki direktor ima plaću kao gradonačelnica.
D. Marin: Ne slaže se, ako netko radi na ekonomskoj osnovi, neka ima plaću koju si može priuštiti.
Gradonačelnica: Ide se u smjeru usklađivanja svih plaća, planira se uvođenje gradske riznice i tada će to biti jednostavnije.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

20. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Grada Pakraca, jer grad čine ljudi i sve je ovo zbog njih.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:20 sati.

Zapisnik vodila: Predsjednik:

Tatjana Luksetić Miroslav Ivančić

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 9. ožujka 2018.g., s početkom u 17 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenik gradonačelnice Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor tvrtke „Open way“ Zvonimir Miler, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Zdravko Vostri, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, voditeljica Turističkog ureda Gabriela Sabo Seleši i predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Požeška kronika.

Aktualni sat

M. Ivančić: Ovogodišnje obilježavanja početka Domovinskog rata po prvi put je spomenuto i na sjednici Vlade, te je time potvrđena uloga Pakraca u stvaranju države. Unatoč teškim uvjetima, u organizaciju su se uključile sve gradske službe, tvrtke i ustanove, što je za svaku pohvalu. Smatra li gradonačelnica da su ovi navodi točni?
Gradonačelnica: Da , slaže se, svi su se uključili i shvatili koliko je ovo važno za naš grad.
Pohvaljuje sve koji su sudjelovali u organizaciji, posebno Vlastiti pogon, Komunalac i vatrogasce. To je bila sinergija koju trebamo u svakodnevnom životu.
S. Hejtmanek: Što je sa izgradnjom kanalizacije u Badljevini, mogu li se sanirati oštećenja na nogostupima nastala izvođenjem radova?
Gradonačelnica: I ove godine projekt se financira iz sredstava Hrvatskih voda, 22. veljače održan je sastavak sa Vodoprivredom Daruvar, dogovoreno je da će se sredstva utrošiti što prije, uključujući i sanaciju nogostupa. Stalno ukazujemo na iste probleme i možda bi bilo dobro uputiti apel i sa razine Gradskog vijeća.
V. Eck: Unatoč niskim temperaturama i snijegu, lokalne ceste su cijelo vrijeme bile prohodne. Kako je ustrojena naša zimska služba i tko čisti koje ulice?
Gradonačelnica: Zima nas nije iznenadila, bili smo spremni. Državne ceste čiste Hrvatske ceste, županijske ŽUC, a lokalne Vlastiti pogon i kooperant. Osobno nije zadovoljna kooperantom, jer unatoč nalogu komunalnog redara nisu na vrijeme izašli na teren zbog kvara. Dobili su pisano upozorenje, ispričali se i opravdali tehničkim kvarom koji je nastao zbog niskih temperatura.
M. Pavković: Postoji li razlog zašto naš grad do sada nije potpisao Europsku povelju o ravnopravnost spolova na lokalnoj razini i ima li političke volje da se to napravi?
Gradonačelnica: Da, to nije nikakav problem, važno je ono što radimo. Mi živimo ravnopravnost spolova, na čelu grada je žena, ali i direktorica PCP-a, ravnateljice OGŠ, Muzeja, Gradske knjižnice, postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva.
Volja postoji i to ćemo odraditi.
M. Pavković: Po kojim kriterijima se određuje koja stabla će se ukloniti, koje stručne osobe daju svoje mišljenje o tome i zašto ne sadimo nova stabla?
Gradonačelnica: Kriterije određuje sudski vještak za šumarstvo, a nova stabla se sade svake godine i tako će se nastaviti. Prije 10-ak godina dobili smo analizu Šumarskog fakulteta o stanju stabala u gradu, jasno je da je nekima završio životni vijek, a mnoga su oštećena u ratu.
Naravno da nećemo ukloniti zdravo stablo koje nikome i ničemu ne smeta.
M. Pavković: Moli pisani odgovor, Pakračani su emotivno vezani uz drveće.
D. Marin: Može li se asfaltirati kratki odvojak Pilanskog puta?
Gradonačelnica: Da, tim odvojkom prolazi aglomeracija, čim to završi, nastojati ćemo sve gradske ulice asfaltirati.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
U kojoj je fazi projekt izgradnje vodozahvata Šumetlica?
Gradonačelnica: Hrvatske vode uspjele su pronaći novog izvođača radova, ostali ponuditelji su pristali na to i konkretan odgovor očekuje se za oko 2 tjedna.
D. Marin: Kada se očekuje početak radova?
Gradonačelnica: Vjerojatno vrlo brzo nakon uvođenja u posao.
N. Garača: Pohvala našoj Nadcestariji u odnosu na one u drugim županijama. Nije zadovoljan čišćenjem snijega na lokalnim cestama, u nedjelju nisu uopće izašli van, trebali su biti puno efikasniji. Kada je padala ledena kiša, mali most je bio opasan po život. Što se misli učiniti na boljoj koordinaciji i efikasnosti?
Gradonačelnica: Ne slaže se sa svim navodima. Centar grada nije bio na vrijeme očišćen zbog već spomenutog kooperanta, a na led se ne može utjecati ispod – 7, jer sol tada ne djeluje.
M. Čar: Uvjeti tko i kada izlazi na teren su točno definirani i s tim je upoznata i policija. Što se tiče ledene kiše, poduzeli smo sve što možemo, posipali smo ulice agregatom, jer sol na niskim temperaturama ne djeluje.
N. Garača: Izrazito je nezadovoljan odgovorom i stavom da smo nemoćni.
Z. Hofman: Hoće li aglomeracija proći kroz Marinkovac i Ulicu G. Viteza? Jarci uz cestu od Ulice S. Širca prema G. Viteza su zatrpani i stvaraju se problemi.
M. Čar: Aglomeracija pokriva sve ulice koje nemaju kanalizaciju. Ulice S. Širca i G. Viteza su djelomično u nadležnosti ŽUC-a, djelomično Grada. Ljudi su tamo sami zatrpali jarke i nisu dozvolili ŽUC-u da ih kasnije opet iskopa. Trenutno radimo jedna projekt izgradnje nogostupa u Ulici S. Širca pa ćemo njime pokušati riješiti i ovaj problem.
Gradonačelnica: Istina je da se radi o nadležnosti ŽUC-a, a ljudi koji tamo žive nisu imali sluha za rješavanja ovog problema. Nad se da će se ovo riješiti zajedno sa bujičnim vodama.
Z. Krejči: Postali smo grad prijatelj ženskog poduzetništva. Koje pogodnosti kao takvi nudimo ženskim poduzetnicama u odnosu na ostale gradove?
Gradonačelnica: Status smo dobili upravo zbog pozitivne diskriminacije. Organizirali smo 12 edukacija za postojeće poduzetnice i poduzetnike i one koji to žele postati, donijeli smo program kojim podupiremo poduzetnike i obrtnike.
Nada se da uskoro nećemo govoriti o muškom i ženskom poduzetništvu.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, možda bi bilo dobro konkretno odrediti pogodnost kojom bi probudili poduzetnice.
Prije oko godinu dana Grad je postavio prvi vodomat u RH i dao ga privatniku na upravljanje. Zašto više nije u funkciji i kakvi su financijski efekti njegovog rada?
Gradonačelnica: Ne zna, obrt je zatvoren i dati će pisani odgovor.
J. Delorenci: Planira li se nešto na dobivanju statusa brdsko-planinskog područja, budući na natječajima za ruralni razvoj ne možemo dobiti dovoljno bodova jer nismo u tom području?
Gradonačelnica: Čekamo novi Zakon o brdsko-planinskim područjima koji će propisati uvjete za dobijanje statusa, pa ćemo vidjeti je li to dobro za nas. Mi smo trenutno u potpomognutim područjima, a nova indeksacija razvijenosti ide nam u korist.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“,
2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.,
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.,
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.,
7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b) Pečat Grada Pakraca,
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.,
9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.,
10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.,
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.,
14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb,
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije,
18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca,
20. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o točkama 10., 11. I 12.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Gradovi Pakrac i Lipik imaju jednu strategiju i revizija je rađena za oba grada. Vrlo je važno imati strateške planove zbog prijava na natječaje.
Z. Miler: Prezentacija revizije.
M. Pavković: Poslovnička primjedba – prema čl. 32. Poslovnika izlaganje može trajati do 5 minuta.
M. Ivančić: Ispričava se, ubuduće će tražiti suglasnost vijećnika za duže izlaganje. Radi se o važnom dokumentu, pa možemo dopustiti dužu prezentaciju.
Gradonačelnica: Drago joj je što smo ovo svi vidjeli i što je potrajalo, jer je ovaj dokument važan pri određivanju smjera u kojem se vidimo u budućnosti. Kod nas su i aktualni satovi trajali duže od sata.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Dokument je ozbiljno napravljen, a prezentacija je bila zaista lijepa.
N. Garača (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pohvale i čestitke svima koji su imali hrabrosti ići u izradu revizije. Ova revizija je potakla ozbiljne projekte i treba nam reći gdje smo, gdje želimo biti i kako tamo stići. Međutim, ovdje nema odgovora na pitanje kako ćemo tamo stići. Dokument je preopširan i preširoko postavljen kada se radi o npr. smještajnim kapacitetima.
Klub će biti suzdržan.
M. Pavković: Znači li ovo da se ide u zaštitu Kalvarije kao park- šume?
Z. Miler: 2011.g. izrađen je okvirni plan upravljanja Kalvarijom nakon razminiranja. Trenutno taj prostor ima status šume sa posebnom namjenom i u tijeku je sanacija koja ne teče tempom koji smo očekivali. Postupak za proglašavanje prostora park-šumom je kompliciran i dugotrajan, ali to je naš plan.
Z. Krejči: Koliko je koštala revizija?
Z. Miler: 3.000,00 kn plus PDV, radi se samo o troškovima izrade, osobe koje su sudjelovale u izradi nisu plaćene.
M. Ivančić: Ovaj dokument je dobar temelja za svakoga tko se želi baviti nekim oblikom turizma. Moli gradonačelnicu da poduzme sve radnje kako bi se zaštitila šuma, obzirom da se veliki dio turizma bazira upravo na prirodi.
Predlaže da je osnuje povijesna postrojba i poziva sve koji imaju ideju i volju da se uključe u to.
Gradonačelnica: Javno pohvaljuje streličare koji su se javili sa željom da nose odore vitezova templara i tako predstavljaju naš grad.
Za razvoj grada je važno zajedništvo i žao joj je što će oporba biti suzdržana kod glasovanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 suzdržana).

2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Bilo bi dobro imati i financijske pokazatelje.
M. Ivančić: Gospodarenje otpadom u Pakracu funkcionira solidno, na vrijeme se krenulo sa pripremama, ali uvijek može i bolje. Moli da se izmjeste kontejneri sa dječjeg igrališta na Gavrinici.
Gradonačelnica: Suradnja sa Komunalcem je kvalitetna, kontinuirana i daje rezultate. Najviše raduje što su radovi na Crkvištu pri kraju, sa 31. 12. 2017.g. odrađeno je 95% od planiranog.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
M. Lucić Fider: Od svega navedenog u izvješću, ističe reviziju knjižnog fonda, koja je napravljena uz pomoć volontera i po pravilima struke, te suradnju sa ustanovama. Knjižnica je kroz aktivnosti stvorila svoju publiku i navike i to je proces koji traje i dalje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pohvaljuje rad knjižnice i njena uloga u društvenom životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da što duže zadrže ovu energiju.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
J. Hihlik: Iz izvješća ističe početak arheoloških istraživanja, za koja se nada da će završiti arheološkim parkom. Raduje da je i strategija prepoznala važnost kulturne baštine za razvoj turizma.
Muzej ima zaista veliki broj posjetitelja i ljudi sa kojima surađuje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu muzeja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz želju da ovaj arheološki projekt postane naš biser.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Klobučar: U suradnji sa Gradom kao osnivačem, predlaže se uvođenje jedinstvene cijene vrtića u iznosu od 600,00 kn.
2002.g. cijena je iznosila 450,00 kn (250,00 kn za drugo dijete), 2010.g. 500,00 kn (300,00 za drugo dijete), 2014.g. uvedeno je 5 razreda od 500,00 do 850,00 kn, a 2015.g. tri razreda od 550,00 do 750,00 kn.
Gradonačelnica: Uvođenjem jedinstvene cijene ukinuti ćemo diskriminaciju, za treće dijete roditelji će biti oslobođeni od plaćanja, a za drugo će plaćati 50% cijene. Što se tiče produženog boravka, sve ostaje isto.
K. Milek( Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub će biti suzdržan zbog povećanja cijene za socijalnu kategoriju korisnika (sa 550,00 na 600,00 kn).
M. Ivančić: Prijedlog je prihvatljiv jer je smanjenje cijene puno značajnije od povećanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za , 4 suzdržana).

6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Gradonačelnica: Kao i svake godine, osnivač mora dati prethodnu suglasnost na iznos participacije, koja se nije mijenjala već dugi niz godina.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
a. Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b. Pečat Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
a) Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
b) Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
c) Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
Predlaže se Gradskom vijeću da javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodijeli slijedećim kandidatima:
a) Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
b) Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz napomenu da i među nama u Pakracu ima zaslužnih pojedinaca.
Z. Krejči: Apelira na sve vijećnike, udruge i ostale da idućih godina više obrate pozornost na javno priznanje iz područja obrane i sigurnosti, jer su ga u proteklih 20-ak godina dobili većinom ljudi koji nisu iz Pakraca. Za puno godina netko bi mogao reći da su naš grad obranili časni ljudi iz drugih gradova.
V. Anušić: Slaže se sa većinom izlaganja g. Krejčija. Ne umanjujući ničiji značaj, javno priznaje dodjeljujemo onima koji su napisali knjigu, a ne onima koji su sudjelovali u akciji.
Temeljem kojih kriterija se dodjeljuju priznanja? Na ovaj način umanjujemo njihovu vrijednost i ispada da su nam uvijek važniji oni koji nisu odavde.
M. Ivančić: Slaže se sa izrečenim. Osobno bi mu bilo teško izdvojiti jednog pojedinca.
Z. Krejči: Imamo vremena ispraviti propušteno.
Gradonačelnica: Kao gradonačelnica za javno priznanje je predložila g. V. Tessarija i Moto klub „Vitezovi tame“ koji su iz Pakraca. Bez obzira na sve, važni su nam i oni koji nas promoviraju, a nisu Pakračani. Dr. Marijana Braš u godinu je dana napravila nešto što sami nismo uspjeli u 20-ak godina. Knjigom je nagradila branitelje koji su sudjelovali u akciji spašavanja psihijatrijskih bolesnika, te im tako donijela veću razinu moralnog zadovoljstva.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Jednoglasno su usvojeni slijedeći prijedlozi:
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
a) Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
b) Prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
c) Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.
„Pečat Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
a) Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
b) Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovaj dokument je naša zakonska obveza. Krajem 2017.g. imali smo inspekcijski nadzor koji nije utvrdio nepravilnosti, samo dvije tehničke stvari koje smo već odradili ili će uskoro biti odrađene.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Analiza se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
V. Pečanić: Ovo je također zakonska obveza, nakon koje slijedi donošenje plana procjene od rizika do kraja ožujka ove godine.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Za građane je vrlo važno da imamo uhodan sustav civilne zaštite.
D. marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: 10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Pohvaljuje se rad gradonačelnice, koja je vrlo angažirana i puno toga ne piše u izvješću. Vide se pozitivni pomaci, svi bi htjeli sve odmah, ali trebamo biti realni.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Slijedeći put treba dati i kritički osvrt. Jasno je da se ne može sve odmah realizirati, ali treba navesti i zašto.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Odluku je odredio novi Zakon o lokalnim porezima i gotovo ništa se ne mijenja u odnosu na prošlu. Prirez ostaje 10%, porez na potrošnju 3%, porez na kuće za odmor imao je raspon cijena, sada se predlaže jedinstvena.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne prihvaća zbog poreza na kuće za odmor. Na ovaj način opterećuju se svi oni koji bi možda htjeli doći kod nas, a Grad može i ne mora uvesti ovaj porez.
Gradonačelnica: Ovaj porez je postojao i do sada, ne uvodi se ništa novo. Grad mora poduzeti sve mjere prihodovanja kako bi osigurao i prihod iz državnog proračuna i to ej nešto na što nas revizija svaki put upozorava.
N. Garača: Cijeni i uvažava stav gradonačelnice, ali treba uzeti u obzir i zakonsku odredbu koja nam omogućava da ne uvedemo taj porez.
Z. Krejči: Treba definirati što je točno kuća za odmor. Mi smo specifično područje, imamo više od tisuću kuća koje od rata stoje prazne, danas postoje i ekonomske migracije i po ovoj odluci će sve takve kuće biti kuće za odmor.
M. Ivančić: Ljudi koji odlaze privremeno raditi nisu u ovoj kategoriji.
D. Marin: Trebalo je uvesti kriterije pa ne bi bilo dileme.
V. Pečanić: Ovakvu odluku imamo od 2001.g., a neki su dva mandata bili na vlasti. Novi Zakon o lokalnim porezima traži sa se naša odluka uskladi sa zakonom i to je sve.
D. Marin: Cijene nisu iste.
V. Anušić: Tko će odrediti što je kuća za odmor?
V. Pečanić: To je određeno zakonom: drugi objekt u kojemu osoba ne prebiva većinu godine. Kuću za odmor prijaviti će sami građani, nadležna porezna uprava ili gradske službe.
Z. Krejči: Postojala je odluka, ali sa drugačijim cijenama. Hoće li institut provjere ostati isti ili će se promijeniti?
V. Pečanić: Promijeniti će se.
M. Ivančić: Prvi bi bio za ukidanje ili smanjivanje poreza, ali iz nečega moramo financirati obveze. Postojanje poreza bitno je i zbog povlačenja sredstava iz državnog proračuna.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 5 protiv, 1 suzdržan).

15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Gradonačelnica: Radi se o minusu po žiro računu, a ne kreditu. Ostavljamo si mogućnost za korištenje minusa ukoliko bude potrebe kada krene aglomeracija, obveze zbog katastarske izmjere i povrata poreza. Kamate se u ovom slučaju obračunavaju samo na korišteni minus.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje
u elektroničkoj javnoj dražbi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se jednoglasno prihvaća.
Gradonačelnica: Budući da ne može samostalno raspolagati sa više od oko 140.000,00 kn, traži se suglasnost Gradskog vijeća za raspolaganje sredstvima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Požeško-slavonske županije

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje Tomislava Petrača za člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
Gradonačelnica: Na ovaj podržavamo depolitizaciju ove ustanove, a g. Petrač će zasigurno pridonijeti njenom radu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovom odlukom se usklađujemo sa zakonom.
T. Petrač: Jedina promjena u odnosu na dosadašnju odluku je izdvajanje Vlastitog pogona kao paralelnog upravnog tijela, u skladu sa zakonom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prije smo imali šumu naziva radnih mjesta i nejednake koeficjente za istu stručnu spremu i razinu posla, a ovom odlukom se to ispravlja, pojednostavljuje i pravednije je za zaposlenike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Z. Krejči: Raduje ga što se ide u smjeru pravednosti. Predlaže da se niveliraju plaće u ustanovama i tvrtkama, kako se ne bi desilo da neki direktor ima plaću kao gradonačelnica.
D. Marin: Ne slaže se, ako netko radi na ekonomskoj osnovi, neka ima plaću koju si može priuštiti.
Gradonačelnica: Ide se u smjeru usklađivanja svih plaća, planira se uvođenje gradske riznice i tada će to biti jednostavnije.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

20. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve na sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Grada Pakraca, jer grad čine ljudi i sve je ovo zbog njih.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:20 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
6. (šestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u petak, 9. ožujka 2018. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“,
2. Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017.g.,
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017.g.,
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017.g.,
5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
6. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Odluku iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.,
7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca:
a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b) Pečat Grada Pakraca,
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pakraca u 2017.g.,
9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020.g.,
10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.,
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.g.,
14. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb,
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije,
18. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
19. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca,
20. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– g. Zvonimir Miler; direktor Komunalca d.o.o. Pakrac, g. Zdravko Vostri; ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac, gđa Monika Lucić Fider; ravnateljica Muzeja grada Pakraca, gđa Jelena Hihlik; ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđa Višnja Klobučar,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 11. veljače 2018.g. s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljsstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Požeška kronika.

Aktualni sat

I.Frićer: Kojim stručnim kadrom raspolaže Srednja škola i koji novi smjerovi se planiraju uvesti?

Gradonačelnica: Iako Srednja škola nije obvezna izvještavati nas o svom radu, jer im nismo osnivači, zbog interesa i važnosti za naš grad na prošloj sjednici smo saznali o planiranju uvođenja novih smjerova. Prema njihovim riječima, sva dokumentacija je poslana, nitko nas nije kontaktirao i to je sve što znamo. Zatražiti ćemo pisano očitovanje.

Pozdravlja sve koji su se odazvali u ovo nedjeljno popodne i dokazali da žele raditi na dobrobiti naših građana.

I.Cavalli: Koliko Grad ima državne zemlje na raspolaganju i koji su prioriteti u  dodjeli prema novom zakonu?

Gradonačelnica: Zakon još nije usvojen, a prema saznanjima prioritet će imati stočari. Grad ima oko 4300 ha poljoprivrednog zemljišta, a trenutno se privremeno koristi tek nešto više od 1000 ha. Veseli što će jedinice lokalne samouprave opet raspolagati  poljoprivrednim zemljištem.

M. Pavković: kada se planira izgradnja nogostupa u Pihirovom sokaku prvenstveno zbog velikog broja djece koja onuda prolaze?

Gradonačelnica: Radi se o prometnici u nadležnosti ŽUC-a. Ponudili smo se da izradimo projektnu dokumentaciju, ali ne smijemo izvoditi radove. Mišljenja smo da osim nogostupa u toj ulici  treba i napraviti i ovi sloj asfalta.

M. Čar: Na sastanku u ŽUC-u predložili smo im da izradimo projektnu dokumentaciju, ali nemamo konkretan odgovor.

M. Pavković: Može li se urediti dio prometnice koji iz Vukovarske ulice vodi prema Osječkoj, za što nije potrebno puno sredstava?

Gradonačelnica: Taj dio smo projektirali, čak i jednu novu ulicu sa izlaskom između  Komunalca i Šumarije. Trenutno čekamo potvrdu projekta u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU nakon čega ćemo ga kandidirati za sredstva iz nekog od fondova.

D. Marin: Besplatan internet je vrlo važna infrastruktura 21. stoljeća. EU je objavila natječaj kojim  dodjeljuje 120 mil. eura za uvođenje besplatnog interneta. Razmišlja li Grad o tome?

Gradonačelnica: Da, u projektu uređenja gradskog trga je i uvođenje besplatnog interneta i slaže se da nam je to potrebno. Zbog malog broja stanovnika nismo se mogli javiti na spomenuti natječaj. Predložili smo kombinaciju sa Općinom Brestovac i Gradom Lipikom, ali nismo dobili povratnu informaciju od njih. Nada se da će biti još natječaja ili da ćemo uspjeti pronaći drugi način da uđemo u program uvođenja širokopojasnog interneta.

