Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,...

Pročitaj više

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca 4/2017

1.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g. 2.     ...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 1/10, 3/12) i Zaključka...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca PREDMET PRODAJE: Skupna prodaja nekretnina...

Pročitaj više

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950 kuna,...

Pročitaj više

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu...

Pročitaj više

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. godina

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01)...

Pročitaj više

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017. godine

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova...

Pročitaj više