E-OGLASNA PLOČA: KOMUNALNA NAKNADA

UPIT O RJEŠENJU O KOMUNALNOJ NAKNADI ILI NAKNADI ZA UREĐENJE VODA

Upišite ime i prezime osobe na koju je naslovljeno rješenje objavljeno na e-oglasnoj ploči Grada Pakraca:

Postavite pitanje:

Upišite Vašu e-mail adresu (obavezno):

Priložite datoteku ne veću od 5 MB (ako je potrebno):