– POTICAJNE MJERE GOSPODARSTVU Grad Pakrac osigurao sredstva za razvoj poduzetništva

Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donijelo je Odluku o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva na području Grada Pakraca. Odluka je to temeljem koje će se početkom 2018. godine raspisati Javni poziv za osiguranje poticajnih novčanih sredstava po 4 različite osnove: poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Korisnici sredstava će moći biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici te obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirani na području Grada Pakraca. Veličina poduzetnika od mikro do srednjeg ovisi o broju zaposlenih te ostvarenom godišnjem prometu ili bilanci pa su tako mikro poduzetnici oni koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih, mali koji zapošljavaju manje od 50, a srednji oni koji na platnim listama imaju manje od 250 zaposlenih.

Važno je napomenuti kako se poticaji neće odobriti osobama koji su na bilo koji način dužni Gradu Pakracu, Poduzetničkom centru Pakrac ili Republici Hrvatskoj na ime javnih davanja.

Ukoliko mikro ili mali poduzetnik, odnosno OPG kojemu je to osnovna djelatnost zaposli osobu s prebivalištem na području Grada Pakraca na puno radno vrijeme i minimalno 12 mjeseci ostvarit će 2.000 kn jednokratnog poticaja za svaku novozaposlenu osobu pri čemu pojedini poduzetnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 osobe.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje tijekom 2018. godine registriraju obrt ili OPG na području Grada Pakraca, odnosno pravne osobe sa sjedištem na području grada. U slučaju otvaranja obrta ili OPG-a, jednokratni poticaj iznosi 75% troškova otvaranja obrta odnosno osnivanja OPG-a, dok je u slučaju registracije trgovačkog društva poticaj u visini 50% troškova.

Poduzetnik ili OPG koji ulaže u novu materijalnu ili nematerijalnu imovinu može ostvariti potporu u visini 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Poduzetniku koji izrađuje projektnu dokumentaciju za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva sufinancirat će se trošak izrade u iznosu od 50% računa za usluge ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Ugovori o dodjeli poticaja za poduzetnike moći će se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u proračunu Grada Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora. Ukupno je u proračunu Grada Pakraca osigurano 100.000 kn za provedbu ovog Programa.

„Za početak je to iznos od 100 tisuća proračunskih kuna, ali on nije konačan, jer držimo da će vrijeme pokazati koje su realne potrebe i interesi poduzetnika pa nije isključeno da, ukoliko se pokaže potreba, rebalansom osiguramo dodatna sredstva“ rekla nam je gradonačelnica Anamarija Blažević.

 

 

Back to top
X
Skip to content