Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 11. prosinca 2017. godine

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, direktorica LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac Ivana Orban, predstavnici medija: „Pakrački list“ i „Compas“.

Aktualni sat

R. Matijašević: Što je sa programom energetske obnove stambenih zgrada i koliko će to koštati stanare?

Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i ispričava pročelnika koji zbog bolesti ne može nazočiti sjednici, a mijenjati će ga g. Pečanić, koji je jedno vrijeme bio v.d. pročelnika.

Sa zadovoljstvom može reći da su svi ugovori o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada stigli u Komunalac. Iz EU sufinancira se 60%, a udio stanara je 40%. Pravovremenom prijavom u fond Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, uspjeli smo za svih 19 zgrada dobiti dodatno sufinanciranje udjela stanara od 80%, pa će u konačnici stanari platiti tek 8% investicije.

I.Cavalli: Župan Bajs izjavio je da će željeznički promet na relaciji Banova Jaruga – Daruvar krenuti u prosincu, jeli to istina?

Što je sa izgradnjom vijadukta Krndija? Kada će krenuti izgradnja brze ceste sa izlazom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: U kontaktu smo sa nadležnim ministarstvom i prometovanje ovom dionicom neće krenuti u prosincu, već to najavljuju za veljaču.

Vijadukt Krndija ne može podnijeti teretni promet, koji nam je uz putnički jako bitan i uz puno truda uspjeli smo ući u proračun Hrvatskih željeznica za projektom izgradnje tog vijadukta.

Na sastanku u Ministarstvu prometa prihvaćeno ej idejno rješenje gradova Pakraca i Lipika za izgradnju brze ceste sa izlaskom na autocestu u Lipovljanima i to je sada njihov projekt.

Ono što predstoji je izmjena Prostornog plana Grada Novske i Općine Lipovljani, a realno je očekivati građevinsku dozvolu 2020.g., kako bi projekt mogao biti apliciran na neki od fondova EU.

I.Frićer: Plaća li vlasnik robne kuće naknadu za neaktivni poslovni prostor?

Što je sa uklanjanjem ruševina u gradu?

Gradonačelnica: PPK je vlasnik prostora i plaća svoje obveze, ne baš ažurno, već po opomenama.

Aktivno radimo na pripremama za nastavak uklanjanja ruševina, trenutno imamo oko 180 objekata sa suglasnostima vlasnika ili rokovima koji su pred istekom i na proljeće neće biti zapreka da MORH dođe i započne sa radovima.

D. Marin: Jeli Grad nešto poduzeo na mjerenju štetnosti postavljenih odašiljača, kao što je rečeno još u mandatu prošlog gradonačelnika?

Gradonačelnica: Odašiljači se ne bi mogli postaviti bez određenih suglasnosti. Možemo zatražiti odgovor od tijela koje izdaje građevinske dozvole.

M. Čar: Svi su imali građevinske dozvole i zakonska procedura je zasigurno poštovana.

D. Marin: Rečeno je da će Grad poduzeti nešto vezano uz mjerenje utjecaja na okoliš.

Gradonačelnica: Ako ne postoji studija, provjeriti ćemo postupak za njeno dobivanje.

D. Marin: Dali se nešto poduzelo na postavljanju spomen-ploče volonteru Veberu koji je poginuo u Pakracu? Podsjeća i moli da se to učini, to bi bila dobra i pozitivna stvar za naš grad.

Gradonačelnica: Ne zna, provjeriti će sa Konzervatorskim odjelom kakva je procedura obzirom na zaštićene objekte u kuriji i učiniti ćemo sve što možemo.

M. Popović Damjanović: Može li Grad nešto učiniti vezano uz problem ulaska divljači u mjesna groblja? (Pitanje za zamjenika gradonačelnice N. Ivanovića)

N. Ivanović: Grad zna za ovaj problem i već je dosta toga i napravio. Suradnjom Grada i Srpskog narodnog vijeća osigurana su sredstva za ograđivanje grobalja u Bučju, Glavici, Derezi, Cikotama i Omanovcu. Ovo je primjer dobre suradnje Grada sa srpskom zajednicom.

Gradonačelnica: Zakon o grobljima propisuej da ona moraju imati upravitelja. Mi smo dali mogućnost mjesnim odborima da odluče hoće li održavati groblja sami ili će to činiti Komunalac. Do problema dolazi kada ga seljani održavaju sami, jer nemaju dovoljno sredstava niti mogućnosti, pa tu uskače Grad sa nabavkom materijala, kupovinom kontejnera i sl.

M. Pavković: gdje smo mi u najavljenoj revitalizaciji željezničkog prometa prema Zagrebu? U medijima smo čuli najave da će se to desiti još krajem 2016.g., ima li kakvih informacija o tome?

Gradonačelnica: Cijelo vrijeme pokušavamo, tražimo, molimo, pokušavamo utjecati na HŽ, čak smo i konkretno predložili kada bi vlak iz Pakraca trebao kretati prema B. Jarugi i Zagrebu.

Rečeno nam je da je prometovanje neisplativo, da nema dosta putnika, da je problem vijadukt.

Prije oko dva tjedna dobili smo informaciju da će putnički vlak na relaciji B. Jaruga – Daruvar početi prometovati.

I dalje ćemo se truditi, ali svi zajedno moramo više putovati vlakom.

M. Pavković: Kada bi se mogla urediti staza na Lozincu, jer je u dosta lošem stanju?

Gradonačelnica: Trenutno ima drugih prioriteta i vrlo je teško odrediti što je važnije. Do sada smo Lozinac samo krpali, ali planiramo kompletnije uređenje i osvjetljenje te staze.

Ž. Pejša Božić: Što potpisivanje ugovora za aglomeraciju znači za nas građane? Što je sa akumulacijom Šumetlica?

Gradonačelnica: Započeo je projekt Slavonija. Direktor Voda Lipik konačno je potpisao ugovor za aglomeraciju 1. prosinca u Osijeku. Radi se o velikom projektu koji se financira iz EU fonda i uz sufinanciranje gradova Pakraca i Lipika. Očekujemo da će radovi započeti slijedeće godine.

Što se tiče akumulacije Šumetlica, Hrvatske vode pokušavanju iznaći rješenje kako se ne bi moralo ići u novu javnu nabavu i o tome pregovaraju sa zajednicom ponuditelja. Druga opcija je nova javna nabava. Raduje nas što bez obzira na sve ne odustaju od ovog projekta.

Z. Krejči: 179 učenika putuje autobusom u školu, prijevoznik APP u listopadu je povisio cijenu karte, subvencija nadležnog ministarstva je ostala ista, što znači da je udio roditelja znatno veći.

Hoće li se Pakrac kao i ostale JLS u našoj okolici uključiti u subvencioniranje kupovine autobusnih karata za srednjoškolce?

Gradonačelnica: Tvrtku APP je preuzeo novi vlasnik i razgovarali smo o tome. Teško je odlučiti kome i dali subvencionirati prijevoz kada se naša djeca (gimnazijalci) mogu školovati i u Pakracu.

Dobiti ćete pisani odgovor.

Z. Krejči: Nije u potpunosti zadovoljan odgovorom, jer u Daruvaru, osim gimnazije, postoji i niz za djecu atraktivnih smjerova. Moli pisani odgovor.

Zašto godišnja parkirna karta za fizičke osobe košta 600,00 kn, a  za pravne 2.000,00 kn? Želimo li razvijati poduzetništvo, ovo može biti način da poduzetnicima pokažemo da brinemo o njima.

Gradonačelnica: Pravilnik o cijenama je na snazi od prije 5 godina, kada ste vi bili predsjednik Gradskog vijeća i sada se ništa ne mijenja, već se potiče ljude da izvrše svoju obvezu.

Z. Krejči: Politika nije statična, ona je živi organizam i mijenja se. Tako su npr. stipendije nekada bile 400,00 kn, pa smo dodali i one od 800,00, a danas imamo i stipendije u iznosu od 1.200,00 kn.

K. Milek: Ima li kakvih informacija o samostalnosti bolnice, eventualnim kadrovskim pojačanjima ili nabavci opreme?

Gradonačelnica: Ovih dana očekuje se rješenje Trgovačkog suda o statusu bolnice kao samostalne ustanove. Imamo najave o dolasku dva liječnika, anesteziologinje i kirurga. Što se tiče opreme, u razgovoru sa Ministarstvom zdravstva i uz veliku pomoć dr. Glavića, ušli smo u projekt nabavke CT-a, a u tijeku je i nabavka UZV uređaja uz pomoć županije i svih gradova i općina iz naše županije.

M. Ivančić: Raduje ga što odluka o potporama za novorođenu djecu još živi i mijenja se na bolje.

Gradonačelnica: Odlučila je povećati naknade za novorođenu djecu za 500,00 kn, tako da će za prvo dijete iznositi 1.500,00 kn, za drugo 2.000,00, za treće 2.500,00, a za četvrto i svako slijedeće 3.500,00 kn.

Na ovo se nije odlučila samo zbog loše demografske slike, već i zbog porasta troškova i cijene opreme za novorođenčad.

M. Ivančić: Svako poboljšanje standarda je dobro i svaka je pomoć dobrodošla.

V. Anušić: Privatnik koji eksploatira stabla hrasta iz Kalvarije uništio je makadamsku prometnicu i njome se nemoguće voziti osobnim automobilom. Stanovnici su zvali policiju i komunalnog redara, ali cesta je još uvijek uništena. Može li Grad nešto učiniti da taj privatnik sanira prometnicu koju je uništio?

Gradonačelnica: Stalno se borimo sa takvim stvarima. Svako tko izvozi drvnu masu mora vratiti prometnicu u prvobitno stanje. Kada završe sa poslom, moraju se javiti komunalnom redaru koji će utvrditi stanje prometnice.

Mi smo vjerojatno jedini grad koji je Hrvatskim šumama jedne godine zabranio izvoz stabala jer su nam uništili cestu i ostavili je takvu.

U konkretnom slučaju u Ulici 105. brigade radi se o privatnoj šumi.

R. Matijašević: Koliko je Grad sudjelovao u izgradnji teniskih terena?

Gradonačelnica: Na inicijativu Udruge mladih „Mali most“, Grad je odradio veliki posao na izgradnji teniskih terena. Imali smo i veliku pomoć slijedećih donatora: Kamen Sirač, Radnik d.d. Križevci, Bravarija Grgić, Elektroinstalaterska radionica Martinović, Komunalac, Vode Lipik, Metalko, Autoprijevoznik Amić, Stragatrans, Niskogradnja Jurčak, Termo-metal.

Grad je u kupovinu materijala uložio oko 65.000,00 kn, ne računajući cijenu rada bagera, kamiona (136 radnih sati), vozača, djelatnika javnih radova i Vlastitog pogona koji su dva dana postavljali tenisit.

Otvorenje se planira za proljeće i predložiti će sa terenima upravlja Sportska zajednica.

M. Ivančić: Moli da pitanja na aktualnom satu budu što konkretnija.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik druge sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete,

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,

17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

22. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Upravno vijeće utvrdilo je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu i dostavlja ga Gradskom vijeću na usvajanje. Novina je otvaranje mogućnost za zapošljavanje tajnika ustanove koja se pojavila odlaskom jedne kolegice u mirovinu, te smo predjeli mogućnost za zapošljavanje pedagoga i medicinske sestre.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravljaju se kadrovska pojačanja i podizanje pedagoškog standarda u vrtiću.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Do prijedloga je došlo zbog objedinjavanja dvije odluke u jednu, otvaranja mogućnosti da se za zakup prijave i fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta, pa u tom slučaju obrt mogu prijaviti na adresi zakupljenog prostora. Obveza povlaštenih zakupoprimaca je da se pridržavaju razloga zbog kojih imaju povlaštenu zakupninu, u protivnom će morati vratiti iznos zakupa.

Gradonačelnica: U skladu sa zakonskim promjenama, Ivana je ovdje kao direktorica Lokalne razvojne agencije PCP.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je jedna od mjera za razvoj poduzetništva i obrta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća sa željom da svi prostori budu popunjeni.

Koliko slobodnih prostora ima u inkubatorima?

I.Orban: U prvom jedan i jedan uredski prostor, u drugom također jedan.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Povod za ovakav prijedlog je što nema zakupnika niti nakon dva natječaja. U dogovoru sa skupštinom, predlaže se sličan model kao i kod inkubatora. Uvodi se povlaštena zakupnina, te mogućnost da fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta mogu ući u zakup i imaju prednost pri odabiru.

Gradonačelnica: Ovo je jedna od mjera da potaknemo poduzetništvo i poduzetnike, odnosno obrtnike početnike. Jedini smo grad u županiji sa dva inkubatora, a prepoznavanjem i drugih prostora koji mogu poslužiti kao inkubator olakšati ćemo onima kreću u poduzetničke vode.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Bilo bi lijepo da lokali više ne budu prazni.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Prazan prostor je najskuplji prostor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izmjena čl. 1. Odluke na način da se u Odbor za financije i proračun umjesto Damira Špančića koji više nije vijećnik imenuje Vjekoslav Anušić.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 5, 6. i 7., što je jednoglasno prihvaćeno.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Sve tri točke se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je prvi i jedini rebalans ove godine i posebno nas veseli višak prihoda. Da je prijedlog proračuna bio ovakav, rekli biste da je predizboran, ali bili smo oprezni i držali se planiranog. Proračunski manjak je minimalan i tek knjigovodstveni.

V. Pečanić: Prihodi se povećavaju za 4,8 mil. kuna, odnosno 17,8%, a rashodi za 5,2 mil. kuna, odnosno 20,5% od planiranog.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pozdravlja i pohvaljuje gradonačelicu na racionalnom vođenju gradskog budžeta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Temeljem čega je isplaćena otpremnina u iznosu od 173.000,00 kn, jeli to radno mjesto tehnološki višak ili nešto drugo?

V. Pečanić: Otpremnina je isplaćena prema važećem Kolektivnom ugovoru, a sa službenikom je potpisan sporazum o isplati na četiri rate.

D. Marin: Prema Kolektivnom ugovoru otpremnina nije u ovom iznosu.

Gradonačelnica: Čitali ste Kolektivni ugovor za državne službenika, ali Grad Pakrac ima svoj.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                       6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                      7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o 8., 9., 10., 11, 12. i 13. točki, što je jednoglasno prihvaćeno.

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. G.

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): 8. točka prihvaća se većinom glasova, 9., 10., 11. i 12. Jednoglasno, a 13. točka većinom glasova članova Odbora.

Gradonačelnica: Proračun bi nazvala konzervativnim sa socijalnim elementima. Na stolovima je ispravak Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., budući je došlo do nenamjerne greške kod potpora vjerskim zajednicama i ukupnom zbroju.

M. Ivančić: Dobili smo amandman Kluba vijećnika SDP-a i moli obrazloženje predlagatelja amandmana.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlaže se utvrđivanje iznosa od 150.000,00 kn za nabavku udžbenika učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole na način da se konto 6117 (povrat poreza i prireza na dohodak) sa 1.800,000,00 kn umanji na 1.650,000,00 kn. Predlaže se raspodjela sredstava za udžbenike na razdjel 003, konto 372 i uvođenje nove pozicije: nabavka udžbenika učenicima osnovne škole od 1. do 4. razreda u iznosu od 150.000,00 kn.

Ovo u suštini ne dovodi do promjena na drugim stavkama i kap je u nizu mjera za poboljšanje demografske slike u gradu.

Gradonačelnica: Ne prihvaća amandman, konto koji se navodi ne može se mijenjati. Ako bude mjesta za populističke mjere, predložiti će se na neki drugi način. Kada bude donesen kurikulum vidjeti ćemo postoji li mogućnost da sufinanciramo udžbenike svim učenicima, a ne samo od 1. do 4. razreda.

D. Marin: ovo nije populistička mjera, donošenje kurikuluma će trajati možda i 10 godina.

Gradonačelnica: Svi korisnici zajamčene minimalne naknade mogu ostvariti pravo na besplatne udžbenike, a Grad je nemali broj puta izašao u susret potrebitima kod kupovine udžbenika.

Opet smo bili oprezni kod planiranja, uvodimo nove mjere (za mlade liječnike i poduzetnike), a rebalansom ćemo eventualno povećavati proračun.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Proračun je razvojan, socijalan i racionalan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub neće prihvatiti proračun jer nije prihvaćen minimalan amandman. Ostali programi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je ucjenjivanje, amandman se mogao i drugačije podnijeti. Bilo bi nestručno prihvatiti ga zbog smjernica temeljem kojih moramo planirati proračunske stavke.

K. Milek: Prijedlog je malo diskriminirajući prema ostaloj djeci, stvorio bi se nepotreban jaz među njima i bilo bi lijepo da svim osnovnoškolcima možemo nabaviti udžbenike.

D. Marin: Cilj je bio ne opteretiti proračun previše, ove godine ići sa ovakvim prijedlogom, iduće ga proširiti. Možda je stavka pogrešna, ali to se moglo promijeniti.

Z. Krejči: Osobno je bio za prijedlog da se kupe udžbenici učenicima od 1. do 8. razreda, ali to na Klubu nije prošlo, za čim sada žali, jer bi možda amandman bio prihvaćen. Iz grada svakodnevno odlaze ljudi, a mjere poput kupovine udžbenika, ukidanje prireza i sl. bile bi jasna poruka da Grad vodi brigu o ljudima i pruža ruku spasa onima koji još važu hoće li otići ili ostati.

Na što se odnosi stavka 3233 – usluge promidžbe i informiranja, zatim intelektualne usluge i dodatne usluge u zdravstvu – preventiva?

V. Pečanić: Na svakom kontu je zbrojeno više stavaka. Zaboravljamo nekoliko novih projekata koji će se provoditi u slijedećoj godini (Zaželi, 200 godina obrtništva, katastarska izmjera), a upravo se njihovi troškovi nalaze na spomenutim stavkama.

Intelektualne usluge se odnose konkretno na katastarsku izmjeru i arheološka istraživanja, a na dodatnim uslugama u zdravstvu uvodimo novu stavku za poticanje zapošljavanja liječnika.

N. Garača: Plan razvojnih programa je poprilično nelogičan, zašto je to tako?

V. Pečanić: Plan se mora izraditi prema metodologiji Ministarstva financija.

D. Marin: Kako stojimo sa indeksom razvoja, koji faktori se primjenjuju, demografski i ekonomski ili stari?

V. Pečanić: Indeksacija je izrađena po starim kriterijima, iako smo mi već u prijelaznom razdoblju.

M. Ivančić: Smatra da stanje u Pakracu ide na bolje, uvode se proračunske stavke usmjerene razvoju gospodarstva, povećavaju se potpore roditeljima novorođene djece. Trebamo napraviti sve što je u našoj moći da ljudi ostanu u Pakracu i da se oni koji su otišli vrate. Nada se i povećanju potpora tijekom slijedeće godine.

Gradonačelnica: Gradovi koji nemaju prirez nagodinu će se naći u lošoj situaciji, na neki će način biti kažnjeni i neće dobiti 100%-tnu potporu Ministarstva financija.

Što se tiče statističkih podataka, osobno im ne vjeruje i ne podudaraju se sa podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Žao joj je što ljudi odlaze, neka steknu nova iskustva i vrate se nazad. Ne treba isticati samo negativno i o tome pisati. Jeli netko razgovarao sa tri obitelji koje su se iz Daruvara doselile u Pakrac?

A.Frićer: Što će naši mediji napisati o ovome?

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv, 1 suzdržan).

                       9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: Prijedlog su pripremile stručne službe gradova Pakraca i Lipika, te Komunalca. Jedina razlika u odlukama je u socijalnim kriterijima. Radi se o teškom prijedlogu i očekuje promjene nakon početka provedbe Odluke.

Kao grad smo otišli daleko u postupanju sa otpadom, ostaje nam još izraditi odlagalište biootpada, za što smo kupili čestice pored Crkvišta.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je usklađivanje sa zakonom i tekovinama EU. Nada se da će građani biti adekvatno educirani o načinu postupanja s otpadom.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovime se podiže standard građana i njihove obveze, a slaže se da prema građanima treba ići edukativno i oprezno.

M. Pavković: Otkud ovim 6 kW u čl. 20. Odluke? Potrebno je terminološki uskladiti neiskorištenu nekretninu sa nekretninom koja se trajno ne koristi. Zašto unaprijed tražimo nešto što uredba ne propisuje kao obvezu? Imamo dobru evidenciju gdje ljudi žive, prebivališta i boravišta su provjerena i ažurirana.

M. Čar: I do sada je iskrenost ljudi bila problem. Stoga svatko mora dati izjavu živi li i li ne živi u nekoj nekretnini. Do ovakvog prijedlog smo došli s razlogom, da bi se zaštitili.

Paušal za struju je 6 kW mjesečno, stoga smo ga i uzeli.

Trajno nekorištenje nekretnine znači da u njoj nitko ne živi.

M. Pavković: Cilj uredbe je da se plaća stvarna cijena.

M. Čar: Bit ovog članka je utvrđivanje stvarnog (ne)korištenja nekretnine, a cilj nam je jednako plaćati usluge koje koristimo.

Z. Krejči: Uvodi li se opet odvoz glomaznog otpada jednom mjesečno (čl. 4.) i tko će kontrolirati ograničenje od 4m3 otpada? Odluka se čini nedefinirana i skuplja za Komunalac i građane.

M. Čar: Glomazni otpad odvoziti će se jednom mjesečno, odnosno po pozivu i Komunalac će provjeravati količinu otpada.

K. Milek: Ako idemo u smjeru recikliranja, možda se planira povećanje količine glomaznog otpada.

M. Ivančić: Puno toga je nedorečeno, sigurno će biti dorade ove Odluke. Nema sankcija za davatelja usluge, što je sa povjerenstvom za prigovore građana, hoće li se povećati cijena usluge?

Građani ovu promjenu moraju što manje osjetiti i svi se moramo potruditi da bude što kvalitetnija na njihovu dobrobit.  Svakako ih treba educirati.

Gradonačelnica: Gospodarenje otpadom je goruće pitanje u Hrvatskoj, jer je Strategija na državnoj razini previše puta mijenjana, sa svakom promjenom vlasti.

Člankom 18. uveli smo socijalne kriterije za građane. Što se tiče sankcija davatelju usluga, Komunalac ima Nadzorni odbor i Skupštinu, a mora jednom godišnje i podnijeti izvješće Gradskom vijeću.

Zaista se trudimo olakšati sugrađanima, kupili smo tri parcele za biootpad, imati ćemo kompostanu i sortirnicu, možemo puno toga nadograditi.

M. Čar: Kaznene odredbe za davatelja usluge nalaze su u Odluci o komunalnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 suzdržan).

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

M. Čar: Proveden je postupak izbora za sve navedene djelatnosti, a ugovori istječu sa 1. siječnjem 2018.g.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju, ponuđači i ponude su dobro elaborirani.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: 1. Siječnja 2018.g. preuzimamo obvezu ispostavljanja i dostave rješenaj i računa za vodnu naknadu. Predlaže se da rok plaćanja za pravne osobe bude do 30. umjesto do 15. u mjesecu kako bi dobili i rješenja i uplatnice na vrijeme.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana

Gradonačelnica: Župnik je Gradu uputio prijedlog za imenovanje postojeće aleje pored crkve i do Tri Križa Alejom mons. dr. Josipa Pazmana, Vijeće mjesnog odbora Pakrac-centar je dalo svoju suglasnost, a predlažemo rješenje na način da građani ne moraju mijenjati osobne dokumente.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković: Pohvaljuje prijedlog, u njemu je puno simbolike.

M. Ivančić: Radi se o jednom od najpoznatijih Pakračana, koji zaslužuje ovakav prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Gradonačelnica: Ovom Odlukom želimo potaknuti mlade liječnike da dođu živjeti i raditi u Pakrac, ne samo u bolnicu već i druge zdravstvene ustanove.

Nakon razgovora sa liječnicima i njihovim udrugama, došlo se do ove četiri mjere i to je samo proba, da vidimo koliko će i za koje od njih liječnici biti zainteresirani. Trebamo pokušati nešto učiniti kako bismo riješili gorući problem nedostatka liječnika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Statistika kadra u našoj bolnici je porazna i nužno je dovesti mlade liječnike.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni se pokušaj gradonačelnice i ne sumnja se u dobre namjere, ali odluka je nedorečena i manjkava, a kriterije i uvjete će propisati gradonačelnica. Ovakve odredbe ostavljaju dosta prostora, trebalo je razraditi kriterije u prijedlogu.

Klub neće prihvatiti ovakvu nedorečenu odluku.

Gradonačelnica: To je pravo i ovlast gradonačelnice,a u suradnji sa HUBOL-om i strukom donijeti će se kriteriji.

Žali što ovako važnu odluku nećemo donijeti jednoglasno.

K. Milek: Problem je zaista ozbiljan. Trenutno u bolnici imamo 26 specijalista, 3 osobe rade starije od 65 godina, imamo 4 specijalizanta i 3 stažista. Prosjek godina je 51, prosjek godina kirurga 55, internista 50, a specijalizanta 31 godina. Nužne su nam mjere kako bismo privukli  mlade liječnike i osigurali opstanak bolnice.

M. Pavković: Ozbiljnost problema je neupitna i načelno podržava prijedlog.

Osobno smatra da subvencioniranje plaćanja dječjeg vrtića liječnicima koji u odnosu na druge imaju pristojne plaće, nije u redu prema drugima.

K. Milek: I njoj je to bio trn u oku. Ako pogledamo prosjek godina, možemo vidjeti da će tek manji broj liječnika (stažisti i specijalizanti) koristiti ovu mjeru. Njihove plaće nisu velike, a troškovi su im značajni, budući neće biti u Pakracu, već negdje druge na specijalizaciji. Za to vrijeme njihova će djeca biti u Pakracu, ići u vrtić i kamo sreće da imamo liječnika sa troje djece.

M. Pavković: osobno bi bila sretna da svi mogu imati besplatan vrtić, ali to je nemoguće. Radi se o načelima, a ovakav prijedlog je nespretan.

Gradonačelnica: Onda na idućoj sjednici možemo vratiti jedinstvenu cijenu vrtića tako da svi plaćaju isto, a upravo je SDP predlagao 5 različitih cijena vrtića.

Razgovaralo se prvenstveno sa mladim liječnicima i ovo je spominjano kao potreba. Ni jedan grad nema niti približne mjere za poticanje zapošljavanja liječnika, a većina nikakve.

N. Garača: Pozdravlja inicijativu za poticanjem zapošljavanja liječnika u ovoj krizi. Možda je došlo do greške u komunikaciji i koracima, ali mjere su tu sa razlogom.

Predlaže da se u čl. 2. izbriše ograničenje „do 2% kamate“.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog podnošenja amandmana usmenim putem.

Glasovanje: Prijedlog nije usvojen (4 za, 8 protiv, 2 suzdržana).

D. Marin: Ni malo ne sumnja u dobre namjere, ne smatra ih populističkima, ali odluka je nedorečena i ništa iz nje ne vidimo. Želimo kompletno rješenje, idemo ovo napraviti kako treba.

K. Milek: Naš najveći problem je što nemamo mladih pakračkih liječnik, a ako hoćemo da nam odnekud dođu, moramo nešto poduzeti.

N. Garača: Ne može vjerovati da nitko nije primjetio njegovu namjeru da se ukine ograničenje na najviše 2% subvencije kamatne stope i otvori mogućnost i za više.

K. Milek: Shvaća i podržava prijedlog.

V. Anušić: Pozdravlja ovu hvalevrijednu odluku. Što je sa doktorima dentalne medicine?

Gradonačelnica: Provjeriti će potrebe za doktorima dentalne medicine i ako postoji potrebe, biti će uključeni u mjere.

Z. Krejči: Apsolutno podržava mjere za dolazak liječnika i zadržavanje postojećih, čak i za više mjera od predloženih, samo želi znati više o njima.

Osobno mu se svidjela mjera za dodjelu kadrovskih stanova, ali sada je nema u prijedlogu.

Gradonačelnica: Stambeno zbrinjavanje je riješeno Odlukom o dodjeli kadrovskih stanova, pa nema potrebe da se i ovdje navodi ako mjera. Također se pregovara sa HZMO o predaji njihovih stanova na upravljanje Gradu.

Svoj posao obavlja pošteno i profesionalno, te si u obvezu i dužnost uzima izvijestiti Gradsko vijeće o kriterijima za sve mjere.

Z. Krejči: Klub vijećnika SDP-a ni najmanje ne sumnja u dobre namjere gradonačelnice. Predlaže da razmisli o izmjeni čl. 3.

M. Ivančić: Odluka se uvijek može mijenjati, a moramo učiniti sve da zadržimo ova 3 stažista i privučemo još mladih liječnika u Pakrac.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovim mjerama želimo potaknuti otvaranje novih obrta i tvrtki, pomoći OPG-ima, ali i potaknuti ih na korištenje sredstava iz EU. Pakrac ima dugu tradiciju obrtništva koju želimo sačuvati i cijela iduća godina biti će u znaku obilježavanja 200 godina obrtništva.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni dobre namjere, ali ovako nedorečenu odluku, bez promjene članka 3. neće prihvatiti.

N. Garača: Cijeneći dobre namjere, zašto bi mi kao jedinica lokalne samouprave pored HZZ, sve poduzetničke infrastrukture, programa, bespovratnih sredstava trebali na ovaj način pomagati poduzetnicima?

Hoće li ovako gradonačelnica postati tržišni regulator?

M. Ivančić: Pakrac je oduvijek bio grad obrtništva, u ratu je uništen i svaka pomoć je dobrodošla i potrebna. Provedba će pokazati jeli odlika bila dobra ili ju treba mijenjati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine

Gradonačelnica: Uvidjeli smo da nije korektno da studenti medicine imaju iste uvjete kao i ostali pa predlažemo produženje roka za traženje posla na području Grada Pakraca na godinu dana.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Garača: Ovo je na prijedlog korisnika stipendija ili nekog drugog?

Gradonačelnica: Stipendisti koji primaju 400,00 kn stipendije smatraju da nije u redu imati iste uvjete kao oni koji primaju znatno više.

M. Pavković: Kakvo je to deficitarno zanimanje koje u godini dana ne bi našlo posao?

N. Garača: 3. 11. 2017.g. objavljena je rang lista stipendista sa navedenim rokom za traženje posla od godinu dana. Zašto je stvar prejudicirana, prije odluke Gradskog vijeća?

Gradonačelnica: Ugovori još nisu potpisani, a pisano obrazloženje dati će pročelnik koji je pripremao prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 protiv, 1 suzdržan).

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

V. Pečanić: Iako su ove stavke već uvrštene u proračun, zakon nas traži da Gradsko vijeće donese i posebnu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

22. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Vijećnici su dobili male poklone i pozivnicu za božićni domjenak, koji će biti 19. prosinca u 19h, za kada najavljuje još jednu sjednicu Gradskog vijeća.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:17 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s a z i v a m
3. (treću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,
7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,
8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,
11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g
14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:
a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,
b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,
c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),
d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,
f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,
g) održavanje javne rasvjete,
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,
18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,
22. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– direktoricu tvrtke „PCP“ d.o.o., gđu Ivanu Orban,
– ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Novosti

Održan sastanak s ministrom Tolušićem

Jučer, 23. listopada, održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s ministrom Tolušićem gdje ga je gradonačelnica upoznala s projektima koje je Grad pripremio i priprema za mjere ruralnog razvoja.

Isto tako, razgovarali su o ostalim mjerama vezanim uz poljoprivredu, sa naglaskom na mlade i male poljoprivrednike.

Gradonačelnica je sa ministrom zajednički pokušala pronaći rješenja za problema na terenu, a vezane uz resor Ministarstva poljoprivrede.

Također je bilo govora o razminiranju još uvijek minski sumnjivih područja.

Ministar Tolušić dao nam je podršku u nastojanjima da se unaprijedi poljoprivredna proizvodnja, te u kandidiranju gradskih projekata za mjere ruralnog razvoja.

Novosti

Predani prvi ključevi stanova korisnicima nove stambene zgrade u Ulici radničko naselje

Danas, 28. rujna 2017.g. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je svečano potpisivanje ugovora o najmu i primopredaju ključeva novih stambenih jedinica u Pakracu, Radničko naselje 13a za sedam (7) obitelji sa područja Grada Pakraca, koji su korisnici nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja na područjima od posebne državne skrbi.

U izgradnju ove višestambene zgrade uloženo je 10.150.512,79 kn iz Državnog proračuna, a sastoji se od 25 stanova ukupne površine 1535,28 m2.

Grad Pakrac poklonio je Republici Hrvatskoj zemljište za potrebe izgradnje ovog objekta.

Novim stanarima ključeve su uručili gradonačelnica, gđa Anamarija Blažević, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje g. Nikola Mažar, zamjenik župana Požeško-slavonske županije g. Željko Jakopović, zaželjevši im ugodan boravak i život u našem gradu.

Natječaji i javne objave

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca 4/2017

1.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

2.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016.g

3.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016.g

4.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku 2016/2017. g

5.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016. g. i Plana rada za 2018. g.

6.      Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

7.      Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

8.      Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

9.      Odluka o stipendiranju studenata medicine

10.   Polugodišnji izvještaje o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.g.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 12. rujna 2017.g. s početkom u 19:30 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Eck, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, direktorica Poduzetničkog centra Pakrac Ivana Orban, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, zapovjednik DVD-a Pakrac Ilija Turković, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.
Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Dana 22. kolovoza 2017. g. zaprimljena je pisana ostavka g. Damira Špančića, člana predstavničkog tijela izabranog sa kandidacijske liste grupe birača.
Mandatna komisija utvrđuje da je ostavka pravovaljana i pravodobna.
Temeljem čl. 81. st. 4 Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), g. Damira Špančića u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje g. Vjekoslav Anušić, prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. Mandatna komisija utvrđuje da nema zapreka da početak mandata g. Vjekoslava Anušića u Gradskom vijeću Grada Pakraca.
M. Ivančić: Čita prisegu, a vijećnik Vjekoslav Anušić priseže i potpisuje.

Aktualni sat

M. Ivančić: Upoznaje nove vijećnike sa postupkom postavljanja pitanja na aktualnom satu.
K. Milek: Kakvi su dojmovi gradonačelnice vezani uz odluku o razdvajanju bolnice i njenoj ponovnoj samostalnosti, postoje li projekti vezano uz status veteranske bolnice i može li bolnica računati na potporu Grada i Županije, posebno glede konsolidacije kadrova?
Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i čestita novom vijećniku na mandatu.
Odluka o odvajanju bolnica i osnivanju Opće županijske i veteranske bolnice Pakrac je jednoglasno usvojena. To nas raduje, htjeli smo pravnu osobnost i samostalnost sa funkcionalnim spajanjem i to smo i dobili.
Grad je pripremio niz mjera kako bi pomogli bolnici, prvenstveno vezano uz liječnike. Održan je sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima čiji stanovnici gravitiraju prema našoj bolnici i dogovorena je zajednička prezentacija bolnice u Ministarstvu zdravstva. Obzirom na status veteranske bolnice, ministar branitelja, koji je u petak bio ovdje, dao nam je podršku i osigurati će sufinanciranje skrbi o braniteljima iz svog ministarstva.
Danas će biti predložena i Odluka o stipendiranju studenata medicine, kojom također želimo pomoći našoj bolnici.
Podrška Grada, ali i župana je neupitna.
Ž. Pejša Božić: Imamo li nalaze arheoloških istraživanja, hoće li se nastaviti i možemo li osigurati sredstva za to?
Gradonačelnica: Raduje ju što građane zanima naša povijest. Nemamo još službene rezultate, ali oni neslužbeni kažu da se imamo čime ponositi i da su nalazi vrlo vrijedni. Kada dobijemo službene rezultate, održati će se javna tribina na kojoj će građani imati priliku vidjeti nalaze i saznati nešto o njima. Nastavak arheoloških istraživanja kandidirali smo u Ministarstvu kulture, a na sastanku sa pomoćnikom ministrice dobili smo podršku.
S. Hejtmanek: Što je sa nastavkom izgradnje kanalizacije u Badljevini i sanacijom parkirališta na groblju? Može li se organizirati sastanak sa izvođačem radova kako bi se otklonile nepravilnosti?
Gradonačelnica: Na nedavnom sastanku sa generalnim direktorom Hrvatskih voda, obećao je nastavak izgradnje kanalizacije ove godine. Što se tiče parkirališta kod groblja, sa Mjesnim odborom je dogovoreno da će im Vodoprivreda Daruvar ostaviti potreban materijal. Možemo zatražiti sastanak sa izvođečem.
I.Cavalli: Kada će krenuti izgradnja vodovoda u V. Banovcu, D. Obriježi i Ploštinama?
Gradonačelnica: Vode Lipik su u z podršku Grada i PCP-a prijavile projekt vodoopskrbe 11 naselja, koji je pozitivno ocijenjen i dobiti ćemo više od 7 mil. kuna bespovratnih sredstava. Rok za raspisivanje natječaja je 8 mjeseci, a za oko 2 godine bi ta naselja mogla imati vodovod.
V. Eck: Mogu li se i kada očistiti i podići vodoslivnici u Pihirovom sokaku i urediti pružni prijelaz?
Gradonačelnica: Čistiti se moraju i to će biti u najskorijem roku, a što se tiče njihovog podizanja, trebalo bi sačekati da krene aglomeracija.
Pružni prijelazi su u nadležnosti HŽ-a.
Z. Hofman: Kad će Aleja kestenova biti u potpunosti uređena, obzirom da je krenula sanacija od hotela Pakrac?
Gradonačelnica: Uređenje Aleje kestenova ide u nekoliko faza; prva je uređenje od hotela, druga izgradnja prometnice od Pedagoške do Ančića (čekamo rezultate natječaja), a posljednja i najveća ona o kojoj će stručnjaci reći svoje, a radi se o zamjeni stabala. Projekt će se sigurno provući kroz nekoliko proračuna, a dinamika ovisi o financijskim mogućnostima.
D. Marin: Pozdravlja izgradnju dječjih igrališta, ali postoje indikacije da je ono na Praulji izgrađeno na školskom zemljištu. Na tom dijelu se djelomično izvodila i nastava. Jeli tu izostao dogovor ili nešto drugo?
Gradonačelnica: Neslužbeno je čula da je izašao mjernik, ali nitko iz Srednje škole se nije potužio da smo ušli na njihovo vlasništvo i znali su da tamo gradimo igralište. Nije bilo nikakve namjere nekoga oštetiti. Ako je igralište na nečijem vlasništvu, na državnom je, ne školskom.
U međuvremenu smo odbili zahtjev Mjesnog odbora za izgradnju odbojkaškog igrališta na tom prostoru, jer nije u vlasništvu Grada.
D. Marin: U dobroj vjeri bi trebalo razgovarati sa školom, jer je dio igrališta na zemljištu u vlasništvu RH, a dio na školskom.
Prati li Grad podatke o broju upisane djece i postoje li mjere koje će ublažiti to smanjenje ili ga dokinuti?
Gradonačelnica: U dječjem vrtiću nije pao broj djece, u osnovnoj školi je troje manje upisanih u 1. razred, ali ih je više upisano u 1. nego ih je izašlo iz 8. razreda. Smanjuje se broj djece u srednjoj školi, a još više zabrinjava odlazak naše djece u Daruvar. Razgovarali smo sa Srednjom školom o novim usmjerenjima, uveli smo srednjoškolske stipendije, nismo dobili potrebne informacije iz škole, pa su stručne službe Grada zvale roditelje srednjoškolaca, što je za svaku pohvalu.
D. Marin: Nije u potpunosti zadovoljan, jer i sredina mora izazvati potrebu za novim usmjerenjima.
Gradonačelnica: Ne slaže se, naši fasaderi vape za tim zanimanjem, ali ga nema u školi.
N. Garača: U Strategiji razvoja u poglavlju razvoja ljudskih potencijala navedeno je samostalno Zdravstveno veleučilište, što ne možemo dobiti, ali bili bi zadovoljni i samostalnom Visokom zdravstvenom školom.
Postoji li kakav plan aktivnosti u tom smjeru i kada ćemo ga ostvariti?
Gradonačelnica: Strategija navodi ono što smo priželjkivali. Prvi uvjet za samostalnost ustanove je prostor. Nažalost, mi nismo ti koji možemo prijaviti obnovu objekta za potrebe studija, već Zdravstveno veleučilište i to u slučaju kada postoji samostalna ustanova. Trenutno u Gradu nemamo dovoljno kadra da bi se time netko ozbiljno bavio.
N. Garača: Zadovoljan je iskrenim odgovorom i nada se da će se uskoro naći način da se ozbiljnije pozabavimo ovim problemom.
M. Popović Damjanović: Što se poduzima sa problemom stoke koja luta po Kričkama, Branešcima, Jakovcima i osim ometanja prometa ugrožava imovinu i ljude u tim selima?
Gradonačelnica: O tome se svakodnevno razgovara, prema riječima načelnika PP Pakrac radi se o čovjeku koji se doselio na naše područje i neadekvatno čuva stoku.
N. Ivanović: Sa vlasnikom 70-ak krava u Jakovcima razgovara se već mjesec dana, on se oglušio, ljudima smo savjetovali da se obrate policiji, što su i učinili, pa je pozvan i poljoprivredni inspektor.
Gradu je u interesu da se razvija stočarstvo, ali u skladu sa zakonom.
M. Popović Damjanović: Mogu li se visoko postavljeni ivičnjaci na pješačkim prijelazima prilagoditi osobama s invaliditetom?
Gradonačelnica: Do sada nismo imali takvih zahtjeva, ali možemo to napraviti. Ako ima konkretnih saznanja o lokaciji, treba ih javiti Odsjeku za graditeljstvo.
Z. Krejči: Primjećuje se pojačano iseljavanje građana iz Pakraca za nekim boljim životom. U posljednje 3 godine 143 učenika manje upisano je u Srednju školu Pakrac, a iz intervjua sa g. Savijem saznali smo da je i iz D. Obriježi iselilo 70-ak ljudi.
Uviđa li gradonačelnica veličinu i opasnost ovog problema, ima li mjere i rokove za zaustavljanje egzodusa?
Gradonačelnica: Pitanje je vrlo patetično, ali ova situacija sigurno nikoga ne veseli. Očito pratimo trendove i iseljavanje je surova stvarnost Slavonije. Iz Pakraca odlaze i mladi, ali i oni stariji, a najtragičnije je što odlaze cijele obitelji.
U Pakrac ljudi i doseljavaju, osobno pozna 3 obitelji koje su doselile zbog posla. A većina spomenutih ljudi iz D. Obriježi je preselila u Pakrac.
Grad ne može otvarati radna mjesta, ali može stvoriti preduvjete za njihovo otvaranje. Tako smo novi pogon za led rasvjetu oslobodili 20-ak tisuća eura komunalnog doprinosa. Od 2018.g. povećati ćemo naknadu za novorođenu djecu, uvesti novu stipendiju za studente medicine, radi se na projektu brze ceste i izlasku na autocestu.
Protiv ovog problema možemo se boriti i pojačanim optimizmom.
Z. Krejči: Nije u potpunosti zadovoljan i moli pisani odgovor.
Bliži se godišnjica najhumanije akcije u Domovinskom ratu – evakuacije psihijatrijskih bolesnika. Godinama su se mijenjali planovi sa namjenom zgrade bivše psihijatrije, SDP je htio da to bude starački dom, HDZ studentski. Nedavna posjeta predsjednice vratila je nadu da će se ipak nešto napraviti.
Što se radi na realizaciji ovog projekta i kada će biti realiziran?
Gradonačelnica: Projektna dokumentacija za obnovu zgrade košta oko 500 tis. kuna i Grad to ne može sam financirati. Postoji novi projekt koji je nedavno prezentiran Ministarstvu branitelja, prema kojem bi taj objekt bio Dom za hrvatske ratne veterane. Dobili smo podršku Ministarstva branitelja, a naš prijedlog će 2020.g. biti prioritet pri kandidiranju za sredstva.
Obilježavanje evakuacije bolesnika ove godine će biti baš u prostoru bivše psihijatrije i to 29. Rujna nakon mise u bolničkoj kapelici u 17h.
Profesorica Braš predložila je da jedan dio objekta bude namijenjen za potrebe Medicinskog fakulteta.
Z. Krejči: Podržava ove planove i način ovogodišnjeg obilježavanja, ali ne i čekanje do 2020. g. Moramo naći mogućnost da projekt realiziramo i ranije.
Gradonačelnica: To su bile riječi ministra Medveda, a Grad već traži sredstva za ovaj projekt.
M. Ivančić: O kakvoj se katastarskoj izmjeri radi i koliko će koštati?
Gradonačelnica: Zadnja katastarska izmjera na našem području bila je 1915.g. U ponedjeljak, 18. rujna doći će predstavnici Državne geodetske uprave i izvođača radova i započeti sa ovim projektom.
Vrijednost projekta je oko 5 mil. kuna, a omjer financiranja: Grad 60% – DGU 40%. Financiranje će se provoditi kroz četiri godine, a realizacija projekta očekuje se za dvije. Organizirati će se tribina za građane kako bi bili upoznati sa cijelim postupkom i moli vijećnike za suradnju.
Sve ovo nas raduje i potrebno nam je prvenstveno zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
J. Delorenci: Na području Ploština je započela sanacija nerazvrstanih cesta uništenih u poplavi prije nekoliko godina. Tko vrši nadzor nad tim radovima i s kim bi mogli razgovarati?
Gradonačelnica: Od 2014.g. čekamo sanaciju, puno smo toga i sami popravili. Naručitelj i investitor su Hrvatske ceste, izvođač tvrtka Jurčak gradnja, a radovi će trajati oko 4 mjeseca na 4 područja. Provjeriti ćemo tko vrši nadzor i spojiti ih sa Mjesnim odborom Ploštine. Ako ima nekakvih problema, tu su gradske službe da reagiraju.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Gradonačelnica: Predlaže dopunu dnevnog reda točkom 10. Odluka o stipendiranju studenata medicine.
Ovo je jedna od mjera kojom želimo vratiti mlade ljude u grad.
Predsjednik daje prijedlog za dopunu dnevnog reda na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., PCP d.o.o. Pakrac,
3. Izvješće o radu za 2015./2016. g., OGŠ Pakrac,
4. Izvješće o radu za 2015./2016. g., Dječji vrtić „Maslačak“,
5. Izvješće o radu za 2016. g. i Plan rada za 2018. g., VZ Pakrac-Lipik,
6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,
7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,
8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,
9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata medicine,
11. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pozdravljaju se sve investicije i pohvaljuje pozitivno poslovanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, napisano je jako dobro i sustavno. Tvrtki želi što više korisnika i što manje suše.
N. Garača: Izvješće je dobro i korektno, sa puno korisnih informacija. Voda je poseban resurs, građanstvo najveći izvor prihoda, a zarada je dobra i zbog monopolskog položaja tvrtke.
D. Marin: Kada će novi objekt biti u funkciji? O kakvom ukidanju prihoda se radi u financijskom izvješću? Hoće li se zaposliti planirana dva inžinjera za razvoj i mogu li pridonijeti razvoju infrastrukture i prihoda tvrtke?
M. Pierobon (direktor): Ukidanje prihoda je knjigovodstvena kategorija, a odnosi na kapitalne objekte koji se prikazuju kroz više proračuna.
Na objektu se radi, gotovo sve su odradili sami i planiraju preseljenje do kraja godine.
Istina je da je tvrtka monopolist, ali cijena vode nije se mijenjala od 2011.g. Unatoč sušnom ljetu, ove godine nije bilo redukcije vode, zahvaljujući radu vodocrpilišta Gaj. Najvjerojatnije će nagodinu pozivati građane na veću potrošnju vode.
Z. Krejči: Nakon više desetljeća krenuo je projekt Šumetlica, a sada je zaustavljen zbog odlaska izvođača u stečaj. Kada će se ponovno krenuti s projektom?
Jesu li stare azbestne vodovodne cijevi zdravstveno ispravne?
M. Pierobon: Danas je u Hrvatskim vodama dobio informaciju da je u tijeku postupak razvrgavanja ugovora sa Viaduktom i priprema novog natječaja za izvođača. Sigurnost u nastavak projekta daje nam činjenica da je već odabran nadzor.
Azbestne cijevi od Šumetlice do Pakraca nisu opasne za zdravlje, jer je azbest kancerogen kao prašina. Projekt zamjene cijevi je gotov i traže se sredstva.
Vode Lipik trenutno imaju pripremljene projekte u vrijednosti od 200 mil. kuna.
Z. Krejči: Bivši gradonačelnik rekao je da je SDP zaustavio projekt, a očito se ne radi o tome.
M. Ivančić: Znamo što se dogodilo sa projektom,a li ne treba se vraćati nazad, treba raditi.
Gradonačelnica: Rad Voda Lipik je za svaku pohvalu, njihovi investicijski projekti su impresivni i ovo je jedna ozbiljna tvrtka.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g., PCP d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća uz nekoliko prigovora o radu.
I. Orban (direktorica): Najkritičniji dio u radu je pad prihoda, koji su u odnosu na 2015.g. manji za 926.000,00 kn.
Razvojni odjel – smanjenje prihoda za 165.000,00 uzrokovano nepostojanjem natječaja za potporne institucije resornog ministarstva; besplatnom pripremom projekata za OPG-ove; geografskom smanjenošću prostora koje PCP pokriva (zbog otvaranja novih razvojnih agencija); puno manjeg broja natječaja, te onih neprihvatljivih našim poduzetnicima; zbog sredstava koja su realizirana tek ove godine, a odnose se na prošlogodišnje projekte.
Knjigovodstveni odjel – smanjenje od oko 90.000,00 kn uzrokovano prelaskom klijenata u druge knjigovodstvene servise, te odlukom skupštine kako odjel treba ukinuti da ne bude konkurencija drugim servisima u gradu.
Inkubator – smanjenje od 212.000,00 kn zbog nedostatka natječaja iz resornog ministarstva.
Pakrački list – smanjenje od 77.000,00 zbog otplate dugovanja prema tiskari, pada prodaje lista,a skupština nije prihvatila da list bude trotjednik.
Sportska dvorana prednjači padom prihoda zbog toga što je bila tek pola godine u sklopu PCP-a.
Tržnica – gubitak prihoda nastao je zbog odlaska Državnom ureda za stambeno zbrinjavanje iz 4 uredska prostora, u kojem se sada nalazi Pakrački list.
Većina ukupnog pada prihoda uzrokovana je nekim vanjskim faktorima na koje PCP nije mogao utjecati.
2015.g. je bila kaotična, sa puno nenaplativih prihoda, danas ih ima oko 50.000,00 kn. Otplata dugovanja Grada tijekom 2015. i 2016.g. također je utjecala na poslovanje. Danas PCP ima problema sa likvidnošću. Prosjek naplate potraživanja je 123 dana, a i većina klijenata smatra da je PCP gradska tvrtka kojoj baš i ne trebaju sredstva.
Došlo je do osipanja kadrova, treba zaposliti nove ljude.
Ove godine situacije se malo poboljšala sa natječajima i zainteresiranošću OPG-ova.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Voljeli bi vidjeti više osvrta na planove za buduće razdoblje, zbog problema koji su nastali u poslovanju. Zabrinjava smanjenje projekata i radnih mjesta. Pojačanim radom i nadzorom mogli bi detektirati probleme i izbjeći financijsku dubiozu u ovoj godini.
D. marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.
Misija i vizija tvrtke nisu u potpunosti ostvarene, poticaj i energija su nestali, došlo je do kadrovskih stresova i to se odrazilo na trenutno stanje.
Z. Krejči: U izvješću se četiri puta spominje da je smanjen interes poduzetnika za bespovratna sredstva i natječaje. U to ne može vjerovati, možda se moglo bolje iskomunicirati s njima.
Dva zaposlenika u Razvojnom odjelu su premalo i to treba promijeniti.
Koji su to projekti za Grad, gradske tvrtke i ustanove?
Jeli vas upravitelj zgrada ili Grad zatražio da odradite pripremu projekata za energetsku učinkovitost zgrada i jeste li taj posao mogli napraviti i ranije ?
Zašto je odbijen projekt Spahijskog podruma i prekogranične suradnje?
Što se tiče projekta sa Korčulom, jesmo li mogli nešto od njih naučiti ili iskopirati?
Potrebno je puno više marketinških aktivnosti da bi bili vidljiviji i da bi se popunio inkubator. To je PCP potpuno zakazao.
Nigdje se ne spominje kupljenih 18500 m2 novog zemljišta u Zoni male privrede niti planovi s tom parcelom.
I.Orban: Što se tiče interesa poduzetnika, nije rečeno da uopće nisu zainteresirani, već su natječaji takvi da je potrebno ulaganje od 3 mil. kuna. Znate li nekog takvog poduzetnika?
Kod poduzetnika prevladava mišljenje da ne mogu ostvariti sredstva.
Ovo je prvi EU natječaj za energetsku obnovu zgrada, a kod prijašnjeg Komunalac nije imao potpunu dokumentaciju.
Projekt sa Korčulom je bio upravo suprotno, jer mi smo njima prenosili iskustva, ne oni nama.
Spahijski smatra osobnom boljkom, projekt je svjesno predan nedovršen, jer nitko u gradu nije dovoljno osposobljen za osmišljavanje korištenja objekta na način da udovolji natječaju.
Z. Krejči: Nije moje da znam poduzetnike koji će investirati, to je vaš i zadatak skupštine.
LIRA je u Lipiku prikupljala dokumentaciju za obnovu zgrada, zbunjuje što to nije mogao i PCP.
D. Marin: Ovim putem zajedno sa Z. Krejčijem daje ostavku na članstvo u skupštini, koja nikada nije razrješena niti se sastajala.
I.Orban: PCP detaljno objašnjava klijentima što mogu očekivati prilikom prijave na natječaj i ne žele sve napore usmjeravati na to da se netko prijavi, pa kasnije ma problema prilikom provedbe projekta.
Novi investitori mogu se privući kada infrastruktura bude gotova ili pri završetku, u protivnom je to suludo.
PCP je otvoren za sve prijedloge i sugestije i nije zatvorena institucija kakvom se smatra.
I.Frićer: Trenutno ima i natječaja za manje investicije, ne samo one milijunske.
I.Orban: To nisu natječaji za poduzetnike, već OPG-e.
N. Garača: Izvješće je iskreno i sasvim dovoljno i vidi se doza optimizma. Očito se nešto desilo 2015.g., a oni koji su bili ambiciozniji, otišli su dalje (direktorica u Garešnicu, g. Huška u Zagreb).
Ne postoji regionalna nadležnost za ovakav posao i PCP-u treba akcijski plan za predstojeće razdoblje.
Predlaže da npr. tržnica bude dio Vlastitog pogona.
M. Ivančić: Osobno ne prihvaća ove minuse u poslovanju. Razvojni odjel je u lošem stanju, PCP je zatvoren i mora se više otvoriti prema ljudima. Primjera radi, jednoj braniteljskoj udruzi je bez razgovora ili telefonskog poziva, poštom poslan izmjenjeni ugovor.
Posao PCP-a je da prati, uoči, osmisli i zove subjekte da se prijave na natječaj. Posao ne treba čekati, već ga nuditi.
Traži od gradonačelnice kao skupštine društva da poduzme sve potrebne radnje kako bi se stanje u tvrtki poboljšalo.
Gradonačelnica: Voljela bi da je izvješće puno bolje, navikli smo da nam PCP bude perjanica, a sad su nas mnogi prestigli. Uvijek smo htjeli biti potpora i učinili smo sve da pomognemo PCP-u. Sportsku dvoranu je preuzela Sportska zajednica, ukinut je knjigovodstveni servis jer im je također bio uteg, a i ne trebaju biti konkurencija poduzetnicima. Grad je kupio zemljište i PCP je taj koji mora osmisliti što bi se tamo moglo raditi. Treba promijeniti i misiju i viziju i ići u korak s vremenom.
Svako natječaj je važan, ne samo onaj veliki, a Razvojni odjel je taj koji treba dati ideju, a ne udruge ili ustanove. Direktor je menadžer, ne samo ekonomist i mora imati viziju razvoja tvrtke. Direktorica je izuzetan stručnjak sa iskustvom u pisanju projekata i svojim radom bi mogla dići Razvojni odjel na višu razinu.
Grad redovito podmiruje sve svoje obveze i uložio je puno sredstava u poticanje poduzetništva.
Poduzetnički centar nam je važan i suradnje će uvijek biti. Ne moramo biti nekome konkurencija, već suradnici.
Prihvaća svoju odgovornost kao skupština društva.
D. Marin: Trebali smo dobiti bar obavijest da nismo članovi skupštine.
Gradonačelnica: Zadužuje pročelnika da obavijesti članove o odredbama Zakona o trgovačkim društvima i članstvu u skupštini društva.
Predsjednik zaključuje raspravu.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće o radu za 2016/2017., OGŠ Pakrac

A.P. Grafina (ravnateljica): Iz izvješća ističe da je škola dobitnik županijske nagrade, izdan je CD Vokalnog sastava „Contesse“, te su održane večeri u dvorištu Kurije Janković.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se sa zadovoljstvom prihvaća i pohvaljuje rad i utjecaj glazbene škole na našu djecu i grad.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu ustanove.
Gradonačelnica: Ovo je jedan od primjera kako nešto dići na višu razinu. Puno se radi izvan propisane djelatnosti i obogaćuju se naši životi i društveni sadržaji u gradu. Treba spomenuti da imamo i učiteljicu koja radi sa djetetom s posebnim potrebama.
M. Ivančić: Pohvaljuje odličnu suradnju pri ovogodišnjem obilježavanju početka Domovinskog rata.
Zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu za 2016./2017., Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se usvaja.
V. Klobučar (ravnateljica): Iz izvješća ističe energetsku obnovu matičnog vrtića i jaslica, isti broj upisane djece, suradnju sa školom Rudolf Štajner iz Daruvara, uz veliku pomoć gradonačelnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i zahvaljuje vrtiću na radu, odgoju i sigurnosti naše djece.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Vrtić je bazična odgojna ustanova kojoj žele puno uspjeha i još veći broj djece.
M. Popović Damjanović: Podržava izvješće i pohvaljuje rad ustanove.
D. Marin: Kakvi su to rashodi za otplatu kredita, jeli došlo do pogreške ili nešto drugo?
V. Klobučar: Ne zna, dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: Sve pohvale radu. Ima li slobodnih mjesta u vrtiću?
V. Klobučar: Ima u područnim vrtićima, što je uobičajeno i ta se mjesta tijekom godine popune.
Gradonačelnica: Lani smo najavili godinu u znaku djece i mladih, pa je i pojačana suradnja sa vrtićem dio toga.
Profunkcionirao je sustav EDIP, pa roditelji više ne moraju plaćati potvrde iz Porezne uprave.
U predstojećem razdoblju treba vidjeti koliko je ovakav sustav plaćanja vrtića (tri cijene) dao učinka.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Izvješće o radu za 2016. i Plan rada za 2018.g., VZ Pakrac-Lipik

