Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 19. travnja 2018.g. raspisuje se NATJEČAJ za zakup šanka u prizemlju...

Pročitaj više

Donesene Odluke o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za aktivnosti udruga i ustanova

Nakon provedenih postupka javnih natječaja i ocjenjivanja projektnih prijedloga gradonačelnica je donijela Odluku o raspodjeli...

Pročitaj više

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini Zahtjev...

Pročitaj više

Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (“Službeni glasnik Grada...

Pročitaj više

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) i Zaključka...

Pročitaj više

Javni poziv za prodaju drvne mase na panju

I. PREDMET JAVNOG POZIVA Prodaja okvirne količine stabala na panju na k.č.br. 549/2 i dijelu k.č.br. 552, k. o. Kusonje...

Pročitaj više