Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2018. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga...

Pročitaj više

Javni poziv za prikupljanje ponuda za postavljanje ugostiteljskog štanda

Predmet javnog poziva: davanje u zakup javne površine i drvenog kioska na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu – dvorište...

Pročitaj više

Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. UVOD Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi...

Pročitaj više

Oglas za prijem namještenika – 1 izvršitelj

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/17-01/5 URBROJ: 2162-04/01-17-2 Pakrac, 10. studenog 2017. g. Na temelju članka...

Pročitaj više

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to: 1. K.č.br. 2332/2, kuća i dvorište, površine...

Pročitaj više

Oglas za prijam službenika – viši stručni suradnik za graditeljstvo

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/17-01/4 URBROJ: 2162-04/01-17-2 Pakrac, 11. listopada 2017. g.               ...

Pročitaj više

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,...

Pročitaj više