Zabrana sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) naručitelj Grad Pakrac ne smije...

Pročitaj više

Pregled sklopljenih ugovora za 2014., 2015. i 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2016. godini Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini Pregled sklopljenih ugovora u 2014....

Pročitaj više