Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 11. veljače 2018.g. s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljsstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Požeška kronika.

Aktualni sat

I.Frićer: Kojim stručnim kadrom raspolaže Srednja škola i koji novi smjerovi se planiraju uvesti?

Gradonačelnica: Iako Srednja škola nije obvezna izvještavati nas o svom radu, jer im nismo osnivači, zbog interesa i važnosti za naš grad na prošloj sjednici smo saznali o planiranju uvođenja novih smjerova. Prema njihovim riječima, sva dokumentacija je poslana, nitko nas nije kontaktirao i to je sve što znamo. Zatražiti ćemo pisano očitovanje.

Pozdravlja sve koji su se odazvali u ovo nedjeljno popodne i dokazali da žele raditi na dobrobiti naših građana.

I.Cavalli: Koliko Grad ima državne zemlje na raspolaganju i koji su prioriteti u  dodjeli prema novom zakonu?

Gradonačelnica: Zakon još nije usvojen, a prema saznanjima prioritet će imati stočari. Grad ima oko 4300 ha poljoprivrednog zemljišta, a trenutno se privremeno koristi tek nešto više od 1000 ha. Veseli što će jedinice lokalne samouprave opet raspolagati  poljoprivrednim zemljištem.

M. Pavković: kada se planira izgradnja nogostupa u Pihirovom sokaku prvenstveno zbog velikog broja djece koja onuda prolaze?

Gradonačelnica: Radi se o prometnici u nadležnosti ŽUC-a. Ponudili smo se da izradimo projektnu dokumentaciju, ali ne smijemo izvoditi radove. Mišljenja smo da osim nogostupa u toj ulici  treba i napraviti i ovi sloj asfalta.

M. Čar: Na sastanku u ŽUC-u predložili smo im da izradimo projektnu dokumentaciju, ali nemamo konkretan odgovor.

M. Pavković: Može li se urediti dio prometnice koji iz Vukovarske ulice vodi prema Osječkoj, za što nije potrebno puno sredstava?

Gradonačelnica: Taj dio smo projektirali, čak i jednu novu ulicu sa izlaskom između  Komunalca i Šumarije. Trenutno čekamo potvrdu projekta u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU nakon čega ćemo ga kandidirati za sredstva iz nekog od fondova.

D. Marin: Besplatan internet je vrlo važna infrastruktura 21. stoljeća. EU je objavila natječaj kojim  dodjeljuje 120 mil. eura za uvođenje besplatnog interneta. Razmišlja li Grad o tome?

Gradonačelnica: Da, u projektu uređenja gradskog trga je i uvođenje besplatnog interneta i slaže se da nam je to potrebno. Zbog malog broja stanovnika nismo se mogli javiti na spomenuti natječaj. Predložili smo kombinaciju sa Općinom Brestovac i Gradom Lipikom, ali nismo dobili povratnu informaciju od njih. Nada se da će biti još natječaja ili da ćemo uspjeti pronaći drugi način da uđemo u program uvođenja širokopojasnog interneta.

D. Marin: Načelno je zadovoljan odgovorom i trebamo raditi u ovom smijeru, jer će i škole uskoro imati problema sa jačinom interneta.

Jeste li provjerili može li se na zgradi Muzeja postaviti spomen ploča Ursu Weberu, budući se približava Dan Grada i prigoda je da se ploča otkrije.

Gradonačelnica: Stručne službe su dobile nalog da to provjere.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

N. Garača: Što je sa strategijom prometa i priključkom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: Što se tiče strategije prometa, još nisu objavljeni  rezultati natječaja.

Trenutno su u tijeku razgovori o izmjeni prostornih planova Novske i Lipovljana, kako bi se spojna cesta Pakrac-Lipik-Lipovljani mogla uvrstiti u iste. Do 2020.g. planira se ishođenje građevinske dozvole i nakon toga apliciranje projekta za dodjelu sredstava. Napominje da projekt ima podršku nadležnog Ministarstva prometa, a u cijelosti su ga preuzele Hrvatske ceste.

N. Garača: Kakav je odaziv na natječaj za gradske subvencije liječnicima i poduzetnicima?

Gradonačelnica: Prema njenim saznanjima, reakcije i zainteresiranost je vrlo velika, a 2-3 liječnika su u postupku dolaska u Pakrac.

Z. Krejči: Zaprepašten je povećanjem odvoza otpada prema novom cjeniku (30% bez biorazgradivog i do 45% na razini dosadašnje usluge). U prosincu je odluci raspravljalo Gradsko vijeće, nije bilo riječi o povećanju cijena, za što suglasnost daje gradonačelnica.

Temeljem čega je gradonačelnica dala suglasnost za ovako drastično povećanje cijene?

Gradonačelnica: Temeljem pravilnika i zahtjeva Komunalca. Radimo sve kako bi odvajali otpad na kućnom pragu. Kao Grad idemo u cilju odvajanja otpada na kućnom pragu i kada to napravimo, neće biti potrebe odvoziti otpad kao i do sada, jednom tjedno i na taj način neće doći do tolikog povećanja cijene. Vodimo brigu o odvajanju i zbrinjavanju otpada i jednom tjedno imamo sastanke na tu temu sa Gradom Lipikom i Komunalcem.

Z. Krejči: Nije zadovoljan odgovorom, jer se radi o prevelikom povećanju cijene. Gdje će završiti ovaj ekstra profit Komunalca?

11 godina od ideje, konačno se ide u izgradnju prometnice u dijelu Aleje kestenova u dužini od 275 m. Građani uz kolnik očekuju pješačku i biciklističku stazu, kako je i predsjednik Gradskog vijeća najavio. Hoće li i kada biti realizirana?

Gradonačelnica: Kada govorimo o biciklističkim stazama, one se odnose na glavne prometnice, a ne nerazvrstane ceste i poljske puteve. Neposredno uz novu ulicu prolazi državna cesta uz koju je planirana biciklistička staza i znati ćete kada će to biti.

M. Ivančić: Nakon što je ukinut 2013.g., opet smo dobili vlak. Pakrački list je vrlo neprimjereno napisao da je u euforiji učenicima i studentima obećan besplatan prijevoz. Tko je i što poduzeo da opet imamo vlak, jer kroz medije se provlači izjava o zaslugama samo jedne osobe.

Gradonačelnica: Vlak je ukinut 2014.g. zbog, kako nam je rečeno, nerentabilnosti. Od tada redovito pišemo HŽ-u i nadležnom ministarstvu tražeći vraćanje željezničkog prometa. Puno ljudi je zaslužno za ovakav rezultat, od gradova Pakraca i Lipika, Općine Sirač i Banove Jaruge, svih stručnih službi, županije Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske.

Naša županija potpisala je sporazum o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata sa HŽ Putničkim prijevozom, prema kojemu će se prijevoz sufinancirati preko Ministarstva prometa, a zamjenik M. Širac ima primjerak sporazuma, ukoliko nekoga zanima.

M. Ivančić: To nisu mala sredstva za našu djecu, a Pakrački list je vrlo ružno napisao da se radilo o euforiji.

Tko je organizator i odgovorna osoba za Svetosavsku akademiju koja se održala u Gradskoj vijećnici? Zašto je tijekom akademije skinuta slika dr. F. Tuđmana i što će Grad poduzeti da se to više ne događa?

Gradonačelnica: Organizator je Vijeće srpske nacionalne manjine i parohija, zna se kako se Gradska vijećnica koristi, Grad je uvijek svima na usluzi. Možemo donijeti pravila ponašanja i način korištenja ovog prostora.

M. Ivančić: Što žurnije treba donijeti pravila i uvesti sankcije za one koji ih ne poštuju. Ovakvo ponašanje ne pridonosi toleranciji i suživotu, ovo je omalovažavanje građana i treba biti zadnji put da se ovako nešto dešava u našem gradu.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

  1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

  2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca,

  3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

  4. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,

  5. Prijedlozi i inicijative.

  1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

M. Ivančić (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Gradonačelnica: Ova odluka je razlog današnjeg sazivanje sjednice, a rok za usklađivanje statuta sa zakonskim izmjenama  je 11. 2. Iako nema sankcija za nepoštivanje ovog roka, mi se maksimalno držimo zakona.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Nitko od nas nije kriv za donošenje ovog „lex šerifa“ koji nam ne donosi puno dobroga. Zakon omogućava da izvršna vlast sve četiri godine obnaša dužnost bez obzira na način na koji to radi, a instrument koji se nudi za opoziv je pretežak za realizaciju.

Gradonačelnica: Mi danas ne raspravljamo o zakonu i nada se da se izrečeno ne odnosi na naš grad.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je još jedna tehnička odluka kojom se usklađujemo sa zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Nada se da će ovo funkcionirati i da će komunalni redari i nadležne službe moći odraditi svoj posao, ali  boji se da bi moglo doći do stvaranja novih deponija.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Ivančić: Dali je vlasnik zemljišta dužan ukloniti otpad bez obzira tko ga je odložio?

M. Čar: Da, sve ide na teret vlasnika.

D. Marin: Treba što više apelirati na svijest građana, a represiju odgoditi za kasnije.

Gradonačelnica: Svjesni smo svega i slažemo se da treba apelirati na svijest građana. Stoga smo pripremili projekt usmjeren na edukaciju djece i mladih, kako bi od malih nogu razvili svijest o ponašanju sa otpadom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: I ovo je zakonska obveza, iako imamo svoju tvrtku koja se bavi ovom djelatnošću.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

D. Marin (komisija za izbor i imenovanje): Nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, za članove Ocjenjivačkog odbora predlažu se: Tea Lokner, Željka Pejša Božić, Nenad Peić, Robert Ružička, Sadmir Delihodžić, Stipo Hodak i Višnja Klobučar.

Gradonačelnica: Nakon isteka mandata Ocjenjivačkog odbora, od ustanova s kojim najviše surađujemo zatraženo je da predlože osobe koje će zasigurno dati kvalitetan doprinos radu ovog odbora.

K.  Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja što se po prvi put pozivaju ustanove da daju svoje prijedloge i predlaže da se slijedeći put pozovu sve.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlozi inicijative

K. Milek: Postoji li mogućnost da se otpad tijekom ljeta odvozi po kilaži umjesto po kubikaži?

M. Čar: Da, ali to je vrlo skupo. Kante su čipirane i trenutno koristimo ovakav model, sve je moguće promijeniti, ali to ima svoju cijenu.

Gradonačelnica: Drago joj je da se ovdje razgovara o otpadu, to je za sve nas važna tema.  Grad ima viziju i strategiju, pratimo natječaje i javljamo se na njih, a i sanacija „Crkvišta“ je pri kraju.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Obavijesti

Dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
5. (petu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u nedjelju, 11. veljače 2018. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I     R E D

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,
2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca,
3. Prijedlog Odluke o povjeravanu obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,
5. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 19. prosinca 2017. godine

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, zamjenica ravnatelja Srednje škole Pakrac Ljiljana Rupena Kelemen, ravnateljica Osnovne škole braće Radića Pakrac Sanja Delač, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Zbog predblagdanskog ozračja i aktualnih tema koje su iscrpljene na prošloj sjednici, Klub vijećnika neće imati pitanja na aktualnom satu.
M. Pavković: Kada bi se mogao završiti nogostup u Ulici I. G. Kovačića, koji je započet još 1990.g.?
Gradonačelnica: Dio projektne dokumentacije za taj nogostup postoji i nadamo se da ćemo se uskoro moći javiti na neki natječaj.
M. Pavković: U kojem roku?
Gradonačelnica: To ovisi o natječajima, a nada se da će to biti u ovom roku.
M. Pavković: U kojoj fazi i kada bi se mogao realizirati projekt staračkog doma u Prekopakri?
Gradonačelnica: To je samo objekt sa namjenom da bude Dom za starije. Trenutno nema sredstava za tu namjenu, jer se ide u deinstitucionalizaciju ovakvog oblika skrbi. Kod nas postoji potreba za ovakvim objektima, prije oko 1,5 g. smo poslali projekt i u fond NATO-a, ali do danas nemamo povratnu informaciju.
M. Pavković: Bila bi zadovoljna sa se projekt što brže realizira.
Gradonačelnica: Svi bi bili zadovoljni i uvijek se trudimo pratiti potrebe građana.
N. Garača: Koje aktivnosti Grad poduzima kako bi dobili Visoku zdravstvenu školu sa redovitim studijem u Pakracu?
Gradonačelnica: Prije dva tjedna predstavnici Zdravstvenog veleučilišta bili su kod nas na sastanku zbog aktivnosti na jednom zajedničkom projektu. Raduje nas što nas nisu zaboravili i žele nastaviti suradnju. Što se tiče Visoke zdravstvene škole, najveći problem nam je prostor, ali i na tome cijelo vrijeme radimo.
D. Marin: U pohvalu na izgradnji dječjeg igrališta na Gavrinici, zanima ga zašto ono nije u potpunosti funkcionalno, mogu li se i kada urediti kontejneri i otpad koji se tamo nalazi?
Gradonačelnica: Subjektivno je reći da igralište nije funkcionalno, jer samo nije do kraja uređeno. Vlastiti pogon održava taj prostor koliko je moguće, posijati će travu, a urediti će se i tzv. zeleni otok.
Objekt pored kojeg je igralište je derutan i u vlasništvu RH, pa smo prije oko dvije godine zatražili prijenos vlasništva na Grad, kako bismo objekt uredili i priveli nekoj svrsi.
D. Marin: Nije mislio na funkcionalnost sprava na igralištu, samo na otpad i sl.
U kojoj je fazi izgradnja skijališta na Omanovcu?
Gradonačelnica: Projekt postoji, ali se ne može realizirati iz gradskog proračuna. Prije godinu dana postali smo vlasnici parcela na kojima treba biti skijalište i sada očekujemo natječaje na koje bi mogli kandidirati projekt, kojih u proteklih nekoliko godina nije bilo (za sportske infrastrukturne projekte).
Očekuje bolje pregovaračke sposobnosti Vlade donošenjem novog Operativnog programa konkurentnosti.
Z. Krejči: U protekla dva mandata planiralo se od zgrade stare bolnice napraviti Starački dom. Sada je to nestalo iz proračuna i planirana su sredstva za Dom za stare i veterane. Iz kojih sredstava će se financirati izgradnja i u kojem roku možemo očekivati realizaciju projekta?
Gradonačelnica: Radi se o Centru za pružanje usluga veteranima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Projekt je predstavljen i prihvaćen u Ministarstvu branitelja koji će ga kao prioritetnog prijaviti na neki od natječaja.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, projekt je puno realniji od prijašnjeg, samo su rokovi u zraku.
U Ulici V. Lisinskog nalazi se nogostup koji zbog zaraslosti ne služi svrsi. Može li se očistiti, radi se o nogostupu u centru grada?
Gradonačelnica: Vlastiti pogon može očistiti taj nogostup,a li i vlasnici imaju obveze urediti prostor ispred svoje kuće. Ove godine krenuli smo sa pronalaženjem postojećih nogostupa u Prekopakri i Pakracu i njihovim uređenjem. Prolaskom aglomeracije konačno će se moći raditi na kvalitetnijem uređenju prometnica i nogostupa, sve prije toga bilo bi bacanje novaca.
M. Popović Damjanović: Kada će biti puštena javna rasvjeta u Bučju i Glavici, gdje su postavljeni stupovi?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor, budući nema gđe Čar koja radi na tome.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik treće sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića za školsku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.,
3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g,
4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac,
6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina,
7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca,
8. Prijedlozi i inicijative.

M. Ivančić: Predlaže da se do dolaska ravnateljice Osnovne škole održe rasprave po drugim točkama.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.

Lj. Rupena Kelemen: Ispričava ravnatelja koji zbog drugih obveza nije mogao doći na današnju sjednicu. Iz njegovog izvješća vidljivo je su svi planovi realizirani, a suradnja sa vanjskim suradnicima dobra.
U sklopu Srednje škole nalazi se učenički dom, koji je bio popunjen djecom iz šest županija.
Školski odbor, Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja redovito su se radili svoj posao.
Najveći interes učenika prilikom upisa opet je bio za zdravstvena zanimanja, ove školske godine nadležno je ministarstvo ugasilo razredni odjel za građevinske tehničare zbog premalog interesa učenika za ovo zanimanje.
U cijeloj županiji postoji problem iseljavanja iz Hrvatske, pa se i u našoj školi zbog istog razloga ispisalo četvero učenika.
Učenici su sudjelovali na svim razinama natjecanja i postigli dobre rezultate, na što je škola iznimno ponosna.
Uvjeti rada su jako dobri, učionice i nastavno osoblje opremljeni su svom potrebnom tehnikom.
U školi se razmišlja o novim zanimanjima koja bi privukla učenike, pa se nakon provedenog istraživanja u osmim razredima došlo do dva zanimanja: medicinski kozmetičar i fasader. Sva potrebna dokumentacija sutra se šalje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Što se tiče ostalih projekata, upravo je realizirana obnova krovišta na zgradi bivše Pedagoške akademije i kandidirana je energetska obnova zgrade mješovitog učeničkog doma.
Državna matura protekla je u najboljem redu, bez ijedne primjedbe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, ali bi voljeli da je detaljnije.
Srednja škola ima puno toga čime se može pohvaliti npr. liftom za učenike s posebnim potrebama, uspjesima na državnoj maturi, uspjesima na natjecanjima.
Nada se realizaciji svih projekata i uvođenju novih zanimanja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Slaže se sa kolegicom Milek.
Iako mu je osobno jasno, mišljenja je kako odgojno-obrazovni rad nije dovoljno zastupljen u izvješću. Predlaže se da ubuduće izvješće bude sadržajno šire i detaljnije.
Pozdravlja sve aktivnosti na uvođenju novih usmjerenja, a na tome politika i škola moraju zajedno raditi. Predlaže da Grad u suradnji sa poduzetnicima poveća stipendiju za zanimanje fasader, koje je deficitarno u cijeloj Hrvatskoj.
Izvješće se prima na znanje.
Gradonačelnica: Svake godine u suradnji sa poduzetnicima dolazi se do deficitarnih zanimanja i rado će predložiti podizanje iznosa stipendije za zanimanje fasader.
Raduje ju što je Srednja škola ovdje zbog razgovora, suradnje, poticanja na otvaranje novih smjerova. Kao gradonačelnica stoji školi na raspolaganju, dati će sve od sebe da pomogne i rado će otići u nadležno ministarstvo kada god bude potrebno.
Grad je bio spreman uključiti se u sufinanciranje ugradnje dizala, godinama smo financirali suradnika u nastavi, ali je u međuvremenu Županija iznašla sredstva za ugradnju dizala.
Srednja škola će uvijek u Gradu imati partnera.
Lj. Rupena Kelemen: Zahvaljuje, sve će prenijeti ravnatelju.
Predsjednik zaključuje raspravu.
Izvješće se prima na znanje.

3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

M. Lucić Fider: Plan rada za slijedeću godina zasnovan je na zdravim temeljima i realno izvediv. Moguća su manja odstupanja, koja će ovisiti o financijskim sredstvima.
Još se čekaju rezultati za nastavak projekta digitalizacije, u tijeku je evaluacija projekta „Kulturni inkubator“.
Što se tiče financiranja rada ustanove, tu su Grad kao osnivač i Ministarstvo kulture, koje je za dodatnih 5.000,00 kn povećalo iznos sredstava za nabavku knjižne građe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. U radu Gradske knjižnice vidi se entuzijazam, pozitivna energija i volonterstvo. Postoji li mogućnost da Grad podrži ustanovu na način da se kadrovski pojača?
Gradonačelnica: Rad knjižnice je prepoznat u gradu, sve što rade izvan svojih propisanih okvira je veliki dobitak za naše sugrađane. Ako prođe projekt „Kulturni inkubator“ sinergijom naših ravnateljica Pakračani će dobiti puno.
Što se tiče zapošljavanja, još će se malo strpiti sa postojeća tri djelatnika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,

J. Hihlik: U radu Muzeja za slijedeću godinu ističe obilježavanje 200 godina osnivanja Majstorskog ceha u Pakracu, tako da će i Noć muzeja biti posvećena obrtnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove, posebno jedan vanserijski projekt „MultiPak“.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad Muzeja i raduje ga što su se uključili u projekte vezane uz Domovinski rat.
Gradonačelnica: Ravnateljica je samozatajna i skromna osoba koja se ne voli hvaliti, iako ima čime. Nije spomenula vrijedna arheološka istraživanja koja Grad nikada ne bi mogao realizirati bez pomoći djelatnica Muzeja.
J. Hihlik: Muzej napokon ima i arheologa, istraživanja će se nastaviti kroz više godina i to će u konačnici zasigurno biti dodatni turistički adut Pakraca.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Kakva je trenutno situacija na odlagalištu „Crkvište“?
J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
N. Garača: Izvješće je detaljnije i primjerenije od dosadašnjih. Poslovanje tvrtke je pozitivno, usluge nisu poskupile niti pojeftinile.
M. Popović Damjanović: Pohvaljuje izvedene radove na groblju na Gavrinici. Što se još tamo napraviti?
Z. Vostri: Groblje na Gavrinici uređeno je novim stazama i ogradom. Uloženo je više nego što je prihodovano, ali radovi će se nastaviti.
S. Hejtmanek: Može li Komunalac nešto učiniti kako bi se uredilo groblje u Badljevini?
Z. Vostri: Prije tri tjedna dobio je dopis predsjednika MO Badljevina vezan uz ovu problematiku, pozvao ga je na sastanak kako bi se dogovorili što se može napraviti, ali gospodin nije došao. Komunalac je i dalje spreman na dogovor.
Z. Krejči: Kakva je struktura troškova za usluge odvjetnika i bilježnika?
Z. Vostri: Radi se o troškovima vezanim uz ovršne postupke, tijekom kojih se većina tih troškova u konačnici i naplati.
V. Anušić: Neozbiljno je na kraju 2017.g. raspravljati o izvješću za 2016.g. Nije li ovo moglo i ranije doći na Gradsko vijeće?
Z. Vostri: Bio je na bolovanju do 1. listopada 2017.g.
M. Ivančić: Pohvaljuje pozitivno poslovanje, iako ono nije niti nužno, bitno je da nije negativno.
Puno toga je nedorečeno vezano uz sakupljanje otpada i promjene koje nam je donio novi zakon.
Moli da građani ne osjete ove promjene i da budu što više educirani.
Postoji li u Komunalcu Povjerenstvo za pritužbe?
Z. Vostri: Povjerenstvo bi trebalo postojati, sa jednim članom iz Osijeka je nemoguće kontaktirati i zatražiti će se njegova zamjena.
M. Ivančić: osobno će se potruditi kontaktirati Udrugu za zaštitu potrošača, jer je ovo bitno za naše sugrađane.
Gradonačelnica: Izvješće je korektno, samo bi voljela da se svi više upoznaju sa onim što je napravljeno na „Crkvištu“.
Z. Vostri: Na odlagalištu „Crkvište“ odrađeno je više od 90% ugovorenih radova, imamo reciklažno dvorište i spremnu opremu za njegovo opremanje. U ožujku slijedeće godine očekuje se tehnički pregled i nakon toga početak rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića
za školsku godinu 2016./2017.

S. Delač: Važno je istaknuti da je broj razrednih odjela ostao isti, broj učenika otprilike isti, iako su trendovi takvi da gubimo 10-ak učenika, što nije alarmantno.
Škola provodi niz različitih projekata i aktivna je u traženju sredstava, od kojih treba spomenuti: asistente u nastavi u suradnji sa našom županijom, shemu školskog voća i mlijeka, besplatnu prehranu za 100 učenika, energetsku obnovu matične škole (krov, stolarija, fasada, kotlovnica), sudjelovanje u projektu ERASMUS PLUS (20.000 eura za edukaciju u državnoj školi za darovite u Pragu), nastavak rada u školskom vrtu, prezentaciju rada u izlogu nekadašnjeg Borova.
U ovoj školskoj godini planira se uvođenje e-dnevnika, škola je ušla u onih 200 škola koje su opremljene informatičkom opremom za obveznu nastavu informatike.
Pokušao se organizirati produženi boravak učenika u školi, ali i uz dobru volju Grada nije bilo dovoljno zainteresiranih roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje. Pohvaljuje se rad škole uz želje za novim uspjesima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje uz pohvale na radu, posebno u radu sa nadarenima. Primjećuje se „rukopis“ nove ravnateljice, a njoj i suradnicima žele da tako nastave.
N. Garača: Pohvaljuje rad ove važne institucije, koja unatoč trendovima zadržava isti broj djece i još zbrinjava tehnološki višak sa područja županije.
Posebna pohvala na sudjelovanju u projektu ERASMUS PLUS što pokazuje standard modernog obrazovanja i proaktivnosti ravnateljice i njenih suradnika, koji ne čekaju da se stvari dese same od sebe.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad škole. Unatoč napisima o iseljavanju, to se u školi ne vidi. Ima odlazaka iz Pakraca, ali i dolazaka. Zahvaljuje na sudjelovanju u projektu „Mladi i Domovinski rat“ i nada se nastavku.
Predlaže da se kroz neki projekt potakne djecu da se bave tjelesnom aktivnošću, jer ovo što imaju u školi nije dovoljno.
S. Delač: Zvučati će nevjerojatno, ali djeca ne žele raditi tjelesni. U školi je dosta sportskih aktivnosti, ali ih učenici ne vole.
Gradonačelnica: Pohvaljuje rad škole i odličnu suradnju sa Gradom. Što se tiče produženog boravka, Grad je i dalje spreman pomoći.
Izvješće se prima na znanje.

6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Predlaže se darovanje suvlasničkog dijela nekretnine, kako bi se ista objedinila prije provođenja katastarske izmjere. Projekti vezani uz ovu nekretninu i dalje idu u smijeru odgoja i obrazovanja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o tehničkoj odluci koja će pojednostaviti aktivnosti koje se planiraju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je tehnička odluka, budući savjetu ističe mandat i treba provesti postupak novog izbora članova Gradskog savjeta mladih.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Apelira na mlade ljude da se jave i na ovaj način sudjeluju u životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Budući da nije bilo prijedloga i inicijativa, predsjednik zaključuje sjednicu u 18:34.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 4. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m
4. (četvrtu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u utorak, 19. prosinca 2017. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića za školsku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.,
3. Prijedlog rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g,
4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac,
6. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina,
7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca,
8. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– ravnateljicu Osnovne škole braće Radića, gđu Sanju Delač,
– ravnatelja Srednje škole Pakrac, g. Daria Čilića
– ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
– ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
– direktora Komunalaca d.o.o. Pakrac, g. Zdravka Vostrija,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 11. prosinca 2017. godine

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, direktorica LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac Ivana Orban, predstavnici medija: „Pakrački list“ i „Compas“.

Aktualni sat

R. Matijašević: Što je sa programom energetske obnove stambenih zgrada i koliko će to koštati stanare?

Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i ispričava pročelnika koji zbog bolesti ne može nazočiti sjednici, a mijenjati će ga g. Pečanić, koji je jedno vrijeme bio v.d. pročelnika.

Sa zadovoljstvom može reći da su svi ugovori o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada stigli u Komunalac. Iz EU sufinancira se 60%, a udio stanara je 40%. Pravovremenom prijavom u fond Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, uspjeli smo za svih 19 zgrada dobiti dodatno sufinanciranje udjela stanara od 80%, pa će u konačnici stanari platiti tek 8% investicije.

I.Cavalli: Župan Bajs izjavio je da će željeznički promet na relaciji Banova Jaruga – Daruvar krenuti u prosincu, jeli to istina?

Što je sa izgradnjom vijadukta Krndija? Kada će krenuti izgradnja brze ceste sa izlazom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: U kontaktu smo sa nadležnim ministarstvom i prometovanje ovom dionicom neće krenuti u prosincu, već to najavljuju za veljaču.

Vijadukt Krndija ne može podnijeti teretni promet, koji nam je uz putnički jako bitan i uz puno truda uspjeli smo ući u proračun Hrvatskih željeznica za projektom izgradnje tog vijadukta.

Na sastanku u Ministarstvu prometa prihvaćeno ej idejno rješenje gradova Pakraca i Lipika za izgradnju brze ceste sa izlaskom na autocestu u Lipovljanima i to je sada njihov projekt.

Ono što predstoji je izmjena Prostornog plana Grada Novske i Općine Lipovljani, a realno je očekivati građevinsku dozvolu 2020.g., kako bi projekt mogao biti apliciran na neki od fondova EU.

I.Frićer: Plaća li vlasnik robne kuće naknadu za neaktivni poslovni prostor?

Što je sa uklanjanjem ruševina u gradu?

Gradonačelnica: PPK je vlasnik prostora i plaća svoje obveze, ne baš ažurno, već po opomenama.

Aktivno radimo na pripremama za nastavak uklanjanja ruševina, trenutno imamo oko 180 objekata sa suglasnostima vlasnika ili rokovima koji su pred istekom i na proljeće neće biti zapreka da MORH dođe i započne sa radovima.

D. Marin: Jeli Grad nešto poduzeo na mjerenju štetnosti postavljenih odašiljača, kao što je rečeno još u mandatu prošlog gradonačelnika?

Gradonačelnica: Odašiljači se ne bi mogli postaviti bez određenih suglasnosti. Možemo zatražiti odgovor od tijela koje izdaje građevinske dozvole.

M. Čar: Svi su imali građevinske dozvole i zakonska procedura je zasigurno poštovana.

D. Marin: Rečeno je da će Grad poduzeti nešto vezano uz mjerenje utjecaja na okoliš.

Gradonačelnica: Ako ne postoji studija, provjeriti ćemo postupak za njeno dobivanje.

D. Marin: Dali se nešto poduzelo na postavljanju spomen-ploče volonteru Veberu koji je poginuo u Pakracu? Podsjeća i moli da se to učini, to bi bila dobra i pozitivna stvar za naš grad.

Gradonačelnica: Ne zna, provjeriti će sa Konzervatorskim odjelom kakva je procedura obzirom na zaštićene objekte u kuriji i učiniti ćemo sve što možemo.

M. Popović Damjanović: Može li Grad nešto učiniti vezano uz problem ulaska divljači u mjesna groblja? (Pitanje za zamjenika gradonačelnice N. Ivanovića)

N. Ivanović: Grad zna za ovaj problem i već je dosta toga i napravio. Suradnjom Grada i Srpskog narodnog vijeća osigurana su sredstva za ograđivanje grobalja u Bučju, Glavici, Derezi, Cikotama i Omanovcu. Ovo je primjer dobre suradnje Grada sa srpskom zajednicom.

Gradonačelnica: Zakon o grobljima propisuej da ona moraju imati upravitelja. Mi smo dali mogućnost mjesnim odborima da odluče hoće li održavati groblja sami ili će to činiti Komunalac. Do problema dolazi kada ga seljani održavaju sami, jer nemaju dovoljno sredstava niti mogućnosti, pa tu uskače Grad sa nabavkom materijala, kupovinom kontejnera i sl.

M. Pavković: gdje smo mi u najavljenoj revitalizaciji željezničkog prometa prema Zagrebu? U medijima smo čuli najave da će se to desiti još krajem 2016.g., ima li kakvih informacija o tome?

Gradonačelnica: Cijelo vrijeme pokušavamo, tražimo, molimo, pokušavamo utjecati na HŽ, čak smo i konkretno predložili kada bi vlak iz Pakraca trebao kretati prema B. Jarugi i Zagrebu.

Rečeno nam je da je prometovanje neisplativo, da nema dosta putnika, da je problem vijadukt.

Prije oko dva tjedna dobili smo informaciju da će putnički vlak na relaciji B. Jaruga – Daruvar početi prometovati.

I dalje ćemo se truditi, ali svi zajedno moramo više putovati vlakom.

M. Pavković: Kada bi se mogla urediti staza na Lozincu, jer je u dosta lošem stanju?

Gradonačelnica: Trenutno ima drugih prioriteta i vrlo je teško odrediti što je važnije. Do sada smo Lozinac samo krpali, ali planiramo kompletnije uređenje i osvjetljenje te staze.

Ž. Pejša Božić: Što potpisivanje ugovora za aglomeraciju znači za nas građane? Što je sa akumulacijom Šumetlica?

Gradonačelnica: Započeo je projekt Slavonija. Direktor Voda Lipik konačno je potpisao ugovor za aglomeraciju 1. prosinca u Osijeku. Radi se o velikom projektu koji se financira iz EU fonda i uz sufinanciranje gradova Pakraca i Lipika. Očekujemo da će radovi započeti slijedeće godine.

Što se tiče akumulacije Šumetlica, Hrvatske vode pokušavanju iznaći rješenje kako se ne bi moralo ići u novu javnu nabavu i o tome pregovaraju sa zajednicom ponuditelja. Druga opcija je nova javna nabava. Raduje nas što bez obzira na sve ne odustaju od ovog projekta.

Z. Krejči: 179 učenika putuje autobusom u školu, prijevoznik APP u listopadu je povisio cijenu karte, subvencija nadležnog ministarstva je ostala ista, što znači da je udio roditelja znatno veći.

Hoće li se Pakrac kao i ostale JLS u našoj okolici uključiti u subvencioniranje kupovine autobusnih karata za srednjoškolce?

Gradonačelnica: Tvrtku APP je preuzeo novi vlasnik i razgovarali smo o tome. Teško je odlučiti kome i dali subvencionirati prijevoz kada se naša djeca (gimnazijalci) mogu školovati i u Pakracu.

Dobiti ćete pisani odgovor.

Z. Krejči: Nije u potpunosti zadovoljan odgovorom, jer u Daruvaru, osim gimnazije, postoji i niz za djecu atraktivnih smjerova. Moli pisani odgovor.

Zašto godišnja parkirna karta za fizičke osobe košta 600,00 kn, a  za pravne 2.000,00 kn? Želimo li razvijati poduzetništvo, ovo može biti način da poduzetnicima pokažemo da brinemo o njima.

Gradonačelnica: Pravilnik o cijenama je na snazi od prije 5 godina, kada ste vi bili predsjednik Gradskog vijeća i sada se ništa ne mijenja, već se potiče ljude da izvrše svoju obvezu.

Z. Krejči: Politika nije statična, ona je živi organizam i mijenja se. Tako su npr. stipendije nekada bile 400,00 kn, pa smo dodali i one od 800,00, a danas imamo i stipendije u iznosu od 1.200,00 kn.

K. Milek: Ima li kakvih informacija o samostalnosti bolnice, eventualnim kadrovskim pojačanjima ili nabavci opreme?

Gradonačelnica: Ovih dana očekuje se rješenje Trgovačkog suda o statusu bolnice kao samostalne ustanove. Imamo najave o dolasku dva liječnika, anesteziologinje i kirurga. Što se tiče opreme, u razgovoru sa Ministarstvom zdravstva i uz veliku pomoć dr. Glavića, ušli smo u projekt nabavke CT-a, a u tijeku je i nabavka UZV uređaja uz pomoć županije i svih gradova i općina iz naše županije.

