Javni pozivi i službene objave

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku promjenu utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Obavijesti

Odluka o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) Gradonačelnica Grada Pakraca, dana 08. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU

o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

  1. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se od 12. studenog 2018. do 26. studenog 2018. radi pribavljanja prigovora na isti.
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen u prostorijama Grada Pakraca, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, soba 118, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
  3. Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 26. studenim 2018. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac.
  4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove odluke neće se uzeti u obzir.
  5. Program je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede i naknadno pristiglih očitovanja nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa, te će se nakon odlučivanja o prigovorima, na gradskom vijeću donijeti ispravljen Program i dostaviti zajedno sa naknadno pristiglim očitovanjima Ministarstvu na suglasnost i županiji na mišljenje.

                                                                                              

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Obavijesti

Obavijest o početku jesenske sustavne deratizacije Grada Pakraca

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Gradom Pakracom Klasa: 501-01/18-01/1 Urbroj: 2162-05/07-18-02. od 05.04.2018., započinju 13.09.2018. jesensku sustavnu deratizaciju Grada Pakraca (stambene zgrade i zelene površine).

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

  • Bromotrid žitni mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon meki mamac – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Brodilon parafinski blok – aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
  • Detia rat parafinski blok – aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

 

Antidot : Vitamin K1 (fitomenadion)a

Sustavna deratizacija će se obavljati od 13.09.2018. do 17.09.2018. od 08-14 sati, plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.