Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 14. lipnja 2017.g. s početkom u 16:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Damir Špančić.

Ostali nazočni: Matija Lukić, službenik Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ovlašten za vođenje konstituirajuće sjednice, gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

M. Lukić otvara sjednicu, utvrđuje da su svih 16 vijećnika nazočni sjednici i upoznaje ih sa zakonskim odredbama vezanim uz konstituiranje predstavničkih tijela, te načinom glasovanja i brojem potrebnih glasova za izbor radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

1. Izbor Mandatne komisije

M. Lukić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za izbor Mandatne komisije i to:

Željka Pejša Božić, za predsjednicu; Robert Matijašević, za člana; Zoran Krejči, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće Mandatne komisije

Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca je 25. svibnja 2017.g. utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Temeljem čl. 84. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta sa slijedećim brojem vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca su:

 1. Hrvatska demokratska zajednica – 10 članova (Anamarija Blažević, Miroslav Ivančić, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman),
 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 3 člana (Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin),
 3. Kandidacijska lista grupe birača – 1 član (Damir Špančić)
 4. Samostalna demokratska srpska stranka – 1 član (Nikola Ivanović).

Temeljem članka 107. st. 3, 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje Socijaldemokratska partija Hrvatske (Neven Garača), pa Socijaldemokratska partija Hrvatske ima ukupno 4 člana.

Sukladno članku 81. st. 2. i članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor Pakrac dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da Anamariju Blažević, kojoj mandat miruje budući obnaša dužnost gradonačelnice, u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje Igor Cavalli,  slijedeći neizabrani sa liste Hrvatske demokratske zajednice.

Samostalna demokratska srpska stranka dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da će Nikolu Ivanovića, kojemu mandat miruje budući obnaša dužnost zamjenika gradonačelnice iz redova srpske nacionalne manjine, u Gradskom vijeću zamijeniti Mirsada Popović Damjanović, slijedeća neizabrana sa liste Samostalne demokratske srpske stranke.

Temeljem članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ). Budući se radi o osobi kojoj mandat miruje zbog obnašanja dužnosti gradonačelnice, sjednicom će predsjedavati slijedeći član sa liste Hrvatske demokratske zajednice, Miroslav Ivančić.

M. Lukić: O ovom izvješću se ne glasuje, samo se prima na znanje.

Sjednicom će do izbora predsjednika predsjedati Miroslav Ivančić.

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

M. Ivančić: Pristigao je jedan pravovaljani prijedlog za imenovanje Komisije za izbor i imenovanja sa 15 potpisa vijećnika i to slijedeći:

Dragan Marin, za predsjednika; Vlado Eck, za člana; Ivan Frićer, za člana; Igor Cavalli, za člana; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Izbor Komisije za statut i poslovnik

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Komisiju za statut i poslovnik izaberu:

Miroslav Ivančić, za predsjednika; Zoran Hofman, za člana; Saša Hejtmanek, za člana; Mihajla Pavković, za članicu; Mirsada Popović Damjanović, za članicu.

Svi predloženi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izbor Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se Gradskom vijeću da se u Odbor za financije i proračun izaberu:

Josip Delorenci, za predsjednika; Kristina Milek, za članicu, Željka Pejša Božić, za članicu; Neven Garača, za člana, Damir Špančić, za člana.

Svi predloženi članovi prihvaćaju kandidaturu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izbor Miroslava Ivančića za predsjednika Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Marin: Predlaže se izbor Zorana Krejčija i Vlade Ecka za potpredsjednike Gradskog vijeća.

Glasovanje: Prijedlog za izbor Zorana Krejčija za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

Prijedlog za izbor Vlade Ecka za potpredsjednika je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić: Zahvaljuje na izboru i poziva sve vijećnike na suradnju u cilju dobrobiti naših sugrađana i RH.

Poziva gradonačelnicu da se obrati.

Gradonačelnica: Čestita svima na izboru, veseli se zajedničkoj suradnji i nada se dobrom i uspješnom sazivu Gradskog vijeća. Predstavniku Ureda državne uprave želi dobrodošlicu u Pakrac, te najavljuje radni dio sjednice.

M. Ivančić: Predlaže dopunu dnevnog reda točkama: 7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“,

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP.

Glasovanje: Prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno je usvojen.

7. Prijedlog Odluke o izradi projekta „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“

Gradonačelnica: Idemo u projekt izrade Strategije prometnog razvoja, koju ćemo kandidirati u Mjeru 7.1.1. (za 100%-tno financiranje). Planiramo izgradnju šetnice i uređenje prometa uz uvažavanje stručnog mišljenja.

M. Ivančić: Predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a biti će Kristina Milek.

Z. Krejči: Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a biti će Dragan Marin, a sukladno čl. 9. Poslovnika dostaviti će potrebne podatke.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o razvojnoj strategiji, koja će poboljšati trenutno stanje i ima veliki značaj za građane.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je početak jedne lijepe priče.

N. Garača: Čestita gradonačelnici i njenim zamjenicima, te predsjedniku Gradskog vijeća i njegovim zamjenicima na izboru.

Često se o ovoj tematici razgovaralo u prošlom sazivu i osobno je u više navrata govorio o prometu u gradu. Pozdravlja inicijativu da se stanje u prometu poboljša i nada se da neće ostati samo na prijedlogu.

D. Špančić: Čestita svima na izboru. Apelira da se semafori zamjene kružnim tokom, jer za to nema nikakvih prepreka.

Gradonačelnica: Strategija je tek početak. Ako prometni stručnjaci kažu da umjesto semafora na križanju može biti kružni tok, onda će tako i biti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP

Gradonačelnica: Odlučili smo pristupiti sustavu EDIP kako bi imali uvid u dohotke i primitke građana u svrhu dodjele prava na stipendije, subvencioniranje ili utvrđivanje cijene vrtića, ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i dodjele jednokratne novčane pomoći. Ovakav način će olakšati građanima ostvarivanje prava i financijski ih rasteretiti.

Podaci su tajni, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić je ovlaštena osoba za pristupanje podacima, a Ministarstvo financija mora dati suglasnost na ovu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Pridružuje se čestitkama na izboru.

Prijedlog se prihvaća. Radi se o implementaciji odluke Ministarstva financija, ljudi će manje plaćati, a cijeli postupak je tajan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo će ljudima i upravi bitno olakšati obradu podataka.

M. Pavković: Mora li biti ovlaštena samo jedna osoba ili može i više, ako se Vinku slučajno nešto desi ili sl.?

Gradonačelnica: Kao gradonačelnica također ima pristup podacima, a ako bude potrebe, može se imenovati i druga ovlaštena osoba.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

D. Špančić: Svemu dođe kraj pa tako i članstvu u Gradskom vijeću. Zamijeniti će ga Vjekoslav Anušić, hrvatski branitelj, domoljub, uspješan u svom poslu i aktivan u sportu.

Gradonačelnici koja je radom došla do ove dužnosti želi puno uspjeha u radu.

Gradonačelnica: Istekao je operativni leasing za službeni automobil kojeg moramo vratiti, jer ga ne možemo otkupiti, pa idemo u nabavku drugog.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 16:52 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjedatelj: Matija Lukić, dipl. iur.

Predsjednik: Miroslav Ivančić 

Javna nabava i antikorupcija #Pregledi sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora za 2014., 2015. i 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora u 2016. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017. godine

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2017.g., dana 2. svibnja 2017.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.
Broj traženih radnika: 20.
Razina obrazovanja traženih radnika: NSS, SSS
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– dokaz o posebnom statusu (rješenje, potvrda i sl.).

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 10. svibnja 2017. godine.

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca za 2017.g., Grad Pakrac raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se osobe do navršenih 30 godina starosti, prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, a koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, da se prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju upravnog ili drugog društvenog smjera

Naziv radnog mjesta, razina obrazovanja i broj izvršitelja za koje se kandidatu mogu prijaviti:
1. Referent/referentica općih poslova – SSS, 1 izvršitelj/izvršiteljica

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika svjedodžbe,
– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– OIB.

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured br. 114) ili poštom na istu adresu, najkasnije do 5. svibnja 2017. godine.

