Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to: 1. Kuća s pripadajućim dvorištem, označeno...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca za 2017. godinu

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem...

Pročitaj više

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na neodređeno vrijeme objavljen...

Pročitaj više

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2017. godinu

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09),...

Pročitaj više

Oglas za prijem u službu

OGLAS za prijem u službu jednog namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme objavljen...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Pakraca za 2017. godinu

Sportska zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge, članice Zajednice, na predaju...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2017. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih...

Pročitaj više

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu

Grad Pakrac, JUO, poziva udruge koje su programski usmjerene u području tehničke kulture, da se prijave na financijsku...

Pročitaj više