E-OGLASNA PLOČA: UKLANJANJE RUŠEVINA

UPIT O RJEŠENJU O UKLANJANJU RUŠEVINE ili UREĐENJU PARCELE

Upišite ime i prezime osobe na koju je naslovljeno rješenje objavljeno na e-oglasnoj ploči Grada Pakraca:

Postavite pitanje:

Upišite Vašu e-mail adresu (obavezno):

Priložite datoteke ne veće od 5 MB (ako je potrebno):