Novosti

NAPOKON POZNAT IZVOĐAČ RADOVA Aglomeraciju će raditi Slovenci

Napokon je poznat izvođač radova na pakračkoj aglomeraciji. Radove vrijedne 183,4 milijuna kuna uključujući PDV na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ izvodit će slovenska tvrtka „Gorenjska gradbena družba“ d.d. iz Kranja, o čemu je danas u gradskoj vijećnici potpisan ugovor između naručitelja „Vode Lipik“ i izvođača.

U sadržaj projekta nazočne je upoznao Marijan Pierobon, direktor Voda Lipik. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju, dogradnju i proširenje 36,4 kilometara vodoopskrbnog sustava, od čega izgradnju 4,1 kilometar novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstrukciju 7 kilometara dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac, rekonstrukciju 25,1 kilometar vodoopskrbne mreže. Također je predviđena rekonstrukcija, dogradnja i proširenje 60 kilometara sustava odvodnje, uz čega i izgradnja 18 crpnih stanica. Projekt obuhvaća radove u dijelovima deset naselja: Pakrac, Prekopakra, Kusonje, Filipovac, Lipik, Dobrovac, Japaga, Gaj, Kukunjevac i Donji Čaglić. No projekt “Aglomeracija“ nema samo za cilj sanaciju postojećih cjevovoda nego i njihovo proširivanje čime bi se priključilo novih 1950 stanovnika na kanalizaciju i pročišćivač, odnosno 225 stanovnika na sustav javne vodoopskrbe.

Projekt je na različitim razinama, lokalnim i državnim, pripreman 10 godina, a samo postupak izbora izvođača kroz međunarodni natječaj je uz žalbe i poništavanja trajao 15 mjeseci.  U međuvremenu su odrađeni drugih pet pomoćnih natječaja (nadzor, dobavljač oprema, vidljivost….) vrijednih više od 8 milijuna pri čemu još slijedi natječaj za opremu za pročišćivač u Dobrovcu vrijedan oko 30 milijuna kuna tako da će ukupna vrijednost projekta biti s PDV-om oko 225  milijuna kuna od čega Pakrac i Lipik sudjeluju u sufinanciranju s oko 4 posto, dok su ostala sredstva osigurana najvećim dijelom kroz fondove EU (72 posto), odnosno  Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda, zajedno oko 24 posto, o čemu je potpisan ugovor u prosincu 2017. godine. S tim iznosom to je daleko najveća pojedinačna investicija na nakon rata na području Pakraca i Lipika.

Veliko zadovoljstvo kod svih

Naravno da su čelni ljudi Pakraca i Lipika, Anamarija Blažević i Vinko Kasana izrazili izuzetno zadovoljstvo početkom realizacije ovako značajnog projekta koji je zbog neminovnog kopanja bio često prepreka realizaciji nekih drugih projekata te izrazili zahvalnost svim službenicima u raznim institucijama koji su sve ove godine pripremali „papirnati“ dio koji se između ostalog sastojao i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na više od 1500 čestica.

Sve pohvale svim sudionicima kroz ovih deset godina je izrazio i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, naglašavajući uz sve ostale njegove značajke i činjenicu da će na području Pakraca i Lipika priključenost domaćinstava porasti sa 70 na 80 posto što je iznad državnog prosjeka, a gubici u vodovodnom sustavu smanjeni s 50 na 35 posto.

Pomoćnica ministra zašite okoliša i energetike Elizabeta Kos je upoznala prisutne da je to 54. takav projekt u Hrvatskoj, a svi oni moraju po ugovoru s EU-om biti završeni do kraja 2023. godine. Problem je u svima što je prošlo puno vremena od njihovih ugovaranja, a u međuvremenu su cijene otišle gore što poskupljuje realizaciju što je slučaj i s ovim projektom.

Početak kopanja u ožujku ili travnju

Stanislav Remic, direktor tvrtke „Gorenjska gradbena družba“, rekao je da oni imaju već iskustva rada u Hrvatskoj i da je projekt vrlo značajan za tvrtku te će mu tako i pristupiti. Zamolio je stanovništvo za strpljenje jer će radi prirode izvođenja radova biti i povremenih zatvaranja za promet pojedinih ulica i cesta, ali uvjeren je da će posao odraditi u dogovorenom roku i kvaliteti.

U ekskluzivnoj izjavi za pakračke medije direktor Remic je rekao da je ugovoreni rok radova 28 mjeseci. Zbog potrebe dorade izvedbene dokumentacije stvarni početak radova očekuje za dva do tri mjeseca. Kako je u ugovoru preuzeta obveza da 39 posto radova izvode hrvatske tvrtke, vjeruje da će kooperantskog posla biti i za lokalnu građevinsku operativu.

Novosti

POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA LAG ponovo dijeli pola milijuna kuna

Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama, kao i ulaganja u nove i inovativne tehnologije koje će doprinijeti smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost, svrha je natječaja koju je jučer objavila Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“. Na natječaj se mogu javiti sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika s područja gradova Pakrac, Lipik, Novska, općine Jasenovac i naselja Janja Lipa, a LAG ukupno raspolaže s 522.246 kuna pri čemu je bitno istaknuti da je riječ o sredstvima koja su radi nedostataka kandidata ostala neraspoređena nakon takvog lani provedenog natječaja.

Mogućnosti ulaganja su gotovo neograničene u biljogojstvo i stočarstvo (osim ribarstva) u proširivanje proizvodnje ili podizanje efikasnosti kroz nove strojeve, nasade, objekte i sve ostalo pri čemu su prihvatljivi projekti koje predviđaju ukupna ulaganja od najmanje 10.000 i najviše 60.000 eura, a kandidat mora sufinancirati projekt s 50 posto ukupnog iznosa, odnosno mladi poljoprivrednici s 30 posto.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije (90 posto) i državnog proračuna Republike Hrvatske (10 posto).

Natječaj je otvoren do 2. ožujka, a njegov potpun tekst s detaljnim uputama kao i prijavnim obrascima uz mogućnost postavljanja dodatnih upita je vidljiv na mrežnoj stranici www.lag-zelenitrokut.com. 

Novosti

MJESNI ODBORI Konstituirani novi sazivi u 17 naselja

Mjesni odbori  naselja Grada Pakraca koji su izabrani na izborima u prosincu tijekom ovog utorka i  srijede u gradskoj vijećnici imali su konstituirajuće sjednice na kojima su izabrani predsjednici, osim za Ploštine gdje će se konstituiranje obaviti naknadno. Tako je poznato da bi naredne četiri godine mjesne odbore po naseljima trebali voditi: Pakac centar – dr.  Nenad Peić, Pakrac jug – Zvonimir Miler, Pakrac sjever – Marijan Gašpar, Badljevina – Miroslav Delač, Kapetanovo Polje – Božidar Lukić, Novi Majur – Alen Bičanić,  Stari Majur – Slavko Lupinski, Omanovac – Marijan Certić, Prekopakra – Vlado Eck, Veliki Banovac – Igor Cavalli, Mali Banovac i Batinjani – Ivica Pavičić,  Kusonje – Anto Marković, Branešci – Ana Romanić, Dragović – Stevo Grašar, Kraguj – Željko Kenje, Ožegovci – Goran Šteković i Španovica – Boško Pavković. Interesantno je da su od 17 predsjednika čak dvanaestorica istu dužnost obnašali i u prošlom mandatu, a samo je jedna žena na čelu mjesnog odbora.

Mjesne odbore radi nepostojanja kandidata nisu u prosincu birali te ih naredne četiri godine neće niti imati stanovnici naselja Donja i Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Toranj, Brusnik, Kričke,  Grahovljani, Glavica, Cikote i Dereza.

Konstituiranje su proveli u nazočnosti izabranih članova mjesnih odbora,  pročelnik gradske uprave Tomislav Petrač i stručna suradnica Tatjana Nemet, a gradonačelnica Anamarija Blažević se obratila, upućujući poruku svima pred novoizabranim pakračkim MO centar. Ona je pozvala mjesne odbore na suradnju koja je kod većine bila dobra i do sada. Osvrnula se i na naselja koja nisu izabrala svoju mjesnu samoupravu ističući da oni zbog toga neće biti zakinuti u održavanju komunalne infrastruture i okoliša te će se i nadalje taj dio gradskog proračuna trošiti ravnomjerno na sva naselja uvažavajući gustoću naseljenosti koja je izravno povezana s proračunskim prihodima iz kojeg se pokrivaju ti troškovi.

Na popisu birača za biračke odbore je bilo upisano 6502  građana, a na izbore koji su provođeni paralelno s prvim krugom predsjedničkih  je izašlo 2394 što je 37 posto, no  i  od toga je 423  listića ili 17,7 posto bilo nevažeće.

Novosti

GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Bogat proračun, osim građenja, omogućuje i sufinanciranje poticajnih mjera

Prihodi proračuna Grada Pakraca u 2020. godini planirani su u iznosu od 43,4 milijuna što je za 38 posto više nego što su ostvareni lani, a za pet posto više nego što su predviđeni za ovu godinu. Rashodi su čak planirani u iznosu za skoro milijun i pol kuna više, a razlika će biti pokrivena iz dijela nepotrošenih prihoda iz ove godina, zaključak je sinoćnje sjednice Gradskog vijeća Pakrac.

Obrazlažući ovako planirane prihode i rashode gradske kase Vinko Pečanić, voditelj Odsjeka za financije i proračun, naglasio je da je planirano povećanje prihoda i rashoda proračuna  u znatnoj mjeri uvjetovano promjenom načina financiranja jedinica lokalne samouprave temeljem novog zakona koji se konkretno odražava povećanjem prihoda kroz mehanizam
fiskalnog izravnanja kojim se novac iz državnog preljeva u lokalne proračune. Bitno povećanje planiranih prihoda se također zasniva i na osnovi pomoći iz opće države te fondova Europske unije, ali i na stabilnoj fazi ekonomskog ciklusa.

Gradonačelnica Anamarija Blažević je uobičajeno ocijenila svoj prijedlog proračuna kao realan, razvojan i socijalan. Osim  građevinskih projekata on prati sport, kulturu, vatrogastvo i sve ostale aktivnosti koje djeluju na području Grada poštujući pri tom ravnomjernost na cijelom području, a sve to je moguće uslijed financijske sigurnosti i stabilnosti koju pruža sadašnji zakonodavni okvir.

U ime kluba vijećnika HDZ-a dr. Kristina Milek je proračun ocijenila realnim i ujednačenim pri čemu pokazuje da Grad brine o svojim sugrađanima i misli na njihovu budućnost.

SDP protiv proračuna

U ime kluba SDP-a Dragan Marin je rekao da oni neće glasovati za ovakav prijedlog, a osnovni razlog je što ponovo nije došlo do smanjivanja ili ukidanja prireza, dok im je sve ostalo prihvatljivo.

Odgovarajući na ovu primjedbu gradonačelnica je rekla da su o tome razmišljali „da i mi malo budemo populisti, što inače ne radimo“. Ipak odustalo se jer smanjenje prireza automatski znači i smanjenje sredstava koji dolaze iz državnog proračuna pa je ukupan gubitak prevelik. Ona je objasnila da se ne oporezuju mjesečni prihodi ispod 3.800 kuna što je i granica za prirez, a većina ljudi u našem kraju nema toliku plaću i ne plaćaju prirez. Oni koji pak imaju veću plaću, nije im veliko opterećenje prirez jer je on 10 posto od ukupnog poreza i onaj tko plaća prirez od sto kuna mjesečno ima plaću skoro 9000 kuna.

U raspravi je još Mirsada Popović Damjanović (SDSS) najavila prihvaćanje proračuna jer je u njemu prisutan razvoj komunalne infrastrukture što je važno manjinskoj zajednici. Tako je proračun za iduću godinu prihvaćen (dvoje vijećnika odsutno) s 9 HDZ-ovih glasova, jednim SDSS-a, nezavisni Vjeko Anušić je bio suzdržan, a tri SDP-ova vijećnika protiv.

Prije proračuna za iduću godinu vijećnici su rebalansom „poravnali“ prihode i rashode u ovoj godini bazirani na stanju od 25. studenog, odnosno očekivanjima u prosincu. Kako je objasnio Pečanić umjesto ranije planiranih 42,2 milijuna kuna, nova predviđanja se smanjuju za 1,06 milijuna ili 2,5 posto manje. Blažević je pojasnila da su pri tom „izvorni prihodi veći od plana, a ostvarenih 21 milijun je ozbiljna stavka za planiranje i nikada nije bila veća, što nam daje pravo na velike planove poput projekta na psihijatriji, ali i omogućuje poduzimanje raznih mjera kojima se ubrani prihodi mogu djelomično vratiti građanima.“

Klub HDZ-a je uobičajeno pohvalio gradonačelničin prijedlog, a SDP je uz najavu prihvaćanja proračuna zatražio i pojašnjenje zašto nisu na prihodovnoj strani realizirane planirane pojedine stavke iz raznih ministarstava i fondova (oko 5,8 milijuna kuna), ali i na rashodovnoj poput obnove stare kuglane, planirane investicije u poduzetničku zonu, vodoopskrbu, aglomeraciju i seoske domove.

Dio projekata prebačen za iduću godinu

Gradonačelnica je odgovorila da se od tih projekata nije odustalo, ali su prebačeni na iduću godinu jer se neki od njih, kao aglomeracija, nisu počeli provoditi, ili nisu u adekvatnom stupnju gotovosti (sportska dvorana), ili su natječaji na kojima su kandidirali pojedine projekte  još u tijeku, a prijava je uvjetovana prisutnošću te stavke u gradskom proračunu pri čemu uvijek postoji mogućnost da se na nekim od natječaja ne prođe.

Moniki Lucić Fider novi mandat

Rebalans proračuna za ovu godinu je prihvaćen jednoglasno kao i svi ostali zaključci (osim već spomenutog proračuna 2020.) što ne znači da nije bilo interesantnih rasprava posebice tamo gdje se nisu očekivale kao što je imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac. Dosadašnjoj ravnateljici Moniki Lucić Fider ističe mandat, a na natječaj, objavljen u Večernjem listu, javila se samo ona i bez imalo rasprave o njenom dosadašnjem radu   jednoglasno je dobila novi četverogodišnji  mandat. No ovaj reizbor su  SDP-ovi vijećnici iskoristili da povedu raspravu u kojoj su sudjelovali o transparentnosti  Dragan Marin i Neven Garača. Pitali su zašto nisu dobili kompletnu natječajnu dokumentaciju, ne stoga što imaju zamjerke na kandidatkinju nego čisto radi navike za ubuduće. Predsjednik Miroslav Ivančić je podsjetio da je godinama prilikom podnošenja izvješća o radu kandidatkinja dobivala samo pohvale, a dr. Milek da je kompletna natječajna dokumentacija dobivana kada je bilo više kandidata, kao nedavno u vrtiću. Blažević je rekla da je njeno pravo kao gradonačelnice da bira svoje suradnike što ona ovaj put uopće nije koristila i nije sudjelovala u provedbi natječaja nego je sve to propustila pročelniku i povjerenstvu sastavljenom od zaposlenika gradske uprave. Na kraju su svi naglasili da u ovoj raspravi nema nikakve zlobe već da je to sve u cilju što veće transparentnosti u donošenju ovakvih odluka.

Kroz mjere novi novci građanima

Preostale tri odluke, mada životnije i stoga za građane i važnije, usvojene su jednoglasno uz malo konstruktivne rasprave. Tako će se ,zahvaljujući Odluci o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji, iduće godine iz gradskog proračuna pomoći obiteljima mlađim od 40 godina u rješavanju prvog stambenog pitanja bez obzira je li riječ o stanu ili kući, izgradnji ili adaptaciji, a u odnosu na druge gradove naša je specifična utoliko što, osim vlastitim sugrađanima, ova poticajna sredstva mogu koristiti i sadašnji stanovnici drugih područja ako žele doseliti u Pakrac, pojasnila je Blažević uz napomenu da je za tu mjeru u proračunu predviđeno 250.000 kuna, što ne znači da stavka neće biti povećana ako bude potrebe. Za provođenje i tehničke detalje Odluke uobičajeno je zadužena gradonačelnica i gradska uprava. Oba kluba su podržala  ovu mjeru s primjedbom Dragana Marina da je u provedbi  moglo biti više transparentnosti.

„Papukov“ restoran u zakup

Na ovoj sjednici je dorađena i mjera poticanja poduzetništva pa će uz već ranije uvedene novčane stimulacije za nova zapošljavanja i nabavku osnovnih sredstava u idućoj godini poduzetnici moći dobiti iz proračuna poticaj i za ulaganje u poslovni prostor, što je posljedica same njihove inicijative, rekla je gradonačelnica.

Sami poduzetnici su inicirali i odluku da se raspiše natječaj za zakup poslovnih prostora u  bivšem restoranu DI „Papuk“ koji je od lani u vlasništvu Grada. Pohvalno je, rekla je Blažević, što su upravo poduzetnici iskazali interes za taj prostor koji je Grad prije iznajmljivanja imao u planu doraditi, ali kako interesa ima i za ovakav ići će u natječaj za najam uskoro. Tako će se poduzetnici moći natjecati za dva poslovna prostora: jedan veličine 178 i drugi veličine 261 četvorni metar uz uvjet obavljanja proizvodne djelatnosti, a pojedinosti će biti objavljene na gradskoj web stranici.

Nakon sjednice u vijećnici kurije Janković je održan tradicionalni gradski božićni domjenak koji je okupio čelnike katoličke i pravoslavne crkve, gospodarskog i društvenog života Grada na kojem su gradonačelnica i predsjednik Vijeća zahvalili svima na suradnji koja je rezultirala dobrom godinom.

AKTUALNI SAT GV PAKRAC U fokusu gradske ulice i objekti

Neuobičajeno, ali samo četiri vijećnika su sinoć na sjednici Gradskog vijeća Pakrac propitivali izvršnu vlast u „Aktualnom satu“.

Otvorila ga je Mihajla Pavković (SDP) pitanjem je li Grad sudjelovao u obnovi bivše zgrade komiteta u koji je prošli mjesec preselio sud. Vijećnicu je interesiralo i je li se u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sprema nastavak akcije obnove pročelja stambenih zgrada.

Gradonačelnica Anamarija Blažević je rekla da otkada je ona u izvršnoj gradskoj vlasti, od 2013. godine, Grad nije sudjelovao u financiranju obnove, a za ranije razdoblje će provjeriti i odgovoriti pismeno. Što se tiče Fonda, gradonačelnica nema drugih informacija osim onih koji se pojavljuju u medijima i na stranicama Fonda.

Dr. Kristina Milek (HDZ) konstatacijom da se izgradnjom trga, a posebice Ulice hrvatskih velikana, mijenja prometna slika naročito u pogledu parkiranja pa se njeno pitanje odnosilo na buduću regulaciju prometa.

Gradonačelnica je rekla da je stoga angažiran Prometni fakultet iz Zagreba. Oni su prezentirali do sada učinjeno iz čega se vidi da su detaljno snimili promet, njegovu frekventnost kada je u pitanju parkiranje i da će ponuditi stručna rješenje o kojima će se prije končanog usvajanja raspraviti na Vijeću, ali i na sva tri pakračka mjesna odbora.

Dragana Marina (SDP) je interesiralo može li Grad stimulirati vlasnike ruševnih i derutnih kuća na ulazu u središte  Pakraca u  obnovi i uređenju pročelja kao što to radi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Njegovo drugo pitanje odnosilo se na prihod od naknade za šume u gradskom proračunu koji je u ovoj godini znatno porastao, a u istim iznosima je planiran i za iduću godinu što nagovješćuje i isti intenzitet sječe što građanima nije drago.

Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnica je rekla da je unazad tri godine uklonjeno oko 200 ruševina i razgovori u Ministarstvu obrane traju u pogledu nastavka rušenja, uglavnom po selima, a što se tiče njihove obnove, kako je u pitanu privatna imovina je sporno gradsko financiranje, a bio bi i preveliki financijski teret za proračun, ali se može pomoći u pripremi dokumentacije za Fond.

Povećani prihod od naknade za korištenje šuma su posljedica toga što je stopa naknade s tri podignuta na pet posto.

Na tragu Marinovog pitanja i Zoran Krejči (SDP) je pitao koliko je koštalo „sakrivanje ruševnosti“ robne kuće i mogu li i drugi privatni vlasnici očekivati takvu pomoć, te u kojoj je fazi obnova zgrade bivše psihijatrije.

„Oblačenje“ robne kuće je koštalo oko 30.000 kuna i obavljeno je temeljom ugovora s vlasnikom, bjelovarskim PPK-om, kojim je omogućeno na tom pročelju oglašavanje te je pozvala poduzetnike koji imaju potrebu za isticanjem svojih reklamnih poruka da se jave u gradsku upravu. Obnova zgrada psihijatrije je u fazi ishodovanja građevinske dozvole.

Novosti

ELEKTRONSKA BROŠURA “BITI IN” Koristan vodič za osobe s invaliditetom

“Biti in“ je elektronska brošura za osobe s invaliditetom nastala u suradnji KPD „Sloge“ i Grada Pakraca uz poticaj Zaklade „Slagalica“ iz Osijeka, a  Dubravka Špančić, tajnica Sloge“ ju je predstavila sinoć u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman uz nazočnost pakračke gradonačelnice Anamarije Blažević te predstavnika „Slagalice“ i Udruge slijepih i slabovidnih osoba Pakrac- Lipik.

Riječ o, za sada, samo digitalnom izdanju u kojem se na 18 stranica objašnjavaju osnovni pojmovi vezani uz status invalidnih osoba, te institucije i način ostvarivanja raznih prava vezanih uz taj status koji se odnosi na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, poticaje za zapošljavanje, ali i povlastice u javnom prijevozu i niz drugih prava za koje mnogi niti ne znaju. Takvim pristupom sigurno će, osim osnovnih saznanja o njihovim pravima, invalidnim osobama i njihovim obiteljima uštedjeti znatno truda i vremena u ostvarivanju prava i to je zapravo najveća vrijednost ovog vrlo korisnog vodiča kojeg građani od danas mogu pronaći na internetskim stranica KPD „Sloge“ i Grada Pakraca. Osim truda, ponajviše Dubravke  Špančić, ali suradnika, zaposlenika pakračkih institucija koje se bave pravima invalidnih osoba i udruga s tog područja, brošura nije koštala nikoga ništa.

Dubravka Živanović iz Zaklade „Slagalica“, koja je podržala ovaj projekt, sinoć je na predstavljanju istaknula da oni i materijalno često pomažu projekte koji za cilj imaju pomoć u svakodnevnom životu osobama s invaliditetom, ali ih najviše veseli kada se s tim problemom bavi sama zajednica, a Pakrac je u tome dobar primjer.

Anamarija Blažević je zahvalila Zakladi na podršci,  KPD „Slogi“ na uloženom trudu koji je rezultirao jednostavnom, prepoznatljivom i lokalno veoma upotrebljivom brošurom. Ona je podsjetila da smo u proteklih 25 godina od rata rješavali uglavnom njegove negativne posljedice, ali da je sada došlo vrijeme i da se bavimo raznim stvarima koje predstavljaju nadogradnju pri čemu je razbijanje raznih administrativnih barijera dio toga što pokazuje i slučaj iz njene prakse jer još uvijek u gradskoj upravi nisu došli do odgovora kako prioritetno, a zakonski regularno, zaposliti osobu s invaliditetom. Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih, ponovo je podsjetio na loš materijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj gdje postoje uglavnom samo papirnate odredbe koje se u praksi ne mogu pronaći naglasivši da je Slovenija nedavno o trošku proračuna zaposlila 90 asistenata za slijepe osobe.

Promocija brošure popraćena je projekcijom filma za djecu “Nevjerojatna priča o divovskoj kruški“.

Novosti

ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Natječaj vjerojatno na proljeće

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca iznosi 3.353 hektara, izračunale su stručne službe u gradskoj upravi za potrebe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca koji je u novoj verziji usvojen na sjednici Gradskog vijeća Pakrac održanom polovinom studenog, a koji bi trebao biti osnovica za natječaj za uzimanje zemlje u zakup, što bi se trebalo dogoditi na proljeće iduće godine.

Osnovna novina u odnosu na prethodne takve planove je u tome što jedan zakupoprimac umjesto dosadašnjih 200 hektara može zakupiti najviše 30 hektara. Kako je pojasnila gradonačelnica Anamarija Blažević, do ove promjene je došlo iz više razloga. Jedan je zbog činjenice da u našem kraju želimo razvijati mala poljoprivredna gospodarstva, a drugi uslijed saznanja da poljoprivrednici ovog kraja uglavnom ne raspolažu mehanizacijom koja bi im omogućila obradu velike količine zemlje.

Prema spomenutim izračunima od navedenih 3.353 hektara u dugoročnom zakupu sada je tek nešto više od jednog hektara, 1.102 hektara su dana na privremeno korištenje i ugovori izlaze dijelom iduće, a dijelom 2021. godine, što znači da će po isteku tog roka ponovo na natječaje za zakupoprimce. Nešto manje od 200 hektara je prodano, ali još neotplaćeno, a 182 hektara je označeno kao minsko-sumnjiva. Još bezmalo oko 300 hektara je određeno za povrat zemlje nezakonito oduzet vlasnicima u vrijeme Jugoslavije ili su određene za neke druge namjene. Kada se sve to zbroji realno preostaje za proljetni natječaj oko 1600 hektara koji bi trebale konačno dobiti zakupoprimce, na rok od 25 godina, mada se u našem programu kao poljoprivredno zemljište u RH barata ukupnom brojkom od 3.100 hektara raspoređenih na svih 29 katastarskih općina (naselja) Grada Pakraca, uglavnom u manjim tablama.

S obzirom na zakonsku proceduru koja nalaže da usvojeni Program na Vijeću podliježe  očitovanju Županije, odnosno suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, realno je očekivati da bi natječaj se mogao pojaviti na proljeće, kaže Dominika Babac, viša stručna suradnica za poljoprivredu Grada Pakraca, koja je radila na izradi Programa.

Umjesto oranica na natječaj šikare

No to tako izgleda na papiru gdje se navedene površine prema katastarskim mapama vode kao oranice, livade i pašnjaci. U praksi je ipak bitno drugačije. Priroda nije imala strpljenja čekati sporost administracije i gotovo je u potpunosti riječ o površinama koje nisu od rata obrađivane i sada su pretežno šikare, čak već i mlade šume, koje je prije upotrebe treba dovesti u poljoprivrednu funkciju. Prema saznanjima u gradskoj upravi  i iskustvima s terena za krčenje takve šikare-šume potrebno je prosječno oko 20.00 kuna po hektaru pri čemu je za buduće zakupoprimce demotivirajuća činjenica da je tako dobivena drvna masa vlasništvo države što će sigurno sve skupa djelovati negativno na interes potencijalnih zakupoprimaca jer i kada zemlju privedu svrsi ostaje im plaćanje godišnjeg najma u iznosu od oko 270 kuna po hektaru oranice, 200-tinjak kuna po hektaru livade  i dvadesetak kuna po hektaru pašnjaka.

U pripremi izrade programa gradska uprava je objavila javni poziv poljoprivrednicima za iskaz interesa za zakup zemljišta. Interes je iskazan za oko 800 hektara, no realno zbog preklapanja i sličnih stvari je on manji, približno 500 do 600 hektara. Hoće li i u kojoj mjeri najavljena proljetna objava natječaja od strane gradske uprave, nakon što je država dok je ona provodila taj postupak i s njim godinama otezala, značajno prorijediti obradive površine šikarama i hoće li se poljoprivredna proizvodnja u našem kraju povećati, znat ćemo tek nakon njegovog završetka.

Novosti

PAKRAČANI U “MIMOHODU SVJETLOSTI” U sjećanje na vukovarske žrtve

U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara Pakračani su večeras odali počast gradu heroju zapalivši lampione ulicama grada što tradicionalno organizira Zajednica žena “Katarina Zrinski” Pakrac.

Obilježavanje je započelo svetom misom u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a molitvu za sve poginule civile i branitelje u Domovinskom ratu  predvodio je  pakrački župnik Jozo Zorić.

Nakon svete mise kolona građana, ove godine značajno veća nego prethodnih, krenula je od crkve preko Trga bana Jelačića i Ulicu hrvatskih velikana prema Trgu dr. Franje Tuđmana.

Osim predstavnika braniteljskih udruga i mladih, među kojima su bili ovogodišnji prvopričesnici i krizmanici, večerašnjem “mimohodu svjetlosti” pridružili su se i brojni građani koji su se na taj način poklonili žrtvama Vukovara, ali i svim poginulim i nestalim braniteljima iz Domovinskog rata.

Pred bistom dr. Tuđmana zahvalu građanima što su se odazvali u velikom broju uputila je dr. Kristina Milek, predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Pakrac, a župnik Zorić poveo je još jednu molitvu za sve poginule vukovarske branitelje. U prisjećanje da od pada Vukovara u Domovinskom ratu prošlo 28 godina pomoglo je i isto toliko balona puštenih u zrak, a pakračka župa također se priključila hvalevrijednoj inicijativi „Zvon za Vukovar“, kada su zvona sa pakračke crkve zazvonila točno u 18 sati i 11 minuta, kao i svaka crkva u Hrvatskoj, u znak sjećanja na žrtve Vukovara.

Novosti

GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Modernizira se računovodstveni sustav financiranja ustanova

Od iduće godine pakrački gradski proračun, kao i njegovi korisnici (dječji vrtić, knjižnica, muzej), poslovat će preko jedinstvenog računa, takozvane gradske riznice, a osim na predsjedničke izbore, Pakračani će istog dana na biralištima glasovati i za nove sazive mjesnih odbora, najvažnije su odluke sinoćnje sjednice Gradskog vijeća Pakrac. Pored toga vijećnici su ocijenili i prihvatili izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak kao i Osnovne glazbene škole Pakrac za prošlu pedagošku godinu, kao i program rada za narednu godinu, vrtića, knjižnice i gradskog muzeja te donijeli niz tehničkih odluka kojim se regulira ustrojstvo i rad upravnog odijela, vlastitog komunalnog pogona i slično.

Do riznice u dva koraka

Riznica je cjelovit sustav u kojem se u skladu sa Zakonom o proračunu obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna Grada Pakraca i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko –  računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, te upravljanje platnim prometom proračuna. Temelji se na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu s ciljem racionalizacije, pojasnio je vijećnicima Vinko Pečanić, voditelj Odsjeka za financije i proračun pri gradskoj upravi.

Uspostava sustava riznice provesti će se u dvije faze. U prvoj, tijekom 2020. godine poslovanje u riznici obavljati će se na način da proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa proračuna Grada Pakraca preko kojeg naplaćuju vlastite, namjenske i ostale prihode te sami na teret podračuna podmiruju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda. To podrazumijeva da proračunski korisnici moraju najkasnije do 31. prosinca zatvoriti svoje dosadašnje račune te zatečena sredstva prenijeti na novootvorene podračune. U drugoj fazi, od početka  2021. godine poslovanje u riznici obavljat će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a podračuni proračunskih korisnika se zatvaraju.

Ponovo pohvalno o ustanovama

Dječji vrtić Maslačak je lani pohađalo 211 djece u 12 odgojnih skupina u matičnoj zgradi i četiri područne pri čemu je osnovna cijena ostala ista, 600 kuna uz povlastice za određene kategorije. Za to je potrošeno 4,16 milijuna od čega je 3,2 osigurano u pakračkom proračunu, najviše za plaće 36-ero zaposlenika. Zahvaljujući projektu „Maslačak ispunjava želje“, financiranom od strane Ministarstva demografije s 2,7 milijuna kuna, osim što su znatno poboljšani materijalni uvjeti rada, zaposlene su i dvije stručne osobe, uvedeni novi odgojno-obrazovni programi i omogućen je cjelodnevni rad vrtića, naglasci su iz izvješća o radu ravnateljice Višnje Klobučar.

U prošloj školskoj godini kroz Osnovnu glazbenu školu Pakrac je prošlo 114 učenika s područja gradova Pakraca  i Lipika iz tri osnovne općeobrazovne škole: Pakrac, Lipik i Poljana te djeca predškolske dobi. Školsku godinu je završilo 88  učenika, a podučavani su glasovir, flauta, harmonika, tambura, gitara, violina, viola, truba i klarinet pri čemu ih je najviše učilo svirati klavir (24) i tamburu (16). Također se izvode programi glazbenog vrtića i početničkog solfeggija, kaže se u izvješću o radu ravnateljice Alfrede Petani Grafina.

Oba izvješća vijećnici su prihvatili jednoglasno uz pohvale za rad, a odgovarajući na pitanje dr. Kristine Milek (HDZ) ravnateljica je rekla da lani nije došlo do pada broja djece u vrtiću.

Jednako tako pohvalno su ocijenjeni i planovi rada za narednu godinu ovih ustanova kao i muzeja u kojime nema nekih posebnih novina pa kao i do sada, uz održavanje redovnog programa, predviđen je cijeli niz događanja kojima se uključuju u različite gradske manifestacije pri čemu je dr. Milek pohvalila međusobnu suradnju pakračkih ustanova,  predsjednik Vijeća Miroslav Ivančić (HDZ) suradnju s udrugama, a SDP-ovci Dragan Marin i Zoran Krejči istaknuli potrebu daljnjeg njihovog kadrovskog jačanja i više orijentacije na projekte financirane od strane EU. To je bila i prilika gradonačelnici Anamariji Blažević da progovori o arheološkim istraživanjima u koji je uključena i arheologinja pakračkog muzeja za što u Gradu postoji veliki interes i dok se ono ne završi odustalo se od uređenje tog dijela trga koji će biti definiran, ovisno o rezultatima,  nakon završetka ovih istraživanja.

Ulica ženskoj članici obitelji Janković

Kroz izmjenu Odluke o naseljima ozakonjene su neke ranije izmjene, a pravnički je pripremljen teren za izgradnju nove ulice na Gavrinici na prostoru između Komunalca i stadiona pa će tamo svoju ulicu dobiti 104. brigada HV, te Alojzija Janković, jedna od najistaknutijih ženskih pripadnica obitelji Janković, konkretno poznate po pokretanju kazališta u Pakracu još u 19. stoljeću. Dio Ulice Andrije Hebranga, od križanja  s Ulicom hrvatske policije iz Domovinskog rata prema Gavrinici, za sada neasfaltiran, dobila je ime Alojzije Janković, a troškove promjene osobnih dokumenata malobrojnim stanovnicima podmirit će Grad.

Uz Predsjednika/cu RH Pakračani će istoga dana birati i mjesne odbore, a Marin je izrazio nezadovoljstvo što u gradskom izbornom povjerenstvu za te izbore svojim izravnim predstavnicima neće sudjelovati stranke čime je po njemu propuštena prilika da se afirmiraju demokratske vrijednosti i na malim stvarima.

Preostali dio rada ove neobično kratke sjednice (sat i 40 minuta) odnosio se uglavnom na niz tehničkih točaka kojime je sa zakonom usklađen rad i ustrojstvo gradske uprave i pri čemu jedini put na ovoj sjednici nisu svi vijećnici bili „za“ jer  je Neven Garača (SDP) bio mišljenja da ustrojbeni akti gradskog komunalnog pogona mogu biti i kvalitetniji te se suzdržao od njihovog usvajanja.

Vijećnici su i popravili akte o odvoženju komunalnog otpada, ali to za sada ne znači i poskupljenje ove usluge Komunalca što je slučaj posljednjih mjeseci u mnogim drugim gradovima.

Nakon dugo vremena vijećnici nisu iskoristili svih 60 minuta u aktualnom satu za propitivanje gradonačelnice i gradske uprave.

Novosti

AKTUALNI SAT Vijećnicima najinteresantniji prazni objekti

Što će biti s ispražnjenom zgradom pakračkog suda pitala je Željka Pejša Božić (HDZ) gradonačelnicu u aktualnom satu sinoćnje sjednice Gradskog vijeća Pakrac.

Odgovarajući na to pitanje Anamarija Blažević je najprije istaknula „ako je dobijemo na korištenje“ jer je ona u državnom vlasništvu i interes za nju su pokazale i druge institucije pa se čekaju daljnji koraci u koje će biti uključeno i Ministarstvo državne imovine. U tom slučaju i prema sadašnjim razmišljanjima ona bi bila iskorištena za dva izložbena prostora: postav Muzeja vojne i ratne povijesti Marija Tušeka te izložba vrijednih umjetnina dr. Matije Berljaka, kolekcionara koju je voljan pokloniti Pakracu, a njegova poveznica s nama je knjiga o dr. Josipu Pazmanu.

Prazne i derutne pakračke zgrade su bile sinoć predmet interesa i drugih vijećnika. Mihajlu Pavković (SDP) je interesirala sudbina dvorca baruna Trenka (bivša gimnazija) na što je gradonačelnica odgovorila da je osnovni problem u kompliciranoj vlasničkoj strukturi pri čemu je ona sada u vlasništvu Srednje škole Pakrac, ali je već desetak godina prisutan zahtjev za njen povrat Srpskoj pravoslavnoj crkvi i čeka se rješenje tog zahtjeva. Objekt je Gradu interesantan jer su sada u Europskoj uniji bivši dvorci in, no bez riješenih vlasničkih odnosa nema niti novaca, rekla je gradonačelnica.

Stara bolnica za pet do sedam godina

U sklopu rasprave o višoj fizioterapeutskoj školi dotaknuta je i tema obnove zgrade bivše bolnice koja bi između ostalog trebala biti i njen dom jer sadašnji objekt bivše pedagoške akademije nije dovoljan. No kako je rekla gradonačelnica upravo prošlog tjedna su odobrena prva sredstva za izradu projektne dokumentacije njene obnove što će potrajati. Koliko, teško je reći, ali realno pet do sedam godina.

Zoran Krejči (SDP) se sjetio nedovršenog objekta u Prekopakri, prvobitno namijenjenog za starački dom kojim bi upravljao GD HCK Pakrac gdje već godinama nema pomaka, na što je gradonačelnica rekla da je problem što je u Europskoj uniji u pogledu socijalne politike došlo do trenda deinstitualizacije te se traže drugi načini za financiranje njenog završetka. Vlado Eck (HDZ) i Neven Garača (SDP) su svaki u svojoj raspravi upozorili na nedostatke pakračkog poslovanja Hrvatske pošte: Eck na činjenicu da prijepodne u njoj radi samo jedan šalter, a Garača na to da HPB u Pakracu nema vlastiti bankomat što je problem umirovljenicima koji nerijetko primaju mirovinu preko te banke. S razine Grada će na to biti upozorene Hrvatska pošta.

Sašu Hejtmaneka (HDZ) je zbunila činjenica da je u pisanom odgovoru Voda Lipik o stanju izgradnje kanalizacije u Badljevini, koje je postavio na prošloj sjednici, dobio popis radova koje još treba završiti, a prošlog tjedna je u Pakračkom listu u intervju s Davorom Novincem, čelnikom Hrvatskih voda Daruvar, pročitao da je kanalizacija dovršena te je pitao Mariju Čar, voditeljicu nadležne službe u gradskoj upravi, što je točno. Kako to pitanje nije u njenoj nadležnosti odgovor će dobiti pismeno dok ga ona dobije od te dvije institucije.

Zoran Hofman (HDZ) je prenio zahtjeve stanovnika Ulice radničkih sindikata (na Pilani) da se na kolnike postave usporivači prometa, a Mihajla Pavković da se na ulaz u Ulicu braće Radića postavi oznaka da se u njoj kreću slijepe osobe. U oba slučaja gradska uprava će provjeriti što o tome kažu prometni propisi. Dragan Marin (SDP), uz ogradu da nema ništa protiv imenovane osobe, pitao je zašto je na prvom natječaju za tajnika Gradske sportske zajednice tražena VSS, a na nedavnom SSS i znači li to da se odustalo od prvobitne namjere da se održavaju i grade sportski objekti kroz sredstva EU? Gradonačelnica je rekla da je to izbor sportaša, ali Grad priprema novom način upravljanja sportskim objektima.

Zoran Krejči je ponovo upozorio na negativna migracijska kretanja temeljena na procjenama od prošloga mjeseca Državnog zavoda za statistiku gdje je Grad Pakrac među jedinicama lokalne samouprave u razdoblju 2013-2017. bio s gubitkom od 12 posto stanovnika na četvrtom mjestu u RH. Gradonačelnica je rekla da je po njoj to odraz administrativnog  rješavanja pitanja prebivališta, ali će dati pisani odgovor nakon što dobije od policije podatke o odseljavanju i doseljavanju.

Novosti

ZA PET PAKRAČKIH PROJEKATA Iz Ministarstva regionalnog razvoja 6,2 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je novih 6,2 milijuna kuna za pet pakračkih projekata za koje su danas u Vukovaru na prigodnoj svečanosti potpisale ugovor gradonačelnica Pakraca Anamarija Blažević te ravnateljice pakračke bolnice i osnovne škole Marina Major i Sanja Delač.

Prema tim ugovorima najviše novca – 3,71 milijun kuna dobit će Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana za energetsku obnovu svoje glavne zgrade vrijedne oko 13,3 milijuna kuna. Već ranije, Bolnica je potpisala ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se Fond obvezao sufinancirati ovaj projekt s 8 milijuna kuna tako da sada Bolnici ili osnivaču Županiji od ukupne investicije preostaje osigurati 1,6 milijuna. Početak radova očekuje se krajem ove godine ili početkom iduće.

Energetska obnova prisutna je i u projektu Osnovna škola braće Radića Pakrac, a odnosi se na  obnovu zgrade područne škole u Badljevini što će Ministarstvo danas potpisanim ugovorom sufinancirati s 238.250 kuna. Projekt je vrijedan je 1,37 milijun kuna kuna od čega bespovratna sredstva Fonda iznose 563.520 kuna, a ostatak od oko 570.000 će morati osigurati Županija.

Grad Pakrac je potpisao ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta stare pakračke bolnice poznat pod nazivom Prva zemaljska bolnica. Buduća namjena ovog objekta je Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam, a početna sredstva za projektnu dokumentaciju Ministarstvo je ovim ugovorom osiguralo u iznosu od  1,955 milijuna kuna.

Također Gradu Pakracu iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima osigurano je 100.000 kuna za izgradnju pristupne ceste u dijelu ulice Aleja kestenova, od benzinske pumpe pa do Voda Lipik, gdje su radovi upravo u tijeku.

Grad je također potpisao i ugovor iz Programa za financiranje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina vrijedan 200.000 kuna za sanaciju nerazvrstanih cesta koji će biti utrošen na poljske putove oko naselja u sjeverozapadnom i istočnom području administrativne jedinice pri čemu će ukupno utrošena sredstva biti uvećana za dio osiguran u gradskom proračunu.