E - oglasna ploča Grada Pakraca

wdt_IDPREZIME I IMEVRSTA PREDMETADATUM OBJAVEDATUM ISTEKA OBJAVEPOSTAVITE PITANJEUVID U PDF
1
2 STEVO MILIČEVIĆ Rješenje o uklanjanju ruševine 25/05/2016 10/06/2016
3 MILENKO MILIČEVIĆ Rješenje o uklanjanju ruševine 25/05/2016 10/06/2016
4 VERA MILIČEVIĆ Rješenje o uklanjanju ruševine 25/05/2016 10/06/2016
39 DRAŽEN BUKAL Rješenje o uklanjanju ruševine 31/05/2016 16/06/2016
6 PAVIĆ MARA I MARKO Rješenje o uklanjanju ruševine 17/02/2016 02/03/2016
7 MAZALICA JOVICA Rješenje o uklanjanju ruševine 17/02/2016 02/03/2016
8 KOVAČEVIĆ STEVAN Rješenje o uklanjanju ruševine 17/02/2016 02/03/2016
9 DŽODAN MILAN Rješenje o uklanjanju ruševine 17/02/2016 02/03/2016
10 BJELIĆ MILICA Rješenje o uklanjanju ruševine 17/02/2016 02/03/2016
wdt_IDPREZIME I IMEVRSTA PREDMETADATUM OBJAVEDATUM ISTEKA OBJAVEPOSTAVITE PITANJEUVID U PDF


BOSANAC TIHOMIR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
BOSANAC MILANA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
IVANOVIĆ LJUBAN Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 22.10.2015. 6.11.2015..
VUKOJA ZDENKA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 27.10.215. 5.11.2015.
ČALIĆ DESA Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
SUBANOVIĆ BRANKO Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
PRODANOVIĆ MILOŠ Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
MALENIĆ PERO Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
LAPAŠ MIROSLAV Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
FILKAS MILAN Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
BUZDUM BOSILJKA Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
ZELENIKA IVICA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
VEZMAR PREDRAG Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
REILI ROBERT Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
RAGUŽ ZLATKO Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
MAROŠEVIĆ ZLATKO Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
LENČE DAVOR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
ERCEG ANTON Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.