– Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Pakraca

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“, dana 8. prosinca 2017.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

za zapošljavanje u Programu javnih radova – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Pakraca

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 5.

Radno iskustvo nije bitno.

Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Ciljane skupine:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom[1], osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

1.  

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

  • mlade osobe do 29 godina[2] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina[3] prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
  • osobe starije od 50[4] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
  • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

2. osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • zamolba,
  • kopija osobne iskaznice,
  • OIB,
  • dokaz o posebnom statusu (rješenje, potvrda i sl.).

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured 114) najkasnije do 14. prosinca 2017.g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.


[1] Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu programa javnog rada ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

[2] Obuhvaća osobe do navršene 30. godine

[3] Obuhvaća osobe do navršene 26. godine

[4] Obuhvaća osobe od navršene 50. godine 

Back to top
X