– Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 s  a  z  i  v  a  m

17. (sedamnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u četvrtak, 01. rujna 2016. godine s početkom u 18:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
 3. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za 2016. g.,
 4. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Zoran Krejči

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca
Back to top
X