Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), odredbi...

Pročitaj više

Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa...

Pročitaj više

Javni natječaj za prodaju aparata za vodu

I. PREDMET PRODAJE: Prodaje se aparat za isporuku vode za piće (ohlađene, prirodne i gazirane), vlasništvo Grada Pakraca. Početna...

Pročitaj više

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac

Temeljem Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca od 10. veljače 2020.g. (KLASA: 372-01/20-01/2, URBROJ: 2162-04/03-20-1)...

Pročitaj više

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09),...

Pročitaj više

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2020. godini

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem...

Pročitaj više