STIPENDIRANJE STUDENATA MEDICINE Grad pomaže s 12.000 godišnje - Grad Pakrac

Prema odluci Gradskog vijeća Pakrac od ove akademske godine Grad Pakrac uvodi treću liniju stipendiranja svojih studenata. Ona je namijenjena isključivo studentima medicine i po veličini je najizdašnija – po 1.200 kuna deset mjeseci godišnje.

Natječaj će gradska uprava, kao i za linije po socijalnom statusu – 800 kuna, odnosno deficitarnih zanimanja 400 kuna mjesečno raspisati 2. listopada i bit će otvoren cijelog tog mjeseca.

Pravo na ovu stipendiju imaju studenti medicine na hrvatskim sveučilištima koji su državljani RH s najmanje dvije godine prijavljenog prebivališta na području Grada Pakraca, da je završio četvrti razred srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 ( za studente prve godina) odnosno za starije studente da je prethodnu studijsku godinu završio s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0  i sakupio najmanje 55 ECTS bodova.

Obveze stipendista

Sklapanjem ugovora korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni studij uključujući i apsolventsku godinu tijekom koje ne prima stipendiju. Podrazumijeva se redoviti završetak studijske godine i prelazak na višu godinu te je po završetku studiranja obvezan odazivom na natječaje tražiti posao u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca najmanje šest mjeseci, a ukoliko ne dobije posao u tom roku ta obveza mu prestaje. Naravno pri tom se uzima u obzir eventualno znanstveno napredovanje. Student za vrijeme primanja pakračke stipendije ne može primati niti jednu drugu. Korisnik koji prekine studiranje je dužan vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije.

Grad je predvidio da kroz ovu liniju može imati maksimalno deset studenata sa svih godina studiranja. Prema njihovim saznanjima u ovom trenutku do sada spomenute kriterije zadovoljava njih sedmero, no moguće je da nemaju saznanja o svim pakračkim studentima medicine.  Do ovog podatka su došli zbrajanjem tri sadašnja stipendista po kriteriju deficitarnosti (dvoje na četvrtoj godini, jedan na petoj)  koji mogu preći u liniju stipendiranja studenata medicine što je razumljivo s obzirom na znatno veću stipendiju te četiri ovogodišnja maturanta koja su upisali studij medicine.

Ukoliko se narednih godina pojavi veći broj kandidata od predviđenih deset pravi se rang lista s pripadajućim bodovima koji se mogu zaraditi ovisno u ocjenama od nula do deset bodova, za svaku višu godinu studija dobiva se po dva dodatna  boda te  dodatne bodove na socijalni  status kao što je broj članova obitelji, broj djece koja se školu, djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog branitelja, dijete vojnog ili civilnog invalida Domovinskog rata, te student s tjelesnim oštećenjem do najmanje 70 posto.

Prošle akademske godine grad je stipendirao po kriterijima deficitarnosti i socijale  46 studenata, za što je iz proračuna za 2016. godinu izdvojeno 216.8000 kuna, a za ovu godinu je u proračunu predviđeno 240.000 kuna. No kako se ugovori o stipendiranju potpisuju krajem prosinca, a isplata sa zaostacima počinje u siječnju, novac za stipendiranje u ovoj akademskoj godini trebat će osigurati u proračunu za 2018. godinu.

 

 

Back to top
Skip to content