Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2017. godinu

Denis Relota | sij. 10,2017

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga programa/projekta koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu...

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu

Dubravka Špančić | sij. 10,2017

PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Grada Pakraca za dodjelu bespovratnih...

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata financiranih sredstvima EU ili drugih stranih izvora u 2017. godini

Dubravka Špančić | sij. 10,2017

I.  PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava udrugama na području Grada Pakraca za sufinanciranje projekta koji se sufinanciraju iz sredstava EU ili drugih stranih...

Pravilnik o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava proračuna Grada Pakraca

Dubravka Špančić | svi. 24,2016

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10. 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ 76/93, 11/94 i 38/09),  gradonačelnik...

Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

Dubravka Špančić | svi. 24,2016

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15) te članka 1. Pravilnika...