U zagrebačkom Westinu govorili o evakuaciji pakračke bolnice 1991. godine

U Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin, u sklopu petog Međunarodnog kongresa medicine usmjerene prema osobi, sinoć su kao posebni gosti kongresu prisustvovali pakračka gradonačelnica Anamarija Blažević i Josip Huška.

Razlog gostovanja bilo je opisivanje događaja najhumanije akcije Domovinskog rata – evakuacije bolesnika pakračke bolnice, o čemu je svoje izlaganje imao Josipa Huška, kao jedan od sudionika te akcije, o kojoj je u pripremi i izdavanje prve monografije.

Gradonačelnica Blažević u svom obraćanju iskoristila je priliku naglasiti tradiciju liječenja u Pakracu, te činjenici da je upravo ovdje sredinom 18. stoljeća (oko 1760. godine) osnovana Bolnica za stidne i kužne bolesti, kao i postojanju pakračke Zemaljske javne bolnice, prve javne bolnice u Hrvatskoj, koja je sa svojim radom započela još u 19. stoljeću.

Sudionicima kongresa dala je do znanja o štetama i gubicima koje je Pakrac pretrpio u vrijeme ratnih razaranja, kao i činjenicu da je upravo bolnica iz kojeg su evakuirani bolesnici za vrijeme Domovinskog rata, zbog velikih novčanih sredstava koja su potrebna za njezinu rekonstrukciju, još uvijek neobnovljeni i razrušeni objekt.

Pakračka izlaganja pratila je projekcija fotografija ratom oštećenih zgrada bolničkog kompleksa autorice Marine De Zan, a dio njih bio je izložen i na zidu dvorane.