D. Marin: Načelno je zadovoljan odgovorom i trebamo raditi u ovom smijeru, jer će i škole uskoro imati problema sa jačinom interneta.

Jeste li provjerili može li se na zgradi Muzeja postaviti spomen ploča Ursu Weberu, budući se približava Dan Grada i prigoda je da se ploča otkrije.

Gradonačelnica: Stručne službe su dobile nalog da to provjere.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

N. Garača: Što je sa strategijom prometa i priključkom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: Što se tiče strategije prometa, još nisu objavljeni  rezultati natječaja.

Trenutno su u tijeku razgovori o izmjeni prostornih planova Novske i Lipovljana, kako bi se spojna cesta Pakrac-Lipik-Lipovljani mogla uvrstiti u iste. Do 2020.g. planira se ishođenje građevinske dozvole i nakon toga apliciranje projekta za dodjelu sredstava. Napominje da projekt ima podršku nadležnog Ministarstva prometa, a u cijelosti su ga preuzele Hrvatske ceste.

N. Garača: Kakav je odaziv na natječaj za gradske subvencije liječnicima i poduzetnicima?

Gradonačelnica: Prema njenim saznanjima, reakcije i zainteresiranost je vrlo velika, a 2-3 liječnika su u postupku dolaska u Pakrac.

Z. Krejči: Zaprepašten je povećanjem odvoza otpada prema novom cjeniku (30% bez biorazgradivog i do 45% na razini dosadašnje usluge). U prosincu je odluci raspravljalo Gradsko vijeće, nije bilo riječi o povećanju cijena, za što suglasnost daje gradonačelnica.

Temeljem čega je gradonačelnica dala suglasnost za ovako drastično povećanje cijene?

Gradonačelnica: Temeljem pravilnika i zahtjeva Komunalca. Radimo sve kako bi odvajali otpad na kućnom pragu. Kao Grad idemo u cilju odvajanja otpada na kućnom pragu i kada to napravimo, neće biti potrebe odvoziti otpad kao i do sada, jednom tjedno i na taj način neće doći do tolikog povećanja cijene. Vodimo brigu o odvajanju i zbrinjavanju otpada i jednom tjedno imamo sastanke na tu temu sa Gradom Lipikom i Komunalcem.

Z. Krejči: Nije zadovoljan odgovorom, jer se radi o prevelikom povećanju cijene. Gdje će završiti ovaj ekstra profit Komunalca?

11 godina od ideje, konačno se ide u izgradnju prometnice u dijelu Aleje kestenova u dužini od 275 m. Građani uz kolnik očekuju pješačku i biciklističku stazu, kako je i predsjednik Gradskog vijeća najavio. Hoće li i kada biti realizirana?

Gradonačelnica: Kada govorimo o biciklističkim stazama, one se odnose na glavne prometnice, a ne nerazvrstane ceste i poljske puteve. Neposredno uz novu ulicu prolazi državna cesta uz koju je planirana biciklistička staza i znati ćete kada će to biti.

M. Ivančić: Nakon što je ukinut 2013.g., opet smo dobili vlak. Pakrački list je vrlo neprimjereno napisao da je u euforiji učenicima i studentima obećan besplatan prijevoz. Tko je i što poduzeo da opet imamo vlak, jer kroz medije se provlači izjava o zaslugama samo jedne osobe.

Gradonačelnica: Vlak je ukinut 2014.g. zbog, kako nam je rečeno, nerentabilnosti. Od tada redovito pišemo HŽ-u i nadležnom ministarstvu tražeći vraćanje željezničkog prometa. Puno ljudi je zaslužno za ovakav rezultat, od gradova Pakraca i Lipika, Općine Sirač i Banove Jaruge, svih stručnih službi, županije Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske.

Naša županija potpisala je sporazum o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata sa HŽ Putničkim prijevozom, prema kojemu će se prijevoz sufinancirati preko Ministarstva prometa, a zamjenik M. Širac ima primjerak sporazuma, ukoliko nekoga zanima.

M. Ivančić: To nisu mala sredstva za našu djecu, a Pakrački list je vrlo ružno napisao da se radilo o euforiji.

Tko je organizator i odgovorna osoba za Svetosavsku akademiju koja se održala u Gradskoj vijećnici? Zašto je tijekom akademije skinuta slika dr. F. Tuđmana i što će Grad poduzeti da se to više ne događa?

Gradonačelnica: Organizator je Vijeće srpske nacionalne manjine i parohija, zna se kako se Gradska vijećnica koristi, Grad je uvijek svima na usluzi. Možemo donijeti pravila ponašanja i način korištenja ovog prostora.

M. Ivančić: Što žurnije treba donijeti pravila i uvesti sankcije za one koji ih ne poštuju. Ovakvo ponašanje ne pridonosi toleranciji i suživotu, ovo je omalovažavanje građana i treba biti zadnji put da se ovako nešto dešava u našem gradu.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

 1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

 2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca,

 3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

 4. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,

 5. Prijedlozi i inicijative.

 1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

M. Ivančić (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Gradonačelnica: Ova odluka je razlog današnjeg sazivanje sjednice, a rok za usklađivanje statuta sa zakonskim izmjenama  je 11. 2. Iako nema sankcija za nepoštivanje ovog roka, mi se maksimalno držimo zakona.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Nitko od nas nije kriv za donošenje ovog „lex šerifa“ koji nam ne donosi puno dobroga. Zakon omogućava da izvršna vlast sve četiri godine obnaša dužnost bez obzira na način na koji to radi, a instrument koji se nudi za opoziv je pretežak za realizaciju.

Gradonačelnica: Mi danas ne raspravljamo o zakonu i nada se da se izrečeno ne odnosi na naš grad.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 1. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je još jedna tehnička odluka kojom se usklađujemo sa zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Nada se da će ovo funkcionirati i da će komunalni redari i nadležne službe moći odraditi svoj posao, ali  boji se da bi moglo doći do stvaranja novih deponija.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Ivančić: Dali je vlasnik zemljišta dužan ukloniti otpad bez obzira tko ga je odložio?

M. Čar: Da, sve ide na teret vlasnika.

D. Marin: Treba što više apelirati na svijest građana, a represiju odgoditi za kasnije.

Gradonačelnica: Svjesni smo svega i slažemo se da treba apelirati na svijest građana. Stoga smo pripremili projekt usmjeren na edukaciju djece i mladih, kako bi od malih nogu razvili svijest o ponašanju sa otpadom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: I ovo je zakonska obveza, iako imamo svoju tvrtku koja se bavi ovom djelatnošću.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 1. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

D. Marin (komisija za izbor i imenovanje): Nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, za članove Ocjenjivačkog odbora predlažu se: Tea Lokner, Željka Pejša Božić, Nenad Peić, Robert Ružička, Sadmir Delihodžić, Stipo Hodak i Višnja Klobučar.

Gradonačelnica: Nakon isteka mandata Ocjenjivačkog odbora, od ustanova s kojim najviše surađujemo zatraženo je da predlože osobe koje će zasigurno dati kvalitetan doprinos radu ovog odbora.

K.  Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja što se po prvi put pozivaju ustanove da daju svoje prijedloge i predlaže da se slijedeći put pozovu sve.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 1. Prijedlozi inicijative

K. Milek: Postoji li mogućnost da se otpad tijekom ljeta odvozi po kilaži umjesto po kubikaži?

M. Čar: Da, ali to je vrlo skupo. Kante su čipirane i trenutno koristimo ovakav model, sve je moguće promijeniti, ali to ima svoju cijenu.

Gradonačelnica: Drago joj je da se ovdje razgovara o otpadu, to je za sve nas važna tema.  Grad ima viziju i strategiju, pratimo natječaje i javljamo se na njih, a i sanacija „Crkvišta“ je pri kraju.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Obavijesti

Dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
5. (petu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u nedjelju, 11. veljače 2018. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,
2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca,
3. Prijedlog Odluke o povjeravanu obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,
5. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 19. prosinca 2017. godine

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, zamjenica ravnatelja Srednje škole Pakrac Ljiljana Rupena Kelemen, ravnateljica Osnovne škole braće Radića Pakrac Sanja Delač, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Zbog predblagdanskog ozračja i aktualnih tema koje su iscrpljene na prošloj sjednici, Klub vijećnika neće imati pitanja na aktualnom satu.
M. Pavković: Kada bi se mogao završiti nogostup u Ulici I. G. Kovačića, koji je započet još 1990.g.?
Gradonačelnica: Dio projektne dokumentacije za taj nogostup postoji i nadamo se da ćemo se uskoro moći javiti na neki natječaj.
M. Pavković: U kojem roku?
Gradonačelnica: To ovisi o natječajima, a nada se da će to biti u ovom roku.
M. Pavković: U kojoj fazi i kada bi se mogao realizirati projekt staračkog doma u Prekopakri?
Gradonačelnica: To je samo objekt sa namjenom da bude Dom za starije. Trenutno nema sredstava za tu namjenu, jer se ide u deinstitucionalizaciju ovakvog oblika skrbi. Kod nas postoji potreba za ovakvim objektima, prije oko 1,5 g. smo poslali projekt i u fond NATO-a, ali do danas nemamo povratnu informaciju.
M. Pavković: Bila bi zadovoljna sa se projekt što brže realizira.
Gradonačelnica: Svi bi bili zadovoljni i uvijek se trudimo pratiti potrebe građana.
N. Garača: Koje aktivnosti Grad poduzima kako bi dobili Visoku zdravstvenu školu sa redovitim studijem u Pakracu?
Gradonačelnica: Prije dva tjedna predstavnici Zdravstvenog veleučilišta bili su kod nas na sastanku zbog aktivnosti na jednom zajedničkom projektu. Raduje nas što nas nisu zaboravili i žele nastaviti suradnju. Što se tiče Visoke zdravstvene škole, najveći problem nam je prostor, ali i na tome cijelo vrijeme radimo.
D. Marin: U pohvalu na izgradnji dječjeg igrališta na Gavrinici, zanima ga zašto ono nije u potpunosti funkcionalno, mogu li se i kada urediti kontejneri i otpad koji se tamo nalazi?
Gradonačelnica: Subjektivno je reći da igralište nije funkcionalno, jer samo nije do kraja uređeno. Vlastiti pogon održava taj prostor koliko je moguće, posijati će travu, a urediti će se i tzv. zeleni otok.
Objekt pored kojeg je igralište je derutan i u vlasništvu RH, pa smo prije oko dvije godine zatražili prijenos vlasništva na Grad, kako bismo objekt uredili i priveli nekoj svrsi.
D. Marin: Nije mislio na funkcionalnost sprava na igralištu, samo na otpad i sl.
U kojoj je fazi izgradnja skijališta na Omanovcu?
Gradonačelnica: Projekt postoji, ali se ne može realizirati iz gradskog proračuna. Prije godinu dana postali smo vlasnici parcela na kojima treba biti skijalište i sada očekujemo natječaje na koje bi mogli kandidirati projekt, kojih u proteklih nekoliko godina nije bilo (za sportske infrastrukturne projekte).
Očekuje bolje pregovaračke sposobnosti Vlade donošenjem novog Operativnog programa konkurentnosti.
Z. Krejči: U protekla dva mandata planiralo se od zgrade stare bolnice napraviti Starački dom. Sada je to nestalo iz proračuna i planirana su sredstva za Dom za stare i veterane. Iz kojih sredstava će se financirati izgradnja i u kojem roku možemo očekivati realizaciju projekta?
Gradonačelnica: Radi se o Centru za pružanje usluga veteranima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Projekt je predstavljen i prihvaćen u Ministarstvu branitelja koji će ga kao prioritetnog prijaviti na neki od natječaja.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, projekt je puno realniji od prijašnjeg, samo su rokovi u zraku.
U Ulici V. Lisinskog nalazi se nogostup koji zbog zaraslosti ne služi svrsi. Može li se očistiti, radi se o nogostupu u centru grada?
Gradonačelnica: Vlastiti pogon može očistiti taj nogostup,a li i vlasnici imaju obveze urediti prostor ispred svoje kuće. Ove godine krenuli smo sa pronalaženjem postojećih nogostupa u Prekopakri i Pakracu i njihovim uređenjem. Prolaskom aglomeracije konačno će se moći raditi na kvalitetnijem uređenju prometnica i nogostupa, sve prije toga bilo bi bacanje novaca.
M. Popović Damjanović: Kada će biti puštena javna rasvjeta u Bučju i Glavici, gdje su postavljeni stupovi?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor, budući nema gđe Čar koja radi na tome.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik treće sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića za školsku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.,
3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g,
4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac,
6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina,
7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca,
8. Prijedlozi i inicijative.

M. Ivančić: Predlaže da se do dolaska ravnateljice Osnovne škole održe rasprave po drugim točkama.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.

Lj. Rupena Kelemen: Ispričava ravnatelja koji zbog drugih obveza nije mogao doći na današnju sjednicu. Iz njegovog izvješća vidljivo je su svi planovi realizirani, a suradnja sa vanjskim suradnicima dobra.
U sklopu Srednje škole nalazi se učenički dom, koji je bio popunjen djecom iz šest županija.
Školski odbor, Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja redovito su se radili svoj posao.
Najveći interes učenika prilikom upisa opet je bio za zdravstvena zanimanja, ove školske godine nadležno je ministarstvo ugasilo razredni odjel za građevinske tehničare zbog premalog interesa učenika za ovo zanimanje.
U cijeloj županiji postoji problem iseljavanja iz Hrvatske, pa se i u našoj školi zbog istog razloga ispisalo četvero učenika.
Učenici su sudjelovali na svim razinama natjecanja i postigli dobre rezultate, na što je škola iznimno ponosna.
Uvjeti rada su jako dobri, učionice i nastavno osoblje opremljeni su svom potrebnom tehnikom.
U školi se razmišlja o novim zanimanjima koja bi privukla učenike, pa se nakon provedenog istraživanja u osmim razredima došlo do dva zanimanja: medicinski kozmetičar i fasader. Sva potrebna dokumentacija sutra se šalje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Što se tiče ostalih projekata, upravo je realizirana obnova krovišta na zgradi bivše Pedagoške akademije i kandidirana je energetska obnova zgrade mješovitog učeničkog doma.
Državna matura protekla je u najboljem redu, bez ijedne primjedbe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, ali bi voljeli da je detaljnije.
Srednja škola ima puno toga čime se može pohvaliti npr. liftom za učenike s posebnim potrebama, uspjesima na državnoj maturi, uspjesima na natjecanjima.
Nada se realizaciji svih projekata i uvođenju novih zanimanja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Slaže se sa kolegicom Milek.
Iako mu je osobno jasno, mišljenja je kako odgojno-obrazovni rad nije dovoljno zastupljen u izvješću. Predlaže se da ubuduće izvješće bude sadržajno šire i detaljnije.
Pozdravlja sve aktivnosti na uvođenju novih usmjerenja, a na tome politika i škola moraju zajedno raditi. Predlaže da Grad u suradnji sa poduzetnicima poveća stipendiju za zanimanje fasader, koje je deficitarno u cijeloj Hrvatskoj.
Izvješće se prima na znanje.
Gradonačelnica: Svake godine u suradnji sa poduzetnicima dolazi se do deficitarnih zanimanja i rado će predložiti podizanje iznosa stipendije za zanimanje fasader.
Raduje ju što je Srednja škola ovdje zbog razgovora, suradnje, poticanja na otvaranje novih smjerova. Kao gradonačelnica stoji školi na raspolaganju, dati će sve od sebe da pomogne i rado će otići u nadležno ministarstvo kada god bude potrebno.
Grad je bio spreman uključiti se u sufinanciranje ugradnje dizala, godinama smo financirali suradnika u nastavi, ali je u međuvremenu Županija iznašla sredstva za ugradnju dizala.
Srednja škola će uvijek u Gradu imati partnera.
Lj. Rupena Kelemen: Zahvaljuje, sve će prenijeti ravnatelju.
Predsjednik zaključuje raspravu.
Izvješće se prima na znanje.

3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

M. Lucić Fider: Plan rada za slijedeću godina zasnovan je na zdravim temeljima i realno izvediv. Moguća su manja odstupanja, koja će ovisiti o financijskim sredstvima.
Još se čekaju rezultati za nastavak projekta digitalizacije, u tijeku je evaluacija projekta „Kulturni inkubator“.
Što se tiče financiranja rada ustanove, tu su Grad kao osnivač i Ministarstvo kulture, koje je za dodatnih 5.000,00 kn povećalo iznos sredstava za nabavku knjižne građe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. U radu Gradske knjižnice vidi se entuzijazam, pozitivna energija i volonterstvo. Postoji li mogućnost da Grad podrži ustanovu na način da se kadrovski pojača?
Gradonačelnica: Rad knjižnice je prepoznat u gradu, sve što rade izvan svojih propisanih okvira je veliki dobitak za naše sugrađane. Ako prođe projekt „Kulturni inkubator“ sinergijom naših ravnateljica Pakračani će dobiti puno.
Što se tiče zapošljavanja, još će se malo strpiti sa postojeća tri djelatnika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,

J. Hihlik: U radu Muzeja za slijedeću godinu ističe obilježavanje 200 godina osnivanja Majstorskog ceha u Pakracu, tako da će i Noć muzeja biti posvećena obrtnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove, posebno jedan vanserijski projekt „MultiPak“.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad Muzeja i raduje ga što su se uključili u projekte vezane uz Domovinski rat.
Gradonačelnica: Ravnateljica je samozatajna i skromna osoba koja se ne voli hvaliti, iako ima čime. Nije spomenula vrijedna arheološka istraživanja koja Grad nikada ne bi mogao realizirati bez pomoći djelatnica Muzeja.
J. Hihlik: Muzej napokon ima i arheologa, istraživanja će se nastaviti kroz više godina i to će u konačnici zasigurno biti dodatni turistički adut Pakraca.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Kakva je trenutno situacija na odlagalištu „Crkvište“?
J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
N. Garača: Izvješće je detaljnije i primjerenije od dosadašnjih. Poslovanje tvrtke je pozitivno, usluge nisu poskupile niti pojeftinile.
M. Popović Damjanović: Pohvaljuje izvedene radove na groblju na Gavrinici. Što se još tamo napraviti?
Z. Vostri: Groblje na Gavrinici uređeno je novim stazama i ogradom. Uloženo je više nego što je prihodovano, ali radovi će se nastaviti.
S. Hejtmanek: Može li Komunalac nešto učiniti kako bi se uredilo groblje u Badljevini?
Z. Vostri: Prije tri tjedna dobio je dopis predsjednika MO Badljevina vezan uz ovu problematiku, pozvao ga je na sastanak kako bi se dogovorili što se može napraviti, ali gospodin nije došao. Komunalac je i dalje spreman na dogovor.
Z. Krejči: Kakva je struktura troškova za usluge odvjetnika i bilježnika?
Z. Vostri: Radi se o troškovima vezanim uz ovršne postupke, tijekom kojih se većina tih troškova u konačnici i naplati.
V. Anušić: Neozbiljno je na kraju 2017.g. raspravljati o izvješću za 2016.g. Nije li ovo moglo i ranije doći na Gradsko vijeće?
Z. Vostri: Bio je na bolovanju do 1. listopada 2017.g.
M. Ivančić: Pohvaljuje pozitivno poslovanje, iako ono nije niti nužno, bitno je da nije negativno.
Puno toga je nedorečeno vezano uz sakupljanje otpada i promjene koje nam je donio novi zakon.
Moli da građani ne osjete ove promjene i da budu što više educirani.
Postoji li u Komunalcu Povjerenstvo za pritužbe?
Z. Vostri: Povjerenstvo bi trebalo postojati, sa jednim članom iz Osijeka je nemoguće kontaktirati i zatražiti će se njegova zamjena.
M. Ivančić: osobno će se potruditi kontaktirati Udrugu za zaštitu potrošača, jer je ovo bitno za naše sugrađane.
Gradonačelnica: Izvješće je korektno, samo bi voljela da se svi više upoznaju sa onim što je napravljeno na „Crkvištu“.
Z. Vostri: Na odlagalištu „Crkvište“ odrađeno je više od 90% ugovorenih radova, imamo reciklažno dvorište i spremnu opremu za njegovo opremanje. U ožujku slijedeće godine očekuje se tehnički pregled i nakon toga početak rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića
za školsku godinu 2016./2017.

S. Delač: Važno je istaknuti da je broj razrednih odjela ostao isti, broj učenika otprilike isti, iako su trendovi takvi da gubimo 10-ak učenika, što nije alarmantno.
Škola provodi niz različitih projekata i aktivna je u traženju sredstava, od kojih treba spomenuti: asistente u nastavi u suradnji sa našom županijom, shemu školskog voća i mlijeka, besplatnu prehranu za 100 učenika, energetsku obnovu matične škole (krov, stolarija, fasada, kotlovnica), sudjelovanje u projektu ERASMUS PLUS (20.000 eura za edukaciju u državnoj školi za darovite u Pragu), nastavak rada u školskom vrtu, prezentaciju rada u izlogu nekadašnjeg Borova.
U ovoj školskoj godini planira se uvođenje e-dnevnika, škola je ušla u onih 200 škola koje su opremljene informatičkom opremom za obveznu nastavu informatike.
Pokušao se organizirati produženi boravak učenika u školi, ali i uz dobru volju Grada nije bilo dovoljno zainteresiranih roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje. Pohvaljuje se rad škole uz želje za novim uspjesima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje uz pohvale na radu, posebno u radu sa nadarenima. Primjećuje se „rukopis“ nove ravnateljice, a njoj i suradnicima žele da tako nastave.
N. Garača: Pohvaljuje rad ove važne institucije, koja unatoč trendovima zadržava isti broj djece i još zbrinjava tehnološki višak sa područja županije.
Posebna pohvala na sudjelovanju u projektu ERASMUS PLUS što pokazuje standard modernog obrazovanja i proaktivnosti ravnateljice i njenih suradnika, koji ne čekaju da se stvari dese same od sebe.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad škole. Unatoč napisima o iseljavanju, to se u školi ne vidi. Ima odlazaka iz Pakraca, ali i dolazaka. Zahvaljuje na sudjelovanju u projektu „Mladi i Domovinski rat“ i nada se nastavku.
Predlaže da se kroz neki projekt potakne djecu da se bave tjelesnom aktivnošću, jer ovo što imaju u školi nije dovoljno.
S. Delač: Zvučati će nevjerojatno, ali djeca ne žele raditi tjelesni. U školi je dosta sportskih aktivnosti, ali ih učenici ne vole.
Gradonačelnica: Pohvaljuje rad škole i odličnu suradnju sa Gradom. Što se tiče produženog boravka, Grad je i dalje spreman pomoći.
Izvješće se prima na znanje.

6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Predlaže se darovanje suvlasničkog dijela nekretnine, kako bi se ista objedinila prije provođenja katastarske izmjere. Projekti vezani uz ovu nekretninu i dalje idu u smijeru odgoja i obrazovanja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o tehničkoj odluci koja će pojednostaviti aktivnosti koje se planiraju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je tehnička odluka, budući savjetu ističe mandat i treba provesti postupak novog izbora članova Gradskog savjeta mladih.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Apelira na mlade ljude da se jave i na ovaj način sudjeluju u životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Budući da nije bilo prijedloga i inicijativa, predsjednik zaključuje sjednicu u 18:34.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić