Operativni program radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

1. UVOD Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi...

Pročitaj više

Oglas za prijem namještenika – 1 izvršitelj

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/17-01/5 URBROJ: 2162-04/01-17-2 Pakrac, 10. studenog 2017. g. Na temelju članka...

Pročitaj više

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

I. PREDMET PRODAJE: Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to: 1. K.č.br. 2332/2, kuća i dvorište, površine...

Pročitaj više

Oglas za prijam službenika – viši stručni suradnik za graditeljstvo

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/17-01/4 URBROJ: 2162-04/01-17-2 Pakrac, 11. listopada 2017. g.               ...

Pročitaj više

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,...

Pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2017./2018.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, stipendije Grada...

Pročitaj više

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,...

Pročitaj više