Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu
I.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

II.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
– vizualnih umjetnosti
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
– monografija iz područja kulture i umjetnosti
– knjižnične djelatnosti
– potpore izdavanju knjiga
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
– književnih programa u knjižarama
– muzejske djelatnosti
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
– digitalizacije kulturne baštine
– međunarodne kulturne suradnje
– izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

III.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu raspisat će se posebni javni pozivi za otkup knjiga za narodne knjižnice, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenoga i dramskoga stvaralaštva, poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, program Ruksak (pun) kulture te za programe koji potiču razvoj publike u kulturi. Dinamika objave i rokovi za navedene posebne javne pozive bit će naknadno objavljeni.

IV.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

V.

Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2020. godini prijavljuju se u roku od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine te tijekom cijele 2020. godine s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2020. godini donose kvartalno.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima natječaja i uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (e-prijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu.

 >>> Pregled natječajne dokumentacije

Natječaji i javni pozivi za udruge #Obavijesti

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

Natječajna dokumentacija

Tekst natječaja (PDF)
Upute za prijavu (PDF)

Opisni obrazac (DOC)
– Legenda 1 (PDF)
– Legenda 2 (PDF)
Obrazac proračuna (XLS)
Izvod iz matične knjige (DOC)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (DOC)

Pravilnik za dodjelu sredstava (PDF)
Obrazac za procjenu (PDF)
Primjer ugovora (PDF)

Aktualni natječaji

Datum objave 

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

Rok prijave 

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

Rok prijave 

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

Rok prijave 

Datum objave 

Znanje bez granica A- Sufinanciranje odlazaka na međunarodne skupove

Rok prijave 

Znanje bez granica B- Sufinanciranje dolazaka međunarodnih stručnjaka

Rok prijave 

Znanje bez granica C- Sufinanciranje odlazaka na sastanak tijela međunarodnih organizacija/institucija

Rok prijave 

Obavijesti #Udruge

Natječaj Zaklade Novo sutra za donacije udrugama

Donacije projektima udruga koji doprinose društvu i lokalnoj zajednici

Zaklada Novo sutra objavila je Natječaj za donacije udrugama u 2019. godini. Natječaj je namijenjen udrugama i drugim organizacijama civilnog društva s područja cijele Hrvatske, a donacije mogu iznositi do 300.000 kuna po projektu. Prijave na natječaj podnose se od 25. travnja 2019. do 8. lipnja 2019.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za donacije Zaklade Novo sutra mogu se prijaviti organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:  udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva.

Pravo prijave na natječaj nemaju fizičke osobe, obrti, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, političke stranke, organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije.

Prihvatljivi projekti

Donacije se u okviru ovog Natječaja dodjeljuju za projekte u područjima:

  • Odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
  • Baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
  • Humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama, projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju i td.

Iznos donacija

Financijska vrijednost projekta može biti u rasponu od 10.000,00 kn do 300.000,00 kn. Ukupno dodijeljena sredstva za 2019. godinu iznosit će do 1.000.000,00 kn.

Kriterij odabira projekata

Glavni kriteriji za odabir projekata za donacije su:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

Prijave na natječaj podnose se od 25. travnja 2019. do 8. lipnja 2019.

Obavijesti

Poziv udrugama na uključivanje u manifestaciju Dani otvorenih vrata 2019.

Ovim putem Vas pozivamo da otvorite vrata svoje udruge te da se, organizacijom različitih događanja u svojoj lokalnoj zajednici, uključite u Dane otvorenih vrata udruga 2019. 

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koja za cilj ima informiranje javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici, tradicionalno će se održati i ove godine, od 16. do 18. svibnja 2019. u cijeloj Hrvatskoj.

Dane otvorenih vrata udruga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira osmu godinu zaredom kako bi se otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima i široj javnosti približile aktivnosti udruga u različitim područjima djelovanja: ponajprije programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge diljem Hrvatske, u prostorima udruga ili izvan njih. To je prilika da građani sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te da se upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.
 
Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. Naime, ove godine su, uz ministarstva i druge institucije, općine, gradovi i županije također partneri Ureda za udruge u organizaciji ovog
događanja s obzirom na ulogu koju imaju u postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Time se želi pridonijeti većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Republici Hrvatskoj, ali i potaknuti i promovirati suradnju između davatelja sredstava i udruga te financirane projekte učiniti vidljivijima. Najuspješnije udruge sudionice Dana otvorenih vrata udruga 2019. prigodno ćemo nagraditi.

Prijaviti se možete do 5. svibnja 2019.

Sve udruge zainteresirane za sudjelovanju na Danima otvorenih udruga 2019., svoje sudjelovanje prijavljuju putem aplikacije, te je u aplikaciji moguće pretražiti sva prijavljena događanja na Danima otvorenih vrata udruga. Mobilnom aplikacijom UdrugeInfo (https://www.udruge.hr ) želi se povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Upute za registraciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2019., a provode aktivnosti kojima se promiče održivi razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Ovim Javnim pozivom želi se promovirati održivi razvoj kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama kroz podizanje svijesti i educiranje o održivom razvoju. Organizacije civilnoga društva (OCD) imaju važnu ulogu u uspostavljanju dijaloga o izgradnji i provedbi politika održivog razvoja, osmišljavanju i provedbi inovacija (društvenih, kulturnih, ekonomskih i sl.) te pokretanju partnerskih projekata za održivi lokalni razvoj. Više informacija moguće je potražiti na sljedećoj poveznici

Također, četvrtu godinu zaredom zainteresirane građane i građanke vodimo u „Šetnju kroz povijest udruživanja u Zagrebu“ kojom se želi približiti bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu, a koje su značajno doprinijele društveno ekonomskom razvoju.
Šetnja će se održati u petak 17. svibnja 2019., a više informacija bit će objavljeno uskoro, dok na sljedećoj poveznici možete saznati kako je to bilo ranijih godina.

Ovim putem Vas želimo potaknuti na sudjelovanje ali i da nešto slično organizirate i u svojim sredinama.

Više o događanjima na prošlogodišnjim Danima otvorenih vrata udruga moguće je potražiti sljedećoj poveznici, a informacije o događanju možete pratiti i na Facebook stranici www.facebook.com/DaniUdruga .

Ured za udruge osigurat će promotivne materijale, prijavu na događanje putem mobilne aplikacije UdrugeInfo, dijeljenje informacija putem internetske stranice Ureda za udruge, te medijsku promociju na nacionalnoj razini. Napominjemo da udruge mogu u aplikaciji UdrugeInfo registrirati svoje profile te unositi aktivnosti i usluge koje žele predstaviti građanima tijekom cijele godine.
Budući da koordinaciju Dana otvorenih vrata udruga 2019. na županijskoj razni provode županijski centri, upućujemo Vas da se za preuzimanje promotivnih materijala Dana otvorenih vrata udruga 2019. u Vašoj županiji obratite na sljedeće kontakte ovisno o sjedištu Vaše udruge, od datum:

Dodati kontakt
Primjer: Bjelovarsko-bilogorska županija
Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
T: (+385 43) 221-901
F: (+385 43) 244-450
E: damir.bajs@bbz.hr

Informacije o Danima otvorenih vrata udruga 2019. mogu se pratiti na internetskim stranicama Ureda za udruge, Facebook stranici ( https://www.facebook.com/DaniUdruga), dok se više informacija o Danima otvorenih udruga koji su se održali prethodnih godina može pronaći ovdje.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu za udruge putem sljedećih kontakata – email: darija.maric@udruge.vlada.hr, telefon: 01/4599-827.

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge tehničke kulture

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi koje provode ustanove

Zakoni, odluke i pravilnici

Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u kulturi koje provode udruge

Najave događanja #Naučimo brinuti o okolišu

Tribina o zbrinjavanju otpada i očuvanju okoliša

Grad Pakrac poziva sve zainteresirane građane da u četvrtak, 18.4.2019. godine s početkom u 11 sati, u Gradskoj vijećnici u Pakracu (Trg bana Jelačića 18), prisustvuju Javnoj tribini u sklopu projekta “Naučimo brinuti o okolišu”. Tema tribine je zbrinjavanje otpada i očuvanje okoliša, o čemu će se građani moći uključiti u raspravu.

Naučimo brinuti o okolišu #Novosti

NAUČIMO BRINUTI O OKOLIŠU; Radionice s djecom i za djecu

Tema: održivo gospodarenje s otpadom, sprječavanje nastanka otpada i njegova ponovna uporaba te razdvajanje smeća

Cilj:
– spoznati da pravilnim gospodarenjem otpadom pridonosimo dugoročnom cilju očuvanja okoliša, da nastajanje smeća možemo spriječiti ponovnom uporabom predmeta i korištenjem veće ambalaže, razdvajanjem.
– naučiti razliku između smeća i otpada, opravdanost i svrhu recikliranja
– potaknuti djecu na brigu o očuvanju prirode; razlogu i svrsi te korisnoj međusobnoj interakciji i razvijanju mašte

Korisnici: djeca dječjih vrtića s područja gradova Pakraca i Lipika te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola Pakraca i Lipika, ukupno 700 učenika