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 10. ožujka 2017.g. s početkom u 17:05 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.
Ostali nazočni: obnašateljica dužnosti gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnik Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za Opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, direktor tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac Zdravsko Vostri, predstavnici medija: Pakrački list, Compas.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Ivančić: Akumulacija Šumetlica je krenula, ima li izgleda da i ostali projektu krenu u realizaciju?
A. Blažević: Od već spominjanih 15 projekata neke smo već završili, neke kandidirali, za neke čekamo na kandidaturu.
1. Odvodnja otpadnih voda u Badljevini – u tijeku je realizacija,
2. Aglomeracija – kreće u realizaciju,
3. Odvodnja u Bolničkoj ulici – projekt završen,
4. Vodoopskrba SZ dijela Grada – projekt prijavljen,
5. Akumulacija Šumetlica – potpisan ugovor o izgradnji,
6. Prometnica u Aleji kestenova ide
7. Nogostup u Ulici I. G. Kovačića – gotov je projekt,
8. Nogostup u Ulici knez Domagoja – završen,
9. Nogostup u Ulici I. Gundulića – završen,
10. Nogostup u Kalvariji – LAG dobio sredstva,
11. Rekonstrukcija Bolničke ulice – ide se u izgradnju nogostupa i biciklističke staze,
12. Spahijski podrum – čekamo natječaj,
13. VIšestambena zgrada sa 8 stanova – nakon razgovora sa državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, nagodinu se ide u izgradnju,
14. Dom za starije i nemoćne u Prekopakri – projekt prijavljen,
15. Odlagalište „Crkvište“ – završetak ove jeseni.
M. Ivančić: Kakav dojam je predsjednica stekla, jeli bilo prilika prezentirati joj naše projekte i možemo li očekivati neku konkretnu pomoć?
A. Blažević: Bila je velika čast ugostiti predsjednicu. Iskoristila je priliku upoznati ju sa onim što nas muči, ali i sa našom bogatom poviješću. Zanimalo ju je zašto nakon toliko godina još imamo ruševine, zanimali su ju mladi, odlaze li ili ostaju.
Odmah nakon odlaska predsjednice, poslali smo joj pismo zahvale i zatražili smo pomoć u konkretnim projektima.
M. Ivančić: Sigurno smo ostavili dojam, jer je današnji govor predsjednice u Vukovaru, gdje je rekla da država mora dati pozornost onima koji su stradali u ratu, pokazatelj da je shvatila da Vukovar nije jedini grad stradalnik, da su tu zasigurno i Pakrac i Lipik.
N. Peić: Kakva je dinamika nastavka uklanjanja ruševina? Hoće li se i kada urediti staza prema dječjem vrtiću?
A. Blažević: Pripremili smo 30-ak objekata za uklanjanje, vojska je trenutno u Lipiku i očekujemo da će poslije njih doći u Pakrac i nastaviti s radom, ali još nisu dobili službenu zapovijed.
15. ožujka kreću građevinski radovi i staza prema vrtiću će se urediti vrlo brzo, u travnju.
D. Špančić: U zgradu za bivše nositelje stanarskih prava u Pakracu uloženi su milijuni, Gradu se 2006.g. nudila izgradnja naselja za mlade, ali nije pokazan interes za tim, dok se spomenuta zgrada ipak gradila. Republika Hrvatska i dalje zbrinjava bivše nositelje stanarskih prava, koji su samovoljno napustili Hrvatsku.
Planira li Grad u perspektivi naći još neku lokaciju za zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava?
A.Blažević: Ne, ali ni spomenuta zgrada nije namijenjena isključivo nositeljima stanarskih prava, već je otvorena mogućnost da ju koriste mladi, kadrovi ili sl. Prioritet i orijentacija su nam mladi i pokretanje visokoobrazovanih kadrova da se vrate u Pakrac.
D. Špančić: Zadovoljan je odgovorom. Grad je davno jednom suradnjom napravio naselje Jug II za smještaj kadrova.
A. Blažević: U tom naselju čuvamo nekoliko stanova za kadrove, ali zbog potreba su ostali dodijeljeni socijalnim slučajevima.
D. Špančić: Jeste li predsjednicu zatražili pomoć u pronalasku dr. Šretera?
A. Blažević: Prvi susret sa predsjednicom bio je na Bučju, iskoristila je priliku da kaže nešto o dr. Šreteru i ostalim nestalima, pa i njenom djedu i poklonila je predsjednici knjigu o dr. Šreteru.
N. Garača: Treba razmisliti o drugačijoj regulaciji prometa u gradu, izlaz iz Prolaza baruna Trenka u Bolničku ulicu je lutrija, mali most je preopterećen dvosmjernim prometom, rad semafora je neusklađen, zeleno ne svijetli dovoljno dugo, a nema potrebe niti da radi cijelu noć. Kako praktičnije riješiti promet u što kraćem roku?
A. Blažević: Ove probleme smo već prepoznali i u planu je izrada strategije odnosno plana uređenja prometa temeljem mišljenja struke. Kada uredimo trg i pješačku zonu biti će neophodno drugačije regulirati promet u centru.
Semafori se nalaze na državnoj cesti i njima upravljaju Hrvatske ceste. Zatražili smo da ne rade cijelu noć.
M. Čar: Regulacija prometa je u skladu sa zakonom, ali slaže se da nije potpuno adekvatna. Što se tiče semafora, problem je uočen, reagirali smo, ali Hrvatske ceste su za to nadležne i ništa nas ne pitaju.
N. Garača: Svjestan je nadležnosti i zadovoljan odgovorom.
N. Ivanović: Moli stav gradonačelnice vezan uz događanja u GD HCK Pakrac. Gradski odbor SDSS-a je osudio pozive na čistke u HCK Pakrac i dizanje tenzija, smatra da treba primiriti situaciju i pozvati čelnike HCK da se ne povode za takvim ponašanjem.
A. Blažević: Nije sudjelovala u zbornim procesima u GD HCK Pakrac, ne zna o kakvim čistkama se govori, niti o stavu SDSS-a. HCK je udruga i treba svima biti na ponos.
G. Labus: Podržava napor da se uočava, osuđuje i reagira na ovakve pojave, ali moli sve, pa i g. Ivanovića, da prije ovakvih izjava prvo provjere sve činjenice. Radi se o stvarima izrečenim na skupovima GD HCK i manjina si ne bi trebala uzimati za pravo da rješava ovako nešto.
M. Pavković: Hoće li se popraviti nogostup u Ulici I. Gundulića, koji je očito loše izveden?
A. Blažević: Da, projektant je pogriješio, znamo za problem i zato nismo niti htjeli preuzeti nogostup prije uklanjanja nedostataka.
M. Čar: Projekt su vodile Hrvatske ceste, a financirao ga je MUP. Na tehničkom pregledu su upozoreni na nedostatke, a rok za njihovo uklanjanje je 90 dana (30-ak je već prošlo).
M. Pavković: Može li se što napraviti kako bi bili bolje prometno povezani sa središtem županije?
Stanje je nedopustivom, najveći problem je nemogućnost odlaska kod liječnika ili na školovanje, a samo ekonomska isplativost ne može biti razlog u ovakvoj situaciji.
A.Blažević: Razgovarali smo sa APP-om, koji je u privatnom vlasništvu, ali i sa županom o sufinanciranju prijevoza. Najveći problem je kada nastava završi.
Slaže se da je ovo nedopustivo, da ekonomska cijena ne treba uvijek biti presudna, ali isto tako trebamo i ljude koji će putovati autobusom.
M. Pavković: Možda bi trebalo napraviti istraživanje, jer ljudi danas niti ne traže autobusni prijevoz, kada znaju da ga nema.
M. Vacek: Jesu li radovi na uređenju trga i izgradnji spomenika, odnosno parkirališta kod policije zaustavljeni zbog konzervatora i što će to donijeti?
A. Blažević: Parkiralište i spomenik su dvije različite faze. Uređenje trga ide dalje, ali na parkiralištu nećemo ništa raditi dok se nalazište ne istraži i na to možemo biti ponosni. Projekt istraživanja prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture.
D. Marin: Zašto čekati završetak nekog projekta kada imamo hitne potrebe u Aleji kestenova? Oštećenja i rupe su opasne i to treba što prije sanirati.
A. Blažević: Oštećenja će se sanirati, ali realizirati će se i cijeli projekt uređenja Aleje kestenova.
M. Delač: Vodoprivreda Daruvar napravila je divlju deponiju u Badljevini, koju do danas nisu uredili. Može li se dogovoriti sastanak s njima vezan uz ovaj problem?
A. Blažević: Ubuduće nemojte nikome dozvoliti da tako odlaže otpad, jer za to postoji odlagalište.
M. Delač: To je bilo u dogovoru sa Gradom, kako bi radovi bili što prije izvršeni.
Z. Krejči: Na Međunarodni dan žena gradonačelnica je bila u Zagrebu, na konferenciji na kojoj je Lipik dobio status grda prijatelja ženskog poduzetništva. Idemo li i mi u to smjeru ili ćemo biti samo promatrači?
A. Blažević: Na konferenciji je sudjelovala kao gošća, uspostavila je kontakte sa ženskim virtualnim poduzetničkim centrom i idemo u tom smjeru.
Imamo dobre temelje i lijepi broj žena poduzetnica i obrtnica. Obrtništvo nam je na prvom mjestu, treba ga razvijati bez obzira na spol.
Z. Krejči: Neke obitelji su tražile odštetu za nanesenu duševnu bol zbog buke u Bolničkoj ulici. Zna li gradonačelnica nešto o ovome?
A. Blažević: Čula je za to, ali ne zna o kakvoj se buci radi. Iz izvješća policije nemamo saznanja o većim problemima u Bolničkoj ulici.
N. Ivanović: Mora reagirati na obraćanje g. Labusa, čiji odgovor ponižava funkciju gradskog vijećnika i od nikoga još nikada nije dobio tako sarkastičan odgovor.
Postavio je vijećničko pitanje koliko puta se g. Labus pisano obratio predstavnicima srpske zajednice u Zagrebu i ima pravo dobiti odgovor.
T. Petrač: Prema čl. 48. Poslovnika vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje u trajanju ne dužem od dvije minute.
G. Labus: Ne želi opterećivati Gradsko vijeće unutarmanjinskim problemima. Odgovor na vijećničko pitanje napisan je pod dojmom, jer ovo Gradsko vijeće dvije godine ne zna koga g. Ivanović predstavlja.

