Obavijesti

Zakup poljoprivrednog zemljišta: Zapisnik s javnog otvaranja ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

GRAD PAKRAC
Povjerenstvo za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
Grada Pakraca

KLASA: 945-01/20-01/2
UR.BROJ: 2162-05/09-20-13
U Pakracu, 22. rujna 2020. godine

ZAPISNIK S JAVNOG OTVARANJA PONUDA

 s 1. sjednice Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Sjednica Povjerenstva je održana 22. rujna 2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, u dvorištu kurije Janković.

Javno otvaranje ponuda je započelo u 11 h.

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10, objavljenog na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Pakraca dana 10. kolovoza 2020. godine.

Rok za predaju ponuda istekao je 10. rujna 2020. godine.

Na otvaranju ponuda nazočni su bili sljedeći članovi Povjerenstva:

 1. Ivona Sandrin- mag. prava
 2. Branko Đaniš- dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović- mag. ing. agronomije
 4. Vlado Eck- predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Željka Pejša Božić- predstavnica Gradskog vijeća Grada Pakraca

Utvrđeno je da su na Javni natječaj pristigle ponude 26 ponuditelja koje su predane u propisanom roku i ponude 3 ponuditelja koje su predane izvan roka.

Pristupilo se otvaranju predanih ponuda, po redoslijedu kako su zaprimljene u pisarnici Grada Pakraca.

1. PONUDA

Zaprimljena dana 24.08.2020. godine (u roku)

Ponuđač: David Ladan, Kralja Tomislava 29, Badljevina, 34550 Pakrac

OIB: 06149311812

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 32 2.107,68
2. Prekopakra 31 1.290,80
3. Pakrac 42 38,70
4. Pakrac 41 63,60
5. Pakrac 40 522,18
6. Pakrac 39 6.394,86
7. Pakrac 38 3.222,86
8. Pakrac 7 187,04
9. Pakrac 6 185,32
10. Pakrac 5 355,52
11. Pakrac 4 358,06
12. Badljevina 126 15.302,72
13. Badljevina 125 376,22
14. Badljevina 124 86,22
15. Badljevina 123 185,06
16. Badljevina 119 245,56
17. Badljevina 121 178,44
18. Badljevina 122 178,00
19. Badljevina 120 277,82

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (na ime Zoran Ladan) x4
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x19
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a
 12. Svjedodžba (vozač motornog vozila; tehničar cestovnog prometa), Potvrda o položenim ispitima državne mature (kopija)

2. PONUDA

Zaprimljena dana 02.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Alen Bićanić, Novi Majur 15, Novi Majur, 34550 Pakrac

OIB: 05038301340

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Pakrac 6 185,32
2. Pakrac 7 187,04
3. Pakrac 40 522,18
4. Pakrac 5 355,52
5. Pakrac 4 358,06
6. Pakrac 39 6.394,86
7. Prekopakra 32 2.107,68
8. Prekopakra 31 1.290,80
9. Batinjani 12 200,00
10. Badljevina 126 15.302,72

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države x2
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x10
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG i Izvod iz obrtnog registra (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Svjedodžba i Uvjerenje o osposobljavanju – poljoprivredni gospodarstvenik (kopija)

3. PONUDA

Zaprimljena dana 02.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Silvano De Martini, Veliki Banovac 47, Veliki Banovac, 34550 Pakrac,

OIB: 37092941364

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Banovac 9 200,00
2. Gornja Obrijež 10 701,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Svjedodžba i Uvjerenje o osposobljavanju – voćar i vinogradar (kopija)
 12. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)

4. PONUDA

Zaprimljena dana 02.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: ADI PROMET d.o.o., Slavonska ulica 103, 33000 Virovitica,

OIB: 25220099634

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 126 15.302,71

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG i Izvod iz sudskog registra (kopija)
 7. Osobna iskaznica – Ana Mujanić (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a
 12. Uvjerenje o osposobljavanju – voditelj poljoprivrednog gospodarstva (kopija)
 13. BON 1
 14. Posjednički list

5. PONUDA

Zaprimljena dana 02.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Josip Čapek, Joze Odobašića 10, Badljevina, 34550 Pakrac

OIB: 01722265493

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 126 15.302,72

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države x3
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Svjedodžba (kopija)
 12. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)
 13. Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika

6. PONUDA

Zaprimljena dana 03.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Davor Brezina, Kip 25 A, 43500 Daruvar

OIB: 30934997434

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 126 15.302,71
2. Batinjani 14 / 297/14 577,17
3. Batinjani 14 / 297/15 303,27
4. Batinjani 15 650,73
5. Donja Obrijež 128 / 1270/1 298,71
6. Donja Obrijež 128 / 1270/2 295,65
7. Donja Obrijež 128 / 1271 595,57
8. Donja Obrijež 98 / 1265/2 291,51
9. Donja Obrijež 98 / 1266 293,85
10. Donja Obrijež 98 / 1267 882,41
11. Kapetanovo Polje 81 / 525 (oranica) 156,49
12. Kapetanovo Polje 81 / 525 (livada) 446,05
13. Kapetanovo Polje 81 / 526 (pašnjak) 67,21
14. Kapetanovo Polje 81 / 526 (oranica) 313,07
15. Kapetanovo Polje 82 / 533/2 (oranica) 227,55
16. Kapetanovo Polje 82 / 533/2 (oranica) 227,55
17. Kapetanovo Polje 82 / 534 310,85
18. Kapetanovo Polje 83 / 543 (livada) 112,21
19. Kapetanovo Polje 83 / 543 (oranica) 156,49
20. Kapetanovo Polje 83 / 543 (livada) 187,03
21. Kapetanovo Polje 83 / 543 (oranica) 807,07
22. Kapetanovo Polje 83 / 544 110,69
23. Kapetanovo Polje 84 / 551/3 255,80
24. Kapetanovo Polje 84 / 552/1 1.026,63
25. Kapetanovo Polje 86 / 502/2 185,17
26. Kapetanovo Polje 86 / 504 1.518,29
27. Kapetanovo Polje 86 / 505 371,71
28. Kapetanovo Polje 86 / 505 (livada) 373,87
29. Kapetanovo Polje 87 / 498 443,03
30. Kapetanovo Polje 87 / 499 111,63
31. Kapetanovo Polje 87 / 500 (livada) 213,39
32. Kapetanovo Polje 87 / 500 (oranica) 690,65
33. Kapetanovo Polje 88 / 492/1 706,71
34. Kapetanovo Polje 88 / 492/1 (ivada) 74,81
35. Kapetanovo Polje 88 / 492/2 360,97
36. Kapetanovo Polje 91 / 613 519,37
37. Prekopakra 31 / 990/4 1.290,79
38. Prekopakra 32 / 743/49 2.107,67
39. Prekopakra 34 / 743/52 440,42

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x39
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 9. Potvrda Ministarstva branitelja (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja)

7. PONUDA

Zaprimljena dana 03.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Tomislav Ljevaković, Radničko naselje 7, 34550 Pakrac

OIB: 80093178791

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 31 1.000,00
2. Prekopakra 32 2.000,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 2. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Potvrda Ministarstva branitelja (za Ivicu Ljevakovića)
 12. Svjedodžba (kopija)

8. PONUDA

Zaprimljena dana 03.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Darko Mercluft, Matkovac 37, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 35896265718

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Batinjani 13 520,44
2. Batinjani 14 880,46
3. Prekopakra 31 1.290,80
4. Prekopakra 32 2.107,68
5. Pakrac 38 3.222,86

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x5
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)
 11. Diploma (kopija)

9. PONUDA

Zaprimljena dana 04.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Slobodan Aleksić, Pepe Polaka 13, 34550 Pakrac

OIB: 39821596808

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Pakrac 37 30,00

 Ponuda za:

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 2. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 3. Osobna iskaznica (kopija)

10. PONUDA

Zaprimljena dana 04.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Tomislav Turković, Dr. Ante Starčevića 43, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 17593016036

