Najave događanja

Stručno predavanje o sportskoj psihologiji i mentalnom zdravlju

Društvo psihologa Požeško slavonske županije u suradnji s Gradom Pakracom i Sportskom zajednicom Grada Pakraca, a u sklopu 12. tjedna psihologije u Hrvatskoj, poziva sve zainteresirane na predavanje Sportska psihologija i mentalno zdravlje, a koje će se održati u ponedjeljak,18.2.2019., u 17 sati u Gradskoj vijećnici Pakracu.

Predavanje će održati Matija Mesić, mag.psych., sportski psiholog, stručnjak za psihološku pripremu sportaša.

U predavanju će biti definirana sportska psihologija te predstavljeno područje i način rada sportskog psihologa s pojedincima i sportskim timovima uz konkretne primjere s terena. Saznat ćete kako se znanja i vještine usvojene u radu sa sportskim psihologom mogu koristiti i u drugim životnim područjima u osobnom rastu i razvoju te izgradnji i očuvanju vlastitog mentalnog zdravlja.

Predavanje je besplatno i namijenjeno je sportašima i sportskim djelatnicima, kao i svim ostalim građanima zainteresiranim za ovu temu.

Dobro nam došli!

DRUŠTVO PSIHOLOGA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2019. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2019. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 702.000,00 kuna. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 19 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 350.000,00 kn.

Sredstva iz točke 2. Ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na slijedeća prioritetna područja:

 1. redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja,
 2. redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti,
 3. ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promidžbi i promociji sporta i zdravog načina življenja.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • Financijski plan za 2019. godinu –obrazac 2
 • Financijsko izvješće udruge za 2018.-obrazac 3
 • Evidencijski  plana natjecanja za 2019. godinu /pojedinačno/ekipno -obrazac 4
 • Proračun za manifestacije / turnire za 2019 godinu – obrazac 5
 • Plan svih aktivnosti za 2019. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
 • Popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 20 dana od dana objave, a traje do  31. siječnja 2019. godine do 12 sati.

Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada  Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (szgpakrac.hr )

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom:
“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. Odluku o  dodjeli i visini financijske potpore donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Pakraca u roku od 40 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca ( www.szgpakrac.hr )

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2019. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 25. siječnja 2019. godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  sportska-zajednica@pakrac.hr  ili  tajniku Zajednice, Denis Relota,  na broj telefona 091 146 13 15  svakog radnog dana  isključivo od 7,00 do 15,00 sati

PRILOZI JAVNOG POZIVA

Obrazac 1. – Osnovni podaci udruge

Obrazac 2. – Financijski plan 2019

Obrazac 3. – Financijsko izvješće 2018

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja 2019 (pojedinačno)

Obrazac 4. – Evidencijski list natjecanja u sezoni 2018-2019 (ekipno)

Obrazac 5. – Proračun za manifestacije, turnire 2019

Upute za prijavitelje

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2018. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2018. godinu.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 660.000,00 kuna. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 19 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00 kn, a najveći 350.000,00 kn.

Sredstva iz točke 2. Ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na slijedeća prioritetna područja:
a) redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja,
b) redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti,
c) ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promidžbi i promociji sporta i zdravog načina življenja.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

Osnovne podatke udruge – obrazac 1
Financijski plan za 2018. godinu – obrazac 2
Financijsko izvješće udruge za 2017. – obrazac 3
 Evidencijski list plana natjecanja za 2018. godinu  pojedinačno i/ili ekipno – obrazac 4
Proračun za manifestacije / turnire za 2018 godinu – obrazac 5
 Plan svih aktivnosti za 2018. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
 Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
 Popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a traje do 19. siječnja 2018. godine do 12 sati.
Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (szgpakrac.hr)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac

s naznakom:
“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. O dodjeli i visini financijske potpore odluka će biti donesena u roku od 30 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca ( www.szgpakrac.hr )

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi Predsjedniku Zajednice u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje Predsjednik Zajednice.

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2018. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 12. Siječnja 2018 . godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sportska-zajednica@pakrac.hr ili tajniku Zajednice, Denis Relota, na broj telefona 091 146 13 15 svakog radnog dana isključivo od 7,00 do 15,00 sati

Javni pozivi i službene objave

Javni natječaj za privremeno korištenje poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Natječaji i javni pozivi za udruge

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2017. godinu

1-javni-pozivi-sport

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2017. godinu.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 660.000,00 kuna. Predviđa se sufinanciranje do ukupno 19 projekata. Najmanji mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 1.000,00, a najveći 350.000,00 kn.

Sredstva iz točke 2. Ovog Javnog poziva raspoređivat će se po prijedlozima projekata sportskih udruga na slijedeća prioritetna područja:
a) redovni rad udruga koje su uključene u redovan sustav natjecanja,
b) redovni rad udruga koje provode rekreativne aktivnosti,
c) ostala djelovanja u sportu čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka promidžbi i promociji sporta i zdravog načina življenja.

Detaljnija pojašnjenja, uvjeti, iznosi, način prigovora te način ostvarivanja prava na sufinanciranje pobliže su objašnjeni u UPUTAMA za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Udruge dostavljaju prijave u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • Osnovne podatke udruge – obrazac 1
 • Financijski plan za 2017. godinu –obrazac 2
 • Financijsko izvješće udruge za 2016.-obrazac 3
 • Evidencijski list plana natjecanja za 2017. godinu -obrazac 4
 • Proračun za manifestacije / turnire – obrazac 5
 • Plan svih aktivnosti za 2017. godinu (kratki opis, do jedne stranice)
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje redovne skupštine
 • Ovjereni zapisnik sa posljednje izborne skupštine
 • Popis članova udruge

Rok za predaju prijave po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave, a završava 08. veljače 2017. godine u 12 sati.
Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Pakraca (www.pakrac.hr) ili Sportske zajednice Grada Pakraca (szgpakrac.hr )

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA PAKRACA
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom:
“JAVNE POTREBE U SPORTU GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU, NE OTVARATI!“

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu na propisanim obrascima neće se razmatrati!

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava provodi Izvršni odbor Zajednice. O dodjeli i visini financijske potpore odluka će biti donesena u roku od 20 dana računajući od zadnjeg dana za predaju prijedloga po ovom Javnom pozivu.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr) i Sportske zajednice Grada Pakraca (www.szgpakrac.hr)

Udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru projekta. Prigovor se podnosi Predsjedniku Zajednice roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada. O prigovoru odlučuje Predsjednik Zajednice.

Zajednica će, s udrugama kojima se odobri financijska potpora, sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2017. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati do 27. Siječnja 2017 . godine elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: sportska-zajednica@pakrac.hr ili tajniku Zajednice, Denis Relota, na broj telefona 091 146 13 15 svakog radnog dana isključivo od 8,00 do 15,00 sati.

PRILOZI JAVNOG POZIVA: