Novosti

GRADSKI KOMUNALNI POGON Čiste “Papukovo” dvorište

Gradski komunalni pogon, povremeno „pojačan“ s osobama koje rade za opće dobro temeljom korištenja zajamčene minimalne pomoći centara za socijalnu skrb, od kraja prošle godine čiste ostatke industrijskog dvorišta nekadašnje Drvne industrije „Papuk“ koje je lani u stečajnom postupku „Ferdinanda“  kupio Grad Pakrac.

 Ulaz u dvorište fotografiran lani u srpnju

Taj posao komunalni pogon obavlja u onoj mjeri u kojoj im dozvoljavaju ostale obveze. Konkretno, danas je na tim poslovima bio angažiran jedan bager, četvero zaposlenika komunalnog pogona te četiri osobe iz programa rada za opće dobro. Preostala četiri zaposlenika komunalnog pogona su raspoređena na drugim gradskim gradilištima. Ovakav raspored omogućuje i činjenica da trenutno nemaju posla na čišćenju snijega, a sezona košnje nije u tijeku, pa će kasnije kad ona počne, biti znatno manje vremena za bavljenje bivšim „Papukovim“ dvorištem.

Ulaz danas

Ovakvim ritmom do sada su u potpunosti očistili unutrašnjost upravne zgrade koja je bila prepuna smeća još iz doba dok je u njoj bila uprava „Papuka“, ali i druge tvrtke u najmu.  Kako kaže Almir Delihodžić, voditelj komunalnog gradskog pogona, sve što je moglo imati upotrebnu vrijednost je odneseno i znatno prije njihovog dolaska, uključujući i razne dijelove instalacija koje su počupane iz zidova. Također je očišćena i zgrada koju je zadnja koristila bivša tvrtka Staklo SLS i one sada ostavljaju dojam da bi se brzo mogle staviti u upotrebu.  Do objekta bivše pilane i rezaone još nisu stigli.

Na čišćenju nekadašnjeg restorana rade osobe koje rade za opće dobro temeljom korištenja zajamčene minimalne pomoći centara za socijalnu skrb

Ovisno o vremenskim prilikama radi se ili unutra ili vani gdje je od šipražja i drugog korova očišćen znatan dio dvorišta. Prema Delihodžićevoj procjeni, do sada je uklonjeno i na deponiju napravljeno u starom koritu Pakre unutar industrijskog dvorišta, odvezen gotovo sav otpad iz dva spomenuta unutarnja prostora i očišćeno oko 60 posto vanjske površine.

Nekadašnji prostor Papukove uprave nakon prošlomjesečnog čišćenja izgleda ponovo brzo upotrebljiv

Grad Pakrac je lani u svibnju objavio javni poziv zainteresiranim investitorima za ulaganje u ovo dvorište. Kako nam je rekla gradonačelnica Anamarija Blažević interesa ima kako od domaćih poduzetnika, tako i izvana. Plan je snimiti stanja na objektima i iskazan interes poduzetnika, napraviti novu parcelaciju koja uključuje i pripojenje postojećoj poduzetničkoj zoni na sjeveru te zanoviti infrastrukturu, prvenstveno ogradu i  prometnicu kroz  industrijsko dvorište koja je od neodržavanja, ali i upotrebe od strane kamiona koja izvoze drva, nestala. Intenzitet tih radova će ovisiti o raspoloživosti sredstava kako u proračunu, tako i na natječajima raznih ministarstava i fondova.

Nekadašnji objekt koji je zadnji koristila tvrtka Staklo SLS prije čišćenja

Podsjećamo, Grad Pakrac je lani u srpnju  na trećem natječaju u stečaju tvrtke „Ferdinand“ za 1,3 milijuna kuna kupio 103 tisuće četvornih metara nekadašnjeg industrijskog dvorišta „Papuka“. Riječ je o više parcela koje se protežu od ulaza u dvorište pa uz glavnu cestu sve do pakračke poduzetničke zone pri čemu se nalaze i tri relativno brzo upotrebljiva objekta: ona koja je nekada služila kao uprava i restoran, ona južnije od glavnog ulaza koju je zadnju koristila tvrtka Staklo SLS, starijim čitateljima poznata kao nekadašnje skladište stolica (veličine 1.210 četvornih metara), kao i bivši objekt pilane i rezaone.

Nekadašnji objekt koji je zadnji koristila tvrtka Staklo SLS poslije čišćenja

Prije toga u dva odvojena natječaja Grad je kupio još nekoliko parcela stvorivši  industrijsku površinu ukupne veličine oko 150.000 četvornih metara ili 15 hektara.

Očišćena glavna prometnica kroz industrijsko dvorište

Novosti

VODOOPSKRBA Do kraja godine vodovod u obriješkom kraju

Do kraja ove godine trebala bi biti postavljena ulična vodovodna mreža u 11 naselja sjeverozapadnog područja Grada Pakraca: Omanovac, Gornja i Donja Obrijež, Veliki i Mali Banovac, Stari i Novi Majur, Batinjani, Kapetanovo Polje, Ploštine i Toranj. Radnici Vodoprivrede Daruvar krajem prošle godine su započeli s postavljanjem uličnog cjevovoda ukupne dužine 30.200 metara ukupne vrijednosti 8,7 milijuna kuna. Oko 85  tih sredstava, ili 7,4 milijuna kuna osigurano je kroz Program ruralnog razvoja, a preostalih oko 1,3 milijuna kuna će biti podmireni iz gradskog proračuna. Ova investicija će omogućiti priključak za 353 kućanstva ili 979 stanovnika prema popisu iz 2011. godine.

Do sada su radovi završeni od križanja na županijskoj cesti prema Batinjanima i  kroz Novi Majur, a u konačnosti će biti spojeni na magistralni vodovod Šumetlica putem vodospremnika na Krndiji.

Kada radovi budu u potpunosti gotovi na cijeloj mreži zaposlenici Voda Lipik će na osobni zahtjev svakog kućanstva obaviti spajanje na uličnu mrežu i troškovi izrade kućnog priključka će biti jedini trošak kućanstva prilikom priključenja, rekli su nam Sandra Bencištadler i Toni Bedić, stručni zaposlenici u toj tvrtki.

Novosti

GRADSKA UPRAVA PROVODI ANKETU Prijavite svoje azbestne krovove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o objektima koje još uvijek imaju krov pokriven azbestnim pločama. U povodu toga na internetskoj stranici Grada Pakraca od listopada stoji obrazac za prijavu vlasnika/korisnika građevine u kojima se nalazi azbest.

Do sada je takav objekt prijavilo tek osmero građana od čega se dva odnose na stambeni objekt, a šest na razne pomoćne gospodarske zgrade, rekao je komunalni redar Tomislav Luksetić koji u pakračkoj gradskoj upravi radi na toj problematici.

Kako je pojasnio, ova anketa ima za cilj da se vidi o kojima površinama u Hrvatskoj je riječ kako bi se mogao odrediti modalitet kojim bi se stimulirao i pomogao vlasnicima u zamjeni ovog po zdravlje opasnog građevinskog materijala. Stoga je poželjno da se vlasnici ili korisnici takvog prostora prijave (internetom ili osobno) u gradsku upravu.

Otpad koji sadrži azbest (salonitne ploče, izolacijski materijali koji sadrže azbest i slično) se smatra opasnim otpadom i kao takav se ne može baciti na smetlište ili deponiju građevinskog materijala već se isključivo mora predati ovlaštenoj tvrtki koja ima dozvolu za gospodarenje takvom vrstom otpada. Nama najbliža takva tvrtka kao i odlagalište, jedno od 17 u Hrvatskoj, je Darkom u Daruvaru.

Kada se na proljeće na Crkvištu otvori reciklažno dvorište, niti oni neće moći primati opasni otpad, odnosno smjet će primiti od jednog građanina svakih šest mjeseci do 200 kilograma takvog otpada.

Istraživanja su pokazala, piše na internetskoj stranici Fonda, da čestice azbesta  odnosno  azbestna igličasta vlakna koje se oslobađaju u zrak (emisija azbesta) izazivaju kod ljudi,  nakon izvjesnog vremena teške kronične bolesti (azbestozu) pa i smrt.

Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 1. siječnja 2006. godine. Neko vrijeme je Fond plaćao zbrinjavanje azbestnog otpada. No, s tom praksom je prestao te navode da je „radi daljnjeg nastavka financiranja potrebno, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijeti Uredbu temeljem koje će Fond uprihoditi naknadu za odlaganje građevinskog otpada. Iz tih namjenskih prihoda osigurala bi se sredstva za financiranje sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest te sufinanciranje izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad.“  Za sve to su im potrebne i informacije o još uvijek prisutnoj količini azbesta na našim ulicama te je poželjno da se vlasnici takvih objekata jave na ovu anketu.

Novosti

DJEČJI VRTIĆ Upis u program predškole

Dječji vrtić Maslačak Pakrac upisuje polaznike u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Zahtjevi za upis djece u program dostavljaju se od 2. do 30. siječnja u zgradi matičnog vrtića u Pakracu te područnim vrtićima Badljevina i Donja Obrijež.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti: preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete, preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu i presliku iskaznice imunizacije. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelji su obvezni predati odgojiteljici prvog dana dolaska u skupinu

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili osobno podići u tajništvu vrtića, odnosno područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Program predškole započet će u veljači u matičnom objektu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja je besplatan.

Novosti

STIPENDIJE STUDENATA Ugovori za novih 12 gradskih stipendista

Grad Pakrac će u ovoj studijskoj godini kroz četiri kriterija (deficitarnost, medicina, socijalni i redovni) stipendirati  38 studenata koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca pri čemu 26 nastavljaju stipendiranje, a 12 je novih. Novim stipendistima je Grad Pakrac danas na simboličnoj svečanosti uručio ugovore.

Po socijalnom kriteriju stipendiju od 800 kuna mjesečno u ovoj studijskoj godini primat će  sedmero studenata od kojih dvoje nastavljaju stipendiranje od lani, a četvero je novih. Po kriteriju stimuliranja studenata medicine (12.000 kuna godišnje) pokrenutom prošle godine, lanjskoj sedmorici studenta ove godine pridružilo se dvoje novih.

Po kriteriju deficitarnosti (trenutno glazbena zvanja, farmaceuti, arheologija i prehrambena tehnologija) trojici lanjskih studenata s mjesečnom stipendijom od 800 kuna pridružilo se isto toliko ovogodišnjih. U redovnom programu stipendiranju od druge do pete godine sa stipendijom od 400 kuna mjesečno 14-ero stipendista od lani pridružilo se također troje  novih.

Za studentske stipendije u narednoj godini u gradskom proračunu je predviđeno 300.000 kuna,  kao što  će to biti   u ovoj.

Prilikom današnjeg uručivanja ugovora zamjenik gradonačelnice Marijan Širac pozvao je studente da se po završetku studija vrate u Pakrac, naglasivši da gradu uvijek trebaju visokoobrazovni mladi ljudi koji će biti nositelji njegovog razvoja, a na današnjim gradskim čelnicima je da im stvore uvjete za povratak, prvenstveno radno mjesto.

Dubravka Špančić, stručna suradnica u gradskoj upravi zadužena za poslove stipendiranja,  podsjetila je studente na obavezu dostavljanja redovnih potvrda o studentskom statusu te ih upozorila i na moguće posljedice zbog nepoštivanja istih.

Grad Pakrac je započeo sa stipendiranjem svojih studenata 2006. godine i od onda se sustav stalno nadograđuje tako da sada postoji stipendiranje kroz četiri modela i kriterija.

Novosti

GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Gradska kasa nabujala na 42 milijuna kuna

Proračun Grada Pakraca u 2019. godini planiran je u iznosu od 42.443.700 kuna što je upola  viša u odnosu na realizaciju u 2017. godini, odnosno za trećinu više u odnosu na plan ovogodišnjeg proračuna, zaključak je sjednice Gradskog vijeća Pakraca usvojen na jučerašnjoj sjednici koja je neuobičajeno održana u kongresnoj dvorani Poduzetničkog centra Pakrac.

Obrazlažući ovako veliki planirani prihod gradonačelnica Anamarija Blažević naglasila je da su vlastiti proračunski prihodi porasli s donedavnih 9 milijuna kuna na oko 22 milijuna što je rezultat promjene načina raspodjele poreznih prihoda od državne do lokalne razine. Unatoč tom velikom prihodu ona tvrdi da je plan realan i da, kao i ove godine, očekuje tijekom godine ponovo rebalans s podizanjem prihoda.

Vinko Pečanićvoditelj Odsjeka za gospodarstvo i financije, je ovako optimistička predviđanja po pitanju gradske kase dodatno pojasnio uzlaznom fazom ekonomskog ciklusa s povećanjem gospodarske aktivnosti na razine cijele države koja rezultira povećanjem poreznih prihoda.

SDP protiv

Klub vijećnika SDP-a je na proračun uložio dva amandmana. Prvim su zahtijevali da se stavka poticanje poduzetništva u prijedlogu gradonačelnice predviđena s 500.000 kuna poveća za dodatnih 250.000 kuna koju bi namaknuli s proračunske pozicije predviđene za financiranje kupovine udžbenika za osnovce planirane u iznosu od  350.000 kuna, obrazlažući to činjenicom da će kupovinu udžbenika financirati država. Drugim amandmanom predlažu novu proračunsku stavku u iznosu od 100.000 kuna kojom bi se pomoglo  građanima prilikom izgradnje prve nekretnine, a ona bi konkretno značila oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa.

Gradonačelnica Blažević se zahvalila na prijedlogu, ali je oba odbila. Prvi stoga što još nije posve definirano da li će država financirati udžbenike, a ako i hoće, to će se odnositi samo na obvezne, a ne i na prateće poput radnih bilježnica, ali je ostavila mogućnost da se o tome razgovara na rebalansu.

Zbog neprihvaćanja amandmana, objasnio je Dragan Marin, tri jučer nazočna vijećnika SDP-a (nedostajao Neven Garača) nisu glasovala za prijedlog proračuna pa je on prihvaćen s 12 glasova preostalih vijećnika.

Prihodi od zajedničkih i gradskih poreza se tako u 2019. godini planiraju u visini od 22 milijuna kuna i čine polovinu proračuna. Prihodi od pomoći se planiraju u visini od 15,5 milijuna kuna, pri čemu 8,1 milijun kuna predstavlja pomoći iz fondova Europske unije prema već zaključenim ugovorima sa odgovarajućim provedbenim tijelima.

Dr. Kristina Milek, predsjednica kluba vijećnika HDZ-a, nakon što je iskazala nadu da će proračun uspjeti izbjeći sve zamke javne nabave, što je bila prepreka u realizaciji ove godine,  istaknula je da joj je žao što zbog banalnosti kolege iz SDP-a nisu prihvatili vrlo dobar prijedlog proračuna, a Miroslav Ivančić, predsjednik Vijeća, naglasio je da proračun iz godine u godinu raste što ukazuje da smo na dobrom putu da postanemo oaza lijepog življenja.

Identično prijedlogu proračuna za 2019. kod glasanja je prošao i rebalans ovogodišnjeg proračuna. Tri vijećnika SDP-a nisu glasovali za njega što je Marin objasnio činjenicom da i lani gradonačelnica nije prihvatila njihove amandmane, koji su se tada odnosili na financiranje udžbenika, pa principijelno nisu htjeli glasovati niti za njegov rebalans.

Ove godine potrošili 32 milijuna

Ukupni iznos planiranih prihoda gradske kase u ovoj godini s početno planiranih 35,7 milijuna kuna smanjen je na  32,4 milijuna, a razlog je nerealizirana sredstva različitih pomoći države i fondova EU do kojih je došlo uslijed sporosti u postupku javne nabave ili kašnjenjem radova od strane izvođača na pojedinim gradilištima, ali se ta sredstva prenose u proračun za iduću godinu.

Prema usvojenom planu gradska kasa će ovu financijsku godinu završiti s minusom od 750.000 kuna, što je posljedica akumuliranog minusa u prethodnim godina koji je tijekom 2018. godine smanjen za 300 tisuća i plan je dogodine završiti godinu bez minusa, pojasnili su gradonačelnica i Pečanić.

U ostalom dijelu sjednice vijećnici su usvojili jednoglasno više tehničkih točaka koji su se uglavnom odnosili na usklađivanje gradskih akata sa zakonskim izmjenama.

Komunalna naknada bez povećanja

Za život građana u tom dijelu najvažnija je Odluka o komunalnoj naknadi, mada niti ona ne donosi građanima nikakve bitne promjene. Kako je istaknula gradonačelnica, intencija prilikom ovog  usklađivanja sa zakonom je bila ne povećavati iznose koje građani plaćaju na ime komunalne naknade. Tako će ona financijski iznositi isto kao i do sada osim za stanovnike ulica Sedlar, Radničkih sindikata i Silvije Strahimira Kranjčevića, kojima je promijenjena zona naplate komunalne naknade iz treće u drugu, uslijed poboljšanja (asfaltiranje) komunalne infrastrukture, dok će stanovnici Aleje kestenova do završetka radova na izgradnji prometnice i pješačke staze plaćati manju komunalnu naknadu. Obveza plaćanja komunalne naknade proširena je na sve stanovnike, što znači da će ju, za razliku do sada, plaćati i stanovnici udaljenih psunjskih naselja, ali u simboličnim iznosima u skladu sa stanjem infrastrukture koja je tamo prisutna.

Vijećnici su jučer usvojili i izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića što je zapravo samo usklađivanje akata sa stvarnim stanjem koje je izmijenjeno po pitanju broja zaposlenika uslijed uskoro započetog rada u poslijepodnevnoj smjeni.

Dobro prihvaćene gradske poticajne mjere

Jučerašnja sjednica trajala je neuobičajeno kratko, tek dva sata, a dio razloga je i u kratkoći „aktualnog sata“ u kojem vijećnici propituju gradonačelnicu, na što su potrošili tek 23 minute. Od najvažnijih pitanja ističemo vrlo dobar odaziv građana na poticajne mjere koje je Grad uveo ove godine. Tako su poduzetnici podnijeli 75 zahtjeva (11 zapošljavanje, 61 nabava dugotrajne imovine, 3 nove djelatnosti)  za poticanje razvoja gospodarstva na što je iz gradske kase potrošeno oko 380.000 kuna, liječnici su podnijeli 16 zahtjeva u svom segmentu na što je potrošeno 71.000 kuna i još će do kraja godine biti isplaćeno 13.000,  dok je u mjeri „Tri plus“ podneseno ukupno 86 zahtjeva na što je potrošeno oko 90.000 kuna, odgovorila je gradonačelnica na pitanje M. Ivančića.

Odgovarajući na pitanje dr. Kristine Milek koje je ujedno sadržavalo i čestitke za organizaciju sjednice Savjeta za Slavoniju održanu dan ranije, A. Blažević je istaknula zadovoljstvo činjenicom da je Pakrac pozitivno prezentiran u medijima, a za samu  organizaciju su stigle i pohvale od Ministarstva regionalnog razvoja  i protokola Vlade. Gradonačelnica je zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji, a kao dodatnu vrijednost je naglasila činjenicu da su u segmentu neophodnih usluga zaposleni isključivo domaći poduzetnici.

Mihajla Pavković (SDP) se interesirala da li će biti zasađeno novo drveće u Aleji kestenova za što je od Marije Čar, voditeljice Odsjeka za komunalne poslove, dobila potvrdan odgovor u vidu podatka o sadnji 22 stabla crvenog kestena. Zoran Krejči (SDP) je ukazao na nepravednost da se građani Pakraca u poticanju zamjena bojlera koji je provodio Fond za zaštitu okoliša sufinanciraju sa samo 40 posto, dok su neka područja sufinancirana s 80 posto. Dragan Marin je ponovo ukazao na potrebu krčenja bagremika sa zemljišta u vlasništvu Grada na Praulji na što je Blažević iskazala žaljenje što to nije do sada odrađeno pa će Almir Delihodžić, voditelj gradskog komunalnog pogona, od sada sjediti na sjednici vijeća da čuje izravno vijećničke primjedbe što je postala praksa koja je po prvi put primijenjena na ovoj sjednici pa se uskoro mogu očekivati „gradske motorke“ na Praulji.

Novosti

TRADICIONALNI GRADSKI DOMJENAK Zahvala za uspješnu godinu

Kako je ova godina po pitanju obrtništva u Pakracu bila u znaku jubileja 200 godina postojanja obrtničkog ceha i kako je Pakrac dio projekta „Grad prijatelj ženskog poduzetništva“ gradonačelnica Anamarija Blažević je na tradicionalnom božićnom gradskom domjenku održanom sinoć u gradskoj vijećnici posebnim priznanjem nagradila četiri dugogodišnje pakračke obrtnice koje je predložilo njihovo Udruženje: Đurđicu Andričević, Renatu Demicheli, Snježanu Nožarić i Vesnu Pierobon. Kako je prilikom uručivanja povelje i prigodnih blagdanskih poklona istaknula Blažević, nagradu su dobile za dugogodišnje uspješno poslovanje u svom obrtu.

Gradonačelnica i predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić na ovom prigodnom okupljanju su zahvalili čelnicima tvrtki, ustanova, udruga, vijećnicima i zaposlenicima gradske uprave na suradnji u doprinosu za uspješnu godinu.

Novosti

ZAVRŠENA SJEDNICA SAVJETA ZA SLAVONIJU Gradonačelnica i Huška puni optimizma

I ova sjednica Savjeta za Slavoniju održana danas u Pakracu je potvrdila da je ova Vlada za Slavoniju napravila više nego i jedna prethodna. Ukazuje na to podatak da smo od zadnje održane u rujnu ugovorili projekte za  dodatnih 618 milijuna  kuna, čime smo došli do 8,5 milijarde, odnosno 45 posto od predviđenih 18,2 milijarde  kuna, rekao je po završetku sjednice na tiskovnoj konferenciji predsjednik Vlade Andrej Plenković.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo i čast što je Savjet za Slavoniju danas zasjedao u Pakracu jer mislim da je Pakrac reprezentativan i da je pokazao koliko je njemu potreban Savjet, potrebna su mu sredstva EU fondova koji su upravo namijenjeni gradovima na ovakvim područjima. U našem gradskom proračunu još uvijek postaje sredstva za uklanjanje ratnih ruševina. Svi mi težimo razvoju i ovaj savjet, ova pomoć svih ministarstava je u ovakva mjesta dobro došao“, rekla je gradonačelnica Anamarija Blažević.

Gradonačelnica je iskazala veliki optimizam da će se s projektima o kojima se danas razgovaralo na dva mjesta i u dva navrata s premijerom Plenkovićem početi dogodine ostvarivati, ali je istaknula da je riječ o izuzetno velikim projektima, posebice kada je u pitanju projektna dokumentacija koja neće moći biti gotova u jednoj godini.

Veliki optimist je Davor Huška, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja, koji je istaknuo da ne pamti da se ovako veliki i značajni politički skup održao u Pakracu poslije rata. U današnjim kontaktima on kao najvažnije ocjenjuje razgovore  Bolnici.

„Ugovor o energetskoj obnovi Bolnice bit će potpisan najvjerojatnije u siječnju i na meni je da u Ministarstvu osiguram onaj dio sredstava kojim moramo sudjelovati sami. Nakon toga slijedi javna nabava i ne vidim što bi spriječilo početak radova iduće godine. Obnova potkrovlja ide već u proljeće, a uređaj za CT bi već bio u bolnici da nije bilo žalbe na natječaju za njegovu javnu nabavu. Brzina izrade projektne dokumentacije za obnovu objekata stare bolnice također će ovisiti o brzini provedbe javnih natječaja jer je opet riječ o višemilijunskim projektima, približno oko 1,5 milijun za svaki od dva objekta i to je regionalni projekt. Što se tiče ceste Pakrac- Lipik- Lipovljani, iz Hrvatskih cesta je najavljen za dogodine, ali na tome ima još puno posla. Jedan od problema je i broj vozila koji tuda prometuju, koji trenutno nije dovoljan, ali će on rasti. Ono što možemo dobiti uvrštavanjem Pakraca u Projekt revitalizacije malih gradova je nemjerljivo i prvenstveno je na nama da pripremimo projekte s građevinskim dozvolama.  Potporu ministrice imamo i sada je na nama da uđemo u treći ciklus koji će biti otvoren za male gradove do 10.000 stanovnika“, rekao je nakon sjednice Savjeta Davor Huška.

Poslije sjednice u protokolu potpisivanja ugovora ministar državne imovine Goran Marić uručio je gradonačelnici Blažević tabularnu ispravu kojom Republika Hrvatska vlasništvo nad zgradom mjesnog doma u Velikom Banovcu predaje u vlasništvo Gradu Pakracu.

Novosti

Potpisana Povelja o prijateljstvu Grada Varaždina i Grada Pakraca

Grad Varaždin od danas je novi službeni grad prijatelj Pakraca. U povodu blagdana sv. Nikole, Dana Grada Varaždina, čelni ljudi ova dva grada, Anamarija Blažević i Ivan Čehok  na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina održanoj u Velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu potpisali su Povelju o prijateljstvu.

Inicijativa je to pripadnika 104. brigade Hrvatske vojske iz Varaždina koji su 1991/92.  ratovali na našem području te su oni predložili potpisivanje Povelje prijateljstva između gradova Lipika i Pakraca te Grada Varaždina. Povelja Varaždina s Lipikom bit će potpisana u subotu prilikom obilježavanja oslobađanja Lipika.

Prema podacima iz pakračke gradske uprave, 1997. godine Grad Pakrac je potpisao Povelju o prijateljstvu s Općinom Konavle, a 2003. godine Povelju o prijateljstvu s Gradom Bjelovarom, iduće godine  s općinama Promina i Blato. Slične povelje su potpisane 2006. godine s Viroviticom, a naredne Sporazum o suradnji s Općinom Jasenova, Gradom Revuca i Općinom Kloštar pod Znievom iz Republike Slovačke, Gradom Lipikom i Općinom Selca.

Ugovor o prijateljstvu i suradnji sa Gradom Dolny Kubin u Republici Slovačkoj potpisan je 2010. godine kao i Prisega bratimljenja s Općinom Cimolais iz  Republike Italije.

Godine 2011. potpisan je  Sporazum o oblikovanju partnerstva i suradnje s Općinom Dobretići iz BiH tako da je Varaždin četrnaesti grad/općina s kojima Pakrac ima službene akte o raznim oblicima prijateljstva, osim iz Hrvatske i iz Slovačke, Italije i BiH.

Novosti

SKUPŠTINA UDRUŽENJA OBRTNIKA Grad učetverostručuje poticajna sredstva

Osvrćući se na trenutno stanje obrtništva Lepka je istaknuo da se broj obrtnika u ovoj godini povećao za osam i sada ih na području ova dva grada ima 169. Prevladava uslužni karakter tako da su tržišno orijentirani uglavnom lokalno.

Govoreći o financijama tajnica Vera Pečanić članove Skupštine upoznala je s prihodima i rashodima. U ovoj godini Udruženje je prihodovalo 87.500 kuna i to će biti baza i za financijski plan za iduću godinu pri čemu oko 60.000 kuna dolazi iz članarine obrtnika. U ovoj godini imali su troškova više od 90.000 kuna, ali i zbog činjenice da su investirali 17.400 kuna u budući obrtnički dom te su oko 18.000 kuna potrošili na tiskanje knjige u povodu 200. godišnjice rada obrtničkog ceha u Pakracu, što su troškovi koji neće biti prisutni u 2019. godini.

Pakrački cilj nisu velike tvornice, nego mali obrtnici

Nakon dužeg vremena na Skupštinu obrtnika pozvana je i pakračka gradonačelnica Anamarija Bležević koja je Udruženju zahvalila na suradnji, posebice na suorganizaciji Grahfesta koje je Udruženje koštalo 14.000 kuna, a Grad, bez marketinga još 30.000. Gradonačelnica je pozvala obrtnike da se uključe u gradske mjere za poticanje razvoja gospodarstva na koje je Grad ove godine potrošio 100.000 kuna, a u idućoj će, pošto je Mjera vrlo dobro prihvaćena, ta proračunska stavka biti planirana u četverostrukom iznosu. Njen poziv, kako je pojasnila, ne odnosi se samo na konzumiranje te financijske potpore nego i na njen sadržaj u dogradnju te očekuje od obrtnika i Udruženja da svojim prijedlozima poboljšaju tu Mjeru kao i sugestije za bilo koje druge gradske aktivnosti koje bi poboljšali položaj poduzetnika i olakšali njihovo poslovanje. Jer, naglasila je Blažević, pakrački cilj nisu velike tvornice, nego mali obrtnici.

Kako je ova godina po pitanju obrtništva u Pakracu bila u znaku jubileja 200 godina postojanja obrtničkog ceha i kako je Pakrac dio projekta „Grad prijatelj ženskog poduzetništva“ gradonačelnica će na tradicionalnom božićnom gradskom domjenku 20. prosinca posebnim priznanjem nagraditi tri dugogodišnje pakračke obrtnice koje je predložilo  Udruženje: Snježanu Nožarić, Renatu Demicheli i Đurđicu Andričević.