Najave događanja

Poziv građanima na javne tribine o katastarskim izmjerama

Odjel za katastar nekretnina Pakrac poziva nositelje prava na katastarskim česticama na dvije javne tribine koje će održati u ponedjeljak 20. studenog 2017. godine:

  • u Osnovnoj školi u Prekopakri s početkom u 17,30 sati i
  • u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković s početkom u 19,30 sati.

Tema javne tribine odnosit će se na prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama i tijek radova na katastarskoj izmjeri, dok će svim prisutnima biti omogućeno postavljanje raznih pitanja.

Uz predstavnike Državne geodetske uprave, na tribinama će biti prisutni i predstavnici izvođača radova.

Najave događanja

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Zajednica žena „Katarina Zrinski“ Pakrac i ove godine organizira 17. studenog 2017. godine, uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, paljenje lampiona ulicama Pakraca u znak odavanja počasti gradu heroju, njegovim žrtvama, ali i svim poginulim i nestalim braniteljima iz Domovinskog rata.
U 18,00 sati će biti služena sveta misa u župnoj crvi u Pakracu, a u 18,30 sati će se paliti lampioni od crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pakracu, kroz Trg bana Jelačića i Ulicu hrvatskih velikana prema Trgu dr. Franje Tuđmana.
Pozivaju se svi građani da se pridruže ovoj akciji. Ponesite lampione kako bismo na dostojanstven način mogli odati počast žrtvama herojskog grada i da u znak sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata zajednički dostojno i dostojanstveno obilježimo Dan sjećanja na Vukovar.

Predsjednica ZŽ Katarina Zrinski, Pakrac: Kristina Milek

Najave događanja

Prezentacija rezultata arheoloških iskapanja

U lipnju i srpnju ove godine napokon su pokrenuta arheološka istraživanja, srednjovjekovne pakračke utvrde, odnosno arheološkog lokaliteta Stari grad Pakrac. Otvoreno je nekoliko arheoloških sondi unutar kojih je pronađen veći broj pokretnih nalaza te različitih zidanih  struktura. Za ovu godinu istraživanje je završeno, sonde su konzervirane, a u idućim godinama očekuje se njihov nastavak, s obzirom na iznimnu vrijednost ovog lokaliteta.

Istraživanje je provodio Grad Pakrac zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i vlastitim sredstvima u suradnji s Institutom za arheologiju.

U četvrtak 16.11. u 18.00h u Muzeju će se po prvi put prezentirati rezultati ovih izuzetno važnih arheoloških iskopavanja. Gost predavač je  dr.sc. Juraj Belaj, viši znanstveni suradnik sa Instituta za arheologiju i voditelj istraživanja na Starom gradu koji će održati predavanje pod nazivom „Templari i ivanovci u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na početak arheoloških istraživanja u Pakracu“. Svi posjetitelji će ovom prilikom osim rezultata ovogodišnjih istraživanja moći saznati nešto više i o povijesnom kontekstu unutar kojeg je Stari grad Pakrac nastao.

Novosti

Grad Pakrac osigurao 30 novih radnih mjesta

Projektna prijava Grada Pakraca naziva „Ja sam žena, a ne broj“ poslana ovoga ljeta na natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena“ ušla je u završnu fazu ocjenjivanja koja se sastoji od pripreme Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna vrijednost projekta je 5.059.218 kn iz kojih će se financirati plaće 30 žena u periodu 2 godine, troškovi njihovog obrazovanja, mjesečne kućne potrepštine za 180 korisnika te ostali troškovi provedbe projekta.

Grad Pakrac i Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac će zaposliti žene, dok će HZZ Područni ured Požega te Centar za socijalnu skrb Pakrac pomoći pri odabiru žena i krajnjih korisnika kojima će se pružati usluge pomoći u kući.

Projekt će se provoditi na području grada Pakraca uključujući sva njegova naselja tako što će se osigurati pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime će se povećati kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenirati prerana institucionalizacija. Ciljna skupina koja će se zaposliti je 30 žena (moraju biti registrirane na Zavodu i imati najviše završenu srednju školu) koje će skrbiti za 180  starih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju s područja grada.

Projektnu prijavu za Grad Pakrac je pripremio Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., prijava je poslana u srpnju 2017. godine te se do kraja studenog očekuje potpisivanje ugovora što znači da se Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u ovom natječaju držalo roka od 120 dana za ocjenjivanje projektnog prijedloga što je veliki korak naprijed u sustavu EU fondova. Od ukupno 110 mogućih bodova, prijava „Ja sam žena, a ne broj“ ocijenjena je sa 107 gdje se razlika od 3 boda izgubila na kriterijima pripadnosti županiji s određenim postotkom nezaposlenosti te lokaciji provedbe projekta s obzirom na indeks razvijenosti, odnosno na statističkim kriterijima, dok je prijava u kvalitativnom smislu ostvarila maksimalni broj bodova. Poduzetnički centar Pakrac će dalje sudjelovati u projektu pružajući podršku u administrativnom dijelu provedbe.

Business

Izložba “Slikarstvo traži vrijeme”

Od 8.- 22. studenog svi ljubitelji umjetnosti svakako bi trebali posjetiti Muzej grada Pakraca.

U tom razdoblju ugostiti ćemo izložbu koja predstavlja izbor iz  opusa velikog hrvatskog slikara Ive Šebalja. Izložba znakovitog naziva „Slikarstvo traži vrijeme“ po mnogo čemu je jedinstvena, a nastala je povodom 105. obljetnice rođenja i 15. obljetnice smrti ovog velikog umjetnika. Organizator i nositelj projekta je udruga Val kulture koja je u suradnji s nekoliko ustanova (Hrvatski muzej turizma, Muzej grada Pakraca, Galerija umjetnina Slavonski Brod, Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, Centar za kulturu Čakovec) pružila priliku stanovnicima različitih dijelova Hrvatske upoznavanje s ovim iznimnim umjetničkim opusom.

Ivo Šebalj je po svemu bio posebna umjetnička osobnost, živio je u svojevrsnoj izolaciji neumorno stvarajući daleko od očiju javnosti te izlagačkog života koji mu je bio prilično stran. Svoju prvu samostalnu izložbu imao je tek 1970. u 58. godini života. Tek od tada hrvatska javnost će se početi upoznavati s njegovim slikarskim i crtačkim radovima.

Iako mu je slikarstvo i slikanje bilo životna potreba, kako je i sam rekao nije mu donijelo radost u životu, već je slikarstvo opisao kao „beštiju koja ga je strašno izmučila i koja mu je ostavila kovitlac pitanja“.

Pakračka publika će imati jedinstvenu priliku upoznati se s izborom iz vrijedne zbirke Šebaljevih radova, koja unatoč svojoj iznimnoj vrijednosti još uvijek nisu pronašla trajan smještaj. Kustosica  izložbe je diplomirana povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Švec Španjol koja će nam na svečanosti otvorenja u Muzeju, u srijedu 8.11 u 18.00h približiti važnost i značenje životnog djela Ive Šebalja.

Novosti

Video razglednica 9. sajma Slavonski banovac

Natječaji i javne objave

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Trgu bana Josipa Jelačića u Pakracu

Najave događanja

Najava 9. Sajma Slavonski banovac

Stručna predavanja, Grahfest, viteške borbe i koncert „Učiteljica“

Tradicionalni deveti po redu Sajam Slavonski banovac – ruralni razvoj kroz turizam, ove će godine u Pakracu biti održan 21. listopada, a uz uobičajene sadržaje, ove godine posjetitelje čekaju i neki noviteti.

Već od 10 sati posjetitelji će na promotivnim štandovima moći kušati i degustirati ponuđene proizvode ovogodišnjih izlagača i gostiju Sajma, a od 10 do 12:30 sati će u Gradskoj vijećnici u kompleksu kurije Janković biti organizirano stručno predavanje na kojem će biti prezentiran „Go green“ projekt.

Svečano otvorenje Sajma koji će biti održan na prošlogodišnjoj lokaciji; Trgu bana Josipa Jelačića i Ulici hrvatskih velikana, predviđeno je u 13 sati. Potom slijedi kulturno – umjetnički program na kojem će, uz Tamburaški orkestar Pakrac, nastupiti i Osnovna glazbena škola Pakrac, Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac, učenici Osnovne škole braće Radića Pakrac, KUD ” Seljačka sloga” Prekopakra i ” Češka beseda” Prekopakra.

U 15 sati započinje Grahfest – natjecanje u kuhanju graha kojeg treću godinu u nizu organizira Udruženje obrtnika Pakrac – Lipik. Uz ovo natjecanja za koje iz godine u godinu ima sve više zainteresiranih, ove godine će biti organizirana i „Eno-gastro prezentacija“, na kojoj će se predstaviti udruženja obrtnika i obrtničke komore.

Uz bogatu gastronomsku i ugostiteljsku ponudu, kutak za djecu i mlade te zabavni park, na ovogodišnjem Sajmu će po prvi puta biti organizirana srednjevjekovna viteška borba „Bitka za kovnicu novca“, koju će upriličiti članovi „Reda vitezova Ružice grada“ iz Orahovice.

Sajam slavonski banovac u Pakracu će tradicionalno završiti večernjim koncertom, a ove godine od 21 sat će posjetitelje zabavljati „Učiteljice“.

Organizator sajma je Grad Pakrac u suorganizaciji s Udruženjem obrtnika Pakrac – Lipik, Poduzetničkim centrom Pakrac i Turističkom zajednicom Grada Pakraca, uz pokroviteljstvo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a partneri su Hrvatska gospodarska komora i LAG „Zeleni trokut“.

Novosti #Obavijesti

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2017“

Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15 i 121/16) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2017“

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovnog radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 5/15).

Članak 2.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja sajma „Slavonski banovac 2017“ i to isključivo za dan 21/22. listopada 2017. g.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 22. listopada 2017. g.
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično).

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 335-01/17-01/1
URBROJ: 2162-05/01-17-1
Pakrac, 18. rujna 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

Sprječavanje sukoba interesa

Zabrana sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) naručitelj Grad Pakrac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja):

  • obrt „SLANT“, OIB: 05431848424, Pepe Polaka 60, Pakrac, vl. Dragan Blažević