Provoditelj: KPD „SLOGA“ Pakrac, dvije educirane voditeljice radionica

Metoda:
– edukacija edukatora/u suradnji s odgajateljima, odnosno učiteljima iz svakog odjeljenja imenovat će se po dvoje učenika, djece, koja će sudjelovati na radionici o okolišu i steći nova znanja i vještine
D o k a z: potisna lista i fotografije

– širenje rezultata i vidljivosti; učenici koji su prošli edukaciju na radionici će unutar svojih grupa, odnosno razreda, prenijeti vještinu u praktičnoj interakciji s drugom djecom, učenicima uz odgajatelje, odnosno učitelje. Ukoliko je potrebna dodatna asistencija voditelji radionice su na raspolaganju za pomoć uz prethodnu najavu
D o k a z: potpisna lista učenika, popisna djece u svakoj skupini i potpis učitelja, odnosno odgajatelja, fotografije

Faze provedbe radionice:

– uvodno motivacijsko interaktivno predavanje – 5 minuta

Razgovor o tome što sve vole: mamu, tatu… te ih navesti na materijalno što vole…doći do poklona i darivanja, kupovine darova i omatanja. Na osnovi dječjih odgovora kreiramo odgovore ističući riječi smeće i otpad i njihovu međusobnu razliku, potičući maštu djece na mogućnosti ponovne uporabe otpada, novu svrhu, a konačno pomiriti da postoji i smeće koje se tada razdvaja da bi se recikliralo (zatvoriti krug) ili odvozi na odlagališta gdje se sanira – ali, ostaje u i na zemlji i zagađuje. Istaknuti razgradivost pojedinih vrsta smeća i opasnost za naš okoliš, ljudski život.
Rezultat: djeca su motivirana za nastavak rada
– upoznavanje s otpadom prethodno pripremljenim za radionicu, potrebnim alatima i materijalima za rad – 5 minuta
Objasniti od kamo dolazi prikupljeni otpad (za što smo ga koristili, a za što budemo). Koliko ga imamo u jednoj godini od samo jedne svrhe. Prepoznati njegov sastav (papir) i predstaviti ideje za što ga OPET možemo koristiti ili ga malo preurediti za ponovnu uporabu. Da bismo to učinili, osim otpada, moramo koristiti određene alate (škare, razna ljepila, ukrase.. nastavi) i materijale (papir, metal, staklo, plastika..) koje opet možemo pronaći u otpadu.
Rezultat: svi korisnici prepoznaju materijale i alate za rad i upoznati su sa zadacima za izradu
– izrada ciljanih predmeta od planski prikupljenog otpada – 30 minuta
U razgovornoj i vođenoj komunikaciji svaki korisnik samostalno uz asistenciju voditelja izrađuje predmet od otpada do njegove gotovosti
Rezultat: svi korisnici izradili su samostalno, uz asistenciju voditelja, svoj zadani predmet iz otpada i spoznali da se otpad može opet upotrijebiti
Sve faze provedbe aktivnosti podrazumijevaju:
– isticanje vrijednosti uratka – verbalna vježba radi poticanja drugih na razdvajanje otpada i razvijanje ideje o novoj uporabi predmeta
– informiranje o otpadu koji nije predmet radionice, osobito njegovu razdvajanju i mogućnostima za sprječavanje njegova nastanka (korištenje košare ili platnene vreće za kupnju, kupovina većih doza proizvoda i slično)
– prezentacija uratka: verbalno, pantomimom, „tajno“ (npr. kao ukras)

Trajanje aktivnosti i mjesto provedbe:
U veljači i ožujku 2019. godine održat će se ukupno 5 radionica po sljedećem rasporedu;
(datum – dan, mjesto, vrijeme početka radionice)

26.2.2019. – utorak, Osnovna škola braće Radića Pakrac, 10 h,
5.3.2019. – utorak, Osnovna škola Grigora Viteza Poljana, 13 h,
18.3.2019. – ponedjeljak, Osnovna škola Lipik, 12:30h,
7.3.2019. – četvrtak, Dječji vrtić „Kockica“ Lipik, 13 h,
25.3.2019. – ponedjeljak, Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac, 14 h,

a svaka pojedinačna radionica traje 45 minuta do punoga sata.

Pokazatelji:
a) potpisi edukatora (2 osobe iz svakog razreda, grupe)
b) potpisi učenika i djece u grupama, odgajatelja (na SRO, radu grupe)
c) fotografije

za KPD „SLOGA“ Pakrac
voditeljica radionice
MARINA ANČIĆ