M. Ivančić: Raduje ga što odluka o potporama za novorođenu djecu još živi i mijenja se na bolje.

Gradonačelnica: Odlučila je povećati naknade za novorođenu djecu za 500,00 kn, tako da će za prvo dijete iznositi 1.500,00 kn, za drugo 2.000,00, za treće 2.500,00, a za četvrto i svako slijedeće 3.500,00 kn.

Na ovo se nije odlučila samo zbog loše demografske slike, već i zbog porasta troškova i cijene opreme za novorođenčad.

M. Ivančić: Svako poboljšanje standarda je dobro i svaka je pomoć dobrodošla.

V. Anušić: Privatnik koji eksploatira stabla hrasta iz Kalvarije uništio je makadamsku prometnicu i njome se nemoguće voziti osobnim automobilom. Stanovnici su zvali policiju i komunalnog redara, ali cesta je još uvijek uništena. Može li Grad nešto učiniti da taj privatnik sanira prometnicu koju je uništio?

Gradonačelnica: Stalno se borimo sa takvim stvarima. Svako tko izvozi drvnu masu mora vratiti prometnicu u prvobitno stanje. Kada završe sa poslom, moraju se javiti komunalnom redaru koji će utvrditi stanje prometnice.

Mi smo vjerojatno jedini grad koji je Hrvatskim šumama jedne godine zabranio izvoz stabala jer su nam uništili cestu i ostavili je takvu.

U konkretnom slučaju u Ulici 105. brigade radi se o privatnoj šumi.

R. Matijašević: Koliko je Grad sudjelovao u izgradnji teniskih terena?

Gradonačelnica: Na inicijativu Udruge mladih „Mali most“, Grad je odradio veliki posao na izgradnji teniskih terena. Imali smo i veliku pomoć slijedećih donatora: Kamen Sirač, Radnik d.d. Križevci, Bravarija Grgić, Elektroinstalaterska radionica Martinović, Komunalac, Vode Lipik, Metalko, Autoprijevoznik Amić, Stragatrans, Niskogradnja Jurčak, Termo-metal.

Grad je u kupovinu materijala uložio oko 65.000,00 kn, ne računajući cijenu rada bagera, kamiona (136 radnih sati), vozača, djelatnika javnih radova i Vlastitog pogona koji su dva dana postavljali tenisit.

Otvorenje se planira za proljeće i predložiti će sa terenima upravlja Sportska zajednica.

M. Ivančić: Moli da pitanja na aktualnom satu budu što konkretnija.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik druge sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete,

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,

17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

22. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Upravno vijeće utvrdilo je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu i dostavlja ga Gradskom vijeću na usvajanje. Novina je otvaranje mogućnost za zapošljavanje tajnika ustanove koja se pojavila odlaskom jedne kolegice u mirovinu, te smo predjeli mogućnost za zapošljavanje pedagoga i medicinske sestre.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravljaju se kadrovska pojačanja i podizanje pedagoškog standarda u vrtiću.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Do prijedloga je došlo zbog objedinjavanja dvije odluke u jednu, otvaranja mogućnosti da se za zakup prijave i fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta, pa u tom slučaju obrt mogu prijaviti na adresi zakupljenog prostora. Obveza povlaštenih zakupoprimaca je da se pridržavaju razloga zbog kojih imaju povlaštenu zakupninu, u protivnom će morati vratiti iznos zakupa.

Gradonačelnica: U skladu sa zakonskim promjenama, Ivana je ovdje kao direktorica Lokalne razvojne agencije PCP.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je jedna od mjera za razvoj poduzetništva i obrta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća sa željom da svi prostori budu popunjeni.

Koliko slobodnih prostora ima u inkubatorima?

I.Orban: U prvom jedan i jedan uredski prostor, u drugom također jedan.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Povod za ovakav prijedlog je što nema zakupnika niti nakon dva natječaja. U dogovoru sa skupštinom, predlaže se sličan model kao i kod inkubatora. Uvodi se povlaštena zakupnina, te mogućnost da fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta mogu ući u zakup i imaju prednost pri odabiru.

Gradonačelnica: Ovo je jedna od mjera da potaknemo poduzetništvo i poduzetnike, odnosno obrtnike početnike. Jedini smo grad u županiji sa dva inkubatora, a prepoznavanjem i drugih prostora koji mogu poslužiti kao inkubator olakšati ćemo onima kreću u poduzetničke vode.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Bilo bi lijepo da lokali više ne budu prazni.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Prazan prostor je najskuplji prostor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izmjena čl. 1. Odluke na način da se u Odbor za financije i proračun umjesto Damira Špančića koji više nije vijećnik imenuje Vjekoslav Anušić.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 5, 6. i 7., što je jednoglasno prihvaćeno.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Sve tri točke se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je prvi i jedini rebalans ove godine i posebno nas veseli višak prihoda. Da je prijedlog proračuna bio ovakav, rekli biste da je predizboran, ali bili smo oprezni i držali se planiranog. Proračunski manjak je minimalan i tek knjigovodstveni.

V. Pečanić: Prihodi se povećavaju za 4,8 mil. kuna, odnosno 17,8%, a rashodi za 5,2 mil. kuna, odnosno 20,5% od planiranog.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pozdravlja i pohvaljuje gradonačelicu na racionalnom vođenju gradskog budžeta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Temeljem čega je isplaćena otpremnina u iznosu od 173.000,00 kn, jeli to radno mjesto tehnološki višak ili nešto drugo?

V. Pečanić: Otpremnina je isplaćena prema važećem Kolektivnom ugovoru, a sa službenikom je potpisan sporazum o isplati na četiri rate.

D. Marin: Prema Kolektivnom ugovoru otpremnina nije u ovom iznosu.

Gradonačelnica: Čitali ste Kolektivni ugovor za državne službenika, ali Grad Pakrac ima svoj.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                       6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                      7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o 8., 9., 10., 11, 12. i 13. točki, što je jednoglasno prihvaćeno.

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. G.

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): 8. točka prihvaća se većinom glasova, 9., 10., 11. i 12. Jednoglasno, a 13. točka većinom glasova članova Odbora.

Gradonačelnica: Proračun bi nazvala konzervativnim sa socijalnim elementima. Na stolovima je ispravak Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., budući je došlo do nenamjerne greške kod potpora vjerskim zajednicama i ukupnom zbroju.

M. Ivančić: Dobili smo amandman Kluba vijećnika SDP-a i moli obrazloženje predlagatelja amandmana.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlaže se utvrđivanje iznosa od 150.000,00 kn za nabavku udžbenika učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole na način da se konto 6117 (povrat poreza i prireza na dohodak) sa 1.800,000,00 kn umanji na 1.650,000,00 kn. Predlaže se raspodjela sredstava za udžbenike na razdjel 003, konto 372 i uvođenje nove pozicije: nabavka udžbenika učenicima osnovne škole od 1. do 4. razreda u iznosu od 150.000,00 kn.

Ovo u suštini ne dovodi do promjena na drugim stavkama i kap je u nizu mjera za poboljšanje demografske slike u gradu.

Gradonačelnica: Ne prihvaća amandman, konto koji se navodi ne može se mijenjati. Ako bude mjesta za populističke mjere, predložiti će se na neki drugi način. Kada bude donesen kurikulum vidjeti ćemo postoji li mogućnost da sufinanciramo udžbenike svim učenicima, a ne samo od 1. do 4. razreda.

D. Marin: ovo nije populistička mjera, donošenje kurikuluma će trajati možda i 10 godina.

Gradonačelnica: Svi korisnici zajamčene minimalne naknade mogu ostvariti pravo na besplatne udžbenike, a Grad je nemali broj puta izašao u susret potrebitima kod kupovine udžbenika.

Opet smo bili oprezni kod planiranja, uvodimo nove mjere (za mlade liječnike i poduzetnike), a rebalansom ćemo eventualno povećavati proračun.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Proračun je razvojan, socijalan i racionalan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub neće prihvatiti proračun jer nije prihvaćen minimalan amandman. Ostali programi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je ucjenjivanje, amandman se mogao i drugačije podnijeti. Bilo bi nestručno prihvatiti ga zbog smjernica temeljem kojih moramo planirati proračunske stavke.

K. Milek: Prijedlog je malo diskriminirajući prema ostaloj djeci, stvorio bi se nepotreban jaz među njima i bilo bi lijepo da svim osnovnoškolcima možemo nabaviti udžbenike.

D. Marin: Cilj je bio ne opteretiti proračun previše, ove godine ići sa ovakvim prijedlogom, iduće ga proširiti. Možda je stavka pogrešna, ali to se moglo promijeniti.

Z. Krejči: Osobno je bio za prijedlog da se kupe udžbenici učenicima od 1. do 8. razreda, ali to na Klubu nije prošlo, za čim sada žali, jer bi možda amandman bio prihvaćen. Iz grada svakodnevno odlaze ljudi, a mjere poput kupovine udžbenika, ukidanje prireza i sl. bile bi jasna poruka da Grad vodi brigu o ljudima i pruža ruku spasa onima koji još važu hoće li otići ili ostati.

Na što se odnosi stavka 3233 – usluge promidžbe i informiranja, zatim intelektualne usluge i dodatne usluge u zdravstvu – preventiva?

V. Pečanić: Na svakom kontu je zbrojeno više stavaka. Zaboravljamo nekoliko novih projekata koji će se provoditi u slijedećoj godini (Zaželi, 200 godina obrtništva, katastarska izmjera), a upravo se njihovi troškovi nalaze na spomenutim stavkama.

Intelektualne usluge se odnose konkretno na katastarsku izmjeru i arheološka istraživanja, a na dodatnim uslugama u zdravstvu uvodimo novu stavku za poticanje zapošljavanja liječnika.

N. Garača: Plan razvojnih programa je poprilično nelogičan, zašto je to tako?

V. Pečanić: Plan se mora izraditi prema metodologiji Ministarstva financija.

D. Marin: Kako stojimo sa indeksom razvoja, koji faktori se primjenjuju, demografski i ekonomski ili stari?

V. Pečanić: Indeksacija je izrađena po starim kriterijima, iako smo mi već u prijelaznom razdoblju.

M. Ivančić: Smatra da stanje u Pakracu ide na bolje, uvode se proračunske stavke usmjerene razvoju gospodarstva, povećavaju se potpore roditeljima novorođene djece. Trebamo napraviti sve što je u našoj moći da ljudi ostanu u Pakracu i da se oni koji su otišli vrate. Nada se i povećanju potpora tijekom slijedeće godine.

Gradonačelnica: Gradovi koji nemaju prirez nagodinu će se naći u lošoj situaciji, na neki će način biti kažnjeni i neće dobiti 100%-tnu potporu Ministarstva financija.

Što se tiče statističkih podataka, osobno im ne vjeruje i ne podudaraju se sa podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Žao joj je što ljudi odlaze, neka steknu nova iskustva i vrate se nazad. Ne treba isticati samo negativno i o tome pisati. Jeli netko razgovarao sa tri obitelji koje su se iz Daruvara doselile u Pakrac?

A.Frićer: Što će naši mediji napisati o ovome?

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv, 1 suzdržan).

                       9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: Prijedlog su pripremile stručne službe gradova Pakraca i Lipika, te Komunalca. Jedina razlika u odlukama je u socijalnim kriterijima. Radi se o teškom prijedlogu i očekuje promjene nakon početka provedbe Odluke.

Kao grad smo otišli daleko u postupanju sa otpadom, ostaje nam još izraditi odlagalište biootpada, za što smo kupili čestice pored Crkvišta.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je usklađivanje sa zakonom i tekovinama EU. Nada se da će građani biti adekvatno educirani o načinu postupanja s otpadom.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovime se podiže standard građana i njihove obveze, a slaže se da prema građanima treba ići edukativno i oprezno.

M. Pavković: Otkud ovim 6 kW u čl. 20. Odluke? Potrebno je terminološki uskladiti neiskorištenu nekretninu sa nekretninom koja se trajno ne koristi. Zašto unaprijed tražimo nešto što uredba ne propisuje kao obvezu? Imamo dobru evidenciju gdje ljudi žive, prebivališta i boravišta su provjerena i ažurirana.

M. Čar: I do sada je iskrenost ljudi bila problem. Stoga svatko mora dati izjavu živi li i li ne živi u nekoj nekretnini. Do ovakvog prijedlog smo došli s razlogom, da bi se zaštitili.

Paušal za struju je 6 kW mjesečno, stoga smo ga i uzeli.

Trajno nekorištenje nekretnine znači da u njoj nitko ne živi.

M. Pavković: Cilj uredbe je da se plaća stvarna cijena.

M. Čar: Bit ovog članka je utvrđivanje stvarnog (ne)korištenja nekretnine, a cilj nam je jednako plaćati usluge koje koristimo.

Z. Krejči: Uvodi li se opet odvoz glomaznog otpada jednom mjesečno (čl. 4.) i tko će kontrolirati ograničenje od 4m3 otpada? Odluka se čini nedefinirana i skuplja za Komunalac i građane.

M. Čar: Glomazni otpad odvoziti će se jednom mjesečno, odnosno po pozivu i Komunalac će provjeravati količinu otpada.

K. Milek: Ako idemo u smjeru recikliranja, možda se planira povećanje količine glomaznog otpada.

M. Ivančić: Puno toga je nedorečeno, sigurno će biti dorade ove Odluke. Nema sankcija za davatelja usluge, što je sa povjerenstvom za prigovore građana, hoće li se povećati cijena usluge?

Građani ovu promjenu moraju što manje osjetiti i svi se moramo potruditi da bude što kvalitetnija na njihovu dobrobit.  Svakako ih treba educirati.

Gradonačelnica: Gospodarenje otpadom je goruće pitanje u Hrvatskoj, jer je Strategija na državnoj razini previše puta mijenjana, sa svakom promjenom vlasti.

Člankom 18. uveli smo socijalne kriterije za građane. Što se tiče sankcija davatelju usluga, Komunalac ima Nadzorni odbor i Skupštinu, a mora jednom godišnje i podnijeti izvješće Gradskom vijeću.

Zaista se trudimo olakšati sugrađanima, kupili smo tri parcele za biootpad, imati ćemo kompostanu i sortirnicu, možemo puno toga nadograditi.

M. Čar: Kaznene odredbe za davatelja usluge nalaze su u Odluci o komunalnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 suzdržan).

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

M. Čar: Proveden je postupak izbora za sve navedene djelatnosti, a ugovori istječu sa 1. siječnjem 2018.g.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju, ponuđači i ponude su dobro elaborirani.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: 1. Siječnja 2018.g. preuzimamo obvezu ispostavljanja i dostave rješenaj i računa za vodnu naknadu. Predlaže se da rok plaćanja za pravne osobe bude do 30. umjesto do 15. u mjesecu kako bi dobili i rješenja i uplatnice na vrijeme.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana

Gradonačelnica: Župnik je Gradu uputio prijedlog za imenovanje postojeće aleje pored crkve i do Tri Križa Alejom mons. dr. Josipa Pazmana, Vijeće mjesnog odbora Pakrac-centar je dalo svoju suglasnost, a predlažemo rješenje na način da građani ne moraju mijenjati osobne dokumente.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković: Pohvaljuje prijedlog, u njemu je puno simbolike.

M. Ivančić: Radi se o jednom od najpoznatijih Pakračana, koji zaslužuje ovakav prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Gradonačelnica: Ovom Odlukom želimo potaknuti mlade liječnike da dođu živjeti i raditi u Pakrac, ne samo u bolnicu već i druge zdravstvene ustanove.

Nakon razgovora sa liječnicima i njihovim udrugama, došlo se do ove četiri mjere i to je samo proba, da vidimo koliko će i za koje od njih liječnici biti zainteresirani. Trebamo pokušati nešto učiniti kako bismo riješili gorući problem nedostatka liječnika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Statistika kadra u našoj bolnici je porazna i nužno je dovesti mlade liječnike.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni se pokušaj gradonačelnice i ne sumnja se u dobre namjere, ali odluka je nedorečena i manjkava, a kriterije i uvjete će propisati gradonačelnica. Ovakve odredbe ostavljaju dosta prostora, trebalo je razraditi kriterije u prijedlogu.

Klub neće prihvatiti ovakvu nedorečenu odluku.

Gradonačelnica: To je pravo i ovlast gradonačelnice,a u suradnji sa HUBOL-om i strukom donijeti će se kriteriji.

Žali što ovako važnu odluku nećemo donijeti jednoglasno.

K. Milek: Problem je zaista ozbiljan. Trenutno u bolnici imamo 26 specijalista, 3 osobe rade starije od 65 godina, imamo 4 specijalizanta i 3 stažista. Prosjek godina je 51, prosjek godina kirurga 55, internista 50, a specijalizanta 31 godina. Nužne su nam mjere kako bismo privukli  mlade liječnike i osigurali opstanak bolnice.

M. Pavković: Ozbiljnost problema je neupitna i načelno podržava prijedlog.

Osobno smatra da subvencioniranje plaćanja dječjeg vrtića liječnicima koji u odnosu na druge imaju pristojne plaće, nije u redu prema drugima.

K. Milek: I njoj je to bio trn u oku. Ako pogledamo prosjek godina, možemo vidjeti da će tek manji broj liječnika (stažisti i specijalizanti) koristiti ovu mjeru. Njihove plaće nisu velike, a troškovi su im značajni, budući neće biti u Pakracu, već negdje druge na specijalizaciji. Za to vrijeme njihova će djeca biti u Pakracu, ići u vrtić i kamo sreće da imamo liječnika sa troje djece.

M. Pavković: osobno bi bila sretna da svi mogu imati besplatan vrtić, ali to je nemoguće. Radi se o načelima, a ovakav prijedlog je nespretan.

Gradonačelnica: Onda na idućoj sjednici možemo vratiti jedinstvenu cijenu vrtića tako da svi plaćaju isto, a upravo je SDP predlagao 5 različitih cijena vrtića.

Razgovaralo se prvenstveno sa mladim liječnicima i ovo je spominjano kao potreba. Ni jedan grad nema niti približne mjere za poticanje zapošljavanja liječnika, a većina nikakve.

N. Garača: Pozdravlja inicijativu za poticanjem zapošljavanja liječnika u ovoj krizi. Možda je došlo do greške u komunikaciji i koracima, ali mjere su tu sa razlogom.

Predlaže da se u čl. 2. izbriše ograničenje „do 2% kamate“.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog podnošenja amandmana usmenim putem.

Glasovanje: Prijedlog nije usvojen (4 za, 8 protiv, 2 suzdržana).

D. Marin: Ni malo ne sumnja u dobre namjere, ne smatra ih populističkima, ali odluka je nedorečena i ništa iz nje ne vidimo. Želimo kompletno rješenje, idemo ovo napraviti kako treba.

K. Milek: Naš najveći problem je što nemamo mladih pakračkih liječnik, a ako hoćemo da nam odnekud dođu, moramo nešto poduzeti.

N. Garača: Ne može vjerovati da nitko nije primjetio njegovu namjeru da se ukine ograničenje na najviše 2% subvencije kamatne stope i otvori mogućnost i za više.

K. Milek: Shvaća i podržava prijedlog.

V. Anušić: Pozdravlja ovu hvalevrijednu odluku. Što je sa doktorima dentalne medicine?

Gradonačelnica: Provjeriti će potrebe za doktorima dentalne medicine i ako postoji potrebe, biti će uključeni u mjere.

Z. Krejči: Apsolutno podržava mjere za dolazak liječnika i zadržavanje postojećih, čak i za više mjera od predloženih, samo želi znati više o njima.

Osobno mu se svidjela mjera za dodjelu kadrovskih stanova, ali sada je nema u prijedlogu.

Gradonačelnica: Stambeno zbrinjavanje je riješeno Odlukom o dodjeli kadrovskih stanova, pa nema potrebe da se i ovdje navodi ako mjera. Također se pregovara sa HZMO o predaji njihovih stanova na upravljanje Gradu.

Svoj posao obavlja pošteno i profesionalno, te si u obvezu i dužnost uzima izvijestiti Gradsko vijeće o kriterijima za sve mjere.

Z. Krejči: Klub vijećnika SDP-a ni najmanje ne sumnja u dobre namjere gradonačelnice. Predlaže da razmisli o izmjeni čl. 3.

M. Ivančić: Odluka se uvijek može mijenjati, a moramo učiniti sve da zadržimo ova 3 stažista i privučemo još mladih liječnika u Pakrac.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovim mjerama želimo potaknuti otvaranje novih obrta i tvrtki, pomoći OPG-ima, ali i potaknuti ih na korištenje sredstava iz EU. Pakrac ima dugu tradiciju obrtništva koju želimo sačuvati i cijela iduća godina biti će u znaku obilježavanja 200 godina obrtništva.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni dobre namjere, ali ovako nedorečenu odluku, bez promjene članka 3. neće prihvatiti.

N. Garača: Cijeneći dobre namjere, zašto bi mi kao jedinica lokalne samouprave pored HZZ, sve poduzetničke infrastrukture, programa, bespovratnih sredstava trebali na ovaj način pomagati poduzetnicima?

Hoće li ovako gradonačelnica postati tržišni regulator?

M. Ivančić: Pakrac je oduvijek bio grad obrtništva, u ratu je uništen i svaka pomoć je dobrodošla i potrebna. Provedba će pokazati jeli odlika bila dobra ili ju treba mijenjati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine

Gradonačelnica: Uvidjeli smo da nije korektno da studenti medicine imaju iste uvjete kao i ostali pa predlažemo produženje roka za traženje posla na području Grada Pakraca na godinu dana.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Garača: Ovo je na prijedlog korisnika stipendija ili nekog drugog?

Gradonačelnica: Stipendisti koji primaju 400,00 kn stipendije smatraju da nije u redu imati iste uvjete kao oni koji primaju znatno više.

M. Pavković: Kakvo je to deficitarno zanimanje koje u godini dana ne bi našlo posao?

N. Garača: 3. 11. 2017.g. objavljena je rang lista stipendista sa navedenim rokom za traženje posla od godinu dana. Zašto je stvar prejudicirana, prije odluke Gradskog vijeća?

Gradonačelnica: Ugovori još nisu potpisani, a pisano obrazloženje dati će pročelnik koji je pripremao prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 protiv, 1 suzdržan).

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

V. Pečanić: Iako su ove stavke već uvrštene u proračun, zakon nas traži da Gradsko vijeće donese i posebnu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

22. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Vijećnici su dobili male poklone i pozivnicu za božićni domjenak, koji će biti 19. prosinca u 19h, za kada najavljuje još jednu sjednicu Gradskog vijeća.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:17 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Najave događanja

Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s a z i v a m
3. (treću) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u ponedjeljak, 11. prosinca 2017. godine sa početkom u 16:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,
7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,
8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g
9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,
11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g
14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:
a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,
b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,
c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),
d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije
e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,
f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,
g) održavanje javne rasvjete,
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,
18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,
19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,
22. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
– vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– direktoricu tvrtke „PCP“ d.o.o., gđu Ivanu Orban,
– ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Novosti

Održan sastanak s ministrom Tolušićem

Jučer, 23. listopada, održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede s ministrom Tolušićem gdje ga je gradonačelnica upoznala s projektima koje je Grad pripremio i priprema za mjere ruralnog razvoja.

Isto tako, razgovarali su o ostalim mjerama vezanim uz poljoprivredu, sa naglaskom na mlade i male poljoprivrednike.

Gradonačelnica je sa ministrom zajednički pokušala pronaći rješenja za problema na terenu, a vezane uz resor Ministarstva poljoprivrede.

Također je bilo govora o razminiranju još uvijek minski sumnjivih područja.

Ministar Tolušić dao nam je podršku u nastojanjima da se unaprijedi poljoprivredna proizvodnja, te u kandidiranju gradskih projekata za mjere ruralnog razvoja.

Novosti

Predani prvi ključevi stanova korisnicima nove stambene zgrade u Ulici radničko naselje

Danas, 28. rujna 2017.g. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje organizirao je svečano potpisivanje ugovora o najmu i primopredaju ključeva novih stambenih jedinica u Pakracu, Radničko naselje 13a za sedam (7) obitelji sa područja Grada Pakraca, koji su korisnici nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja na područjima od posebne državne skrbi.

U izgradnju ove višestambene zgrade uloženo je 10.150.512,79 kn iz Državnog proračuna, a sastoji se od 25 stanova ukupne površine 1535,28 m2.

Grad Pakrac poklonio je Republici Hrvatskoj zemljište za potrebe izgradnje ovog objekta.

Novim stanarima ključeve su uručili gradonačelnica, gđa Anamarija Blažević, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje g. Nikola Mažar, zamjenik župana Požeško-slavonske županije g. Željko Jakopović, zaželjevši im ugodan boravak i život u našem gradu.

Natječaji i javne objave

Objava Službenog glasnika Grada Pakraca 4/2017

1.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

2.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016.g

3.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016.g

4.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku 2016/2017. g

5.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016. g. i Plana rada za 2018. g.

6.      Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

7.      Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

8.      Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

9.      Odluka o stipendiranju studenata medicine

10.   Polugodišnji izvještaje o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.g.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 12. rujna 2017.g. s početkom u 19:30 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Eck, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, direktorica Poduzetničkog centra Pakrac Ivana Orban, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, zapovjednik DVD-a Pakrac Ilija Turković, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.
Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Dana 22. kolovoza 2017. g. zaprimljena je pisana ostavka g. Damira Špančića, člana predstavničkog tijela izabranog sa kandidacijske liste grupe birača.
Mandatna komisija utvrđuje da je ostavka pravovaljana i pravodobna.
Temeljem čl. 81. st. 4 Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), g. Damira Špančića u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje g. Vjekoslav Anušić, prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste. Mandatna komisija utvrđuje da nema zapreka da početak mandata g. Vjekoslava Anušića u Gradskom vijeću Grada Pakraca.
M. Ivančić: Čita prisegu, a vijećnik Vjekoslav Anušić priseže i potpisuje.

Aktualni sat

M. Ivančić: Upoznaje nove vijećnike sa postupkom postavljanja pitanja na aktualnom satu.
K. Milek: Kakvi su dojmovi gradonačelnice vezani uz odluku o razdvajanju bolnice i njenoj ponovnoj samostalnosti, postoje li projekti vezano uz status veteranske bolnice i može li bolnica računati na potporu Grada i Županije, posebno glede konsolidacije kadrova?
Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i čestita novom vijećniku na mandatu.
Odluka o odvajanju bolnica i osnivanju Opće županijske i veteranske bolnice Pakrac je jednoglasno usvojena. To nas raduje, htjeli smo pravnu osobnost i samostalnost sa funkcionalnim spajanjem i to smo i dobili.
Grad je pripremio niz mjera kako bi pomogli bolnici, prvenstveno vezano uz liječnike. Održan je sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima čiji stanovnici gravitiraju prema našoj bolnici i dogovorena je zajednička prezentacija bolnice u Ministarstvu zdravstva. Obzirom na status veteranske bolnice, ministar branitelja, koji je u petak bio ovdje, dao nam je podršku i osigurati će sufinanciranje skrbi o braniteljima iz svog ministarstva.
Danas će biti predložena i Odluka o stipendiranju studenata medicine, kojom također želimo pomoći našoj bolnici.
Podrška Grada, ali i župana je neupitna.
Ž. Pejša Božić: Imamo li nalaze arheoloških istraživanja, hoće li se nastaviti i možemo li osigurati sredstva za to?
Gradonačelnica: Raduje ju što građane zanima naša povijest. Nemamo još službene rezultate, ali oni neslužbeni kažu da se imamo čime ponositi i da su nalazi vrlo vrijedni. Kada dobijemo službene rezultate, održati će se javna tribina na kojoj će građani imati priliku vidjeti nalaze i saznati nešto o njima. Nastavak arheoloških istraživanja kandidirali smo u Ministarstvu kulture, a na sastanku sa pomoćnikom ministrice dobili smo podršku.
S. Hejtmanek: Što je sa nastavkom izgradnje kanalizacije u Badljevini i sanacijom parkirališta na groblju? Može li se organizirati sastanak sa izvođačem radova kako bi se otklonile nepravilnosti?
Gradonačelnica: Na nedavnom sastanku sa generalnim direktorom Hrvatskih voda, obećao je nastavak izgradnje kanalizacije ove godine. Što se tiče parkirališta kod groblja, sa Mjesnim odborom je dogovoreno da će im Vodoprivreda Daruvar ostaviti potreban materijal. Možemo zatražiti sastanak sa izvođečem.
I.Cavalli: Kada će krenuti izgradnja vodovoda u V. Banovcu, D. Obriježi i Ploštinama?
Gradonačelnica: Vode Lipik su u z podršku Grada i PCP-a prijavile projekt vodoopskrbe 11 naselja, koji je pozitivno ocijenjen i dobiti ćemo više od 7 mil. kuna bespovratnih sredstava. Rok za raspisivanje natječaja je 8 mjeseci, a za oko 2 godine bi ta naselja mogla imati vodovod.
V. Eck: Mogu li se i kada očistiti i podići vodoslivnici u Pihirovom sokaku i urediti pružni prijelaz?
Gradonačelnica: Čistiti se moraju i to će biti u najskorijem roku, a što se tiče njihovog podizanja, trebalo bi sačekati da krene aglomeracija.
Pružni prijelazi su u nadležnosti HŽ-a.
Z. Hofman: Kad će Aleja kestenova biti u potpunosti uređena, obzirom da je krenula sanacija od hotela Pakrac?
Gradonačelnica: Uređenje Aleje kestenova ide u nekoliko faza; prva je uređenje od hotela, druga izgradnja prometnice od Pedagoške do Ančića (čekamo rezultate natječaja), a posljednja i najveća ona o kojoj će stručnjaci reći svoje, a radi se o zamjeni stabala. Projekt će se sigurno provući kroz nekoliko proračuna, a dinamika ovisi o financijskim mogućnostima.
D. Marin: Pozdravlja izgradnju dječjih igrališta, ali postoje indikacije da je ono na Praulji izgrađeno na školskom zemljištu. Na tom dijelu se djelomično izvodila i nastava. Jeli tu izostao dogovor ili nešto drugo?
Gradonačelnica: Neslužbeno je čula da je izašao mjernik, ali nitko iz Srednje škole se nije potužio da smo ušli na njihovo vlasništvo i znali su da tamo gradimo igralište. Nije bilo nikakve namjere nekoga oštetiti. Ako je igralište na nečijem vlasništvu, na državnom je, ne školskom.
U međuvremenu smo odbili zahtjev Mjesnog odbora za izgradnju odbojkaškog igrališta na tom prostoru, jer nije u vlasništvu Grada.
D. Marin: U dobroj vjeri bi trebalo razgovarati sa školom, jer je dio igrališta na zemljištu u vlasništvu RH, a dio na školskom.
Prati li Grad podatke o broju upisane djece i postoje li mjere koje će ublažiti to smanjenje ili ga dokinuti?
Gradonačelnica: U dječjem vrtiću nije pao broj djece, u osnovnoj školi je troje manje upisanih u 1. razred, ali ih je više upisano u 1. nego ih je izašlo iz 8. razreda. Smanjuje se broj djece u srednjoj školi, a još više zabrinjava odlazak naše djece u Daruvar. Razgovarali smo sa Srednjom školom o novim usmjerenjima, uveli smo srednjoškolske stipendije, nismo dobili potrebne informacije iz škole, pa su stručne službe Grada zvale roditelje srednjoškolaca, što je za svaku pohvalu.
D. Marin: Nije u potpunosti zadovoljan, jer i sredina mora izazvati potrebu za novim usmjerenjima.
Gradonačelnica: Ne slaže se, naši fasaderi vape za tim zanimanjem, ali ga nema u školi.
N. Garača: U Strategiji razvoja u poglavlju razvoja ljudskih potencijala navedeno je samostalno Zdravstveno veleučilište, što ne možemo dobiti, ali bili bi zadovoljni i samostalnom Visokom zdravstvenom školom.
Postoji li kakav plan aktivnosti u tom smjeru i kada ćemo ga ostvariti?
Gradonačelnica: Strategija navodi ono što smo priželjkivali. Prvi uvjet za samostalnost ustanove je prostor. Nažalost, mi nismo ti koji možemo prijaviti obnovu objekta za potrebe studija, već Zdravstveno veleučilište i to u slučaju kada postoji samostalna ustanova. Trenutno u Gradu nemamo dovoljno kadra da bi se time netko ozbiljno bavio.
N. Garača: Zadovoljan je iskrenim odgovorom i nada se da će se uskoro naći način da se ozbiljnije pozabavimo ovim problemom.
M. Popović Damjanović: Što se poduzima sa problemom stoke koja luta po Kričkama, Branešcima, Jakovcima i osim ometanja prometa ugrožava imovinu i ljude u tim selima?
Gradonačelnica: O tome se svakodnevno razgovara, prema riječima načelnika PP Pakrac radi se o čovjeku koji se doselio na naše područje i neadekvatno čuva stoku.
N. Ivanović: Sa vlasnikom 70-ak krava u Jakovcima razgovara se već mjesec dana, on se oglušio, ljudima smo savjetovali da se obrate policiji, što su i učinili, pa je pozvan i poljoprivredni inspektor.
Gradu je u interesu da se razvija stočarstvo, ali u skladu sa zakonom.
M. Popović Damjanović: Mogu li se visoko postavljeni ivičnjaci na pješačkim prijelazima prilagoditi osobama s invaliditetom?
Gradonačelnica: Do sada nismo imali takvih zahtjeva, ali možemo to napraviti. Ako ima konkretnih saznanja o lokaciji, treba ih javiti Odsjeku za graditeljstvo.
Z. Krejči: Primjećuje se pojačano iseljavanje građana iz Pakraca za nekim boljim životom. U posljednje 3 godine 143 učenika manje upisano je u Srednju školu Pakrac, a iz intervjua sa g. Savijem saznali smo da je i iz D. Obriježi iselilo 70-ak ljudi.
Uviđa li gradonačelnica veličinu i opasnost ovog problema, ima li mjere i rokove za zaustavljanje egzodusa?
Gradonačelnica: Pitanje je vrlo patetično, ali ova situacija sigurno nikoga ne veseli. Očito pratimo trendove i iseljavanje je surova stvarnost Slavonije. Iz Pakraca odlaze i mladi, ali i oni stariji, a najtragičnije je što odlaze cijele obitelji.
U Pakrac ljudi i doseljavaju, osobno pozna 3 obitelji koje su doselile zbog posla. A većina spomenutih ljudi iz D. Obriježi je preselila u Pakrac.
Grad ne može otvarati radna mjesta, ali može stvoriti preduvjete za njihovo otvaranje. Tako smo novi pogon za led rasvjetu oslobodili 20-ak tisuća eura komunalnog doprinosa. Od 2018.g. povećati ćemo naknadu za novorođenu djecu, uvesti novu stipendiju za studente medicine, radi se na projektu brze ceste i izlasku na autocestu.
Protiv ovog problema možemo se boriti i pojačanim optimizmom.
Z. Krejči: Nije u potpunosti zadovoljan i moli pisani odgovor.
Bliži se godišnjica najhumanije akcije u Domovinskom ratu – evakuacije psihijatrijskih bolesnika. Godinama su se mijenjali planovi sa namjenom zgrade bivše psihijatrije, SDP je htio da to bude starački dom, HDZ studentski. Nedavna posjeta predsjednice vratila je nadu da će se ipak nešto napraviti.
Što se radi na realizaciji ovog projekta i kada će biti realiziran?
Gradonačelnica: Projektna dokumentacija za obnovu zgrade košta oko 500 tis. kuna i Grad to ne može sam financirati. Postoji novi projekt koji je nedavno prezentiran Ministarstvu branitelja, prema kojem bi taj objekt bio Dom za hrvatske ratne veterane. Dobili smo podršku Ministarstva branitelja, a naš prijedlog će 2020.g. biti prioritet pri kandidiranju za sredstva.
Obilježavanje evakuacije bolesnika ove godine će biti baš u prostoru bivše psihijatrije i to 29. Rujna nakon mise u bolničkoj kapelici u 17h.
Profesorica Braš predložila je da jedan dio objekta bude namijenjen za potrebe Medicinskog fakulteta.
Z. Krejči: Podržava ove planove i način ovogodišnjeg obilježavanja, ali ne i čekanje do 2020. g. Moramo naći mogućnost da projekt realiziramo i ranije.
Gradonačelnica: To su bile riječi ministra Medveda, a Grad već traži sredstva za ovaj projekt.
M. Ivančić: O kakvoj se katastarskoj izmjeri radi i koliko će koštati?
Gradonačelnica: Zadnja katastarska izmjera na našem području bila je 1915.g. U ponedjeljak, 18. rujna doći će predstavnici Državne geodetske uprave i izvođača radova i započeti sa ovim projektom.
Vrijednost projekta je oko 5 mil. kuna, a omjer financiranja: Grad 60% – DGU 40%. Financiranje će se provoditi kroz četiri godine, a realizacija projekta očekuje se za dvije. Organizirati će se tribina za građane kako bi bili upoznati sa cijelim postupkom i moli vijećnike za suradnju.
Sve ovo nas raduje i potrebno nam je prvenstveno zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
J. Delorenci: Na području Ploština je započela sanacija nerazvrstanih cesta uništenih u poplavi prije nekoliko godina. Tko vrši nadzor nad tim radovima i s kim bi mogli razgovarati?
Gradonačelnica: Od 2014.g. čekamo sanaciju, puno smo toga i sami popravili. Naručitelj i investitor su Hrvatske ceste, izvođač tvrtka Jurčak gradnja, a radovi će trajati oko 4 mjeseca na 4 područja. Provjeriti ćemo tko vrši nadzor i spojiti ih sa Mjesnim odborom Ploštine. Ako ima nekakvih problema, tu su gradske službe da reagiraju.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Gradonačelnica: Predlaže dopunu dnevnog reda točkom 10. Odluka o stipendiranju studenata medicine.
Ovo je jedna od mjera kojom želimo vratiti mlade ljude u grad.
Predsjednik daje prijedlog za dopunu dnevnog reda na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., PCP d.o.o. Pakrac,
3. Izvješće o radu za 2015./2016. g., OGŠ Pakrac,
4. Izvješće o radu za 2015./2016. g., Dječji vrtić „Maslačak“,
5. Izvješće o radu za 2016. g. i Plan rada za 2018. g., VZ Pakrac-Lipik,
6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,
7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,
8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice od 01.01.2017. – 30.06.2017. g.,
9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata medicine,
11. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pozdravljaju se sve investicije i pohvaljuje pozitivno poslovanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, napisano je jako dobro i sustavno. Tvrtki želi što više korisnika i što manje suše.
N. Garača: Izvješće je dobro i korektno, sa puno korisnih informacija. Voda je poseban resurs, građanstvo najveći izvor prihoda, a zarada je dobra i zbog monopolskog položaja tvrtke.
D. Marin: Kada će novi objekt biti u funkciji? O kakvom ukidanju prihoda se radi u financijskom izvješću? Hoće li se zaposliti planirana dva inžinjera za razvoj i mogu li pridonijeti razvoju infrastrukture i prihoda tvrtke?
M. Pierobon (direktor): Ukidanje prihoda je knjigovodstvena kategorija, a odnosi na kapitalne objekte koji se prikazuju kroz više proračuna.
Na objektu se radi, gotovo sve su odradili sami i planiraju preseljenje do kraja godine.
Istina je da je tvrtka monopolist, ali cijena vode nije se mijenjala od 2011.g. Unatoč sušnom ljetu, ove godine nije bilo redukcije vode, zahvaljujući radu vodocrpilišta Gaj. Najvjerojatnije će nagodinu pozivati građane na veću potrošnju vode.
Z. Krejči: Nakon više desetljeća krenuo je projekt Šumetlica, a sada je zaustavljen zbog odlaska izvođača u stečaj. Kada će se ponovno krenuti s projektom?
Jesu li stare azbestne vodovodne cijevi zdravstveno ispravne?
M. Pierobon: Danas je u Hrvatskim vodama dobio informaciju da je u tijeku postupak razvrgavanja ugovora sa Viaduktom i priprema novog natječaja za izvođača. Sigurnost u nastavak projekta daje nam činjenica da je već odabran nadzor.
Azbestne cijevi od Šumetlice do Pakraca nisu opasne za zdravlje, jer je azbest kancerogen kao prašina. Projekt zamjene cijevi je gotov i traže se sredstva.
Vode Lipik trenutno imaju pripremljene projekte u vrijednosti od 200 mil. kuna.
Z. Krejči: Bivši gradonačelnik rekao je da je SDP zaustavio projekt, a očito se ne radi o tome.
M. Ivančić: Znamo što se dogodilo sa projektom,a li ne treba se vraćati nazad, treba raditi.
Gradonačelnica: Rad Voda Lipik je za svaku pohvalu, njihovi investicijski projekti su impresivni i ovo je jedna ozbiljna tvrtka.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g., PCP d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća uz nekoliko prigovora o radu.
I. Orban (direktorica): Najkritičniji dio u radu je pad prihoda, koji su u odnosu na 2015.g. manji za 926.000,00 kn.
Razvojni odjel – smanjenje prihoda za 165.000,00 uzrokovano nepostojanjem natječaja za potporne institucije resornog ministarstva; besplatnom pripremom projekata za OPG-ove; geografskom smanjenošću prostora koje PCP pokriva (zbog otvaranja novih razvojnih agencija); puno manjeg broja natječaja, te onih neprihvatljivih našim poduzetnicima; zbog sredstava koja su realizirana tek ove godine, a odnose se na prošlogodišnje projekte.
Knjigovodstveni odjel – smanjenje od oko 90.000,00 kn uzrokovano prelaskom klijenata u druge knjigovodstvene servise, te odlukom skupštine kako odjel treba ukinuti da ne bude konkurencija drugim servisima u gradu.
Inkubator – smanjenje od 212.000,00 kn zbog nedostatka natječaja iz resornog ministarstva.
Pakrački list – smanjenje od 77.000,00 zbog otplate dugovanja prema tiskari, pada prodaje lista,a skupština nije prihvatila da list bude trotjednik.
Sportska dvorana prednjači padom prihoda zbog toga što je bila tek pola godine u sklopu PCP-a.
Tržnica – gubitak prihoda nastao je zbog odlaska Državnom ureda za stambeno zbrinjavanje iz 4 uredska prostora, u kojem se sada nalazi Pakrački list.
Većina ukupnog pada prihoda uzrokovana je nekim vanjskim faktorima na koje PCP nije mogao utjecati.
2015.g. je bila kaotična, sa puno nenaplativih prihoda, danas ih ima oko 50.000,00 kn. Otplata dugovanja Grada tijekom 2015. i 2016.g. također je utjecala na poslovanje. Danas PCP ima problema sa likvidnošću. Prosjek naplate potraživanja je 123 dana, a i većina klijenata smatra da je PCP gradska tvrtka kojoj baš i ne trebaju sredstva.
Došlo je do osipanja kadrova, treba zaposliti nove ljude.
Ove godine situacije se malo poboljšala sa natječajima i zainteresiranošću OPG-ova.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Voljeli bi vidjeti više osvrta na planove za buduće razdoblje, zbog problema koji su nastali u poslovanju. Zabrinjava smanjenje projekata i radnih mjesta. Pojačanim radom i nadzorom mogli bi detektirati probleme i izbjeći financijsku dubiozu u ovoj godini.
D. marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.
Misija i vizija tvrtke nisu u potpunosti ostvarene, poticaj i energija su nestali, došlo je do kadrovskih stresova i to se odrazilo na trenutno stanje.
Z. Krejči: U izvješću se četiri puta spominje da je smanjen interes poduzetnika za bespovratna sredstva i natječaje. U to ne može vjerovati, možda se moglo bolje iskomunicirati s njima.
Dva zaposlenika u Razvojnom odjelu su premalo i to treba promijeniti.
Koji su to projekti za Grad, gradske tvrtke i ustanove?
Jeli vas upravitelj zgrada ili Grad zatražio da odradite pripremu projekata za energetsku učinkovitost zgrada i jeste li taj posao mogli napraviti i ranije ?
Zašto je odbijen projekt Spahijskog podruma i prekogranične suradnje?
Što se tiče projekta sa Korčulom, jesmo li mogli nešto od njih naučiti ili iskopirati?
Potrebno je puno više marketinških aktivnosti da bi bili vidljiviji i da bi se popunio inkubator. To je PCP potpuno zakazao.
Nigdje se ne spominje kupljenih 18500 m2 novog zemljišta u Zoni male privrede niti planovi s tom parcelom.
I.Orban: Što se tiče interesa poduzetnika, nije rečeno da uopće nisu zainteresirani, već su natječaji takvi da je potrebno ulaganje od 3 mil. kuna. Znate li nekog takvog poduzetnika?
Kod poduzetnika prevladava mišljenje da ne mogu ostvariti sredstva.
Ovo je prvi EU natječaj za energetsku obnovu zgrada, a kod prijašnjeg Komunalac nije imao potpunu dokumentaciju.
Projekt sa Korčulom je bio upravo suprotno, jer mi smo njima prenosili iskustva, ne oni nama.
Spahijski smatra osobnom boljkom, projekt je svjesno predan nedovršen, jer nitko u gradu nije dovoljno osposobljen za osmišljavanje korištenja objekta na način da udovolji natječaju.
Z. Krejči: Nije moje da znam poduzetnike koji će investirati, to je vaš i zadatak skupštine.
LIRA je u Lipiku prikupljala dokumentaciju za obnovu zgrada, zbunjuje što to nije mogao i PCP.
D. Marin: Ovim putem zajedno sa Z. Krejčijem daje ostavku na članstvo u skupštini, koja nikada nije razrješena niti se sastajala.
I.Orban: PCP detaljno objašnjava klijentima što mogu očekivati prilikom prijave na natječaj i ne žele sve napore usmjeravati na to da se netko prijavi, pa kasnije ma problema prilikom provedbe projekta.
Novi investitori mogu se privući kada infrastruktura bude gotova ili pri završetku, u protivnom je to suludo.
PCP je otvoren za sve prijedloge i sugestije i nije zatvorena institucija kakvom se smatra.
I.Frićer: Trenutno ima i natječaja za manje investicije, ne samo one milijunske.
I.Orban: To nisu natječaji za poduzetnike, već OPG-e.
N. Garača: Izvješće je iskreno i sasvim dovoljno i vidi se doza optimizma. Očito se nešto desilo 2015.g., a oni koji su bili ambiciozniji, otišli su dalje (direktorica u Garešnicu, g. Huška u Zagreb).
Ne postoji regionalna nadležnost za ovakav posao i PCP-u treba akcijski plan za predstojeće razdoblje.
Predlaže da npr. tržnica bude dio Vlastitog pogona.
M. Ivančić: Osobno ne prihvaća ove minuse u poslovanju. Razvojni odjel je u lošem stanju, PCP je zatvoren i mora se više otvoriti prema ljudima. Primjera radi, jednoj braniteljskoj udruzi je bez razgovora ili telefonskog poziva, poštom poslan izmjenjeni ugovor.
Posao PCP-a je da prati, uoči, osmisli i zove subjekte da se prijave na natječaj. Posao ne treba čekati, već ga nuditi.
Traži od gradonačelnice kao skupštine društva da poduzme sve potrebne radnje kako bi se stanje u tvrtki poboljšalo.
Gradonačelnica: Voljela bi da je izvješće puno bolje, navikli smo da nam PCP bude perjanica, a sad su nas mnogi prestigli. Uvijek smo htjeli biti potpora i učinili smo sve da pomognemo PCP-u. Sportsku dvoranu je preuzela Sportska zajednica, ukinut je knjigovodstveni servis jer im je također bio uteg, a i ne trebaju biti konkurencija poduzetnicima. Grad je kupio zemljište i PCP je taj koji mora osmisliti što bi se tamo moglo raditi. Treba promijeniti i misiju i viziju i ići u korak s vremenom.
Svako natječaj je važan, ne samo onaj veliki, a Razvojni odjel je taj koji treba dati ideju, a ne udruge ili ustanove. Direktor je menadžer, ne samo ekonomist i mora imati viziju razvoja tvrtke. Direktorica je izuzetan stručnjak sa iskustvom u pisanju projekata i svojim radom bi mogla dići Razvojni odjel na višu razinu.
Grad redovito podmiruje sve svoje obveze i uložio je puno sredstava u poticanje poduzetništva.
Poduzetnički centar nam je važan i suradnje će uvijek biti. Ne moramo biti nekome konkurencija, već suradnici.
Prihvaća svoju odgovornost kao skupština društva.
D. Marin: Trebali smo dobiti bar obavijest da nismo članovi skupštine.
Gradonačelnica: Zadužuje pročelnika da obavijesti članove o odredbama Zakona o trgovačkim društvima i članstvu u skupštini društva.
Predsjednik zaključuje raspravu.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće o radu za 2016/2017., OGŠ Pakrac

A.P. Grafina (ravnateljica): Iz izvješća ističe da je škola dobitnik županijske nagrade, izdan je CD Vokalnog sastava „Contesse“, te su održane večeri u dvorištu Kurije Janković.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se sa zadovoljstvom prihvaća i pohvaljuje rad i utjecaj glazbene škole na našu djecu i grad.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu ustanove.
Gradonačelnica: Ovo je jedan od primjera kako nešto dići na višu razinu. Puno se radi izvan propisane djelatnosti i obogaćuju se naši životi i društveni sadržaji u gradu. Treba spomenuti da imamo i učiteljicu koja radi sa djetetom s posebnim potrebama.
M. Ivančić: Pohvaljuje odličnu suradnju pri ovogodišnjem obilježavanju početka Domovinskog rata.
Zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu za 2016./2017., Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se usvaja.
V. Klobučar (ravnateljica): Iz izvješća ističe energetsku obnovu matičnog vrtića i jaslica, isti broj upisane djece, suradnju sa školom Rudolf Štajner iz Daruvara, uz veliku pomoć gradonačelnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i zahvaljuje vrtiću na radu, odgoju i sigurnosti naše djece.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Vrtić je bazična odgojna ustanova kojoj žele puno uspjeha i još veći broj djece.
M. Popović Damjanović: Podržava izvješće i pohvaljuje rad ustanove.
D. Marin: Kakvi su to rashodi za otplatu kredita, jeli došlo do pogreške ili nešto drugo?
V. Klobučar: Ne zna, dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: Sve pohvale radu. Ima li slobodnih mjesta u vrtiću?
V. Klobučar: Ima u područnim vrtićima, što je uobičajeno i ta se mjesta tijekom godine popune.
Gradonačelnica: Lani smo najavili godinu u znaku djece i mladih, pa je i pojačana suradnja sa vrtićem dio toga.
Profunkcionirao je sustav EDIP, pa roditelji više ne moraju plaćati potvrde iz Porezne uprave.
U predstojećem razdoblju treba vidjeti koliko je ovakav sustav plaćanja vrtića (tri cijene) dao učinka.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Izvješće o radu za 2016. i Plan rada za 2018.g., VZ Pakrac-Lipik

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan se prihvaćaju.
I. Turković (zapovjednik DVD-a Pakrac): Pran je u najvećoj mjeri i realiziran, danas imamo 19 novih vatrogasaca, imali smo 273 intervencije sa 5 smrtno stradalih osoba.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan se prihvaćaju, zahvaljuje se vatrogascima na pomoći i želi im svu sreću u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju, a vatrogascima se želi što manje posla.
M. Ivančić: Zahvaljuje vatrogascima na svemu što su učinili i što će učiniti za sigurnost svih nas.
Gradonačelnica: Sve pohvale radu vatrogasaca, posebno dragovoljaca, bez njih Vlastiti pogon ne bi mogao puno toga napraviti. Razmišlja o tome kako im se na neki način odužiti za sudjelovanje u većim i težim intervencijama, npr. refundacijom troškova poslodavcu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i plan na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće i plan se jednoglasno usvajaju.

6. Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća. Svi smo ponosni na ovakvo bezuvjetno mišljenje revizije.
Gradonačelnica: Iznimno je ponosna na bezuvjetno mišljenje, a mjere koje su spomenute već su uklonjene. Ovakvo mišljenje je svakako poticaj za nastavak dobrog rada.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, rijetkost je čuti bezuvjetno mišljenje revizora. Sve čestitke gradonačelnici i njenom timu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, svaka čast na bezuvjetnom mišljenju. Za slijedeći put predlaže isto takvo mišljenje bez ijedne opaske.
Izvješće se prima na znanje.

7. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. 1. 2017. do 30. 6. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se usvaja, proračunski dobitak nije se dogodio od 2006. godine.
Gradonačelnica: Proračun je realno planiran, držali smo se plana i još nema potrebe za rebalansom.
Uz veliku pomoć stručnih službi, u mandat je krenula sa nulom. Danas nema dugova prema dobavljačima, plaće su redovite, financijski smo stabilni i imamo višak prihoda od oko 330 tis. kuna.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Ovo je posljedica kontinuiranog pozitivnog rada gradonačelnice i suradnika, koji zaslužuje čestitke.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, zadovoljni smo što nema manjka i što se racionalno raspolaže novcem. Želja je da se ti viškovi pretoče u ljude, kadrove, pronatalitetnu politiku i sl.
Z. Krejči: Hvala Bogu što je doživio ovaj dan i što je proračun u plusu. Nada se da će višak proračuna biti usmjeren u poboljšanje životnih uvjeta građana. Proteklih osam godina bilo je teško, ali sinergijom smo uspjeli doći do ovoga danas. To je dobra startna pozicija za gradonačelnicu, a oporba će joj biti dobar korektiv.
M. Ivančić: Proteklih osam godina predsjednik Gradskog vijeća bio je g. Krejči i bio je minus, a sada je proračun u plusu.
Gradonačelnica: Mi ne trebamo poslovati s dobiti, već rasporediti sredstva gdje je najpotrebnije. Slijedeća godina biti će u znaku obrtnika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

8. Polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2017.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Nadaju se istom entuzijazmu i elanu i u budućnosti, a Gradsko vijeće će u tome pomoći gradonačelnici.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće je korektno, ali liči na literarni sastav koji pršti optimizmom. Na kraju izvješća trebali je napraviti rekapitulaciju i dati smjernice za buduće razdoblje.
Klub vijećnika SDP-a će biti suzdržan kod glasovanja.
N. Garača: Gradonačelnica se dobro snašla s novcima. Optimizam je dobar, ali treba reći gdje smo sada i možda biti malo kritičniji.
Puno više pažnje treba posvetiti Zdravstvenom veleučilištu, tu lokalna samouprava ima veliku ulogu i treba više lobirati.
M. Ivančić: Podnošenje ovog izvješća je zakonska obveza, a u njemu niti nije navedeno sve što je gradonačelnica radila (npr. posjet predsjednice RH).
D. Marin: Izvješće ne treba biti samo forma, već nešto kvalitetnije zbog nas i građana. Svi želimo dobro ovom gradu.
Z. Krejči: Izvješće gradonačelnice u kojem navodi suradnju sa poduzetnicima i popunjenost inkubatora je u koliziji sa izvješćem PCP-a.
Trebalo je spomenuti i suradnju sa antifašistima i obnovu spomenika.
Ne spominje se odlazak sugrađana iz pakraca niti rješenja da se to spriječi, kao i smanjen broj upisanih u Srednju školu Pakrac.
Predlaže da se razmisli o smanjenju prireza ili dijelu besplatnih udžbenika u 2018.g.
K. Milek: Ovo ej polugodišnje izvješće, a opširnije se očekuje na kraju godine. Da je ovo opširnije, bilo bi roman.
Gradonačelnica: Ovo nije izvještaj skupštine PCP-a, već gradonačelnice i odnosi se na svakodnevne kontakte s poduzetnicima, potencijalnim investitorima i poljoprivrednim proizvođačima. Nije htjela navoditi brojke niti hvalospjeve, a polugodišnje financijsko izvješće je sastavni dio ovoga.
Prihvaća zamjerke i različita mišljenja.
D. Marin: samo su zatražili i kritičniji osvrt, jer se stanje u gradu reflektira i na PCP.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće se usvaja većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 suzdržana).

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
M. Čar: Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke Gradskog vijeća, raspisan je natječaj za četverogodišnje razdoblje, na koji se javio jedan ponuditelj koji udovoljava kriterijima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata medicine

Gradonačelnica: Ovo je važna Odluka za naš grad. Godinama su liječnici deficitarno zanimanje, a ovo je način da atraktivnijom stipendijom osiguramo kadar našoj bolnici. Svrha je da mladi liječnici imaju zajamčeni posao, što još nije moguće zbog zabrane zapošljavanja, ali i o tome razgovaramo. Prvi korak je napravljen, nemamo vremena za gubljenje, jer nam mladi ljudi odlaze.
Predložiti će iznos od 1.200,00 kn mjesečne stipendije.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava svaka mjera kojom bi dobili još liječnika.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je prvi koračić.
N. Garača: Pohvaljuje mjeru i brzu reakciju gradonačelnice.
Predlaže liberalnije uvjete za ostvarivanje stipendije, npr. da se stipendija odnosi na svih 12 mjeseci (čl. 4. Odluke), da student može pohađati studij u RH i u EU (čl. 5.) i da uspjeh u srednjoj školi odnosno prosjek ocjena na fakultetu ne budu presudni.
Gradonačelnica: Prosjek ocjena je uvršten jer želimo potaknuti izvrsnost. Trenutno nemamo studente koji studiraju u EU, a Odluka se može mijenjati ako bude potrebe.
M. Pavković: Prema čl. 20. Student koji ne zadovolji prosjek ocjena gubi stipendiju za jednu godinu.
K. Milek: Dobro je zadržati prosjek ocjena, jer treba držati do kvalitete.
Gradonačelnica: Nitko neće zbog ocjena ostati bez stipendije, jer osim ove, imamo i druge.
D. Marin: Osobno podržava i pozdravlja ovakav prijedlog. Ako želimo streloviti uspon, trebamo osigurati više sredstava i bolje mjere.
Z. Krejči: Koliko studenata trenutno udovoljava ovim kriterijima?
Gradonačelnica: Sedam, od kojih su neki na završnoj godini studija.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlozi i inicijative

M. Pavković: Predlaže da se sjednice više ne održavaju ovako kasno.
M. Ivančić: Poziva sve vijećnike da sudjeluju u obilježavanju Dana branitelja Požeško-slavonske županije 16. rujna 2017.g.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 23:15 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić