Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Na temelju članka 3., 4. i 6. Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom...

Pročitaj više

Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2018. godinu (KLASA: 311-01/17-01/2,...

Pročitaj više

Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih...

Pročitaj više

Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce

Poništava se Javni natječaj za prijam jednog vježbenika/ce radi obavljanja vježbeničke prakse na radnom mjestu pomoćnik/ca...

Pročitaj više

Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/1 URBROJ: 2162-04/01-18-2 Pakrac, 08. siječnja 2018. g. Na temelju članka...

Pročitaj više

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 36. Statuta Grada...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2018. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju prijedloga...

Pročitaj više

Javni poziv za prikupljanje ponuda za postavljanje ugostiteljskog štanda

Predmet javnog poziva: davanje u zakup javne površine i drvenog kioska na Trgu bana J. Jelačića u Pakracu – dvorište...

Pročitaj više