Dnevni red 2. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 

s  a  z  i  v  a  m

2. (drugu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u utorak, 12. rujna 2017. godine sa početkom u 19:30 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika g. Damira Špančića i stupanju na dužnost njegova zamjenika g. Vjekoslava Anušića

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,

 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., PCP d.o.o. Pakrac,

 3. Izvješće o radu za 2015./2016. g., OGŠ Pakrac,

 4. Izvješće o radu za 2015./2016. g., Dječji vrtić „Maslačak“,

 5. Izvješće o radu za 2016. g. i Plan rada za 2018. g., VZ Pakrac-Lipik,

 6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,

 7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,

 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,

 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,

 10. Prijedlozi i inicijative.,

Predsjednik:

Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,

 • zamjenika gradonačelnice, g. Nikolu Ivanovića,

 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,

 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,

 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,

 • direktora tvrtke „Vode Lipik“ d.o.o. Pakrac, g. Marijana Pierobona,

 • direktoricu tvrtke „PCP“ d.o.o., gđu Ivanu Orban,

 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,

 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,

 • predsjednika Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik, g. Tomislava Stokića,

 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,

 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content