Početak gradnje novog gradskog trga

PITANJE: Kad će i da li će početi izgradnja novog trga? Rečeno je krajem ljeta/početkom jeseni, ali još uvijek ništa!

ODGOVOR: Nakon završenog postupka javne nabave na natječaj se prijavio samo jedan ponuditelj. Cijena ponuditelja je bila previsoka za financiranje iz Mjere 7.4.1 (moguće je financirati investicije koje su ukupne vrijednosti do 1.250.000 eura.).

Natječaj je poništen, te je ponovljen, a postupak je u tijeku. Cijeli postupak javne nabave treba završiti do kraja godine. Tada će se znati vrijeme početka izvođenja radova.
 
Gradonačelnica: Anamarija Blažević