– Javna objava upisa djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. godina

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU
2017./2018. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 08.05.2017. godine do zaključno sa 31. 05.2017. godine u prostorijama Dječjih vrtića, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice – jednu godinu života do 31.08. 2017. g.
  • za vrtić – (jutarnji cjelodnevni) tri godine života do 31.08.2017.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluci Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac.
Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca a u skladu sa Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac., a preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića ili na web stranici:
www.djecji-vrtic-maslacak.com
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena.
Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Maslačak , Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 034/313-416 svakog radnog dana u vremenu od 7.00-15.00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Davorka Pleša

PRILOZI:

Zahtjev za upis djece u vrtić i jaslice
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

Back to top
X