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Kapetanovo Polje 88 220,00
2. Kapetanovo Polje 81 639,00
3. Kapetanovo Polje 83 700,00
4. Kapetanovo Polje 84 1.035,00
5. Kapetanovo Polje 86 1.345,00
6. Kapetanovo Polje 87 731,00
7. Pakrac 40 522,18
8. Pakrac 39 6.394,86
9. Pakrac 38 1700,00
10. Pakrac 6 185,32
11. Pakrac 7 187,04
12. Pakrac 5 355,52
13. Pakrac 4 358,06
14. Prekopakra 31 1.290,80
15. Prekopakra 32 2.107,60
16. Batinjani 14 441,00
17. Badljevina 126 15.302,72

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x17
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Svjedodžba i Uvjerenje o usavršavanju – instruktor vožnje „B“ kategorije (kopija)

11. PONUDA

Zaprimljena dana 04.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Željkica Rusan, Gornji Sređani 29, Gornji Sređani, 43506 Dežanovac

OIB: 44675038117

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 121 100,00
2. Badljevina 120 160,00
3. Badljevina 119 150,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x3
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a

12. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Renata Marošević, Donja Obrijež 15, Donja Obrijež, 34550 Pakrac

OIB: 82866471689

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 126 15.302,72
2. Donja Obrijež 127 100,00
3. Donja Obrijež 118 400,00

 

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x3
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija) i Uvjerenje o prebivalištu
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Svjedodžba (kopija)

 

13. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Igor Krenek, Toranj 9, Toranj, 34550 Pakrac

OIB: 31643086169

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Toranj 5 182,34

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)

14. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Ćasić d.o.o., Frankopanska 39, 34550 Pakrac

OIB: 75051761704

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badjevina 126 15.302,72
2. Pakrac 39 6.394,86

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.) i Izjava da s njim povezane fizičke i pravne osobe nikada nisu bili korisnici javnog natječaja za zakup poljoprivredno zemljišta, niti se bave poljoprivrednom djelatnošću
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG i Izvod iz sudskog registra
 7. Osobna iskaznica – Bojan Šimić (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a
 12. BON 1

15. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Senka Malogorski, Veliki Banovac 21, Veliki Banovac, 34550 Pakrac

OIB: 04146902534

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badjevina 126 15.302,72
2. Donja Obrijež 96 270,58
3. Donja Obrijež 97 284,08
4. Donja Obrijež 98 1.467,80
5. Donja Obrijež 99 1.730,36
6. Donja Obrijež 100 288,60
7. Donja Obrijež 101 289,98
8. Donja Obrijež 102 145,20
9. Donja Obrijež 104 839,02
10. Donja Obrijež 105 1.265,96
11. Donja Obrijež 128 1.782,20
12. Kapetanovo Polje 81 1.271,62
13. Kapetanovo Polje 82 765,98
14. Kapetanovo Polje 83 1.373,54
15. Kapetanovo Polje 84 2.063,18
16. Kapetanovo Polje 85 47,46
17. Kapetanovo Polje 86 2.683,88
18. Kapetanovo Polje 87 1.458,74
19. Kapetanovo Polje 88 1.142,52
20. Kapetanovo Polje 89 375,68
21. Kapetanovo Polje 93 178,22
22. Kapetanovo Polje 94 246,26
23. Kapetanovo Polje 95 228,74

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x23
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Svjedodžba (kopija)

16. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Dalibor Šmit, Mali Banovac 5, Mali Banovac, 34550 Pakrac

OIB: 14711201927

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Toranj 4 300,00
2. Toranj 6 200,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države x3
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Uvjerenje o osposobljavanju – poljoprivredni gospodarstvenik (kopija)

17. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Vlado Grgić, Miroslava Krleže 7, 34550 Pakrac

OIB: 14621475506

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 126 15.302,72
2. Pakrac 4 358,06
3. Pakrac 5 355,52
4. Pakrac 6 185,32
5. Pakrac 7 187,04
6. Pakrac 39 6.394,86
7. Pakrac 40 522,18

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x7
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija) i Uvjerenje o prebivalištu
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a
 12. Svjedodžba

18. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Josip Josipović, Donja Obrijež 38, Donja Obrijež, 34550 Pakrac

OIB: 43088402854

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Batinjani 15 650,74
2. Batinjani 17 1.070,20
3. Batinjani 18 107,82
4. Batinjani 19 1.218,94
5. Batinjani 20 1.951,78
6. Batinjani 21 5.090,64
7. Batinjani 22 1.235,20
8. Batinjani 23 981,82
9. Batinjani 24 6.946,74
10. Batinjani 25 763,06
11. Batinjani 26 552,54
12. Batinjani 27 2.337,34

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x12
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Svjedodžba (kopija)

19. PONUDA

Zaprimljena dana 08.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Tomislav Vacek, Frankopanska 43, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 55996700294

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 36 115,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 6. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 7. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 8. Osobna iskaznica (kopija)
 9. Potvrda iz ARKOD upisnika
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)
 12. Rješenje Hrvatske komore medicinskih sestara

20. PONUDA

Zaprimljena dana 09.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Franjo Širac, Matkovac 42, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 16757131266

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 30 20,00
2. Prekopakra 29 15,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda HAPIH-a
 11. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)

21. PONUDA

Zaprimljena dana 09.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Davor Sabo, Donja Obrijež 45, Donja Obrijež, 34550 Pakrac

OIB: 24093831516

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Batinjani 18 107,82
2. Toranj 3 348,06

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države x2
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija) i Uvjerenje o prebivalištu
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Svjedodžba (kopija)

22. PONUDA

Zaprimljena dana 09.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Josip Delorenci, Ploštine 23, Ploštine, 34550 Pakrac

OIB: 87341279065

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Kapetanovo Polje 88 1.142,52
2. Pakrac 5 355,52
3. Pakrac 6 185,32
4. Pakrac 7 187,04
5. Pakrac 39 6.394,86
6. Pakrac 40 522,18
7. Pakrac 38 3.222,86
8. Kapetanovo Polje 83 1.373,54
9. Kapetanovo Polje 84 2.063,18
10. Kapetanovo Polje 86 2.683,88
11. Pakrac 4 358,06

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x11
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)
 11. Svjedodžba i Uvjerenje o usavršavanju – strojar specijalista (kopija)

23. PONUDA

Zaprimljena dana 09.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Zlako Kasner, Dr. A. Starčevića 9, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 89297810320

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 31 1.290,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu
 5. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 6. Osobna iskaznica (kopija)
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 10. Potvrda Ministarstva branitelja (hrvatski branitelj)

24. PONUDA

Zaprimljena dana 09.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Stjepan Malogorski, Stari Majur 7, Stari Majur, 34550 Pakrac

OIB: 56268921857

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Batinjani 11 292,56
2. Batinjani 13 520,44
3. Batinjani 14 880,46
4. Batinjani 15 650,74
5. Batinjani 16 305,24
6. Batinjani 17 1.070,20

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 2. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 3. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x6
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija) i Uvjerenje o prebivalištu
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda o završenom programu osposobljavanja – ratarstvo (kopija)

25. PONUDA

Zaprimljena dana 10.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Nevenka Kranjčević, Hrvatskih dragovoljaca 65 A, Kusonje, 34550 Pakrac

OIB: 08243354237

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Pakrac 40 360,00
2. Pakrac 39 5.000,00
3. Pakrac 38 2.600,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 6. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x3
 7. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 8. Osobna iskaznica (kopija)
 9. Potvrda iz ARKOD upisnika
 10. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 11. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 12. Potvrda HAPIH-a

26. PONUDA

Zaprimljena dana 10.09.2020. godine (u roku)

Ponuđač: Pavle Tepeš, S. Radića 73, Prekopakra, 34550 Pakrac

OIB: 22690886453

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Prekopakra 31 1.100,00
2. Prekopakra 32 2.050,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x2
 6. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 7. Osobna iskaznica (kopija)
 8. Potvrda iz ARKOD upisnika
 9. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a

27. PONUDA

Zaprimljena dana 11.09.2020. godine (izvan roka)

Ponuđač: Karlo Drkulec, Tome Lujanca 22, Badljevina, 34550 Pakrac

OIB: 37336867691

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Badljevina 125 / 1168/6 226,66
2. Badljevina 125 / 1094/1 149,56
3. Badljevina 126 15.302,72

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja
 2. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 3. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 5. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 6. Gospodarski program za svaku PTC za koju podnose ponudu x3
 7. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 8. Osobna iskaznica (kopija)
 9. Potvrda iz ARKOD upisnika
 10. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 11. Potvrda HAPIH-a
 12. Svjedodžba i Potvrda o upisu na Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

28. PONUDA

Zaprimljena dana 11.09.2020. godine (izvan roka)

Ponuđač: Matija Petrović, Lipička 3, Šeovica, 34550 Pakrac

OIB: 63123229807

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Pakrac 4 180,00
2. Pakrac 5 180,00
3. Pakrac 6 95,00
4. Pakrac 7 95,00
5. Pakrac 39 3.200,00
6. Pakrac 40 265,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 2. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 3. Gospodarski program x2
 4. Rješenje o upisu u Upisnik PG (kopija)
 5. Osobna iskaznica (kopija)
 6. Potvrda iz ARKOD upisnika
 7. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 8. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)
 9. Potvrda HAPIH-a
 10. Uvjerenje o osposobljavanju (ekološka poljoprivreda), Uvjerenje o osposobljavanju (poslovi voditeljice ruralnog turizma) i Potvrda – doktor veterinarske medicine – na ime Lidija Bašnec
 11. Popis na farmi – ovce
 12. Ispis kopitara po vlasniku
 13. Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u zakup bez javnog poziva prema registriranom sjedištu poljoprivrednog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije

29. PONUDA

Zaprimljena dana 11.09.2020. godine (izvan roka)

Ponuđač: Dragan Brunetta, Ploštine 61, Ploštine, 34550 Pakrac

OIB: 34124340420

Ponuda za:

r. br. Katastarska općina PTC/k.č.br. Ponuđena cijena (kn)
1. Kapetanovo Polje 87 760,00
2. Kapetanovo Polje 83 720,00
3. Kapetanovo Polje 81 720,00
4. Kapetanovo Polje 87 750,00
5. Donja Obrijež 114 520,00
6. Donja Obrijež 105 760,00
7. Ploštine 2 220,00
8. Ploštine 1 150,00
9. Kapetanovo Polje 90 130,00
10. Kapetanovo Polje 89 200,00
11. Kapetanovo Polje 91 270,00
12. Kapetanovo Polje 88 630,00
13. Kapetanovo Polje 87 790,00
14. Kapetanovo Polje 83 760,00
15. Kapetanovo Polje 81 660,00

Dokumentacija uz ponudu:

 1. Izjava da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (Obrazac 1.)
 2. Izjava u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2.)
 3. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3.)
 4. Izjava o dosadašnjem korištenju zemljišta (Obrazac 4.)
 5. Gospodarski program x1
 6. Uvjerenje o upisu u Upisnik PG
 7. Potvrda iz ARKOD upisnika
 8. Potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO
 9. Potvrda Ministarstva poljoprivrede (Ekonomska vrijednost PG)

Završeno u 13:00 h

                                                                                                                                   Članovi Povjerenstva:

Dajana Čavlović
Ivona Sandrin
Branko Đaniš
Vlado Eck
Željka Pejša Božić

ZAPISNIK (pdf)

Obavijesti

Zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH: Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 10.08.2020., KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljuje 

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10, objavljenog na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr 10.08.2020. godine, provest će se dan 22.09.2020. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, u dvorištu kurije Janković.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena.

Javno otvaranje ponuda provest će se uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni pozivi i službene objave #Novosti

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-9 od 20.07.2020. godine, Gradsko vijeće Grada Pakraca objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, na području katastarskih općina Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac predviđeno za zakup i povrat.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac predviđene za povrat, daju se u zakup na rok od pet (5) godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 2. ovog javnog natječaja.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

III.

(1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Pakraca, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.
Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja.
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Pakraca najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Pakraca najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Pakraca najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000,00 do 100.000,00 eura.
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:
1. povrtlarstvom
2. voćarstvom (osim oraha)
3. vinogradarstvom
4. maslinarstvom
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom.
d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS.
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja.
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

IV.

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V.

Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv, adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 47/2019) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu Grada Pakraca o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1),
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske (Obrazac 1),
– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3),
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječaja.
(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. Kriterij 1. a) dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2).
(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.
(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. Kriterij 1. b) koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2. nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.
(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.
(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

VII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 30 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

VIII.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1. i 6. Zakona.

IX.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Pakracau roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.
Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

X.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog natječaja.
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.
Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u ovom članku, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u članku VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
O donesenoj odluci iz ovog članka obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XII.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik Grada i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

XIII.

Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nije uređeno zemljišnoknjižno stanje i dano je u zakup, zakupnik je dužan i ovlašten izvršiti ili pokrenuti postupak za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja o vlastitom trošku u roku od dvije (2) godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima usklađenja zemljišnoknjižnog stanja. Ako su troškovi usklađenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova usklađenja.
Grad Pakrac i Ministarstvo osigurat će zakupniku punomoć, suglasnost i podloge potrebne za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja u korist Republike Hrvatske.
Iznos troškova usklađenja i umanjenja zakupnine utvrđuje se po provedenom usklađenju.
Ako zakupnik ne uskladi zemljišnoknjižno stanje u navedenom roku, ugovor se raskida.

XIV.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem zakupnik je dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima krčenja. Ako su troškovi krčenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova krčenja.
Za osiguranje izvršenja ove ugovorne obveze za poljoprivredno zemljište površine veće od 10 ha, zakupnik koji je pravna osoba je dužan predati obvezujuće pismo namjere banke uz ponudu, a pri sklapanju ugovora davatelju zakupa položiti bankovnu garanciju, a zakupnik koji je fizička osoba dužan je pri sklapanju ugovora davatelju zakupa priložiti zadužnicu.
Krčenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u smislu Zakona smatra se njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja.
Drvnu masu koja ostane nakon krčenja poljoprivrednog zemljišta preuzimaju od zakupnika, transportiraju i njome raspolažu Hrvatske šume d.o.o. sukladno posebnom propisu o šumama, u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o obavljenom krčenju. Sredstva ostvarena od prodaje drvne mase prihod su državnog proračuna 50% i Hrvatskih šuma d.o.o. 50%.

Hrvatske šume d.o.o. na zahtjev Grada Pakraca procjenjuju troškove stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.
Procjena troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje izrađena od strane Hrvatskih šuma d.o.o. (KL.: BJ/20-01/588, Ur. Broj: 05-00-05/01-20-02) nalazi se u prilogu 3.
Umanjenje zakupnine iz ovog članka provest će se nakon što zakupnik dostavi dokaz Gradu Pakracu o izvršenim obvezama iz ovog članka.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/09-20-10

U Pakracu, 10. kolovoza 2020. godine

POVEZNICE ZA TEKST I OBRASCE JAVNOG NATJEČAJA:
Gospodarski program
Tekst javnog natječaja za zakup
Tablica 1 – dokumentacija
Tablica 2 – UG po domaćoj životinji
Prilog 1 – popis čestica za zakup na rok od 25 godina
Prilog 2 – popis čestica za zakup na rok od 5 godina
Prilog 3 – procjena troškova
Obrazac ponude
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4

Javni pozivi i službene objave

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku promjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Obavijesti

Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 08. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU

o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 1. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 12. studenog 2018. do 26. studenog 2018. radi pribavljanja prigovora na isti.
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
 3. Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 26. studenim 2018. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.
 4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.
 5. Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede i naknadno pristiglih očitovanja nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa, te će se nakon odlučivanja o prigovorima, na gradskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti zajedno sa naknadno pristiglim očitovanjima Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.

                                                                                              

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Obavijesti

Obavijest o početku jesenske sustavne deratizacije Grada Pakraca

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/18-01/1 Urbroj: 2162-05/07-18-02. od 05.04.2018., započinju 13.09.2018. jesensku sustavnu deratizaciju Grada Pakraca (stambene zgrade i zelene površine).

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

 • Bromotrid žitni mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
 • Brodilon meki mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
 • Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
 • Detia rat parafinski blok – aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

 

Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)a

Sustavna deratizacija će se obavljati od 13.09.2018. do 17.09.2018. od 08-14 sati, plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.