Predsjednik otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.
A.Blažević: Predlaže dopune dnevnog reda dvjema točkama i to 11. Suglasnost za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“ i
12. Suglasnost udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“.
M. Čar: Otvoren je natječaj na koji možemo aplicirati ove projekte, ali samo jedan prijavitelj za jedan projekt, pa će nositelj drugog projekta biti udruga „Hrvatska žena Prekopakra“.
A.Blažević: Budući da je upitno hoće li Gradsko vijeće tada biti raspušteno i u želji da ovo ne propustimo, danas predlažemo donošenje ovih odluka.
Glasovanje o dopunama dnevnog reda: Dopune su jednoglasno usvojene.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Gradske knjižnice Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Muzeja Grada Pakraca,
3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016. g.,
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.,
5. Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pakraca,
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017. g.: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i „Pečat Grada Pakraca“,
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.,
10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“,
11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“,
12. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“,
13. Odluka o otpisu potraživanja – Stolarija Barić,
14. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
16. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2016. g.,
17. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g. Gradske knjižnice Pakrac

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
M. Lucić Fider: Osnovna djelatnost knjižnice odrađuje se na visokoj razini na koju su korisnici i vijećnici već navikli. Iz protekle godine ističe završetak projekta digitalizacije zbirke zavičajne povijesti, radi se o projektu koji će se nastaviti, uz potporu Ministarstva kulture.
Obavljen je stručni nadzor nad radom ustanove, koji je samo potvrdio dobar i kvalitetan rad knjižnice.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se usvaja, vidi se dobro gospodarenje, kvalitetan rad, a ravnateljica i djelatnici uvažavaju prijedloge vijećnika.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, odlično je napisano, knjižnica radi jako dobro.
D. Špančić: Čestitke na odličnom radu, vidi se da je ulaganje u mlade uvijek dobar kapital.
M. Pavković: Uspijeva li se sa ovoliko zaposlenika odraditi sav posao? Što je sa stručnim osposobljavanjem?
M. Lucić Fider: Nada se da uspijevaju kvalitetno odraditi posao, naravno da bi voljeli imati još jednog zaposlenika. Nema nezaposlenih diplomiranih knjižničara za stručno osposobljavanje.
A.Blažević: Užitak je čitati ovo izvješće i raditi sa svim gazdaricama u gradu. Knjižnica radi puno novih stvari i izašli su iz okvira osnovnih djelatnosti. Surađuju sa ustanovama i udrugama i obogaćuju nas.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g. Muzeja grada Pakraca

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
J. Hihlik: Pola izvješća pripada kolegici Lokner. Nakon dosta godina, Muzej je dobio stručnu zaposlenicu. Od važnijih stvari treba istaknuti digitalizaciju zbirke zavičajne povijesti i arheološko nalazište u centru grada.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove. Osobno se nada da će se cijelo parkiralište raskopati i da ćemo na njegovom mjestu imati arheološko nalazište.
D. Špančić: Raduje ga ovakav rad, da nema ljudi i stručnjaka, ne bi bilo ničega. Također se veseli arheološkom istraživanju. Predlaže da se naglasi kulturocid koji je izvršen 50-tih godina prošlog stoljeća, kada su tzv. Amerikanci ostacima utvrde gradili zgradu u kojoj je danas gradska uprava.
J. Hihlik: Poziva sve na izložbu „Od banovca do kune“ koja, između ostalog, govori i o pakračkoj utvrdi.
D. Marin: U financijskom izvješću se ističe stavka za božićnice, nagrade, dar za djecu, protiv čega nema ništa, samo se čini nesrazmjerna.
J. Hihlik: Radi se o isplaćenim zaostacima za više djece.
M. Pavković: Tzv. Amerikanci su dovršili ono što je sa utvrdom započeo još grof Janković.
A. Blažević: Sve pohvale i ovoj gazdarici, jer smo dolaskom Jelene u Pakrac dobili zaista puno.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016.g.

Z. Vostri: Gospodarenje otpadom ide u dobrom smjeru, neke stvari treba ubrzati, ali ne moramo se stidjeti drugih. Imamo zelene otoke, razdvajamo otpad, reciklažno dvorište u Lipiku radi, u Pakracu je u pripremi, imamo svu opremu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, usvojene su primjedbe vijećnika i ide se u dobrom smjeru.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, primjedbe su usvojene. Pozdravlja postavljanje kontejnera za tkaninu.
Predlaže postavljanje kontejnera za metalne konzerve, na čemu bi se moglo i zaraditi. Postoji li financijska mogućnost da sva kućanstva dobiju kompostere?
Z. Vostri: U dogovoru sa Gradom, mogu se postaviti kontejneri za odlaganje metalnih limenki.
U dva navrata, podijeljeno je 850 kompostera, onim kućanstvima, koja su se prva javila na javni poziv. Može se, u dogovoru sa Gradom, opet ići prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i zatražiti dodatne kompostere. Smatra da ih ne treba nabavljati za ruralna područja.
A.Blažević: Pitanje je koliko građana uopće koristi kompostere koji su u vlasništvu „Komunalca“ u namijenjenu svrhu.
Ž. Troha: Kada će se otpad početi naplaćivati po volumenu?
Z. Vostri: Uskoro, u travnju će se napraviti testiranje,a ko sve prođe dobro, ide se u naplatu po volumenu. Treba odrediti realnu cijenu, ali i ne dozvoliti da se umanje prihodi „Komunalca“. Kućanstva sa većim brojem članova neće plaćati veću cijenu, ali samačka hoće.
D. Špančić: Planira li „Komunalac“, po uzoru na „Saubermacher“ u Štajerskoj kompostirati biootpad u zamjenu za npr. umanjenje komunalne naknade?
Z. Vostri: Mi smo premali za tako nešto i ne možemo o tome razmišljati.
D. Špančić: Samo želi sugerirati da se biomasa ne treba paliti, već iskoristiti za nešto drugo.
D. Marin: Hoće li za određivanje cijene biti bitan broj pražnjenja kanti?
Z. Vostri: Ne, već volumen otpada.
A. Blažević: „Komunalac“, Grad i naša suradnja prepoznati u su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Puno se radi, surađujemo, idemo u dobrom pravcu, a uvijek ima prostora za napredovanje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
A. Blažević: Radi se o tehničkoj odluci, a participacija se ne povećava.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

A. Blažević: Ponosna je što je konstituirano prvo Dječje gradsko vijeće i što imamo prvu dječju gradonačelnicu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković (klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca i Pečat Grada Pakraca

T. Petrač: Temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja, predlaže se dodjela priznanja navedenim dobitnicima.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
A. Blažević: Prijedlozi za dodjelu priznanja prof. Berljaku i župniku Jurakoviću su zajednički prijedlog pomoćnika ministra D. Huške i gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ jednoglasno se dodjeljuje:
a) prof. dr.sc. Matiji Berljaku, za područje kulture,
b) Povijesnom društvu Pakrac-Lipik, za područje drugih društvenih djelatnosti,
c) brigadiru Damiru Vošu, za područje obrane i sigurnosti.
Pečat Grada Pakraca jednoglasno se dodjeljuje župniku Matiji Jurakoviću.
Z. Krejči: Predlaže održavanje objedinjene rasprave o 7., 8. i 9. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Sva tri izvještaja jednoglasno su usvojena.
A. Blažević: Ponosna je na ovo izvješće, manjak je u velikoj mjeri smanjen, racionalno se raspolagalo sa sredstvima građana i minimalno trošila proračunska zaliha.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješća se prihvaćaju. Raduje smanjenje manjka, cilj je premašen i upućuju se sve pohvale na raspolaganju proračunskim sredstvima.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješća se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje o 7. točki: Izvještaj je jednoglasno usvojen.
Glasovanje o 8. točki: Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Glasovanje o 9. točki: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
M. Čar: Nakon 10 godina i ovo je došlo na red. Vode Lipik su napravile sažetak projekta u materijalima, njegova vrijednost je 153 mil. kuna, gradovi Pakrac i Lipik sufinancirati će ga sa 3,73%, a naša obveza iznosi 3.334.000,00 kn.
Donošenje ove odluke je sastavni dio aplikacije projekta.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Ovaj projekt treba maksimalno podržati, njegova realizacija znači uvođenje osnovne komunalne infrastrukture i najviše će značiti onima koji nemaju kanalizaciju.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Špančić: Zbog svih projekata Hrvatskih voda koje će investirati u Pakracu, Siniši Šircu treba sagraditi spomenik, a predlaže da mu se slijedeće godine dodijeli titula Počasnog građanina. Veliko hvala i g. Novincu.
M. Ivančić: G. Širac je već dobio gradsko priznanje i zaslužuje veliku zahvalu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“

M. Čar: Ova odluka također je dio aplikacije projekta, a podrazumijeva uređenje trga i pješačke zone.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo smo dugo čekali i o tome raspravljali, a projekt će Pakracu donijeti pravo lice grada.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“

M. Čar: Budući se na natječaj može prijaviti samo jedan prijavitelj sa jednim projektom, predlažemo da udruga „Hrvatska žena Prekopakra“ bude nositelj ovog projekta.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Lijepo je što jedna udruga žena ovo prihvaća ovaj zahtjevan posao.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Odluka o otpisu potraživanja, Stolarija Barić

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
V. Pečanić: Ovo je priča koja traje jako dugo, još od izgradnje sportske dvorane. Stolariji Barić su plaćeni radovi koji nisu izvedeni, nakon toga smo uzeli drugog izvođača, koji je završio posao. Pokrenuta je tužba za naplatu potraživanja, spor je trajao više godina, danas g. Barić nema svoju imovinu i ne možemo se naplatiti. Zbog iznosa potraživanja ova je odluka u nadležnosti Gradskog vijeća.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, jer je ovo jedino rješenje. Ova trakavica se konačno privodi kraju, nažalost nepovoljno za Grad.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Špančić: Kao netko tko je direktno povezan sa ovim slučajem, jako je razočaran presudom suda u Bjelovaru. Radi se o čistom lopovluku g. Barića, koji je uzeo milijun kuna, otišao sa gradilišta i nikad se nije vratio. Žao mu je što je došlo do ovakvog završetka i ne može prihvatiti prijedlog. Presuda je apsurdna i očito se umiješala politika.
Državno odvjetništvo pokrenulo je postupak i protiv njega, nakon 5 parnica i dokazivanja, oslobođen je svake krivnje. Kako bi dokazao nedužnost, morao je tražiti 5. situaciju iz arhive Ministarstva prosvjete, jer je nestala i nalazila se u privatnoj arhivi jedne djelatnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 protiv).

14. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
T. Petrač: Ovoje tehnička odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća. Neke nekretnine smo već prodavali,a svrha prodaje je prihodovanje.
A. Blažević: Nekretnine od 2. do 13. točke smo već prodavali, a ona pod točkom 1. je nova, koju smo naslijedili.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Cilj je nešto prodati, ali procjena vještaka nije baš primjerena.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Delač: Procjena zemljišta u Badljevini je veća nego onog u centru Pakraca.
T. Petrač: To je zato što na toj parceli postoji objekt. Moramo poštivati procjenu vještaka, to je zakonska obveza.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je prihvaćen sa 4 glasa za i 1 protiv.
T. Petrač: U posljednjih nekoliko godina ostali smo bez nekoliko djelatnika i posao je preraspodijeljen na druge. Ovdje se konkretno radi o gđi Špančić, koja je nakon odlaska g,. Ivanovića u mirovinu, preuzela njegove poslove. Mišljenja smo da je povećanje koeficjenta puno isplativije i poštenije.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Povećava se koeficjent, nema novog zapošljavanja, posao je preraspodijeljen i ovo je ustvari ušteda za proračun.
A. Blažević: Lako je nekoga zaposliti, ali moramo biti pažljivi zbog najavljenog smanjenja proračunskog udjela za plaće na 15%.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne podržava. Upozorava pročelnika da ne spominje imena, koeficjent se određuje za radno mjesto, ne za osobu.
Ne mijenja se sistematizacija i opis poslova, već samo koeficjent, što nije u redu. Poštuje želju da se uštedi, ali postoji mogućnost da se djelatnik nagradi za nadprosječne rezultate, da se posao preraspodjeli ili plate prekovremeni sati.
M. Ivančić: Slaže se da ne treba spominjati imena. Ovaj posao zaslužuje povećanje koeficjenta.
Što bi rekli drugi djelatnici da jednog nagrađujete više puta godišnje?
T. Petrač: U opisu poslova uvijek piše i „ostali poslovi po nalogu nadređenog“.
D. Marin: Osobno nema ništa protiv povećanja koeficjenta, ali novi opis poslova treba biti naveden u sistematizaciji, jer ovako nije u skladu sa propisima.
D. Špančić: Ovih 500-tinjak kuna nas neće spasiti, ali treba naći neko rješenje.
Dubravka je prošla golgotu, bila je maltretirana na poslu, prisiljena na liječenje u Dubravi, nakon čega je pila lijekove, pokrenula je sudski postupak zbog mobbinga, ali o tome se ne priča.
Z. Krejči: O ovoj odluci ćemo dobiti mišljenje Ureda državne uprave. Ako je sve u redu, osobno će se ispričati i posipati pepelom.
Zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).

16. Polugodišnji izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.g.

A. Blažević: Iz izvješća izdvaja: kupovinu zemljišta za proširenje Zone male privrede bez kredita, uspješan povrat poreza, početak izgradnje vodozahvata Šumetlica (potpisan ugovor), uređenje Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata, novi režim javne rasvjete, uklanjanje ruševina, uspješan sajam „Slavonski banovac“ i „Pakračko ljeto“.
Ističe dobru suradnju sa svima, od udruga, ustanova, županije do ministarstava.
Vlastiti pogon puno toga odrađuje, zahvaljuje svim zaposlenicima gradske uprave i vijećnicima na sinergiji i razumijevanju, te podršci u radu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i daje se podrška gradonačelnici u radu. Vidi se nastavak rada prethodnika, ali i puno novih stvari.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
D. Špančić: Čestitke obnašateljici dužnosti gradonačelnika na ovome što je napravila i što nije dozvolila da joj se pametuje.
Veliki broj djelatnika gradske uprave kaže da se klima promijenila, da prije nitko s nikim nije pričao. Stoga čestita i na međuljudskim odnosima i timskom radu. Također pohvaljuje i Lipik zbog fantastičnih rezultata i vjeruje da je Pakrac sada na istom putu, da ima dobru i svijetlu budućnost.
N. Garača: Treba iskoristiti naše okolnosti, jer Pakrac uz Vukovar također zaslužuje subvenciju države. Ukidanjem statusa PPDS-a izgubili smo neke benificije i trebamo ih ponovno zatražiti.
Zdravstveno veleučilište je prvi, spektakularan korak i Pakrac ga zaslužuje.
M. Ivančić: Podržava g. Garaču u razmišljanjima, braniteljske udruge rade upravo na tome, a ono što nam još treba je poštovanje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

17. Prijedlozi i inicijative

A. Blažević: Pred nama je Dan Grada, poziva sve da se odazovu bogatom programu. Naglasak ovogodišnjeg obilježavanja je na djeci, s njima počinjemo i završavamo program.
M. Ivančić: Poziva sve na sutrašnji Križni put, na kojemu ćemo odati počast svima koji su dali živote za Hrvatsku.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

Najave događanja

Dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s a z i v a m
20. (dvadesetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u petak, 10. ožujka 2017. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Gradske knjižnice Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Muzeja Grada Pakraca,
3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016. g.,
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.,
5. Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pakraca,
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017. g.: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i „Pečat Grada Pakraca“,
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.,
10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“,
11. Odluka o otpisu potraživanja – Stolarija Barić,
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
13. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
14. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2016. g.,
15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
– vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
– ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
– direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, g. Zdravka Vostrija,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

Natječaji i javne objave

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Rad i staž i prijevoz“  i Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca za 2016.g., Grad Pakrac raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana, a koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, da se prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju uz ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

a) nezaposlena osoba u dobi od 15 do 29 godina, registrirana u evidenciji nezaposlenih u trajanju od najviše 4 mjeseca,

b) nezaposlena osoba u dobi do 25 godina evidentirana u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,

c) nezaposlena osoba u dobi do 29 godina evidentirana u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Naziv radnog mjesta, razina obrazovanja i broj izvršitelja za koje se kandidatu mogu prijaviti:

1.      Referent/referentica za graditeljstvo – SSS građevinskog, geodetskog ili drugog tehničkog smjera, 1 izvršitelj/izvršiteljica

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • zamolba,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika svjedodžbe,
 • potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • OIB.

Prijave se mogu podnijeti osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac (ured br. 114) ili poštom na istu adresu, najkasnije do 17. studenog 2016.g.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Zapisnik

18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca,

održane 20. listopada 2016.g. s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: obnašateljica dužnosti  gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnika Goran Labus, pročelnik Tomislav petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, direktor Voda Lipik d.o.o. Pakrac Marijan Pierobon, predstavnici medija: Pakrački list, Compas.

Z. Krejči: Od protekle sjednice napustio nas je jedan vijećnik, prof. dr. Viktor Šeparović. Rođen u V. Luci, najljepše godine života proveo je u Pakracu, gdje je u zdravstvu prošao sve, od cijepljenja ljudi do dužnosti ravnatelja bolnice. Osnovao je Odjel za patologiju i citologiju u našoj bolnici, pokrenuo osnivanje srednje medicinske škole i najzaslužniji je za izgradnju nove bolnice. Bio je znanstvenik, predavač, primarijus i „naš doktor u Zagrebu“. Za svoje zasluge 1981.g. dobio je priznanje od tadašnje Općine Pakrac, a 1999.g. od Općine Vela Luka.

U ovo Gradsko vijeće izabran je 2013.g. sa liste „Volim Pakrac“. Sahranjen je Veloj Luci 7. listopada ove godine. Grad je poslao telegram sućuti, na sahrani je u ime Grada nazočio prof. Barić, a sukladno željama obitelji, umjesto vijenca, uplaćena je donacija Domu za starije Vela Luka.

Poziva vijećnike da minutom šutnje odaju počast dr. Šeparoviću.

Obavještava vijećnike da je došlo do još jedne promjene mandata: Miroslav Vacek od ove sjednice predstavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu, kojoj je pristupio.

M. Vacek: Kakva će biti dinamika uklanjanja ruševina u gradu?

A. Blažević: Hrvatska vojska dobila je zapovijed za uklanjanje ruševina u Pakracu, slijedeći tjedan dolaze u obilazak 21 objekta, prvi tjedan u studenom dolaze sa mehanizacijom raditi i zadržati će se sigurno mjesec dana.

M. Vacek: U ime stanara Ulice P. Preradovića zanima ga kakav je plan sa energetskom obnovom višestambenih objekata, obzirom na raspisani natječaj? Sa koliko zgrada ćemo sudjelovati u ovom natječaju?

A. Blažević: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je u ponedjeljak natječaj, formirali smo tim koji čine Marija Čar, predstavnik Komunalca, predstavnik Poduzetničkog centra i VMO Pakrac jug, koji je i inicirao ove aktivnosti.

U Ulici P. Preradovića zgrade nemaju riješene imovinsko-pravne odnose niti građevinsku dozvolu.

Nismo zadovoljni prijašnjim natječajem, a trenutno je spremno 13 zgrada, za koje se može ići u izradu projektne dokumentacije (ulice A. Hebrange i Matice hrvatske). Ovaj natječaj je promijenjen, omjer sufinanciranja je drugačiji i stanari moraju aktivnije sudjelovati u svemu.

M. Vacek: Kakav je postupak za zgrade u Ulici P. Preradovića?

A. Blažević: Morate se obratiti Komunalcu, nama je u interesu da sve zgrade koje mogu budu prijavljene na natječaj.

M. Čar: Komunalac čeka veliki posao, u kojemu će im pomoći Grad i Poduzetnički centar. Stanari se moraju očitovati o sufinanciranju, a potrebno je provesti i reviziju postojećih projekata. Natječaj je drugačiji, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije, radove i certificiranje.

N. Peić: Što nam je činiti sa divljači koja hoda po dvorištima u Kalvariji?

A. Blažević: Nažalost, ne smijete ništa, kao ni lovci, a komunalni redar nema nadležnost u ovim slučajevima. Grad je od Ministarstva poljoprivrede zatražio odobrenje za dodatan izlov divljači.

Z. Krejči: Što se dešava sa kućom Grgurić, obzirom da je vidio gđu Aksin i predstavnike Grada da razgovaraju?

A. Blažević: Gđa Aksin je pozvala dr. Španičeka iz Konzervatorskog odjela u Požegi, nazočila je gđa Danela Vujanić, odvjetnica gđe Aksin i g. Jura Gašparac. Kao gradonačelnica, samo je dobila obavijest, ali odlučila je nazočiti sastanku zajedno sa stručnim službama. Gđa Aksin je nezadovoljna, smatra da njena kuća nije ruševina, da su konzervatori pogriješili, a g. Gašparac je zaprijetio  medijima.  Bez obzira na sve prijetnje, čvrstog smo stajališta da ostajemo kod svog prijedloga, jer uklanjanje ove ruševine više nije pitanje estetike, već i zdravlja. Naša djeca nisu zaslužila odrastati u ruševinama i zauzeti će se da Hrvatska vojska ukloni ovu ruševinu.

Z. Krejči: Da li je u planu završetak uređenja Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata na način da se spoji sa križanjem Ulice A. Hebranga?

M. Čar: Građevinska dozvola pokriva uređenje cijele ulice do spomenutog križanja, do sada smo izveli radove za onoliko sredstava koliko smo imali, a  slijedeće godine planiramo završiti uređenje do Ulice A. Hebranga. Za to nam treba 400-500 tis. kuna, jer se prelazi preko magistralnog plinovoda.

D. Marin: Kako je nabavljen automat za vodu na tržnici, jesmo li ga dali na upravljanje ili u koncesiju?

Prema napisima u medijima, ispada da ne pijemo kvalitetnu vodu.

A. Blažević: Upravo suprotno, poanta nabavke aparata je da potaknemo građane da piju našu vodu, koja je zdrava i ne kupuju onu flaširanu. Došli smo do kontakata u Italiji, proveli smo dvije bagatelne nabave, kupili aparat i dali ga na upravljanje.

D. Marin: Ako je Grad u nešto uložio, onda to treba dati u koncesiju.

A. Blažević: Naši uvjeti su bili da nemamo dodatne troškove vezane uz funkcioniranje i održavanje aparata, a na građanima ne trebamo zarađivati, već im nešto pružiti.

M. Pavković: Kakvo je mišljenje gradonačelnice o pokretanju inicijative za stjecanje statusa grada prijatelja djece, obzirom da je g. Huška rekao da se  u to neće ići?

A. Blažević: Mi već jesmo po mnogo čemu grad prijatelj djece. Imamo koordinacijski odbor, dobre kontakte, radimo na tome i vidjeti ćemo kako će se to razviti. Odjel pedijatrije pokrenuo je inicijativu  „Za osmjeh djeteta“ i sadašnjim aktivnostima vjerojatno ćemo doći i do statusa grada prijatelja djece.

M. Pavković: Status grada prijatelja djece je jako dobar, jer može biti i pretpostavka za apliciranje projekata.

Po treći put pita može li Grad nešto učiniti i obilježiti mjesto nekadašnje sinagoge, jer su to naši bivši sugrađani zaslužili?

A.Blažević: Može, g. Huška je o tome razgovarao sa ravnateljicom Muzeja grada Pakraca, koja je u međuvremenu otišla na porodiljni dopust, a g. Huška u Zagreb. Provjeriti će gdje se stalo sa razgovorima.

M. Pavković: Treba kontaktirati sa Židovskom zajednicom u Zagrebu.

M. Ivančić: Kakva je suradnja sa Šumarijom, obzirom na njihov loš odnos prema građanima. Naime, samo u našoj šumariji građani ne mogu ostvariti svoje pravo na samoizradu drva za ogrjev, koje im pripada prema Zakonu o šumama. Također traže i šumu koja pripada Župi UBDM.

Predlaže da Grad uputi dopis Hrvatskim šumama i zatraži korektniji odnos.

A. Blažević: Imamo suradnju sa Šumarijom Pakrac, u kontaktima smo kad god je to potrebno. Čuli smo za spomenuti problem i u ponedjeljak ćemo im uputiti dopis. Što se tiče Župe UBDM, nije znala za to i voljela bi se uključiti u rješavanje.

M. Ivančić: U proteklom razdoblju došlo je do brisanja ljudi iz evidencije prebivališta i popisa birača. Građane zanima hoće li sada srpska nacionalna manjina imati pravo na zamjenika gradonačelnika. Ovo Gradsko vijeće nije učinilo ništa na štetu bilo koje nacionalne manjine, a plaćanje zamjenika gradonačelnika sa više od 11.000,00 kn mjesečno  u bruto iznosu je nepotreban trošak.

A. Blažević: Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, srpska nacionalna manjina sa 15,84% u ukupnom broju stanovnika ima pravo na zamjenika (profesionalca ili volontera). Sredstvima koja izdvajamo za plaću možemo  napraviti puno više za zajednicu koju predstavlja.

Imamo informaciju o brisanju iz popisa birača i sukladno odredbama čl. 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koje reguliraju korigiranje popisa stanovništva, zatražili smo mišljenje Ministarstva uprave.

G. Labus: Gradonačelnica je u suštini rekla sve, Ustavni zakon je donio Hrvatski sabor, za spomenuto pitanje relevantan je popis stanovništva. Za sada se trebamo držati zakona, a uvijek je spreman razgovarati o karakteru obnašanja dužnosti, koja ne mora nužno biti profesionalna, ali da se sredstva umjesto u plaće ulože u infrastrukturu naselja u kojim živi srpska manjina.

M. Ivančić: Ovaj grad jednako brine za sve svoje građane, raspodjela proračunskih sredstava je pravedna. Poziva manjine da razmisle o trošenju sredstava za plaće, što će uskoro biti problem, ako dođe do najavljenog smanjivanja dozvoljene mase za plaće na 15%.

D. Špančić: Čestita na organizaciji Grahfesta i svih ostalih događanja.

5. srpnja ove godine odveo je 8 načelnika i gradonačelnika kod pomoćnika ministra prometa na sastanak vezan uz nastavak izgradnje brze ceste. Nakon toga Grad je obaviješten da će IGH obaviti istražne radove. Ima li kakvih informacija, što se trenutno događa, jeli dokumentacija gotova?

A. Blažević: Nema konkretnijih informacija, istražni radovi su izvedeni, suradnja sa Hrvatskim cestama je dobra.

D. Špančić: Čast mu je što je dr. Šaperović bio na nezavisnoj listi „Volim Pakrac“ i zbog javnosti mora pitati zar se nije mogao organizirati autobus Pakračana i djelatnika bolnice i otići na sahranu? Nije znao da je prof. Barić bio predstavnik Grada, ali smatra da se moglo učiniti i više. Radi se o trošku od oko 15.000,00 kn za prijevoz, što nije puno obzirom da desetine udruga tijekom godine putuju na razne sajmove i izlete. Radi se o čovjeku koji je bio „osoba A“ za izgradnju naše bolnice, koji je spasio desetke života i mnogima produžio život. Da li je postojala bar ideja o organiziranom odlasku na sahranu?

A. Blažević: Još jednom izražava iskrenu sućut obitelji i veliku zahvalu dr. Šeparoviću. Osobno je bila spriječena, ali razgovarala je sa predsjednikom Gradskog vijeća, pozvala bolnicu, nije bilo zainteresiranih za odlazak na sahranu i ne bi žalila za sredstvima za prijevoz. Zamolila je prof. Barića da tamo bude u ime Grada, što je on i učinio.

D. Špančić: Zadovoljan je odgovorom i raduje ga što je postojala bar ideja.

N. Ivanović: Trebamo biti legalisti i isticati pozitivne stvari.

Jeli gradonačelnica zadovoljna stanjem infrastrukture u naseljima u kojim živi pretežito srpska zajednica?

Gradonačelnica: Nije zadovoljna infrastrukturom na cijelom području, bez razlike i razdvajanja.

M. Delač: Može li Grad inicirati sastanak sa Poljoprivredom Lipik, koja je vlasnik ruševne zgrade u centru Badljevine, kako bi se taj objekt uklonio?

Planira li se postavljanje nadstrešnice i na autobusnom stajalištu u Badljevini? Tamo se nalazi i telefonska centrala.

M. Čar: Komunalni redar će izaći na teren i donijeti rješenje o uklanjanju objekta. Vlasnik objekt može obnoviti, sam ukloniti ili će to učiniti treća osoba.

Misli da se i Badljevina nalazi u planu postavljanja još 6 nadstrešnica.

A.Blažević: Inicirati ćemo sastanak sa vlasnikom.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 2. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2016./2017. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 3. Izvješće o radu za školsku godinu 2015./2016. Osnovne glazbene škole Pakrac,
 4. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje društva VODE LIPIK d.o.o.,
 5. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca,
 6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac, u Zoni male privrede,
 7. Odluka o obustavi isplate sredstava Demokratskoj partiji Srba za redovito financiranje iz proračuna Grada Pakraca,
 8. Izmjene i dopune proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
 9. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.,
 10. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016. g.,
 11. Odluka o komunalnom redu Grada Pakraca,
 12. Prijedlozi i inicijative.

T. Petrač: Isprika zbog krivo navedenog naslova 3. točke: umjesto riječi „pedagoška“ treba pisati „školska“.

1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće se usvaja.

V. Klobučar: Izvješće i financijsko izvješće usvojilo je Upravno vijeće. Od najvažnijih stvari ističe energetsku obnovu matičnog vrtića, organizaciju cjelodnevnog boravka u djece u vrtiću u Badljevini, stručno osposobljavanje kuharica i polaganje majstorskog ispita, koje omogućava da se i u kuhinji u vrtiću netko osposobi za rad, te donaciju tri računala koje su dobili zalaganjem gradonačelnice.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, vidi se da se radi.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, bolje je nego prethodno.

A. Blažević: Ovo je još jedna dokaz da smo grad prijatelj djece. Osobno je obišla sve objekte, uvjeti su vrlo dobri.

D. Špančić: Ističe zadovoljstvo zbog rada u vrtiću i predlaže uvođenje titule doživotne ravnateljice dječjeg vrtića.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2016./2017. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Naglasak je na suradnji sa Gradom, roditeljima i kolegicama.

Na inicijativu gradonačelnice planira se uređenje tri sanitarna čvora, od kojih svaki košta oko 100 tisuća kuna. Također planiramo zamjenu dotrajale stolarije u Prekopakri i Badljevini, a s projektom ćemo se javljati na natječaje.

U vrtiću se provodi kraći program engleskog jezika, u Donjoj Obriježi uči se talijanski, a program male škole kreće u veljači i traje do 31. svibnja. Uz potporu Grada, sva djeca imaju mogućnost za kvalitetno djetinjstvo i pripremu za školu.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

3. Izvješće o radu za školsku godinu 2015./2016. Osnovne glazbene škole Pakrac

A.P. Grafina: Iz redovitog godišnjeg izvješća izdvaja dobru tendenciju povratka bivših učenika kao profesora (flauta, klavir, harmonika), osnivanje Tamburaškog orkestra Pakrac, koje je dovelo do povećanja upisanih na predmet tambura, Vokalnog sastava „Contesse“, ansambla flauta, što je rijetkost. Novost je i kombinacija sviranja i pjevanja, te plesna koreografija koja prati nastup. Nastavlja se dobra suradnja sa Ministarstvom kulture, Bugarskom, te vrlo bitna suradnja sa Gradom, zaposlenicima gradske uprave i Vlastitog pogona.

Cjelotjednim programom obilježeno je 20 godina od rada, a posebnost je bila jedinstveni nastup svih zaposlenika škole.

Osobno je vrlo  zadovoljna i ponosna i nudi suradnju svima.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Sve pohvale, izvješće se prihvaća. Vidi se da se konstantno radi i unapređuje.

Zašto se obilježavalo 20 godina rada, kada je škola osnovana 2002.g.?

A.P. Grafina: Škola radi od 1996.g. kada je bila u sklopu Pučkog otvorenog učilišta, a od 2002.g. je samostalna ustanova.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, radi se jako dobro. Sretni smo što imamo glazbenu škola, jer je jedno od obilježja grada.

D. Marin: Veseli nas povratak kadrova, to je mogućnost da se dižemo i rastemo. Glazbena škola je jedan od kvalitetnijih projekata koji je opstao.

D. Špančić: Čestitke na radu, sa Osnovnom glazbenom školom imamo status grada. Uz poduzetnički, imamo i glazbeni inkubator, a pilići nam se vraćaju nazad.

Predlaže organiziranje više nastupa van škole, npr. u Hrvatskom domu „Dr. F. Tuđman“, gdje svaka 2-3 mjeseca može biti koncert, a korištenje prostora biti će po niskoprofitnim cijenama.

Za gđu Petani Grafina predlaže status vjerojatno doživotne ravnateljice.

A.P. Grafina: Zahvaljuje i osjeća da ima podršku. Nastupi su obično organizirani u Gradskoj vijećnici, što je optimalan prostor obzirom na posjećenost, ali raduje što se nudi Hrvatski dom besplatno.

D. Špančić: Treba biti uporan, organizirati koncerte bez obzira na posjećenost, a cijena prostora će biti vrlo povoljna.

A. Blažević: Sve pohvale radu škole. Najveći uspjeh je imati svoja tri profesora koja se vraćaju raditi u školi. OGŠ Pakrac izlazi iz svojih okvira i nadilazi ono za što im je osnovna djelatnost. U 10 mjeseci organizirali su 44 događanja, spremno se odazivaju na sve pozive i uključuju u sva događanja.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Odluka o davanju suglasnosti na dugoročno zaduživanje društva Vode Lipik d.o.o. Pakrac

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se usvaja. Potrebno je promijeniti termin „zaduživanje“ u „zaduženje“.

M. Pierobon: Ukazala nam se prilika za kupovinu nekretnine od bivšeg Konstruktora, pregovarali smo sa skupštinom više od godinu dana i kada je sve bilo dogovoreno, banka nas je zatražila i suglasnost osnivača, odnosno gradskih vijeća Pakraca i Lipika.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Kao član Nadzornog odbora zna da su uvjeti za rad minimalni. Bilo je nesuglasica oko kupovine sa suvlasnikom, a odluka je uvjetovana time da se ne odrazi na građane.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Hoće li ova odluka utjecati na cijenu usluga?

M. Pierobon: Ne, sa trenutnim prihodima možemo sami plaćati kredit bez povećanja cijene, a ne tražimo niti garanciju niti sufinanciranje vlasnika.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

A.Blažević: Prije 6-7 mjeseci imenovan je inicijativni odbor u kojemu su Alfreda Petani Grafina, Sanja Delač i Tatjana Luksetić, koje su pripremile ovu Odluku.

Trebamo i želimo čuti što djeca misle.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, vidi se da Grad brine o djeci, njihovim potrebama i željama.

M. pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i za svaku je pohvalu. Na ovaj način djeca će učiti biti aktivna u društvu.

N. Garača: Pozdravlja inicijativu u ima dva amandmana (usmena).

1. u čl. 4. riječi „uzornog vladanja“ treba brisati, jer je to teško procijeniti i ako nema ograničenja za odrasle ne treba biti niti za djecu.

2. u čl. 6. riječ „gradonačelnik“ treba zamijeniti riječima „Gradsko vijeće“.

A.Blažević: Predlagatelj ne prihvaća amandmane.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog za podnošenje usmenih amandmana na glasovanje.

Glasovanje: Prijedlog nije prihvaćen (5 glasova za).

Glasovanje o prijedlogu Odluke: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 protiv, 2 suzdržana).

6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3 u k.o. Pakrac u Zoni male privrede

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

A. Blažević: Potaknuta čestim upitima investitora, odlučila je istražiti zemljišta u Zoni male privrede i oko nje i došla do vlasnika ove nekretnine. Radi se o dijelu nekadašnjeg Papuka, cijena je 805.000,00 kn, koje ćemo platiti u 5 obroka počevši sa studenim ove godine. Odmah po sklapanju koupoprodajnog ugovora prenosi se vlasništva na Grad i  nekretninom nakon toga možemo raspolagati. Cilj je razviti malu privredu i potaknuti zapošljavanje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o našoj budućnosti i mogućnostima za otvaranje novih radnih mjesta.

M. pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i otvara nam mogućnost razvoja bez zaduženja.

D. Špančić: Podržava prijedlog i raduje ga što ovakve stvari dolaze na Gradsko vijeće.

Što je sa Zonom V, da li se tamo nešto događa?

A.Blažević: Zona V predviđena je za tzv. tiše djelatnosti (uslužne i sl.), od nje ne odustajemo, ali investitor koji je zainteresiran za 10000m2 bavi se industrijom.

N. Ivanović: Podržava prijedlog i raduje ga što se raspravlja o budućnosti.

D. Marin: Kada znamo zašto kupujemo zemljište i da postoji investitor koji će tamo ulagati, imamo li plan ili program kojim ćemo podići dodanu vrijednost i odrediti strukturu zaposlenih koju želimo?

M. Ivančić: Svi bismo voljeli da se radi o nečemu boljem, ali trenutno nismo u situaciji uvjetovati nekome što će raditi.

D. Marin: Ako ne tražimo, nećemo ni dobiti.

A. Blažević: Razmišljamo o još jednim, tzv. informatičkom inkubatoru u kojemu bi radio educiraniji kadar. Također se slaže i sa g. Ivančićem da je teško reći investitoru da želimo nešto drugo, a moramo voditi računa i o strukturi stanovništva.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Odluka o obustavi isplate sredstava Demokratskoj partiji Srba za redovito financiranje iz proračuna Grada Pakraca

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

V. Pečanić: Ovo je prva odluka ovakvog tipa, čije je donošenje predložilo Državno izborno povjerenstvo, a vrijedi do objave izvješća DPS-a o donacijama.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Ivanović: Prihvaća prijedlog, zakon se mora poštivati, a ovo je jedan od razloga njegovog odlaska iz DPS-a.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprave o 8., 9. i 10. točki dnevnog reda.

8. Izmjene i dopune proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,

9. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.,

10. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016. g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

A. Blažević: Rebalans se realno povećava i pokazuje stvarno stanje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, veseli nas povećavanje sredstava za koje ne pamti kada se zadnji put dogodilo. To je dokaz da su mjere poduzete u prethodnom razdoblju i promjena vlasti dali rezultate, dok nam SDP-ova vlast nije pomagala.

Kakva je trenutna situacija sa dospjelim obvezama?

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

A. Blažević: Trenutno nemamo dospjelih obveza, sve podmirujemo u valuti. Preneseni manjak od 4 mil. kuna je anuliran i do 30. rujna smo ostvarili višak od oko 46 tis. kuna.

N. Garača: Čestita gradonačelnici na dobrom upravljanju gradskim proračunom.

Ima zamjerku na stavku za nabavku aparata za vodu koja je označena kao kapitalni projekt. Taj je projekt stvorio zabunu među građanima, tehnologija filtriranja vode je upitna i u svemu nedostaje ekonomski javni interes. Na ovaj način smo subvencionirali jedan poduzetnički projekt i dali ga nekome na upravljanje.

N. Ivanović: Podržava prijedlog rebalansa. Konstantno govorimo o nužnosti unapređenja komunalne infrastrukture, a problemi se godinama ponavljaju. Frapiralo ga je što su ljudi sami počeli plaćati bager da ne nešto napravi u selu.

Slaže se da je gradonačelnica uložila izniman napor da iznivelira proračun, ali u ime ljudi koje predstavlja mora reći da nismo napravili dovoljno. Stoga je zamjenik nužan kako bi koordinirao stvari i imao uvid u stanje na terenu.

U dobroj vjeri i nadi da će se situacija poboljšati, podržava prijedloge.

M. Ivančić: Pitanje zamjenika gradonačelnika postavljeno je na aktualnom satu na traženje građana.

Proračunska sredstva treba raspodijeliti gledajući na broj stanovnika koji žive u pojedinim naseljima.

N. Ivanović: I sam se obratio ponukan pitanjima građana i slaže se da treba voditi računa i o broju stanovnika.

G. Labus: Stanje infrastrukture u naseljima većinom nastanjenima srpskom manjinom nije zadovoljavajuće niti za pohvalu već 20-ak godina, ali u posljednjih 4-5 godina postoji dobra volja, radi se, ali to sve puno košta i ne može se napraviti odjednom.

Ne želi komentirati kopanje kanala u Branešcima o vlastitom trošku, jer su sredstva za te radove osigurana u Hrvatskim vodama (najviše od svih naselja) i  nitko od nas nije kriv što još nisu došla.

D. Špančić: U Hrvatskoj živi srpska nacionalna manjina i to je terminologija koju treba upotrebljavati.

A. Blažević: Nitko nije zadovoljan infrastrukturom, stanje je svuda podjednako i treba voditi računa o broju stanovnika u naseljima u koja se ulaže. Imamo oko 800 km cesta za održavanje, a u bager trebamo uložiti oko 60 tis. kuna u slijedeća dva mjeseca. Žali što je netko osobno platio rad bagera, ali zahvaljuje na pomoći.

D. Špančić: Čestita obnašateljici dužnosti  gradonačelnika što je u ovako kratkom vremenu napravila nemoguće i dokazala da ne treba biti magistar ekonomskih znanosti da bi se pravilno upravljalo proračunom. Za razliku od nekih, ona poštuje suradnike, struku i razmišljanja drugih.

Kakva je situacija sa javnom rasvjetom obzirom na najave? Apelira da u gradu radi cijelu noć.

Zašto su sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u kojemu imamo svog predstavnika, smanjena sa 2 na 1 mil. kuna?

Tko je pogriješio sa kandidiranjem Spahijskog podruma, koji ipak ide dalje?

Želi da gđa Blažević bude kandidat HDZ-a na slijedećim lokalnim izborima.

N. Garača: Ne treba biti formalno ekonomski obrazovan da bi se dobro gospodarilo sredstvima.

Budući radi u Virovitičko-podravskoj županiji, u kojoj je HDZ godinama na vlasti, može potvrditi da nije stvar u stranci, već u ljudima.

D. Špančić: Nije imao namjeru uvrijediti struku, govorio je o Davoru Huški i poznat mu je jako dobar dugogodišnji rad u Virovitici.

A. Blažević: Ova situacija je rezultat rada velikog broja ljudi. G. Huški nije bilo lako raditi u protekle 4 godine, uveo se prirez, novi režim javne rasvjete, plaće su se smanjivale u tri navrata i to su koraci koji su vodili današnjoj situaciji. Istina je i da se u proteklih 8 mjeseci gospodarilo drugačije. Što se tiče funkcije pomoćnika ministra, pomaže nam, lobira i to od njega i očekujemo.

30. listopada uvodi se novi režim javne rasvjete u 4 kategorije, a u užem centru grada rasvjeta će raditi cijelu noć.

Što se tiče Spahijskog podruma, projekt je spreman i prijaviti ćemo ga na novi natječaj u siječnju slijedeće godine.

D. Špančić: Osobno je bio gradonačelnik i za vrijeme vlasti SDP-a i to ne može biti izlika, g. Huška je lagao o stanju u hotelu Pakrac, Poduzetničkom centru, nezakonito je podigao kredit.

A. Skalnik: Moli g. Špančića da prestane upirati prstom u bivšeg gradonačelnika, što čini već gotovo 4 godine, jer je to prešlo svaku mjeru.

D. Špančić:  Prihvaća primjedbu.

M. Ivančić: Nije gospodski  niti primjereno stalno govoriti o nekome tko nije ovdje. Idemo dalje raditi i pomoći gradonačelnici.

A. Dumančić: Mora stati u obranu g. Špančića, jer kao vijećnik ima pravo govoriti.

A. Blažević: Vratimo se na rebalans, koji je zasluga gradske uprave, čije savjete rado prihvaća. Također izuzetno cijeni rad g. Huške, jer ne bi bila njegova zamjenica da nije tako. I Gradsko vijeće ga je podržavalo jednoglasnim usvajanjem proračuna.

D. Špančić: Proračun nije jednoglasno usvojen, osobno je bio protiv.

N. Garača: Slaže li se gradonačelnica sa primjedbom vezanom uz nabavku aparata za vodu?

A. Blažević. Ne slaže se.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje o 8. točki: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje o 9. točki: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje o 10. točki: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Odluka o komunalnom redu Grada Pakraca

M. Čar: Radi se o opsežnoj odluci sa 122 članak, koja je prije dostavljanja Gradskom vijeću poslana na uvid i svim mjesnim odborima.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Odluka je detaljno napisana i nada se dobroj provedbi.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Ivanović: Paradoks je da zabranjujemo držanje životinja u gradu, ugrožava ljudima egzistenciju dok nam divljač hoda po cesti. Smatra da mjesni odbori nisu dobro reagirali na prijedlog.

M. Pavković: U čl. 83. regulirano je postavljanje kanti za pseći izmet, ali u čl. 86. nije posebno istaknuto kao zabranjeno.

D. Colosetti: Neobično je odrediti 2 kom. domaćih životinja koje ljudi mogu držati za osobne potrebe.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Budući vijećnici nisu imali prijedloga i inicijativa, predsjednik zaključuje sjednicu u 19:55 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

Najave događanja

Dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s  a  z  i  v  a  m

18. (osamnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u četvrtak, 20. listopada 2016. godine s početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

–          AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 2. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2016./2017. Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 3. Izvješće o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Osnovne glazbene škole Pakrac,
 4. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje društva VODE LIPIK d.o.o.,
 5. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca,
 6. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac, u Zoni male privrede,
 7. Odluka o obustavi isplate sredstava Demokratskoj partiji Srba za redovito financiranje iz proračuna Grada Pakraca,
 8. Izmjene i dopune proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
 9. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.,
 10. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016. g.,
 11. Odluka o komunalnom redu Grada Pakraca,
 12. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
 • vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“, gđu Višnju Klobučar,
 • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
 • direktora „Vode Lipik d.o.o.“, g. Marijana Pierobona,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.

Zapisnici Gradskog vijeća

Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 1. rujna 2016.g. s početkom u 18h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: obnašateljica dužnosti gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnika Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Kronika Požeško-slavonske županije.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Vacek: U kojoj je fazi uklanjanje ruševina, obzirom da utječu na izgled i sigurnost u gradu?

A. Blažević: Imamo dobre vijesti, potvrđeno je da će do kraja listopada na teret Ministarstva obrane biti uklonjene ruševine za koje je pripremljena potrebna dokumentacija. Grad će sudjelovati u troškovima na način da osigura smještaj i hranu za vojnike koji će izvoditi radove.

M. Delač: Kada će se nastaviti radovi na izgradnji kanalizacije u Badljevini i vodoopskrbe SZ dijela područja Grada?

A. Blažević: Prije nekih mjesec dana održan je sastanak u Hrvatskim vodama, nakon kojeg su rebalansom osigurali 2 mil. kuna za nastavak izgradnje kanalizacije u Badljevini. Uskoro očekujemo početak radova. Vodoopskrba 11 naselja SZ dijela Grada biti će uvrštena u proračun Hrvatskih voda za 2017.g.

N. Ivanović: Može li se zatražiti interventni izlov divljači na našem području, jer stvara veliki problem stanovnicima kako grada tako i okolnih naselja?

A. Blažević: Uputili smo dopise prema nadležnom ministarstvu, veterinarima, lovcima i svi se ograđuju oko nadležnosti. I dalje ćemo nastojati riješiti ovaj problem.

Ž. Kiš: Hoće li biti uklonjena i kuća Grgurić?

A. Blažević: I taj je objekt pripremljen za uklanjanje, a konačnu odluku će donijeti Hrvatska vojska nakon uvida na terenu. Osobno će dati sve od sebe da se kuća Grgurić ukloni.

M. Pavković: Kakvo je stanje sa ambrozijo, posebno u napuštenim okućnicama?

Da li je bilo prijava komunalnom redaru i koliko i da li je postupao po službenoj dužnosti?

A.Blažević: Bilo je prijava i postupanja po službenoj dužnosti, ali ne zna brojčane podatke i dostaviti će pisani odgovor.

Ne smijemo ući u privatno vlasništvo, vlasnicima šaljemo opomene, ali vrlo je teško uvesti red.

Z. Krejči: Bivši gradonačelnik je zbog dubioza u proračunu i mjera štednje uveo restrikciju javne rasvjete, za koju je rečeno da će prestati sa 1. 1. 2017.g. Tko će i kada upaliti javnu rasvjetu i vratiti svjetlo u grad?

A. Blažević: Nakon što stručni suradnik pripremi izvješće o trenutnom stanju i dobre prijedloge za izmjene dosadašnjeg režima. Do promjene će sigurno doći 1. siječnja 2017.g., a možda i ranije, jer je proračun dobro stoji. Problem su mjerna mjesta HEP-a i ne možemo uvijek dobiti ono što želimo.

Z. Krejči: Prije pola godine Pakrački list je zbog bolovanja jednog djelatnika počeo izlaziti svaka tri tjedna. Hoće li se vratiti na dvotjedno izlaženje, obzirom da se i djelatnik vratio na posao?

A. Blažević: Hoće, povratkom zaposlenika opet će izlaziti svaka dva tjedna, što i osobno podržava.

D. Marin: Hoće li se i kada urediti Aleja kestenova, koja je opasna za prolaznike, posebno za djecu?

Obećanje o uređenju je staro više od 20 godina, ponovljeno je prije 2 godine, ali još uvijek se ništa nije napravilo.

A.Blažević: Tijekom nevremena smo se uvjerili koliko je to drveće opasno. Svako drvo ima svoj vijek trajanja, vrijeme sadnje. Slaže se da Aleju kestenova treba obnoviti i založiti će se da taj projekt što prije krene.

D. Marin: Stvaraju li se materijalni uvjeti za rad više škole i izvan prostora bivše Pedagoške akademije, kako bi dobili novu dopusnicu?

A. Blažević: Dopusnica ističe u svibnju 2017.g., a materijalni uvjeti nemaju veze sa dopusnicom, važni su kadrovi.

Uvjeti koje Grad osigurava (kupovina opreme, planirano uvođenje klimatizacije i dr.) su u cilju što ugodnijeg i lakšeg rada. Imamo višegodišnji ugovor o korištenju prostora sa Srednjom školom i tu  neće biti nikakvih problema. Unatoč tome, sve snage usmjeriti ćemo na izgradnju nove zgrade za potrebe stručnog studija.

M. Ivančić: Da li je istina da je financijsko stanje i stanje vezano uz kadrove u bolnici puno bolje nego prije?

A. Blažević: Prema informacijama koje ima, financijska situacija je gora nego prije sanacije, manjak liječnika je očit i nezadovoljni su. Čini se da sada saniramo sanaciju.

Poziva sve da se uključe u postupak ponovnog dobivanja samostalnosti bolnice.

M. Ivančić: Treba utvrditi pravo stanje, jer je sanacija očito bila promašaj.

Z. Krejči: Čita pisano očitovanje vijećnika Nikole Ivanovića, kojim on od današnjeg dana, kao nestranačka osoba, predstavlja Samostalnu demokratsku srpsku stranku u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

M. Ivančić: Kako nestranačka osoba može predstavljati neku stranku, to se čini kontradiktorno?

T. Petrač: Prema tumačenju Ministarstva uprave, mandat vijećnika nije obvezujući, može odlučiti da će predstavljati nekog drugog i mijenjati političke opcije, bez suglasnosti političke stranke.  Izjava je deklaratornog karaktera i stvar je političke kulture.

Što se tiče zahtjeva za isplatu sredstava, to nije u skladu sa čl. 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti.

N. Ivanović: Nije član niti jedne političke stranke i ne želi biti ničiji politički poltron.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1.       Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,

2.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,

3.       Polugodišnji izvještaj o radu gradonačelnice za 2016.g.,

4.       Prijedlozi i inicijative.

1.       Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Pozdravlja nazočne, ispričava se zbog pogrešaka i zahvaljuje na prijedlozima.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Što je sa objektom vrtića i djecom, obzirom na kašnjenje radova?

V. Klobučar: Radovi su kasnili, bilo je problema sa (ne)vremenom. Zahvaljuje gradonačelnici, gđi Čar i nadzornoj inžinjerki na zajedničkom očitovanju vezanom uz stanje radova.

Vrtić je počeo sa normalnim radom danas, 1. rujna.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Delač: Prije dvije sjednice pokrenuo je inicijativu za uvođenje cjelodnevnog boravka djece u vrtiću u Badljevini. Vrlo brzo održan je sastanak sa roditeljima, predstavnicima vrtića, uklonjeni su nedostaci, prostor je uređen i stvoreni su uvjeti za cjelodnevni boravak. To je velika stvar za jedno selo i sa zadovoljstvom danas zahvaljuje ravnateljici, gradonačelnici i svima koji su omogućili da se ova inicijativa realizira.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016.g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

A. Blažević: U prvih 6 mjeseci proračunski prihodi su ostvareni sa 46,3%, a rashodi 39,6%.

Manjak od 1,2 mil. kuna je lijepa brojka, a višak od 2,8 mil. kuna još ljepša.

Osobno je jako zadovoljna, nemamo puno obveza, u valuti smo plaćanja prema svim dobavljačima, osim onih sa kojima imamo potpisan sporazum o obročnoj otplati.

Kako i zašto je došlo do ovakvog stanja? Dobili smo dva puta po dvije dvanaestine iz državnog proračuna, štedilo se, došla je nova krv u gradsku upravu i danas imamo 1,4 mil. kuna na računu.

V. Pačanić: Došlo je do stabilizacije proračuna, nema više velikih obveza, a manjak na jučerašnji dan iznosi samo 46.000,00 kn.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća.

Ovo je rezultat svih mjera štednje, koje su osjetili korisnici proračuna, ali i djelatnici gradske uprave.

Došao je novi vjetar i klima iz središnje vlasti i lakše je doći do sredstava.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.

D. Špančić: Čestita gradonačelnici na ovakvom izvješću, nova je samo jedna osoba, djelatnici su ostali isti. Ne slaže se sa obrazloženjem o manjku prihoda, treba reći da je do takvog stanja došlo zbog lošeg poslovanja jedne osobe.

Predlaže da nadležne službe riješe slučaj u Prekopakri, gdje javna rasvjeta gori cijelu noć samo oko jedne kuće.

Slaže se da je vlast SDP-a bila maćehinska prema Pakracu, novci su se slijevali u neke selendre.

Također treba reći da je gradonačelnica naslijedila manjak u proračunu zbog lošeg vođenja gradske uprave bivšeg gradonačelnika.

Nada se da će Pakrac, kao i Lipik, postizati zavidne rezultate i da će nam nakon 11. rujna biti još lakše.

M. Ivančić: Rekao je da su došli novi vjetrovi iz Zagreba, a ne iz gradske uprave.

Z. Krejči: Primjećuje da su svi izuzetno korektni unatoč predstojećim izborima. Vlast nije bila maćehinska, već je razumno trošila, a manjkovi u gradskom proračunu su nastali i puno prije.

D. Špančić: Kao bivši djelatnik jednog ministarstva, kojemu nisu dali da radi, zna da je tadašnji ministar Grčić mogao u Pakrac poslati puno sredstava, ali iz nekih razloga nije htio. Najbolji primjer za to je fond za male, ratom postradale gradove. Možemo reći da je Grčić direktno usporio razvoj ovog grada zbog ideoloških ili nekih drugih razloga.

Z. Krejči: Četiri od pet gradova/općina koji su dobili milijunsku pomoć vode gradonačelnici/načelnici iz HDZ-a.

M. Ivančić: Trebalo im je 4 godine za raspisivanje natječaja za vodozahvat Šumetlica.

Z. Krejči: Šumetlica se gradi već desetljećima, vlast se promijenila i opet nije ništa napravljeno.

D. Marin: Način smanjenja minusa u gradskom proračunu je bila štednja, to je radila i država. Putem je vjerojatno i pogriješila i time se „očešala“ u Pakrac.

Stanje u gradu je također pokazatelj štednje, samo smo malo farbali, nismo išli u veće projekte i neka. Sada trebamo krenuti sa kapitalnom izgradnjom, ne trebamo se baviti visokim razinama.

M. Ivančić: Nažalost, visoka razina se tiče svih nas i nisu se samo „očešali“ o Pakrac.

D. Špančić: Ne možemo samo tako izbrisati nekoliko godina. U Lipiku su proteklih nekoliko godina radili, lobirali, dovodili investitore i uvjerili gospodarstvenike da ulože novac u Lipik, to je dobra politika gradonačelnika.

D. Marin: Greške su napravljene i prije 20 godina i to se odrazilo na razvoj grada.

A. Blažević: Karte su se posložile, bez problema može doći u bilo koje ministarstvo, dobijamo veliku pomoć države. Ne slaže se da smo samo farbali, imamo dosta kapitalnih ulaganja.

Stvari su se tek zahuktale i veseli se godišnjem izvještaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3.       Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za 2016.g.

A.Blažević: Svaki dan očekujemo strojeve na vodozahvatu, nastavlja se projekt aglomeracija,

sanacije Crkvišta, za Ulicu hrvatske policije iz Domovinskog rata dobili smo sredstva iz dva ministarstva, realizirali smo projekt modernizacije javne rasvjete i uvođenja nove.

Što se tiče društvenih djelatnosti, želi pohvaliti udruge i ustanove koje odlično rade, a suradnja sa Slovacima se nastavlja na još višoj razini. Redovito isplaćujemo stipendije, suradnja sa županijom i ministarstvima je na visokoj razini, veseli nas što uvijek možemo reći što nam treba.

Imamo 15 projekata sa građevinskim dozvolama i taj popis se širi.

Zahvaljuje gradskoj upravi i Gradskom vijeću na čelu sa predsjednikom na suradnji i doprinosu.

Suradnja sa g. Huškom je jako dobra i bez njega se ne bi ovako snašla.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad gradonačelnice.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

D. Marin: Izvješće izgleda kao dobar literarni sastav, dosta sterilan. U izvješću očekuje buduće nakane i kritičan osvrt, te određene smjernice za budućnost.

M. Ivančić: Klub vijećnika SDP-a daje kritiku na svoj račun.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4.       Prijedlozi i inicijative

Z. Krejči: Poziva vijećnike da se u što većem broju odazovu na obilježavanje pogibije Bjelovarčana u Kusonjima 8. rujna.

D. Špančić: Poziva sve na obilježavanje 80. obljetnice rada KPD „Sloga“ 9. rujna, posebno na program i koncert Đanija Stipaničeva.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:08 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči