Objava Službenog glasnika Grada Pakraca br. 7/2017

Akti gradonačelnice

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2017. godinu