Natječaji i javne objave

Natječaj za zakup šanka u šatoru na Trgu bana Josipa Jelačića u Pakracu

Najave događanja

Najava 9. Sajma Slavonski banovac

Stručna predavanja, Grahfest, viteške borbe i koncert „Učiteljica“

Tradicionalni deveti po redu Sajam Slavonski banovac – ruralni razvoj kroz turizam, ove će godine u Pakracu biti održan 21. listopada, a uz uobičajene sadržaje, ove godine posjetitelje čekaju i neki noviteti.

Već od 10 sati posjetitelji će na promotivnim štandovima moći kušati i degustirati ponuđene proizvode ovogodišnjih izlagača i gostiju Sajma, a od 10 do 12:30 sati će u Gradskoj vijećnici u kompleksu kurije Janković biti organizirano stručno predavanje na kojem će biti prezentiran „Go green“ projekt.

Svečano otvorenje Sajma koji će biti održan na prošlogodišnjoj lokaciji; Trgu bana Josipa Jelačića i Ulici hrvatskih velikana, predviđeno je u 13 sati. Potom slijedi kulturno – umjetnički program na kojem će, uz Tamburaški orkestar Pakrac, nastupiti i Osnovna glazbena škola Pakrac, Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac, učenici Osnovne škole braće Radića Pakrac, KUD ” Seljačka sloga” Prekopakra i ” Češka beseda” Prekopakra.

U 15 sati započinje Grahfest – natjecanje u kuhanju graha kojeg treću godinu u nizu organizira Udruženje obrtnika Pakrac – Lipik. Uz ovo natjecanja za koje iz godine u godinu ima sve više zainteresiranih, ove godine će biti organizirana i „Eno-gastro prezentacija“, na kojoj će se predstaviti udruženja obrtnika i obrtničke komore.

Uz bogatu gastronomsku i ugostiteljsku ponudu, kutak za djecu i mlade te zabavni park, na ovogodišnjem Sajmu će po prvi puta biti organizirana srednjevjekovna viteška borba „Bitka za kovnicu novca“, koju će upriličiti članovi „Reda vitezova Ružice grada“ iz Orahovice.

Sajam slavonski banovac u Pakracu će tradicionalno završiti večernjim koncertom, a ove godine od 21 sat će posjetitelje zabavljati „Učiteljice“.

Organizator sajma je Grad Pakrac u suorganizaciji s Udruženjem obrtnika Pakrac – Lipik, Poduzetničkim centrom Pakrac i Turističkom zajednicom Grada Pakraca, uz pokroviteljstvo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a partneri su Hrvatska gospodarska komora i LAG „Zeleni trokut“.

Novosti #Obavijesti

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2017“

Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15 i 121/16) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja sajma „Slavonski banovac 2017“

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovnog radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca broj 5/15).

Članak 2.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme održavanja sajma „Slavonski banovac 2017“ i to isključivo za dan 21/22. listopada 2017. g.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 22. listopada 2017. g.
Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično).

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 335-01/17-01/1
URBROJ: 2162-05/01-17-1
Pakrac, 18. rujna 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

Sprječavanje sukoba interesa

Zabrana sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) naručitelj Grad Pakrac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja):

  • obrt „SLANT“, OIB: 05431848424, Pepe Polaka 60, Pakrac, vl. Dragan Blažević

Natječaji i javne objave

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950 kuna, ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Radi ostvarivanja prava na troškove ogrijeva pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da, zaključno s 29. kolovozom, u Gradu Pakracu, u uredu 128 (prvi kat desno, druga vrata desno) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, potpišu izjavukojom jamče da se griju na drva.

Grad Pakrac će, putem mjesnih odbora, organizirati potpisivanje za naselja: Kusonje, Stari Majur, Donja Obrijež, Toranj, Veliki Banovac, Kapetanovo Polje, Dragović, Kričke, Kraguj, Brusnik, Španovica, Gornja Šumetlica, Branešci, Ožegovci, Ploštine, Novi Majur, Mali Banovac i Batinjani, Grahovljani, Glavica, Gornja Obrijež, Dereza, Cikote, Badljevina i Omanovac. Ukoliko stanovnici tih naselja izjavu potpišu kod kuće, ne trebaju dolaziti osobno.

Korisnici s područja Pakraca i Prekopakre izjave mogu potpisati osobno svakog radnog dana od 8 do 13 sati (u uredu 128) do završno utorka 29. kolovoza u 13 sati.

Pozivamo vas, dragi sugrađani, da pomognete starijim, nemoćnim i osobama koje borave u udaljenijim dijelovima naselja Pakrac i Prekopakra, a poznato vam je da primaju zajamčenu minimalnu naknadu, tako da preuzmete obrazac izjave, bilo u uredu 128 ili na mrežnoj stranici grada, odnosno Pakračkog lista, te odnesete korisniku/ci na potpis ili ih dovezete u naš ured, kako bi se istima smanjio trošak i ubrzao postupak, javlja Dubravka Špančić, stručna suradnica za društvene djelatnosti u Gradu Pakracu.

Obrazac možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

obrazac izjave – grijanje na drva

Business

Ovog vikenda održava se turnir u futsalu u Donjoj Obriježi

U sklopu manifestacije Pakračko ljeto, NK Croatia Donja Obrijež će već tradicionalno i ove godine organizirati turnir u futsalu (4+1) koji će se održati u subotu i nedjelju 29. i 30.07.2017. na malonogometnom igralištu u Donjoj Obriježi.

Prijava ekipa traje do 20 sati na dan početka turnira, a kotizacija iznosi 300 kn. Osim sportskog dijela, posjetitelji će moći uživati i u ugostiteljskoj ponudi.

Prijave ekipa: u subotu do 20h
Kotizacija: 300kn

Nagrade:
1. mjesto: 50% ukupne uplate
2. mjesto: 30% ukupne uplate
3. mjesto: 20% ukupne uplate

Ostale informacije mogu se saznati putem facebook stranice NK Croatia Donja Obrijež, te na br. mobitela: 0953919018. Dođite i zabavite se uz nogomet!

Najave događanja #Novosti

Ljetni kamp mladih u Pougarju 2017.

Prijavite se na sudjelovanje u Ljetnom kampu mladih 2017. godine. Prijave traju do 1. kolovoza 2017. godine. Prijaviti se mogu svi pougarski srednjoškolci i studenti bez obzira gdje se nalazili. Broj sudionika je ograničen, molimo sve zainteresirane da popune prijavni obrazac i pošalju ga do predviđenog roka. Svi kandidati će dobiti obavijest o tome jesu li primljeni u kamp.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje, u Općini Dobretići ili ga dobiti elektronskim putem nakon što nas kontaktirate.

Okupljanje počinje 7. kolovoza zajedničkim ručkom u Dobretićima.

Od 7. do 14. kolovoza svi zajedno ćemo se družiti uz radionice, predavanja, izlete, radne akcije, te mnoštvo drugih aktivnosti kojima ćemo se upoznavati međusobno i upoznavati Pougarje sa okolicom.

Sudjelovanje na kampu plaća se simbolično, participacija u iznosu od 20,00 konvertibilnih maraka. I sudionici o svom trošku dolaze do Dobretića na dan 7. kolovoza, kao i odlaze na dan 14. kolovoza.

Sve upite vezano za Kamp možete dobiti na slijedeći kontakt:

Božica Marijanović, bozicam@gmail.com, 00 387 63 833 430

Novosti

Župan donio Odluku o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i povećane opasnosti od mogućeg izazivanja požara, Župan Požeško-slavonska županije, Alojz Tomašević, donio je Odluku o zabrani paljenju vatre na otvorenom:

Izjave i izvješća #Javna nabava i antikorupcija

Miroslav Vacek – Izjava o donacijama u razdoblju od 1. siječnja do 21. svibnja 2017. godine

Obavijesti

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak)

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u zahtjevu navesti:
– katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
– OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu, dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE