Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950 kuna,...

Pročitaj više

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu...

Pročitaj više

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. godina

Na temelju članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju Zaključka obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca (KLASA: 943-01/17-01/5, URBROJ: 2162-02/01-17-01)...

Pročitaj više

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017. godine

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova...

Pročitaj više

Oglas za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

OGLAS za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme objavljen...

Pročitaj više

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

Pročitaj više

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, Požega, Matije Gupca 6, kao tijelo nadležno za upravljanje javnim...

Pročitaj više

Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to: 1. Kuća s pripadajućim dvorištem, označeno...

Pročitaj više