Naučimo brinuti o okolišu - Grad Pakrac

Naziv projekta: Naučimo brinuti o okolišu (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0022)

Kratki opis projekta: Projekt uključuje implementaciju različitih informativnih i edukativnih aktivnosti na području JLS Pakraca i Lipika (ukupno 14.630 stanovnika, odnosno 5.662 kućanstava) zbog kojih će građani biti cjelovito informirani o problemima vezanim uz otpad i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom koji se odnose na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te isto tako motivirani za njihovo ostvarivanje. Sprječavanje nastanka otpada kao i odvajanje otpada te odgovorno postupanje s otpadom bit će komunicirani kao poželjno društveno ponašanje. Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti doprinijet će se željenim pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na duži rok gdje se u modelu kružnog gospodarstva nastajanje otpada svodi na najmanju moguću mjeru.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Svrha projekta je provedba niza izobrazno-informativnih aktivnosti koje će pridonijeti smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište podizanjem svijesti o pravilnom i odgovornom postupanju s komunalnim otpadom stavljajući naglasak na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta te kućno kompostiranje. Tijekom provedbe projekta provest će se 13 izobrazno-informativnih aktivnosti namijenjenih različitim ciljnim skupinama od kojih je 6 obveznih, a 7 preporučenih. Projektne aktivnosti uključuju pripremu, tisak i distribuciju letaka, naljepnica, brošura, plakata, zatim nadogradnju web stranica JLS Pakrac i Lipik, održavanje javnih tribina, organiziranje radionica za djecu i umirovljenike, izvedbu igrokaza, nabavu i distribuciju edukativne slikovnice, izradu aplikacija za mobilne telefone te pripremu različitih medijskih sadržaja (radio emisije, radijskih reklama, promotivnog video spota, bannera na lokalnim internet portalima). Pretpostavka je da će na razini projekta, provedbom različitih izobrazno – informativnih aktivnosti biti obuhvaćeno u prosjeku 87% stanovništva, pri čemu će pojedine aktivnosti obuhvatiti 100% stanovništva (distribucija informativnih letaka i brošura kućanstvima na području JLS Pakrac i Lipik) dok će neke aktivnosti obuhvatiti manje postotke (primjerice javne tribine, organizirane radionice ili radijske emisije i promotivni spotovi).

Ukupna vrijednost projekta: 385.914,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (84,9999974 %): 327.835,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22. svibnja 2018. godine do 22. siječnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija: Marija Martinelli, voditelj projekta, +385 34 411 080, marija.martinelli@pakrac.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

www.strukturnifondovi.hr

Projekt sufinanaciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda

 

 

Back to top
Skip to content