Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

a)     dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ANČIĆ ELENA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Med.-lab.dijagnostike, 3. godina
02. BABAC DOMINIKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Studij hortikulture, 5.godina
03. BASCHIERA LUCIA Učiteljski fakultet u Petrinji, Sveučilište u Zagrebu, Predškolski 3.godina
04. DI ZEPP EMILIJO Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost 5.godina
05. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 3. godina
06. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, Upravni studij, 3.godina
07. HADŽIĆ ADEM Kunst Uni Graz – po posebnoj odluci
08. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonosmski fakultet, Poslovna informatika 5.godina
09. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
10. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 4.godina
11. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 4.godina
12. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Anorganska kemija i biokemija, 5.godina
13. MAGDIĆ KORNELIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Poslovna informatika, 5. godina
14. NORA VALERIJA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarno inženjerstvo, 5.godina
15. NOVINC KREŠIMIR Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Preddiplomski pedagogija i povijest, 5. godina
16. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 4. godina
17. PIEROBON MATEO Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 6. godina
18. PROHASKA DINO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 5godina
19. SANDRIN IVONA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo – kaznenopravni, 5.godina
20. STOKIĆ KATARINA Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Studij prava, 5.godina
21. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, računarstvo 3. godina
22. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 4.godina
23. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, 5. godina
24. TAKUS MATEA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku. Odg.obrazovne znanosti, predškolski 3. godina
25. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Farmacija 4.godina

b)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. KREJČI ANDREA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij, 3.godina
02. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 2.godina
03. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 4.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 3. godina

c)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina

01.

ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 1.godina

02.

KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 4 godina

03.

SIĆ MARTIN Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, računarstvo, 5.godina

04.

VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

d)     novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, studij za instrumentaliste – flauta, 2.godina
02. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, 2.godina
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, likovna kultura, modul slikarstvo, 4.godina
04. LASIĆ LUCIA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost, 3.godina
05. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija, stručni studij elektrotehnika/informatika, 2.godina
06. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, učiteljski studij, 2.godina
07. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, 2.godina
08. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija 2.godina

e)     stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za odgodu

 

01. ŽELJKO MIHALJEVIĆ Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet njem.jezik i književnost i informatika, diplomirati 15.12.2017.

e)     apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija

01.

ANDRIČEVIĆ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, stručni studij elektrotehnike/informatika

02.

LONČAR DIJANA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar za socijalni rad, studij socijalni rad

03.

NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, prehrambena tehnologija xxx

04.

SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija

05.

STOKIĆ MISLAV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

06.

ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/17-01/02
URBROJ: 2162-04/05-17-05
U Pakracu, 03. studenoga 2017.