Galerija

Obilježavanje 26. godišnjice početka Domovinskog rata

Javna nabava i antikorupcija

Miroslav Vacek – financijski izvještaj nezavisnog vijećnika

Javna nabava i antikorupcija

Damir Špančić – financijski izvještaj nezavisnog vijećnika

Najave događanja

Predavanje: Kako je sve počelo – srpska pobuna u općini Pakrac 1990.-1991.

U sklopu obilježavanja dvadeset i šeste godišnjice od početka Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, koje se obilježava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, održati će se predavanje „Kako je sve počelo – srpska pobuna u općini Pakrac 1990.-1991.“.

Predavanje doc.dr.sc. Ivice Miškulina, iz Odjela za povijest, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, biti će održano 27. veljače 2017. godine (ponedjeljak) u 18,30 sati u Gradskoj knjižnici Pakrac.

Novosti

Muzej vojne i ratne povijesti bogatiji za dva vrijedna eksponata

Izvor fotografije: Ured Predsjednice RH, Tomislav Bušljeta

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Anamarija Blažević, pročelnik Tomislav Petrač te profesor i voditelj Muzeja vojne i ratne povijesti u Pakracu Mario Tušek nazočili su ispred Grada Pakraca u utorak, 21. veljače 2017. g., u Zagrebu, u Uredu Predsjednice Republike Hrvatske.
Povod za navedeno bio je potpisivanje Ugovora o posudbi i primopredaja zastave Predsjednice Republike i prikrivne odore koju je Predsjednica Republike koristila tijekom svog službenog posjeta pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO vođenoj misiji potpore miru „Resolute Support“ u Afganistanu.
Ovi jedinstveni i vrijedni predmeti ustupljeni su Gradu Pakracu radi izlaganja u memorijalnom prostoru Muzeja vojne i ratne povijesti, koji se sada može pohvaliti da uz bogatu zbirku zanimljivih i unikatnih izložaka, jedini u Hrvatskoj posjeduje zastavu i odoru Predsjednice Republike.
Time je ova vrijedna muzejska zbirka postala još vrjednija.

Novosti

Inovativni alati za poticanje filantropije predstavljeni u Pakracu

Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, jučer, 7. veljače 2017. godine održala je predstavljanje inovativnih alata za poticanje filantropije u Pakracu. Događanje se održalo u Gradskoj vijećnici a bilo namijenjeno predstavnicima organizacija civilnog društva i neprofitnim ustanovama.

O Doniraj.org – mrežnom alatu za prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva govorila je Jelena Gordana Zloić, koja je istaknula da ovaj jednostavan i siguran način pomaganja organizacijama civilnog društva je kod nas još uvijek nedovoljno poznat. „Putem Doniraj.org Zaklada Slagalica nudi dodatnu mogućnost lokalnim udrugama i neprofitnim ustanovama da osmisle aktivnost odnosno kampanju kojom će prikupiti dodatna sredstva za razvoj zajednice,“ rekla je Zloić. Doniraj.org Zaklade Slagalica je jednostavan i brz alat za prikupljanje dodatnih sredstava za sve organizacije civilnog društva koje imaju ideju koja potiče razvoj njihove zajednice i kojima nedostaju sredstva za realizaciju te ideje koja se mogu prikupiti motiviranjem građana na davanje. To je alat kojim se u kratkom roku (najviše do 30 dana) prikupljanju sredstva od pojedinaca, tvrtki, institucija ili organizacija koja su potrebna kako bi se neka akcija ostvarila, i putem kojeg svakodnevno se može pratiti koliko je sredstava prikupljeno za određenu akciju u zajednici. „Natječaj će biti raspisan 15. veljače a prve 3 kampanje će biti pokrenute 16. ožujka 2017. godine,“ dodala je Zloić.

Regionalnu Nagradu Johann Kohlhoffer za filantropa godine za područje Slavonije i Baranje predstavila je Julijana Mladenovska-Tešija koja je pozvala organizacije civilnog društva da nominiraju lokalne tvrtke i obrte koji su podupiratelji njihovih aktivnosti za ovu Nagradu koja od ove godine ima regionalni karakter. „Do sada smo je dodijelili četiri puta za područje Osječko-baranjske županije. Od ove godine Nagrada pokriva svih pet županija Slavonije i Baranje.“ Za Nagradu mogu biti nominirane tvrtke i obrti koji su tijekom 2016. godine podržale rad organizacija civilnog društva ili akcije od općeg interesa. „Filantropi svojim primjerom ukazuju na potrebe i nesebično daruju svoje znanje, slobodno vrijeme, ali i novac za potrebe zajednice. Ističući ih, iskazujemo zahvalnost za ono što cine i podržavamo njihov nesebičan rad,“ rekla je Tešija.

Predstavljanja se provode u sklopu projekta Povjerenje u (lokalnu) filantropiju koji Zaklada Slagalica provodi s partnerskim udrugama P.G.D.I. iz Belog Manastira i ODRAZ iz Zagreba, financiranog sredstvima Europske unije putem Programa: IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Natječaji i javne objave

Oglas za prijem u službu

OGLAS
za prijem u službu jednog namještenika
u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme

objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega,
Ispostava Pakrac od 07. veljače 2017. g.

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Pododsjek Vlastiti pogon
Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Opis poslova:
Obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju javnih površina, održava zelene površine i nerazvrstane ceste, obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju groblja, pješačkih staza, oborinskih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, sajmišnih prostora i javnih prometnih površina, obavlja poslove na hortikulturalnom uređenju javnih površina, kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj poslova ili Odsjeka, te pročelnik JUO.

Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta namještenika (pomoćni radnik) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca utvrđeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/11, 1/12).
Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/15, 1/16).

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI
PODRUČJA PROVJERE

TESTIRANJE KANDIDATA:
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja, provjerom praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje je oglas raspisan, te intervjua.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju i provjeri praktičnog rada, a kojim će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
Pismena provjera znanja, provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto i razgovor s kandidatima koji prethodno zadovolje, bit će održani u petak, 24. veljače 2017. godine s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Pakraca (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, I. kat, soba 117).

 Provjera znanja i područja provjere:
 pisani test iz općeg znanja,
 provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto.
 Pravila testiranja

1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
3. Nakon uvodnih radnji započinje pismeni dio testiranja na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru općeg znanja.
4. Nakon pisanog dijela testiranja održati će se provjera praktičnog rada na strojevima vezanim uz radno mjesto za koje se kandidati natječu.
5. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 20 mogućih bodova.
6. Smatra se da su kandidati zadovoljili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

RAZGOVOR (INTERVJU):

1. S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom i praktičnom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), odmah po provjeri rezultata pismenog i praktičnog dijela.
2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 5 bodova na pismenom i 5 bodova na praktičnom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
3. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
4. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i prethodni dio testiranja, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići kroz pismeno-praktični dio i razgovor (intervju) je 30.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja pročelniku JUO Grada Pakraca rang listu kandidata i Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijemu u službu.
Pročelnik JUO Grada Pakraca donosi Rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.
Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave Rješenja.

GRAD PAKRAC

Novosti

Izabrani kandidati Dječjeg gradskog vijeća od 4. do 7. razreda

U općeobrazovnoj školi Braće Radića Pakrac i u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, obavljena je procedura za izbor kandidata za Dječje gradsko vijeće od 4 razreda do 7. razreda.

U Osnovnoj školi Braće Radića izabrani su učenici:
4. razr., PŠ D. Obrijež Lukas Brdal,
4. razr., PŠ Badljevina Gabriel Andričević,
4. razr. PŠ Prekopakra Patrik Martinović,
4.a. razr. Leona Kadežabek,
4.b. razr. Lovro Nagy,
4.c. razr. Lara Lepka,
5.a. razr. Ines Jendrešić,
5.b. razr. Lara Recc, 5.c.razr. Petra Antunović,
5.d. razr. Luka Majstorović,
6.a. razr. Nika Galović,
6.b. razr. Karla Jurišić,
6.c.razr. Matija Kunce,
6.d.razr. Nina Babojelić,
7.a. razr. Leon Perić,
7.b. razr. Mateja Mladić,
7.c. razr. Sara Marin i
7d.razr. Niko Čilić.

Ispred Osnovne glazbene škole Pakrac izabrani su učenici:
4.razr. Tea Adžijević,
5.razr. Biljana Sudar
i 6.razr. Dino Josipović.

Zainteresirani učenici za kandidaturu za dječjeg gradonačelnika/icu se trebaju javiti zaduženim osobama ( Željka Maic, OŠ i Alfreda Petani Grafina OGŠ ).

Dječje gradsko vijeće će se konstituirati u roku od 15 dana od dana objave rezultata na web stranicama Grada i Škola.

Voditeljica dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca:
Alfreda Petani Grafina, prof.

Obavijesti

Braniteljima omogućeni preventivni sistematski pregledi

Ministarstvo hrvatskih branitelja, Područna jedinica Požega i Centar za PSP Požeško-slavonske županije poziva hrvatske branitelje iz Domovinskog rata bez statusa HRVI koji u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju provedenih više od 1500 dana borbenog sektora da se, ukoliko to žele, prijave na preventivni sistematski pregled.
Sistematski pregled će, u skladu sa redoslijedom prijavljivanja i sa bolnicama utvrđenim terminima, tijekom 2017. godine biti obavljani u Općoj županijskoj bolnici Požega i Gradskoj bolnici Pakrac.
Prijaviti se treba osobno ili na telefon:
• u Područnoj jedinici Požega – tel: 276-152 (Jozo Katić) ili
• u Županiji – tel: 290-250 (Miroslav Bagarić) ili
• u Domu hrvatskih branitelja Pakrac – tel: 411-532 (Vlado Marošević) ili
• bilo kojoj od matičnih udruga iz Domovinskog rata
Sistematski liječnički pregled u sklopu Programa preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje koji imaju manje od 1500 dana borbenog sektora obavljat će se kontinuirano u 2018. i 2019. godini tako da će kroz razdoblje od tri godine biti omogućen pregled svim braniteljima bez statusa HRVI.

Business

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

“Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pristup informaciji omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Grada Pakraca, odnosno Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske,
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom  tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje: Vinko Pečanić, dipl.oec.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
– telefonom na broj: 034 511 052
– telefaksom na broj: 034 411 081
– elektroničkom poštom na adresu: vinko.pecanic@pakrac.hr
– poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac
– usmeno u Gradskoj upravi Grada Pakraca.

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Grad Pakrac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

1. Zahtjev za pristup informacijama 
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu