Obrasci

Opisno izvješće

PREUZIMANJE: Word

Obrasci

Obrazac financijskog izvješća projekta

PREUZIMANJE: EXCEL

NAPOMENA: Izvješću potrebno priložiti preslike računa/izvadaka banke/ uplatnica/isplatnica

Natječaji i javne objave

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

a)     dosadašnji stipendisti s nastavljenim pravomu koji će primati 400,00 kn stipendije

rd.br. prezime i ime visoka škola/ godina studija
01. ANČIĆ ELENA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Med.-lab.dijagnostike, 3. godina
02. BABAC DOMINIKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Studij hortikulture, 5.godina
03. BASCHIERA LUCIA Učiteljski fakultet u Petrinji, Sveučilište u Zagrebu, Predškolski 3.godina
04. DI ZEPP EMILIJO Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Talijanski jezik i književnost 5.godina
05. EREIZ MATEA Sveučilište u Zagrebu,Učiteljski fakultet, Učiteljski s njemačkim, 3. godina
06. GARAČA LJUBAN Veleučilište u Požegi, Upravni studij, 3.godina
07. HADŽIĆ ADEM Kunst Uni Graz – po posebnoj odluci
08. HUŠKA BARBARA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonosmski fakultet, Poslovna informatika 5.godina
09. KLAIĆ MARIJA Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 5.godina
10. KOP SILVIO Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 4.godina
11. KOVAČEVIĆ ENA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarni inženjering, 4.godina
12. LUJANAC MARTINA Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Anorganska kemija i biokemija, 5.godina
13. MAGDIĆ KORNELIJA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Poslovna informatika, 5. godina
14. NORA VALERIJA Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Sanitarno inženjerstvo, 5.godina
15. NOVINC KREŠIMIR Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Preddiplomski pedagogija i povijest, 5. godina
16. OSMAK MATIJA Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, tehnika, tehnologija i menagement  u šumarstvu, 4. godina
17. PIEROBON MATEO Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 6. godina
18. PROHASKA DINO Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 5godina
19. SANDRIN IVONA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo – kaznenopravni, 5.godina
20. STOKIĆ KATARINA Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Studij prava, 5.godina
21. ŠIRAC FILIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, računarstvo 3. godina
22. ŠPANČIĆ KLARA Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 4.godina
23. ŠPANČIĆ TEREZIJA Veleučilište VERN, 5. godina
24. TAKUS MATEA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku. Odg.obrazovne znanosti, predškolski 3. godina
25. ŽILI KARLO Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Farmacija 4.godina

b)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina
01. KREJČI ANDREA Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Učiteljski studij, 3.godina
02. LUJANAC JOSIP Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, kemija, 2.godina
03. MIRT MANUELA Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija i kemija 4.godina
04. NAGY ANJA Sveučilište u Dubrovniku, Mediji i kultura društva, 3. godina

c)     stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina

01.

ĐURĐEVIĆ HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, studij žičani instrumenti, gitara, 1.godina

02.

KELEMEN LARA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, glazbena pedagogija, 4 godina

03.

SIĆ MARTIN Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, računarstvo, 5.godina

04.

VACEK KREŠIMIR Sveučilište u Zadru, Arheologija, 5. godina

d)     novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija
01. ĐURĐEVIĆ DUNJA Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, studij za instrumentaliste – flauta, 2.godina
02. FILIPOVIĆ ANA Sveučilište u Zadru, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, 2.godina
03. LASIĆ EBONY Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, likovna kultura, modul slikarstvo, 4.godina
04. LASIĆ LUCIA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost, 3.godina
05. PENEZIĆ LUKA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija, stručni studij elektrotehnika/informatika, 2.godina
06. PIEROBON MINEA Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, učiteljski studij, 2.godina
07. VACEK HRVOJE Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, 2.godina
08. ŽILI LANA Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija 2.godina

e)     stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br. ime i prezime visoka škola/godina studija za odgodu

 

01. ŽELJKO MIHALJEVIĆ Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet njem.jezik i književnost i informatika, diplomirati 15.12.2017.

e)     apsolventi u akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br. prezime i ime visoka škola/godina studija

01.

ANDRIČEVIĆ KRUNOSLAV Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, stručni studij elektrotehnike/informatika

02.

LONČAR DIJANA Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar za socijalni rad, studij socijalni rad

03.

NADAŽDI HELENA Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, prehrambena tehnologija xxx

04.

SKALNIK TENA Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, sociologija

05.

STOKIĆ MISLAV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

06.

ŠPELIĆ DIJANA Veleučilište u Požegi, računovodstvo

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Pakraca koji je dužan donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana. Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/17-01/02
URBROJ: 2162-04/05-17-05
U Pakracu, 03. studenoga 2017.

Natječaji i javne objave

Rang lista studenata medicine za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju odredbi članka 11. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/17) Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca utvrđuje prijedlog

RANG LISTE
studenata medicine za akademsku godinu 2017./2018.

 I.

U provedenom postupku natječaja objavljenog 28.09.2017. – 31.10.2017. prijavljeno je ukupno sedam studenata medicine s cjelovitom zatraženom dokumentacijom koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja.

 II.

U  postupku bodovanja prijave kandidata rangiraju se kako slijedi:

rd.br. Ime i prezime uspjeh godina studija socijalni status ukupno bodova
01. Domagoj Kobetić 8 12 4 24
02. Sebastian Nježić 10 12 0 22
03. Ivan Bagarić 8 12 2 22
04. Dora Kačer 10 2 5 17
05. Laura Rovazdi 6 2 5 13
06. Nina Kliček 6 2 1 9
07. Sara Vujanić 6 2 1 9

 III.

Ova rang lista dostavlja se Gradonačelniku radi donošenja Odluke o dodjeli stipendije studentima medicine i objavljuje se na gradskoj mrežnoj stranici.

IV.

Svaki kandidat može na rang-listu podnijeti pisani prigovor u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca putem pošte ili se predaje u pisarnici.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja prijavitelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, a odluka Gradonačelnika je konačna.

 V.

Odluku o dodjeli stipendija studentima medicine donosi Gradonačelnik, a sa  studentom će se sklopiti ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da stipendist tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane Odlukom o stipendiranju studenata medicine.

VI.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij koji uključuje i jednu apsolventsku godinu tijekom koje korisnik ne prima stipendiju.

Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci.

Natječaji i javne objave

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu učeničke stipendije u školskoj godini 2017/2018.

Na temelju odredbi članka 17. Odluke o stipendiranju učenika Srednje škole Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/17) nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje

LISTA KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu učeničke stipendije u školskoj godini 2017/2018.

I.

a) kandidati za učeničku stipendiju koji stječu pravo na stipendiju (po proju bodova)u školskoj godini 2017/2018.

rd.br.

prezime i ime

zanimanje

upisana god.

broj bodova

01.

KOVAČEVIĆ DEJAN

Monter suhe gradnje

I.

15

02.

BABOJELIĆ STJEPAN

Monter suhe gradnje

I.

7

II.

Na temelju odredbi članka 17. Stavka 2. predmetne Odluke, svaki kandidat u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.
Prigovor se podnosi gradonačelnici Grada Pakraca koja je dužna donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana.
Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/17-01/04
URBROJ: 2162-04/05-17-03
U Pakracu, 31.10. 2017.

Novosti #Obavijesti

Socijalni program Grada Pakraca

Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac

Tel: 034 411 454

stručna suradnica Dubravka Šapančić
e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr

rad sa strankama: utorkom i četvrtkom od 8-13 sati (ured 128)

Pravo na pomoć iz socijalne skrbi ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (dokaz: Rješenje Centra za socijalnu skrb Pakrac) i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca. Za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu građani se trebaju javiti i savjetovati u Centru za socijalnu skrb Pakrac.

U nastavku smo pripremili sažetak socijalnih prava koja građanima Grada Pakraca nudimo na teret proračuna Grada Pakraca, ali i socijalnih prava drugih pravnih subjekata za koja imamo spoznaju da ih možete koristiti ukoliko ste potrebiti.

 Prava iz socijalne skrbi iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca

I. pravo na podmirivanje troškova stanovanja korisnici ZMN mogu ostvariti za podmirenje dijela troškova:

komunalne naknade za sve korisnike zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Pakrac u 100% godišnjem iznosu – početkom godine donijeti PORVTDU o utvrđenom pravu

– stanarine za korisnike koji u najmu imaju gradski stan te troškove pričuve u cijelosti za iste stanove i korisnike – temeljem odluke i ugovora o stanovanju,

– najamnine i pričuve po zahtjevu korisnika za one korisnike zajamčene minimalne naknade koji stanuju temeljem ugovora o najmu stana, ovjerenog kod javnom bilježnika, u stanu druge pravne ili fizičke osobe,

Podnositelj zahtjeva za plaćanje troškova najamnine i/ili pričuve dužan je potpisati IZJAVU. Iznos za stanarinu i/ili pričuvu isplaćuje se na račun najmodavca

– komunalnih usluga i to:

a) odvoz komunalnog otpada po broju osoba u kućanstvu,

b) troškove vode/odvodnje otpadnih voda do najviše 3m3 po osobi mjesečno za one građane koji su ostvarili pravo korištenja jeftinije usluge po Odluci o cijeni vodnih usluga Vode Lipik d.o.o.

c) troškove potrošnje plina do 7 m3 po osobi, odnosno za kućanstvo koje se grije na plin do 250,00 kn mjesečno izuzev Preradovićeve ulice gdje se isti iznos povećava za 100,00 kn (toplana). Korisnici koji ostvare pomoć na podmirenje troškova plina za grijanje, ne mogu primiti sredstva za ogrjev!

d) troškovi naknade za uređenje voda po cijeni do najviše 35m2 stambenog prostora za samce, 50m2 za dvoje,do maksimalno 70m2 stambenog prostora.

NAPOMENA:

Pravo na podmirivanje troškova električne energije korisnici ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb Pakrac do mjesečnog iznosa 200,00 kn, tako da ova socijalna usluga od strane Grada Pakraca trenutno nije aktivna.

Korisnici svoja socijalna prava za podmirivanje troškova stanovanja mogu ostvariti podnošenjem Zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja, u pravilu svaka tri mjeseca do iznosa predviđenih po broju članova obitelji, a prednost pri rješavanju istih ostvaruju:

 • obitelji s troje i više djece
 • osobe s invaliditetom, žene žrtve obiteljskog nasilja
 • osobe starije od 65 godina
 • samohrani roditelji

2. prehrana u pučkoj kuhinji 

Grad Pakrac omogućuje tijekom radnih dana (NE subotom i nedjeljom) jedan obrok dnevno samcu ili članu obitelji koji nije u mogućnosti osigurati si jedan obrok dnevno, niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski i ugovorni obveznik. Grad Pakrac ovu uslugu osigurava potrebitima u Pakracu na adresi Braće Radića 13 – HCK Gradsko društvo CK Pakrac-Lipik ili, u iznimnim slučajevima, dostavom na kućnu adresu. Pravo na ovu uslugu utvrđuje ovaj Odsjek u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Grada Pakraca.

3. prehrana u školskoj kuhinji

– podrazumijeva podmirivanje troškova prehrane djeci osnovne škole u 100%  iznosu tijekom cijele školske godine na prijedlog razrednika, ukoliko korisnici ispunjavaju uvjete propisane odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca. U školskoj godini 2017/2018. provodi se projekt Požeško slavonske županije „Obrok za 5“ (FEAD) te ova socijalna usluga nije aktivna.

4. jednokratna novčana pomoć

Jednokratnu novčanu pomoć moguće je ostvariti temeljem zahtjeva iz sredstava proračuna Grada Pakraca samo u slučajevima iznimnih i neočekivanih nesretnih okolnosti koje ugrožavaju egzistenciju: nesreće, oboljenja i slično. Dodjeljuje se IZNIMNO do najviše 1.000,00 kn godišnje. Zahtjev za jednokratnu pomoć.

5. pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 

Ova pomoć je namijenjena korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrši Grad Pakrac na temelju podataka Centra za socijalnu skrb Pakrac. Realizacija pomoći je jednokratno u iznosu i broju, sukladno Odluci Skupštine Požeško slavonske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva. Građani koji koriste ovo socijalno pravo ne mogu istovremeno koristiti pravo podmirivanja troškova potrošenog plana za grijanje.

 

Druga socijalna prava iz sredstava proračuna Grada Pakraca

Osim navedenih socijalnih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca, građani Grada Pakraca u socijalnom programu iz sredstava proračuna Grada Pakraca mogu koristiti sljedeća prava:

Novorođenačka potpora

Pravo na dar za novorođeno dijete je potpora koju ostvaruju roditelji s boravištem i prebivalištem u Gradu Pakracu povodom rođenja djeteta, a po podnesenom Zahtjevu roditelja.

Socijalne usluge većeg opsega u predškolskom odgoju

Grad Pakrac podmiruje troškove prijevoza djece predškolske dobi radi pohađanja poludnevnog programa vrtića u Centru za odgoj i obrazovanja „Rudolf Steiner“ u Daruvaru, u suradnji s vršiteljem usluge Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac temeljem podnesene zamolbe i medicinske dokumentacije.

 Ljetovanje učenika osnovnoškolske dobi

U suradnji i na preporuku Osnovne škole braće Radića, svake godine 30 učenika iz socijalno potrebitih obitelji na trošak proračuna Grada Pakraca ljetuje u odmaralištu „Cvrčak“ na otoku Viru tjedan dana, a socijalna usluga podmiruje putovanje, prehranu i smještaj te edukacijske i zabavne organizirane programe koje provodi HCK, GD HCK Pakrac. Pravo se ostvaruje po prijedlogu Škole.

Studentske stipendije

Svake akademske godine studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca mogu se natjecati za do 10 stipendija po socijalnim kriterijima, a koja stipendija se isplaćuje u mjesečnom iznosu od 800,00 kn deset mjeseci u godini. Stipendije se dodjeljuju nakon provedenog postupka javnog natječaja (tijekom listopada svake godine).

Sufinanciranje rada udruga

Grad Pakrac nakon postupka provedenih javnih natječaja za udruge, putem ugovora sufinancira projekte udruga, uključujući i socijalne programe udruga. Na taj način potičemo uključivanje svih građana u rad udruga, povećavamo njihovu uključenost i zagovaramo jednake mogućnosti za sve građane.

NAPOMENA:

Sva prava potrebitima koji udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca su omogućena samo ukoliko ista prava nisu istovremeno ostvarena sredstvima iz drugih izvora.

Socijalna prava drugih pravnih subjekata u Gradu Pakracu

Smanjena cijena u programu predškolskog odgoja

Dječji vrtić „Maslačak“, kojemu je osnivač Grad Pakrac, smanjuje roditeljima cijenu programa predškolskog odgoja ukoliko djeca iz iste obitelji istovremeno borave u vrtiću. Cijena boravka drugog djeteta umanjena je 50%, a boravak trećeg djeteta je besplatan za roditelje bez obzira na socijalnu sliku unutar obitelji. Pravo se ostvaruje prilikom upisa djece u pedagošku godinu u Vrtiću.

Vode Lipik d.o.o.

Tvrtka kojoj su osnivači Grad Pakrac i Grad Lipik u cijenama svojih vodnih usluga predvidjela je na zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade, sniženu cijenu za vodu. Pravo se ostvaruje u sjedištu tvrtke uz presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Pakrac, na adresi: Križnoga puta 18 u Pakracu.

 Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo HCK Pakrac-Lipik

Grad Pakrac sufinancira, putem posebnog zakona, dio djelatnosti HCK gradskog društva HCK Pakrac-Lipik. No, važno je znati da potrebiti građani mogu izabrati odjeću i obuću te druge potrepštine, iz raspoloživih korištenih stvari,  svakog radnog dana od 7-15 sati, bez naknade i bez najave u prostorijama udruge: Braće Radića 13 u Pakracu.

U HCK GD HCK Pakrac-Lipik, na istoj adresi, dodjeljuju se pelene za odrasle osobe, one koji ne stječu isto pravo putem medicinske usluge te djeluje posudionica invalidskih pomagala (kolica, štake, hodalice i sl.) na zahtjev zainteresiranih koji NE ostvaruju pravo putem medicinske usluge.

Ostale, vrlo povoljne, socijalne usluge HCK pogledajte na www.gdck-pakrac.hr

POZIVAJU SE GRAĐANI da čiste i čitave stvari za osobnu uporabu (odjeća, obuća, posuđe i slične potrepštine) DONESU svakog radnog dana od 7-15 sati; Braće Radića 13. 

Također, građani mogu donirati financijska sredstva cijele godine, ne samo tijekom provedbe akcije „Solidarnost na djelu“ tijekom prosinca, na način da izvrše uplatu na račun: HR4923400091510888031 s pozivom na broj: upišite datum uplate, sa svrhom: pomoć potrebitima. 

Osim nabrojenih mogućnosti putem kojih pomažemo socijalno najpotrebitijim građanima, direktne pomoći i programe organiziraju i crkve putem svojih organizacija i aktivnosti. 

No, dragi sugrađani, ni jedna pomoć nije dobrodošla, ni potrebna, a ni dovoljna, ako nije od srca i usmjerena onomu tko je potrebit! Većina nas se, nažalost, sjeća vremena kada smo sami bili potrebiti protiv svoje volje, uvjerenja i usprkos našim sposobnostima i kompetencijama. Dogodilo nam se zlo rata! Prisjetimo se osjećaja potrebitosti, samo na trenutak.

Svi možemo pomoći našim sugrađanima kojima je trenutno teže nego nama; lijepom riječju, malenim djelima, dobrosusjedskom pomoći, prijateljstvom, osmijehom.

 

 

Novosti #Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST STIPENDISTIMA – Zbog neispunjavanja svojih obveza, stipendistima prijeti raskid Ugovora o stipendiranju

STIPENDISTI GRADA PAKRACA dužni su, radi nastavka primanja stipendije, a po obvezama iz Ugovora o stipendiranju, najkasnije do kraja listopada 2017. dostaviti dokaze o svom statusu;

 • potvrde o upisu akademske godine 2017/2018 ili
 • uvjerenje ili potvrdu o završetku studija i prijavi u Evidenciju nezaposlenih osoba u Pakracu ili
 • presliku ugovora o stručnom osposobljavanju ili
 • presliku ugovora o zapošljavanju ili
 • o bilo kojoj drugoj promjeni koja utječe na njihov status stipendiste.

Stipendist/kinja Grada Pakraca zadržava taj status sve dok je Ugovor o korištenju stipendije na snazi, dok ne primi Rješenje o ukidanju Ugovora, odnosno prestanku prava i obveza.

Stipendisti koji su zaposleni na bilo koji način, a o tome su obavijestili ovaj Odsjek NE MORAJU ponovo dostavljati isti ugovor, samo ukoliko je bilo promjena.

Neispunjavanjem ovih navedenih obveza stipendisti krše odredbe Ugovora kojega će Grad Pakrac jednostrano raskinuti što podrazumijeva i obveza povrata stipendije.

Natječaji i javne objave #Novosti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2017./2018.

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava, stipendije Grada Pakraca učenicima koji imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu te se školuju u Srednjoj školi Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju.

Poziv se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

Prijave se zaprimaju od  10.10.2017. godine do 31.10.2017. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG NATJEČAJA

Prioritet ovog natječaja je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.

Ciljevi ovog natječaja su:  povećati interes mladih za obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima Srednje škole Pakrac,  usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, zadržati i proširiti izbor trogodišnjih obrtničkih zanimanja u Srednjoj školi u Pakracu  te poticati uspješnost i vrednovati kvalitetu rada učenika.

3. IZNOS SREDSTAVA I BROJ STIPENDIJA

Grad Pakrac će temeljem ovog natječaja u školskoj godini 2017./2018. do ukupno 15 stipendija izdvojiti  do 25.000,00 kn i to: do 7.500,00 kn u 2017. godini te do 17.500,00 kn u 2018. godini.

Učeničke stipendije u školskoj godini 2017./2018. dodijelit će se kako slijedi:

 • do 4 stipendija za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE,
 • do 6 stipendija za zanimanje STOLAR,
 • do 5 stipendija učenicima trogodišnje obrtničke škole za izvrsnost.

Primatelji stipendije za trogodišnje obrtničko zanimanje mogu primati i stipendiju za izvrsnost.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI NATJEČAJ NAMIJENJEN

Ovaj Javni natječaj namijenjen je učenicima Srednje škole Pakrac i to:

1.      stipendija za trogodišnje obrtničko zanimanje – učenicima prvog, drugog odnosno trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja:

monter suhe gradnje, stolar.

2.      stipendija za izvrsnost  – učenicima drugog ili trećeg razreda srednje škole koji se školuju u jednom od trogodišnjih obrtničkih zanimanja a postigli su u prošloj školskoj godini uspjeh na natjecanjima:

 • po Vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje ili
 • ostvarili sportski rezultat pojedinačno ili aktivno timski u klubu koji djeluje u Gradu Pakracu.

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

3. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti učenici Srednje škole Pakrac koji:

 • imaju prebivalište i borave u Gradu Pakracu najmanje godinu dana,
 • se obrazuju za jedno od trogodišnjih obrtničkih zanimanja: monter suhe gradnje,
 • su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14),
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50 odnosno za stipendiju izvrsnosti  3,5,
 • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda.

4. IZNOSI, INTENZITET I NAČIN ISPLATE STIPENDIJE

Iznos učeničke stipendije za školsku godinu 2017./2018. je:

 • za trogodišnje obrtničko zanimanje 200,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine),
 • za izvrsnost 100,00 kn mjesečno po učeniku za ukupno 10 mjeseci (od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine) .

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene stipendije isplaćuju se korisnicima na žiro račun svaki mjesec do 15. za prethodni mjesec u 10 jednakih obroka.

5. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se putem Prijavnog obrasca uz koji se obavezno prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Gradu Pakracu neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
s naznakom „Prijava – Stipendiranje učenika Srednje škole Pakrac 2017./2018.

Prijave pristigle nakon zatvaranja Javnog natječaja se neće uzimati u razmatranje.

6. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Svaki Podnositelj prijave dužan je u natječajnom roku dostaviti:

1.      Ispunjeni Prijavni obrazac (za trogodišnje obrtničko zanimanje i/ili izvrsnost)

učenici koji traže SAMO jednu stipendiju  NISU obvezni popunjavati obadva obrasca!

2.      ispunjenu Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,

te dokaze:

STATUS

DOKAZ

Državljanstvo RH

Prebivalište

Preslika osobne iskaznice učenika, ukoliko ju nema – Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca
Status redovnog učenika/ce Potvrda Srednje škole Pakrac o upisu u srednju školu, odnosno određeni razred srednje trogodišnje obrtničke škole
Prosjek ocjena završnog osnovne odnosno prethodnog srednje škole Preslika svjedodžbe
Postignuća na natjecanjima Odgovarajući dokument (priznanje, diploma i sl)
Socijalni status Rješenje CZSS Pakrac/Rješenje HZZZ (invalidnost i/ili posebne potrebe) odnosno HZMO ili CZSS/ Potvrda nadležne službe o statusu hrvatskog branitelja

Tablica br. 1.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu s potpisom.

NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na ovaj natječaj, moguće je u roku od 15 dana nakon objave rezultata zatražiti povrat predane dokumentacije  u originalu.

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendija se odobrava korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendije sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

a. ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Pristigle prijave provjeravat de se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru a u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu stipendije.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU – UVJETI

Rd.br. pitanje DA NE
01. Prijava je podnesena u roku
02. Prijavni obrazac ispunjen u cijelosti i potpisan
03. Državljanin RH, prebivalište na području Grada Pakraca gdje i boravi
04. Učenik Srednje škole Pakrac u trogodišnjem obrtničkom zanimanju
05. Priložena je sva propisana dokumentacija

Tablica br. 2

b. BODOVANJE

                                                    I. za stipendiju trogodišnjeg obrtničkog zanimanja

SOCIJALNI STATUS – KRITERIJ

Učenik iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade

5 bodova

Učenik, ili njegov roditelj, osoba s posebnim potrebama

4 boda

Učenik iz obitelji s troje ili više djece (u zajedničkom domaćinstvu)

3 boda

Učenici iz obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

2 boda

USPJEH U ŠKOLOVANJU

(prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

2,5

5 bodova

2,6 – 3,0

10 bodova

3,1-4,0

20 bodova

4,1 – 5

30 bodova

Tablica br. 3

                                                  II. za stipendiju izvrsnosti

USPJEH U ŠKOLOVANJU (prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole ili prethodnog razreda srednje škole)

3,5

10 bodova

3,6 – 4,0

15 bodova

4,1- 4,5

25 bodova

4,5 – 5

35 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po Vremeniku

Prvo mjesto na županijskom natjecanju (regionalno)

15    bodova

drugo mjesto na državnom natjecanju

20 bodova

Prvo mjesto na državnom natjecanju

35 bodova

Sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

40 bodova

NATJECANJA UČENIKA (za stipendiju izvrsnosti) po sportskim rezultatima

Prvo mjesto državno natjecanje

15    bodova

Druga liga (za prvu kategoriju sporta)

20 bodova

Nagrađeno međunarodno natjecanje

25 bodova

Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru, odnosno uvjete, boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku ovog postupka formira se bodovna lista.

Stipendije se odobravaju Podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za stipendiranje učenika.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik/ca s boljim uspjehom u školovanju.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

8. OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Svaki kandidat koji je ostvario pravo na stipendiju potpisat će Ugovor o korištenju stipendije učenika srednje škole s Gradom Pakracem kojime će se pobliže utvrditi međusobna prava i obveze.

9. NADZOR

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava iz javnih izvora Grad Pakrac može izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena stipendija.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom, bit de dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

10. PRILOZI

Sastavni dijelovi ovog Javnog poziva su:

 

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata medicine

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), članka 10. Odluke o stipendiranju studenata medicine Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.04/17) Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata medicine

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija medicine, koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine, državljani su Republike Hrvatske i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata medicine Grada Pakraca.

Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju Grada Pakraca a studiraju medicinu, odnosno za ostvarenje prava na stipendiju studenata medicine dužni su se natjecati.

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2017./2018. po razradbenom postupku nakon provedenog javnog natječaja sukladno kriterijima za izbor korisnika stipendije, a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2017. godine.
Mjesečni iznos stipendije za studente medicine iznosi 1.200,00 kuna, a dodijelit će se ukupno 7 stipendija.
Stipendiranje ne obuhvaća apsolventsku godinu studija, a priznaje se jedna godina apsolventskog staža.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata medicine uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti (obrazac),
– izjavu o članovima domaćinstva (obrazac),
– prijepis ocjena za prethodnu akademsku godinu studija, odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine studija medicine,
(ukoliko postoji):
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada studentu na višoj studijskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada studentu koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao u medicinskim ustanovama na
području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata medicine 2017/2018.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

 1. Zamolba
 2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
 3. Izjava o nekorištenju stipendije

Natječaji i javne objave #Novosti

Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), članka 9. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, Jedinstveni upravni odjela, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

JAVNI POZIV
za stipendiranje studenata Grada Pakraca

I.

Pozivaju se svi redovni i redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, koji imaju prebivalište dulje od 5 godina na području Grada Pakraca i studiraju u Republici Hrvatskoj, da podnesu prijavu za stipendiranje studenata Grada Pakraca.
Javni poziv se odnosi i na stipendiste Grada Pakraca, studente koji primaju stipendiju:
– studenti koji već primaju stipendiju po socijalnom kriteriju, a žele istu primati i u ovoj akademskoj godini, dužni su se natjecati,
– studenti koji primaju stipendiju a stječu uvjete za natjecanje za stipendiju deficitarnih zanimanja, mogu se natjecati.
Deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2017./2018. su:
1. mag.ing.aedif. (magistar inženjer građevinarstva),
2. mag. mus. (magistar glazbe, instrumentalist: gitare, violine, klarineta, trube i klavira).

II.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2017./2018., a stipendiranje se odnosi na razdoblje od deset mjeseci te započinje isplatom za mjesec listopad 2017. godine.
Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00 kuna.
Nakon razradbenog postupka po zaprimljenim zamolbama za, do ukupno 10 studenata koji udovoljavaju socijalnom kriteriju te za, do ukupno 10 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja, iznos mjesečne stipendije iznosit će 800,00 kn.

Stipendisti po socijalnom kriteriju se određuju unutar ukupnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju Grada Pakraca, a na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja i dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju njih ostvaruje prioritet na listi.
Stipendisti deficitarnog zanimanja određuju se na osnovi socijalnog statusa, općeg uspjeha prethodnog školovanja te dodatnih bodova o čemu su dužni priložiti dokaze, po bodovnim listama pri čemu se bodovi međusobno zbrajaju te se na temelju istih ostvaruje prioritet na listi.

III.

A) Prijave za stipendiranje studenata uz zamolbu (s osobnim i kontakt podacima-obrazac u privitku) moraju sadržavati:
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu ne starije od tri mjeseca,
– uvjerenje ili potvrdu o upisanoj akademskoj godini (jasno naglašen studij, smjer i godina studiranja),
– izjavu o nekorištenju kredita ili stipendije po drugim osnovama izuzev državne ili slične stipendije stečene radi izvrsnosti.

B) Prijave za stipendiranje studenata po socijalnom kriteriju ili deficitarnog zanimanja, bez obzira jesu li ili nisu stipendisti Grada Pakraca, uz navedeno u točki A) moraju sadržavati i:
– presliku rješenja Centra za socijalnu skrb na ime roditelja ili osobno (ukoliko postoji),
– izjavu o članovima domaćinstva,
– potvrde o školovanju braće i sestra,
– potvrde o nezaposlenosti roditelja,
– potvrde o prihodima za razdoblje od 01.01. do 30.09. godine u kojoj se podnosi zahtjev, odnosno odreske mirovine ili HZMO za isto vrijeme,
– potvrda porezne uprave da roditelj i ostale punoljetne osobe u kućanstvu nisu upisane u registar poreznih obveznika u tekućoj godini,
– potvrdu o općem uspjehu za prethodnu godinu studija ili, ukoliko je kandidat student prve godine studija, završnih razreda srednje škole.

C) Studenti deficitarnog zanimanja i studenti koji se natječu za stipendiju po socijalnom kriteriju mogu ostvariti i dodatne bodove na način da uz navedeno u točki A) i B) dostave:
– presliku rješenja o utvrđivanju invalidnosti na ime roditelja ili osobno,
– potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (dijete dragovoljca iz Domovinskog rata).

Prednost za ostvarenje prava kod deficitarnih zanimanja stječu stipendisti Grada Pakraca u odnosu na studente koji se prvi put prijavljuju sa zamolbom te studenti deficitarnih zanimanja viših godina studija u istom zanimanju ostvaruju prednost u odnosu na studente nižih godina studija.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene!

IV.

Svi stipendisti Grada Pakraca za nastavak korištenja stipendije od 400,00 kn, odnosno kod deficitarnih zanimanja 800,00 kn, moraju ispuniti uvjet redovnog upisa slijedeće akademske godine što dokazuju dostavljanjem potvrde ili uvjerenja o upisu slijedeće akademske godine na temelju odredbi iz ugovora, a najkasnije tijekom natječajnog razdoblja za dodjelu stipendija u nadolazećoj akademskoj godini.
Stipendisti koji su imali obvezu polaganja završnih ispita preddiplomskog studija nakon III. godine studija, upisom IV. godine studija, odnosno 1. godine diplomskog studija te dostavljanjem potvrde o upisu nastavljaju primati stipendiju.
Stipendisti koji su upisali apsolventsku godinu studija također su dužni dostaviti potvrde o upisu iako tijekom iste neće primati stipendiju. Apsolventima se priznaje jedna akademska godina.

Po završetku studija korisnici stipendija dužni su aktivno tražiti posao i zaposliti se na području Grada Pakraca.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada 2017. godine, 14:00 sati, a dostavljaju se na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, ured 128, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poštom ili osobno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8-14 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Stipendiranje studenata 2017/2018.“.

VI.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen, u roku od 20 dana nakon isteka roka za prijave, na oglasnoj ploči Grada Pakraca i na gradskoj mrežnoj stranici: www.pakrac.hr.

Svi kandidati za stipendije Grada Pakraca imaju pravo na prigovor na prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u pisanom obliku i u roku od 8 dana nakon objave liste.

Prigovori se podnose gradonačelnici Grada Pakraca.

PRILOZI JAVNOG POZIVA:

 1. Zamolba
 2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu
 3. Izjava o nekorištenju stipendije