Najave događanja #Naučimo brinuti o okolišu

Tribina o zbrinjavanju otpada i očuvanju okoliša

Grad Pakrac poziva sve zainteresirane građane da u četvrtak, 18.4.2019. godine s početkom u 11 sati, u Gradskoj vijećnici u Pakracu (Trg bana Jelačića 18), prisustvuju Javnoj tribini u sklopu projekta “Naučimo brinuti o okolišu”. Tema tribine je zbrinjavanje otpada i očuvanje okoliša, o čemu će se građani moći uključiti u raspravu.

Naučimo brinuti o okolišu #Novosti

NAUČIMO BRINUTI O OKOLIŠU; Radionice s djecom i za djecu

Tema: održivo gospodarenje s otpadom, sprječavanje nastanka otpada i njegova ponovna uporaba te razdvajanje smeća

Cilj:
– spoznati da pravilnim gospodarenjem otpadom pridonosimo dugoročnom cilju očuvanja okoliša, da nastajanje smeća možemo spriječiti ponovnom uporabom predmeta i korištenjem veće ambalaže, razdvajanjem.
– naučiti razliku između smeća i otpada, opravdanost i svrhu recikliranja
– potaknuti djecu na brigu o očuvanju prirode; razlogu i svrsi te korisnoj međusobnoj interakciji i razvijanju mašte

Korisnici: djeca dječjih vrtića s područja gradova Pakraca i Lipika te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola Pakraca i Lipika, ukupno 700 učenika

Provoditelj: KPD „SLOGA“ Pakrac, dvije educirane voditeljice radionica

Metoda:
– edukacija edukatora/u suradnji s odgajateljima, odnosno učiteljima iz svakog odjeljenja imenovat će se po dvoje učenika, djece, koja će sudjelovati na radionici o okolišu i steći nova znanja i vještine
D o k a z: potisna lista i fotografije

– širenje rezultata i vidljivosti; učenici koji su prošli edukaciju na radionici će unutar svojih grupa, odnosno razreda, prenijeti vještinu u praktičnoj interakciji s drugom djecom, učenicima uz odgajatelje, odnosno učitelje. Ukoliko je potrebna dodatna asistencija voditelji radionice su na raspolaganju za pomoć uz prethodnu najavu
D o k a z: potpisna lista učenika, popisna djece u svakoj skupini i potpis učitelja, odnosno odgajatelja, fotografije

Faze provedbe radionice:

– uvodno motivacijsko interaktivno predavanje – 5 minuta

Razgovor o tome što sve vole: mamu, tatu… te ih navesti na materijalno što vole…doći do poklona i darivanja, kupovine darova i omatanja. Na osnovi dječjih odgovora kreiramo odgovore ističući riječi smeće i otpad i njihovu međusobnu razliku, potičući maštu djece na mogućnosti ponovne uporabe otpada, novu svrhu, a konačno pomiriti da postoji i smeće koje se tada razdvaja da bi se recikliralo (zatvoriti krug) ili odvozi na odlagališta gdje se sanira – ali, ostaje u i na zemlji i zagađuje. Istaknuti razgradivost pojedinih vrsta smeća i opasnost za naš okoliš, ljudski život.
Rezultat: djeca su motivirana za nastavak rada
– upoznavanje s otpadom prethodno pripremljenim za radionicu, potrebnim alatima i materijalima za rad – 5 minuta
Objasniti od kamo dolazi prikupljeni otpad (za što smo ga koristili, a za što budemo). Koliko ga imamo u jednoj godini od samo jedne svrhe. Prepoznati njegov sastav (papir) i predstaviti ideje za što ga OPET možemo koristiti ili ga malo preurediti za ponovnu uporabu. Da bismo to učinili, osim otpada, moramo koristiti određene alate (škare, razna ljepila, ukrase.. nastavi) i materijale (papir, metal, staklo, plastika..) koje opet možemo pronaći u otpadu.
Rezultat: svi korisnici prepoznaju materijale i alate za rad i upoznati su sa zadacima za izradu
– izrada ciljanih predmeta od planski prikupljenog otpada – 30 minuta
U razgovornoj i vođenoj komunikaciji svaki korisnik samostalno uz asistenciju voditelja izrađuje predmet od otpada do njegove gotovosti
Rezultat: svi korisnici izradili su samostalno, uz asistenciju voditelja, svoj zadani predmet iz otpada i spoznali da se otpad može opet upotrijebiti
Sve faze provedbe aktivnosti podrazumijevaju:
– isticanje vrijednosti uratka – verbalna vježba radi poticanja drugih na razdvajanje otpada i razvijanje ideje o novoj uporabi predmeta
– informiranje o otpadu koji nije predmet radionice, osobito njegovu razdvajanju i mogućnostima za sprječavanje njegova nastanka (korištenje košare ili platnene vreće za kupnju, kupovina većih doza proizvoda i slično)
– prezentacija uratka: verbalno, pantomimom, „tajno“ (npr. kao ukras)

Trajanje aktivnosti i mjesto provedbe:
U veljači i ožujku 2019. godine održat će se ukupno 5 radionica po sljedećem rasporedu;
(datum – dan, mjesto, vrijeme početka radionice)

26.2.2019. – utorak, Osnovna škola braće Radića Pakrac, 10 h,
5.3.2019. – utorak, Osnovna škola Grigora Viteza Poljana, 13 h,
18.3.2019. – ponedjeljak, Osnovna škola Lipik, 12:30h,
7.3.2019. – četvrtak, Dječji vrtić „Kockica“ Lipik, 13 h,
25.3.2019. – ponedjeljak, Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac, 14 h,

a svaka pojedinačna radionica traje 45 minuta do punoga sata.

Pokazatelji:
a) potpisi edukatora (2 osobe iz svakog razreda, grupe)
b) potpisi učenika i djece u grupama, odgajatelja (na SRO, radu grupe)
c) fotografije

za KPD „SLOGA“ Pakrac
voditeljica radionice
MARINA ANČIĆ

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata

Najave događanja #Naučimo brinuti o okolišu

Radionice za umirovljenike: PUB – popraviti umjesto baciti

„Naučimo brinuti o okolišu“ KK.06.3.1.07.0022
Europska unija iz ESI fonda, OP Konkurentnost i kohezija

zasigurno imate neispravni mikser, toster, oštećeni utikač, vire mu žice… Majstori se groze tih malih jeftinih popravaka, a vi znate da treba samo malo, tek vijak ili zupčanik ili… i vaš mali kućanski aparat opet će raditi! Vi ste tijekom svog radnog vijeka bili majstor/ica i od Vas i Vašeg iskustva se ima štogod naučiti!

Dođite naučite, dođite pokažite!

Radionice, koje se održavaju u Matici umirovljenika Pakraca i Lipika (Augusta Cesarca 5 u Pakracu) jednom mjesečno, namijenjene su Vama, umirovljenicima, da biste stekli samostalne vještine za sitne popravke. Ako isti stvarno nisu mogući, naučit ćete razdvajati materijale s uputom odlaganja ili prodaje određenih dijelova, ili im pronaći novu svrhu, uporabnu vrijednost. Radionice koje vodi stručna osoba (a možete i Vi pomoći), a tijekom njih se upoznajemo i družimo, nemaju ograničenja u temama, spolu ili broju polaznika, a za vas su, dragi umirovljenici, potpuno besplatne. Sljedeća je u petak 01. ožujka 2019. u 18:00 sati.

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2019. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.
Sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata mogu se javiti udruge iz slijedećih područja djelovanja:

 • demokratske političke kulture i ljudskih prava,
 • duhovnosti, humanitarno socijalne djelatnosti,
 • hobističke djelatnosti,
 • kulture,
 • zaštita zdravlja i ljudskih života,
 • obrazovanje,
 • ostale djelatnosti udruga (naglasak na: očuvanje i zaštitu prirode te promociju i održivost gospodarskog razvoja)

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi u 2019. godini.
Svaki Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv prijaviti najviše jednu prijavu.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 90.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog projekta je od 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Pakraca osobito predali završno opisno i financijsko izvješće.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr.

Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – udruge“ ili osobno na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Javni poziv ostaje otvoren do 22. ožujka 2019. godine, 12:00 sati.

Odluke o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekata donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata a Odluka o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava biti će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje se s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaze na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 15.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/19-01/3
URBROJ:2162-04/06-19-1

U Pakracu, 15. veljače 2019.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
 • Obrazac opisa projekta PDF DOC
 • Obrazac izjave o partnerstvu PDF DOC
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja PDF DOC
 • Obrazac proračuna projekta PDF DOC
 • Uputa za prijavitelje PDF
 • Popis priloga po javnom pozivu PDF

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Pozivaju se ustanove u kulturi i samostalni umjetnici koji djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Grada Pakraca, bogate kulturni prostor i vrijeme građanima Grada Pakraca.
Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2019. godini iznose 30.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 6 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 7.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

 1. Knjižna, knjižnična i nakladnička djelatnost 5.000,00
  književne manifestacije,
 2. Muzejsko galerijska djelatnost 12.500,00
  multimedijska edukativna događanja koja pridonose popularizaciji muzeja i muzejske struke,
 3. Glazbena djelatnost 12.500,00
  programi priredbi, koncerata i nastupa na području grada od interesa za grad,

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 15.ožujka 2019. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:
1) ustanova u kulturi;
– koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
– koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
– koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prednost sufinanciranja ustanova pod istim razradbenim uvjetima ostvaruju ustanove kojima je osnivač/suosnivač Grad Pakrac.

2) samostalni i slobodni umjetnici;
– fizičke osobe s pravom slobodnih umjetnika utvrđenim na temelju Zakona o pravima slobodnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ 43/96, 44/96) i na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH („Narodne novine“ 91/15).
Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12. 2019. godine. Ista ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.
Programi/projekti ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi, USTANOVE-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 08.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/19-01/6
URBROJ: 2162-04/06-19-01

U Pakracu, 04.02.2018.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
 • Obrazac opisa projekta PDF DOC
 • Obrazac izjave o partnerstvu PDF DOC
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja PDF DOC
 • Obrazac životopisa PDF DOC
 • Obrazac proračuna projekta PDF DOC
 • Uputa za prijavitelje PDF
 • Popis priloga po javnom pozivu PDF

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca, JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti odjavljuje

Javni poziv za
predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Pozivaju se udruge iz područja djelovanja u kulturi, koje obavljaju djelatnost u kulturi sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca da prijave svoje prijedloge projekata koji doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara.

Ukupno planirana sredstva po ovom Javnom pozivu, unutar proračuna Grada Pakraca u 2019. godini iznose 150.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za najviše 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 2.000,00 kuna, odnosno najviše 50.000,00 kuna koje će se raspoređivati na slijedeća prioritetna područja:

1. Likovna umjetnost 3.000,00 kn

a) Edukativni i kreativni programi i radionice, izložbeni programi.

2. Glazbeno-scenska i plesna djelatnost ukupno 15.000,00 kn

1) programi strukovnih i amaterskih udruga i društava koji djeluju na području grada, a nastupaju na manifestacijama u gradu i od interesa za grad,

2) glazbeni i plesni festivali i manifestacije

3. Kulturno umjetnički amaterizam ukupno 68.000,00 kn

1) održavanje redovnih proba i radionica,

2) organizacija manifestacija u kulturi za promicanje i predstavljanje običaja i tradicije,

3) promicanje kulture gastronomije, govora i svih drugih oblika nematerijalne kulturne baštine

4. Kazališna i filmska djelatnost ukupno 55.000,00 kn

1) gostovanja ne/komercijalnih kazališnih grupa,

2) redovna kino prikazivačka djelatnost

5. Institucionalna podrška udrugama u kulturi ukupno 9.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je do 15.ožujka 2019. godine, 12:00 sati.

Prijavu projekta na ovaj Javni poziv može podnijeti:

1) udruga u kulturi – koja je upisana u Registar udruga i koja je programski usmjerena na rad u području kulture što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pakracu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Svaki podnositelj prijave može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 31.12.2019. godine. Ista udruga/ustanova/samostalni umjetnik može biti partner drugoj udruzi/ustanovi/samostalnom umjetniku na više projekata.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih umjetnika, djelatnika u kulturi, prijavljuju se na obrascima koji se objavljuju uz ovaj Javni poziv na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) te dostavljaju u zatvorenoj omotnici zajedno sa svim prilozima do datuma određenog u ovom Pozivu putem pošte na adresu:

GRAD PAKRAC
JUO, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (127)
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom: „Javne potrebe u kulturi-ne otvaraj

Prijave koje nisu u cijelosti ispunjene, koje su nepravovremene ili ne sadrže sve zatražene priloge neće se razmatrati!

Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige) ne stariji od 6 mjeseci.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom, ostvarivanje prednosti i druga bitna pitanja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do najkasnije 08.03.2019. godine.

KLASA: 007-01/19-01/5
URBROJ: 2162-04/06-19-01
U Pakracu, 04.02.2019.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
 • Obrazac opisa projekta PDF DOC
 • Obrazac izjave o partnerstvu PDF DOC
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja PDF DOC
 • Obrazac životopisa PDF DOC
 • Obrazac proračuna projekta PDF DOC
 • Uputa za prijavitelje PDF
 • Popis priloga po javnom pozivu PDF

Javni pozivi i službene objave #Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu

 

Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na natječaj za financijsku podršku projektima i programima udruga.
Udruge, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
1) razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
2) poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 8.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 08.ožujka 2019. godine.
Udruga može prijaviti i ugovoriti projekt u okviru ovog Javnog poziva po prioritetnom području Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:
– upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Pakraca zaključno s danom objave Javnog poziva,
– programski usmjerena na rad u području istaknutih prioriteta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
– upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE
Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

– obrazac osnovnih informacija o udruzi/organizaciji
– opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
– izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
– obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na
projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
– dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH).

Ukoliko projekt udruge bude pozitivno ocijenjen po ovom Javnom pozivu, prije potpisivanja Ugovora, udruga mora dostaviti:
– Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani) ne starije od 6 mjeseci.
– potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere (ne smije postojati
javno dugovanje) ne starija od 30 dana.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u uredu br. 127) na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana J. Jelačića 18
34550 Pakrac

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provode nadležna tijela Grada Pakraca. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Grad Pakrac će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marija.martinelli@pakrac.hr do 05.ožujka 2019.

KLASA: 007-01/19-01/4
URBROJ: 2162-04/06-19-1

Pakrac, 04. veljače 2019.

PRILOZI JAVNOG POZIVA
 • Obrazac 1. (Podaci o udruzi) PDF DOC
 • Obrazac 2. (Podaci o projektu) PDF DOC
 • Obrazac 3. (Proračun projekta) PDF DOC
 • Obrazac 4. (Izjava o partnerstvu) PDF DOC
 • Obrazac 5. (Izjava o financiranju) PDF DOC
 • Obrazac 6. (Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja) PDF DOC
 • Upute za prijavitelje PDF

Gradski natječaji #Natječaji i javni pozivi za udruge #Novosti

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 20. Pravilnika o sufinanciranju udruga Grada Pakraca („ Službeni glasnik“ Grada Pakraca br. 4/15), gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZA 2019. GODINU

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini

I.

Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje programa koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Grada Pakraca u 2019. godini.

II.

Udruge mogu predložiti programe koji doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice, skrb o nemoćnim i starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te socijalnu i humanitarnu djelatnost. Programe koji pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 2.000,00 kuna do najviše 60.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 15 programa i projekata.

IV.

Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaj može podnijeti najviše dvije prijave (dva različita projekta) za financijsku podršku projektu, na razdoblje provedbe do 1 godine.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Pakraca u 2019. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca www.pakrac.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Pakraca) najkasnije do 11. veljače 2019. godine na adresu:

GRAD PAKRAC
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

uz napomenu na omotnici:
„NE OTVARATI” Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku

“Prijava na Javni poziv – branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata 2019.“
Projektni prijedlozi dostavljeni na neki drugi način (na primjer faksom ili e-mailom) ili
dostavljeni na drugu adresu bit će odbijeni.

VII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: marija.martinelli@pakrac.hr najkasnije do 05.veljače 2019. godine.

KLASA: 007-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/06-19-1
Pakrac, 10. siječnja 2019. godine

 
PRILOZI JAVNOG NATJEČAJA PRUZIMANJE
Obrazac 1. – Podaci o udruzi
Obrazac 2. – Podaci o projektu
Obrazac 3. – Proračun projekta
Obrazac 4. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 5. – Izjava o financiranju
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Upute za prijavitelje

Najave događanja #Udruge

Poziv na radionicu: „Europski socijalni fond – od projektne ideje do provedbe projekta“

U listopadu 2018. u Zagrebu i Osijeku održat će se radionice na kojima će se pružati pomoć organizacijama civilnoga društva u izradi projektnih prijedloga za financiranje iz ESF-a

Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na besplatnu dvodnevnu radionicu osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Ureda za udruge koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.
Fokus radionica bit će na praktičnom radu s ciljem izrade konkretnih projektnih prijedloga na buduće natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Ureda za udruge.
Radionice će izvoditi stručnjaci tvrtke AMRIS-AIDCO d.o.o., Ivana Laginja i Nenad Kocmur.

Detaljni program radionica možete pronaći ovdje, a kratki opis najavljenih natječaja možete pronaći ovdje.

Polaznici radionice moraju biti članovi ili zaposlenici organizacije civilnoga društva i prijave moraju poslati u ime organizacije. Prilikom prijave potrebno je odgovoriti na niz pitanja temeljem kojih će se utvrditi razina znanja i iskustva osoba koje žele sudjelovati na radionici, a s ciljem dobivanja uvida u stvarnu potrebu za ovakvom vrstom edukacije.

Organizatori radionice će na temelju prijava odabrati polaznike. Kriterij odabira polaznika će biti razina iskustva i znanja u izradi i provedbi projekata iz europskih fondova, te će se prednost pohađanju radionice dati onima čije procijenjeno iskustvo i znanje zahtjeva dodatnu edukaciju.

Nakon radionica u Splitu, Rijeci i Zagrebu tijekom svibnja i lipnja 2018. godine, preostale su još dvije radionice u Zagrebu i Osijeku. U nastavku su termini i lokacije radionice:

01/10/2018 – 02/10/2018 – Osijek, Hotel Silver, Martina Divalta 84, 31000 Osijek

04/10/2018 – 05/10/2018 – Zagreb, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A, 10090 Zagreb 

Polaznici mogu dobiti nadoknadu putnih troškova dolaska na radionicu ako putuju iz drugih gradova (trošak za gradski prijevoz nije prihvatljiv), no prijaviti se mogu isključivo na radionicu koja se održava u gradu koji je najbliži adresi organizacije. Nadoknada troškova moguća je samo za putni trošak ostvaren javnim prijevozom (autobus, vlak, brod) ili za trošak putovanja automobilom do visine cijene karte javnog prijevoza. U slučaju putovanja automobilom, ljubazno molimo sudionike iz istih organizacija/ustanova da zajedno putuju. Organizator osigurava osvježenje i ručak za vrijeme trajanja radionice.

Obrazac prijave za pohađanje radionice nalazi se ovdje.
(Molimo da uzmete u obzir kako je broj polaznika radionica ograničen i, u slučaju većeg broja prijava od broja predviđenih mjesta, odabir će se izvršiti prema gore navedenim, unaprijed zadanim kriterijima.)

Rok za prijavu na obje radionice je 25. rujna 2018. godine u 12 sati.