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan se prihvaćaju.
I. Turković (zapovjednik DVD-a Pakrac): Pran je u najvećoj mjeri i realiziran, danas imamo 19 novih vatrogasaca, imali smo 273 intervencije sa 5 smrtno stradalih osoba.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan se prihvaćaju, zahvaljuje se vatrogascima na pomoći i želi im svu sreću u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju, a vatrogascima se želi što manje posla.
M. Ivančić: Zahvaljuje vatrogascima na svemu što su učinili i što će učiniti za sigurnost svih nas.
Gradonačelnica: Sve pohvale radu vatrogasaca, posebno dragovoljaca, bez njih Vlastiti pogon ne bi mogao puno toga napraviti. Razmišlja o tome kako im se na neki način odužiti za sudjelovanje u većim i težim intervencijama, npr. refundacijom troškova poslodavcu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i plan na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće i plan se jednoglasno usvajaju.

6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća. Svi smo ponosni na ovakvo bezuvjetno mišljenje revizije.
Gradonačelnica: Iznimno je ponosna na bezuvjetno mišljenje, a mjere koje su spomenute već su uklonjene. Ovakvo mišljenje je svakako poticaj za nastavak dobrog rada.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, rijetkost je čuti bezuvjetno mišljenje revizora. Sve čestitke gradonačelnici i njenom timu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, svaka čast na bezuvjetnom mišljenju. Za slijedeći put predlaže isto takvo mišljenje bez ijedne opaske.
Izvješće se prima na znanje.

7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se usvaja, proračunski dobitak nije se dogodio od 2006. godine.
Gradonačelnica: Proračun je realno planiran, držali smo se plana i još nema potrebe za rebalansom.
Uz veliku pomoć stručnih službi, u mandat je krenula sa nulom. Danas nema dugova prema dobavljačima, plaće su redovite, financijski smo stabilni i imamo višak prihoda od oko 330 tis. kuna.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Ovo je posljedica kontinuiranog pozitivnog rada gradonačelnice i suradnika, koji zaslužuje čestitke.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, zadovoljni smo što nema manjka i što se racionalno raspolaže novcem. Želja je da se ti viškovi pretoče u ljude, kadrove, pronatalitetnu politiku i sl.
Z. Krejči: Hvala Bogu što je doživio ovaj dan i što je proračun u plusu. Nada se da će višak proračuna biti usmjeren u poboljšanje životnih uvjeta građana. Proteklih osam godina bilo je teško, ali sinergijom smo uspjeli doći do ovoga danas. To je dobra startna pozicija za gradonačelnicu, a oporba će joj biti dobar korektiv.
M. Ivančić: Proteklih osam godina predsjednik Gradskog vijeća bio je g. Krejči i bio je minus, a sada je proračun u plusu.
Gradonačelnica: Mi ne trebamo poslovati s dobiti, već rasporediti sredstva gdje je najpotrebnije. Slijedeća godina biti će u znaku obrtnika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

8. Polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Nadaju se istom entuzijazmu i elanu i u budućnosti, a Gradsko vijeće će u tome pomoći gradonačelnici.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće je korektno, ali liči na literarni sastav koji pršti optimizmom. Na kraju izvješća trebali je napraviti rekapitulaciju i dati smjernice za buduće razdoblje.
Klub vijećnika SDP-a će biti suzdržan kod glasovanja.
N. Garača: Gradonačelnica se dobro snašla s novcima. Optimizam je dobar, ali treba reći gdje smo sada i možda biti malo kritičniji.
Puno više pažnje treba posvetiti Zdravstvenom veleučilištu, tu lokalna samouprava ima veliku ulogu i treba više lobirati.
M. Ivančić: Podnošenje ovog izvješća je zakonska obveza, a u njemu niti nije navedeno sve što je gradonačelnica radila (npr. posjet predsjednice RH).
D. Marin: Izvješće ne treba biti samo forma, već nešto kvalitetnije zbog nas i građana. Svi želimo dobro ovom gradu.
Z. Krejči: Izvješće gradonačelnice u kojem navodi suradnju sa poduzetnicima i popunjenost inkubatora je u koliziji sa izvješćem PCP-a.
Trebalo je spomenuti i suradnju sa antifašistima i obnovu spomenika.
Ne spominje se odlazak sugrađana iz pakraca niti rješenja da se to spriječi, kao i smanjen broj upisanih u Srednju školu Pakrac.
Predlaže da se razmisli o smanjenju prireza ili dijelu besplatnih udžbenika u 2018.g.
K. Milek: Ovo ej polugodišnje izvješće, a opširnije se očekuje na kraju godine. Da je ovo opširnije, bilo bi roman.
Gradonačelnica: Ovo nije izvještaj skupštine PCP-a, već gradonačelnice i odnosi se na svakodnevne kontakte s poduzetnicima, potencijalnim investitorima i poljoprivrednim proizvođačima. Nije htjela navoditi brojke niti hvalospjeve, a polugodišnje financijsko izvješće je sastavni dio ovoga.
Prihvaća zamjerke i različita mišljenja.
D. Marin: samo su zatražili i kritičniji osvrt, jer se stanje u gradu reflektira i na PCP.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće se usvaja većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 suzdržana).

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
M. Čar: Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke Gradskog vijeća, raspisan je natječaj za četverogodišnje razdoblje, na koji se javio jedan ponuditelj koji udovoljava kriterijima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata medicine

Gradonačelnica: Ovo je važna Odluka za naš grad. Godinama su liječnici deficitarno zanimanje, a ovo je način da atraktivnijom stipendijom osiguramo kadar našoj bolnici. Svrha je da mladi liječnici imaju zajamčeni posao, što još nije moguće zbog zabrane zapošljavanja, ali i o tome razgovaramo. Prvi korak je napravljen, nemamo vremena za gubljenje, jer nam mladi ljudi odlaze.
Predložiti će iznos od 1.200,00 kn mjesečne stipendije.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava svaka mjera kojom bi dobili još liječnika.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je prvi koračić.
N. Garača: Pohvaljuje mjeru i brzu reakciju gradonačelnice.
Predlaže liberalnije uvjete za ostvarivanje stipendije, npr. da se stipendija odnosi na svih 12 mjeseci (čl. 4. Odluke), da student može pohađati studij u RH i u EU (čl. 5.) i da uspjeh u srednjoj školi odnosno prosjek ocjena na fakultetu ne budu presudni.
Gradonačelnica: Prosjek ocjena je uvršten jer želimo potaknuti izvrsnost. Trenutno nemamo studente koji studiraju u EU, a Odluka se može mijenjati ako bude potrebe.
M. Pavković: Prema čl. 20. Student koji ne zadovolji prosjek ocjena gubi stipendiju za jednu godinu.
K. Milek: Dobro je zadržati prosjek ocjena, jer treba držati do kvalitete.
Gradonačelnica: Nitko neće zbog ocjena ostati bez stipendije, jer osim ove, imamo i druge.
D. Marin: Osobno podržava i pozdravlja ovakav prijedlog. Ako želimo streloviti uspon, trebamo osigurati više sredstava i bolje mjere.
Z. Krejči: Koliko studenata trenutno udovoljava ovim kriterijima?
Gradonačelnica: Sedam, od kojih su neki na završnoj godini studija.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlozi i inicijative

M. Pavković: Predlaže da se sjednice više ne održavaju ovako kasno.
M. Ivančić: Poziva sve vijećnike da sudjeluju u obilježavanju Dana branitelja Požeško-slavonske županije 16. rujna 2017.g.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 23:15 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 2. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

 

s  a  z  i  v  a  m

2. (drugu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u utorak, 12. rujna 2017. godine sa početkom u 19:30 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika g. Damira Špančića i stupanju na dužnost njegova zamjenika g. Vjekoslava Anušića

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,

 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., PCP d.o.o. Pakrac,

 3. Izvješće o radu za 2015./2016. g., OGŠ Pakrac,

 4. Izvješće o radu za 2015./2016. g., Dječji vrtić „Maslačak“,

 5. Izvješće o radu za 2016. g. i Plan rada za 2018. g., VZ Pakrac-Lipik,

 6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,

 7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,

 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,

 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,

 10. Prijedlozi i inicijative.,

Predsjednik:

Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,

 • zamjenika gradonačelnice, g. Nikolu Ivanovića,

 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,

 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,

 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,

 • direktora tvrtke „Vode Lipik“ d.o.o. Pakrac, g. Marijana Pierobona,

 • direktoricu tvrtke „PCP“ d.o.o., gđu Ivanu Orban,

 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,

 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,

 • predsjednika Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik, g. Tomislava Stokića,

 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,

 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 14. lipnja 2017.g. s početkom u 16:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Damir Špančić.

Ostali nazočni: Matija Lukić, službenik Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ovlašten za vođenje konstituirajuće sjednice, gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

M. Lukić otvara sjednicu, utvrđuje da su svih 16 vijećnika nazočni sjednici i upoznaje ih sa zakonskim odredbama vezanim uz konstituiranje predstavničkih tijela, te načinom glasovanja i brojem potrebnih glasova za izbor radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

1. Izbor Mandatne komisije

M. Lukić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za izbor Mandatne komisije i to:

Željka Pejša Božić, za predsjednicu; Robert Matijašević, za člana; Zoran Krejči, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće Mandatne komisije

Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca je 25. svibnja 2017.g. utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Temeljem čl. 84. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta sa slijedećim brojem vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca su:

 1. Hrvatska demokratska zajednica – 10 članova (Anamarija Blažević, Miroslav Ivančić, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman),
 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 3 člana (Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin),
 3. Kandidacijska lista grupe birača – 1 član (Damir Špančić)
 4. Samostalna demokratska srpska stranka – 1 član (Nikola Ivanović).

Temeljem članka 107. st. 3, 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje Socijaldemokratska partija Hrvatske (Neven Garača), pa Socijaldemokratska partija Hrvatske ima ukupno 4 člana.

Sukladno članku 81. st. 2. i članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor Pakrac dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da Anamariju Blažević, kojoj mandat miruje budući obnaša dužnost gradonačelnice, u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje Igor Cavalli,  slijedeći neizabrani sa liste Hrvatske demokratske zajednice.

Samostalna demokratska srpska stranka dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da će Nikolu Ivanovića, kojemu mandat miruje budući obnaša dužnost zamjenika gradonačelnice iz redova srpske nacionalne manjine, u Gradskom vijeću zamijeniti Mirsada Popović Damjanović, slijedeća neizabrana sa liste Samostalne demokratske srpske stranke.

Temeljem članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ). Budući se radi o osobi kojoj mandat miruje zbog obnašanja dužnosti gradonačelnice, sjednicom će predsjedavati slijedeći član sa liste Hrvatske demokratske zajednice, Miroslav Ivančić.

M. Lukić: O ovom izvješću se ne glasuje, samo se prima na znanje.

Sjednicom će do izbora predsjednika predsjedati Miroslav Ivančić.

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

M. Ivančić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za imenovanje Komisije za izbor i imenovanja sa 15 potpisa vijećnika i to slijedeći:

Dragan Marin, za predsjednika; Vlado Eck, za člana; Ivan Frićer, za člana; Igor Cavalli, za člana; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Izbor Komisije za statut i poslovnik

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Komisiju za statut i poslovnik izaberu:

Miroslav Ivančić, za predsjednika; Zoran Hofman, za člana; Saša Hejtmanek, za člana; Mihajla Pavković, za članicu; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izbor Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Odbor za financije i proračun izaberu:

Josip Delorenci, za predsjednika; Kristina Milek, za članicu, Željka Pejša Božić, za članicu; Neven Garača, za člana, Damir Špančić, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izbor Miroslava Ivančića za predsjednika Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Marin: Predlaže se izbor Zorana Krejčija i Vlade Ecka za potpredsjednike Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog za izbor Zorana Krejčija za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

Prijedlog za izbor Vlade Ecka za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić: Zahvaljuje na izboru i poziva sve vijećnike na suradnju u cilju dobrobiti naših sugrađana i RH.

Poziva gradonačelnicu da se obrati.

Gradonačelnica: Čestita svima na izboru, veseli se zajedničkoj suradnji i nada se dobrom i uspješnom sazivu Gradskog vijeća. Predstavniku Ureda državne uprave želi dobrodošlicu u Pakrac, te najavljuje radni dio sjednice.

M. Ivančić: Predlaže dopunu dnevnog reda točkama: 7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“,

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP.

Glasovanje: Prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno je usvojen.

7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“

Gradonačelnica: Idemo u projekt izrade Strategije prometnog razvoja, koju ćemo kandidirati u Mjeru 7.1.1. (za 100%-tno financiranje). Planiramo izgradnju šetnice i uređenje prometa uz uvažavanje stručnog mišljenja.

M. Ivančić: Predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a biti će Kristina Milek.

Z. Krejči: Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a biti će Dragan Marin, a sukladno čl. 9. Poslovnika dostaviti će potrebne podatke.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o razvojnoj strategiji, koja će poboljšati trenutno stanje i ima veliki značaj za građane.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je početak jedne lijepe priče.

N. Garača: Čestita gradonačelnici i njenim zamjenicima, te predsjedniku Gradskog vijeća i njegovim zamjenicima na izboru.

Često se o ovoj tematici razgovaralo u prošlom sazivu i osobno je u više navrata govorio o prometu u gradu. Pozdravlja inicijativu da se stanje u prometu poboljša i nada se da neće ostati samo na prijedlogu.

D. Špančić: Čestita svima na izboru. Apelira da se semafori zamjene kružnim tokom, jer za to nema nikakvih prepreka.

Gradonačelnica: Strategija je tek početak. Ako prometni stručnjaci kažu da umjesto semafora na križanju može biti kružni tok, onda će tako i biti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP

Gradonačelnica: Odlučili smo pristupiti sustavu EDIP kako bi imali uvid u dohotke i primitke građana u svrhu dodjele prava na stipendije, subvencioniranje ili utvrđivanje cijene vrtića, ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i dodjele jednokratne novčane pomoći. Ovakav način će olakšati građanima ostvarivanje prava i financijski ih rasteretiti.

Podaci su tajni, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić je ovlaštena osoba za pristupanje podacima, a Ministarstvo financija mora dati suglasnost na ovu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Pridružuje se čestitkama na izboru.

Prijedlog se prihvaća. Radi se o implementaciji odluke Ministarstva financija, ljudi će manje plaćati, a cijeli postupak je tajan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo će ljudima i upravi bitno olakšati obradu podataka.

M. Pavković: Mora li biti ovlaštena samo jedna osoba ili može i više, ako se Vinku slučajno nešto desi ili sl.?

Gradonačelnica: Kao gradonačelnica također ima pristup podacima, a ako bude potrebe, može se imenovati i druga ovlaštena osoba.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Špančić: Svemu dođe kraj pa tako i članstvu u Gradskom vijeću. Zamijeniti će ga Vjekoslav Anušić, hrvatski branitelj, domoljub, uspješan u svom poslu i aktivan u sportu.

Gradonačelnici koja je radom došla do ove dužnosti želi puno uspjeha u radu.

Gradonačelnica: Istekao je operativni leasing za službeni automobil kojeg moramo vratiti, jer ga ne možemo otkupiti, pa idemo u nabavku drugog.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 16:52 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjedatelj: Matija Lukić, dipl. iur.

Predsjednik: Miroslav Ivančić 

Javna nabava i antikorupcija #Pregledi sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora za 2014., 2015. i 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017. godine

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2017.g., dana 2. svibnja 2017.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.
Broj traženih radnika: 20.
Razina obrazovanja traženih radnika: NSS, SSS
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– dokaz o posebnom statusu (rješenje, potvrda i sl.).

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 10. svibnja 2017. godine.